работен лист математика
работен лист математика
работен лист математика
Upcoming SlideShare
математика 2 клас входно нивоматематика 2 клас входно ниво
Loading in ... 3
1 of 3

More Related Content

Slideshows for you(20)

работен лист математика

  1. Събиране и изваждане до 20 с преминаване РАБОТЕН ЛИСТ Попълнете таблиците: Събираемо 8 9 13 7 6 9 1 14 4 9 2 3 8 6 Събираемо 5 6 2 8 5 8 19 6 7 4 9 8 4 7 Сбор Умаляемо 11 13 15 13 14 16 14 16 17 18 13 15 14 13 Умалител 9 7 8 9 6 9 7 8 8 9 6 8 9 9 Разлика  <,>,= 6 + 5 ____ 14 13 – 7 ____ 14 – 8 5см + 12см _____ 7см + 9см 3 + 9 ____ 15 6 + 7 ____ 14 – 5 13кг – 9 кг _____ 12кг – 9 кг 15 – 13 ____ 12 12 – 7 ____ 19 2лв. + 5лв. _____ 5лв. + 2лв.  Две тетрадки струват 12 лева, а един химикал е със 7лв. по-евтин от тях. Колко струва химикалът? Колко струват тетрадките и химикалът? _____________________________________ _________________________________  Стоян набрал 7кг ябълки, а Митко с 4кг повече. Колко килограма ябълки са набрали двамата? _________________________________ _________________________________  Турист изминал 12км през първия ден,които са с 5км повече от пътя, който изминал през втория ден. Колко километра изминал през втория ден? Колко километра е изминал общо за двата дни? __________________________________ __________________________________
  2. Целите числа от 20 до 100 РАБОТЕН ЛИСТ Попълнете таблиците: Събираемо 0 40 60 20 70 30 10 50 80 10 90 70 30 50 Събираемо 10 50 30 80 20 70 60 50 20 0 10 20 70 30 Сбор Умаляемо 100 90 10 70 60 50 80 40 30 90 80 70 60 40 Умалител 50 30 10 40 50 10 30 30 30 50 0 60 30 20 Разлика  Запишете: - най- голямото двуцифрено число____________ - най-малкото двуцифрени число _____________ - най-малкото трицифрено число______________ - всички двуцифрени числа, които имат цифра на единиците 1; ____________________________________________________________ - всички двуцифрени числа, които имат цифра на десетиците 7; ____________________________________________________________ - всички двуцифрени числа, които имат еднаква цифра на единиците и десетиците; _________________________________________________________________ - всички числа,които са по-малки от 37 и по-големи от 28; _________________________________________________________________ - всички числа, които са по-големи от 96 и по-малки от 100; __________________________________________________________________  <,>,= 47 ____ 36 17 ____ 71 92 _____ 94 92 _____ 94 58 ____ 85 99 ____ 100 100 _____ 94 90 _____ 19 62 ____ 61 88 ____ 77 59 _____ 49 11 _____ 21
  3. Събиране и изваждане до 100 без преминаване на десетицата. РАБОТЕН ЛИСТ Пресметнете: 90 + 5=____ 76 - 6=____ 32 - 30=____ 43 + 5=____ 67 - 4=____ 50 + 5=____ 77 - 7=____ 89 - 80=____ 51 + 7=____ 96 - 5=____ 40 + 2=____ 64 - 4=____ 98 - 90=____ 8 + 31=____ 29 - 8=____ 30 + 9=____ 48 - 8=____ 99 – 90=____ 32 + 6=____ 85 - 3=____  Представете като сбор от десетици и единици числата: Образец: 46 = 4дес. + 6ед. 46______________________________ , 81________________________________ 58______________________________, 60________________________________ 39______________________________, 78 ________________________________ 89______________________________, 69 ________________________________  Към разликата на числата 64 и 4 прибавете числото 30; _____________________________________________________________________ От сбора на числата 40 и 3 извадете 40; ______________________________________________________________________ От сбора на числата 30 и 9 извадете най-голямото едноцифрено число; ______________________________________________________________________ От най-голямото двуцифрено число извадете сбора на числата 40 и 50; ______________________________________________________________________  Домакиня имала 68лв. Купила кашкавал за 30 лв., сирене за 20лв. и масло за 10лв. Колко лева са й останали? ____________________________________________ ____________________________________________  Начертайте отсечка дълга 10см. Начертайте втора отсечка,която е с 5см по- дълга от първата. Намерете колко е общата дължината на двете отсечки, които начертахте. ___________________________________________________________________________