More Related Content

Slideshows for you(20)

More from Лидия Ганева(20)

лакомото куче преразказ

  1. Лакомото куче Едно куче вървяло по моста през рекичка и носело в устата си кокал. То видяло своя образ във водата и помислило, че там друго куче носи кокал. Пуснало своя и се хвърлило да вземе кокала на другото куче. Друг кокал нямало, а водата отнесла неговия. Кучето останало без нищо. Който за чуждото се лакоми, своето загубва.
  2. Подреди частите на баснята Нещастното куче. Скокът за чуждия кокал. Пътят на кучето. Отражението във водата. 4 1 3 2
  3. 1. Къде вървяло кучето? 2. Какво носело в устата си?
  4. 1. Какво видяло във водата? 2. Какво си помислило?
  5. 1. Как постъпило? 2. Какво станало с неговия кокал?
  6. Каква е поуката? Който за чуждото се лакоми, своето загубва.
  7. Преразкажи баснята, като си помагаш с картинките
  8. Храни куче, да те лае. Зло куче нито гризе кокала, нито го дава на друго. Който е завистлив, светът му е крив. Колкото повече има, толкоз повече се лакоми.
  9. Едно куче вървяло по един мос и носело в остата си един кокъл. В водата кучето видяло друго куче. Кучето скочило да вземе кокъла на кучето.
  10. Едно куче вървяло по един мост и носело в устата си кокал. Във водата видяло друго куче. То скочило да вземе неговия кокал.