Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dan Bennett: Ny adferdsforskning: Hvordan små endringer gir store resultater

604 views

Published on

Dan Bennett er ekspert på hva som skal til for å få folk til å endre atferd, uten en gang å endre hva de tenker. Han leder avdelingen i Ogilvy Change som bruker atferdsvitenskap for å påvirke forbrukeradferd.

Med basis i kunnskap fra atferdsøkonomi, sosialpsykologi og kognitiv psykologi, har Dan organisert atferdseksperimenter for merkevarer i 11 land. Han er utdannet innen eksperimentell psykologi ved universitetet i York og har publisert flere artikler.

Published in: Science
 • Be the first to comment

Dan Bennett: Ny adferdsforskning: Hvordan små endringer gir store resultater

 1. 1. HVORDAN SMÅ ENDRINGER GIR STORE RESULTATER How small changes can yield huge results!
 2. 2. Answer out loud …
 3. 3. Dan Bennett Choice Architect of Behavioural Merchandising 9 years of psych 4 years applying 40 different brands 11 international behaviour change experiments Brain Geek
 4. 4. 40 of the worlds biggest brands daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 5. 5. You have been Nudged!
 6. 6. On the healthy table you ate TWICE AS MUCH FRUIT On the unhealthy table you ate 78% more muffins
 7. 7. Daring to be Trivial daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 8. 8. BEING HUMAN AND MAKING QUICK DECISIONS daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 9. 9. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 10. 10. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 11. 11. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 12. 12. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 13. 13. $0.05 + $1.05=$1.10 daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 14. 14. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 15. 15. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 16. 16. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 17. 17. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 18. 18. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 19. 19. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 20. 20. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 21. 21. 80% more efficient toilet… at no extra cost… daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 22. 22. 80% more efficient toilet… at no extra cost… daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 23. 23. Perrier daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 24. 24. Case Study : Getting the French to drink more Perrier daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 25. 25. Spot the Difference
 26. 26. Menu A £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £
 27. 27. £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ Menu B
 28. 28. A series of nudges … Priming -Removing £ signs Defaults -Fallacy of Exhaustive Hypothesis Loss Aversion -Bottles on Table Nudge 3 Nudge 5 Nudge 8 daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 29. 29. Daring to be trivial works X 2 X 3 Base Paris London Sales + + daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 30. 30. Inferential statistics +116 % +220% Chi squared = 1 . 0966 P Value = 0.0295004 1 in 30 chance this was due to chance Sales daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 31. 31. The Psychology of Happiness daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 32. 32. Case Study : Making people happy daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 33. 33. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 34. 34. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 35. 35. Keep up to date daily with @ogilvychange daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 36. 36. daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork
 37. 37. Reading List daniel.bennett@ogilvy.com daniel.bennett@ogilvy.com / @danbenyork

×