Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Sådan får du en undersøgelse, der gør dig klogere

 1. Sådan får du en undersø- gelse, der gør dig klogere Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk
 2. Undersøgelsesdesign Før enhver undersøgelse / måling skal det beskrives: - hvad man vil undersøge, - hvad formålet er, - hvordan man vil gennemføre undersøgelsen Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk
 3. Undersøgelsesdesign 1 Første punkt er at tage stilling til, hvad det er man vil undersøge - evalueringens genstand Det kan være et blad, website, en guide eller en kampagne - altså et kommunikationsmedie eller en proces. Det kan også være en gennemført undervisning eller rådgivning Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk
 4. Undersøgelsesdesign 2 Alle, der skal tage stilling til resultatet, skal vide, hvad der er evalueringens kontekst? Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk Er der bare tale en rutinemæssig opfølgning eller gennemføres evalueringen på grund af ændringer som økonomi, lovgivning eller konkurrence.
 5. Undersøgelsesdesign 3 I din beskrivelse af undersøgelsen skal du også tage stilling til, hvem der efterfølgende skal anvende evalueringen? Og til hvad? – altså formålet med evalueringen. Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk Forventer du, at der efterfølgende skal træffes en beslutning på baggrund af undersøgelsens resultat
 6. Typiske mål for en undersøgelse • at fastholde overblikket i forhold til det daglige arbejde • at skabe kontinuitet • at måle effektivitet • at systematisere og formidle viden • at klarlægge præmisser for arbejdet • at sikre at der er sammenhæng mellem behov og ydelse • at få et grundlag for at træffe beslutninger • at sammenligne (benchmarking) og lære • at forhindre fejl eller uhensigtsmæssigheder • at teste og afprøve hypoteser • at belyse specielle aspekter som at kortlægge holdninger eller forstå baggrunden for ændret adfærd Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk
 7. Undersøgelsesdesign 4 Hvilke værdikriterier skal evalueringens resultater bedømmes ud fra? Værdikriterier, er de parametre der er afgørende for om, det er en god undersøgelse Altså hvilken type viden - om hvad - skal undersøgelsen give for, at den er værdifuld. Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk
 8. Undersøgelsesdesign 5 Hvilke spørgsmål skal besvares gennem evalueringen? Herunder præcisering af problemstillinger – men ikke de konkrete spørgsmål der evt. vil afføde i et spørgeskema. Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk
 9. Undersøgelsesdesign 6 Under pkt 6 skal man træffe en beslutning om, hvilken eller hvilke metoder man vil benytte for at få data til sin evaluering - dataindsamling og hvordan skal undersøgelsen gennemføres? Man bør også sætte kvalitetsmål for undersøgelsen, hvilke resultater skal med og hvilke ikke? Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk
 10. Undersøgelsesdesign 7 Næste punkt i undersøgelsesdesignet er at tage stilling til, hvordan man vil bearbejde de data, man får ind via undersøgelsen. Det kan være statiske programmer, meningskondensering, registeroplysninger, samkøring af data. Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk
 11. Undersøgelsesdesign 8 Resultaterne fra undersøgelsen skal formidles. Tag stilling til hvem og i hvilken form. Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk
 12. Undersøgelsesdesign 9 Og så er der den helt konkrete projektbeskrivelse: Evalueringsteam Tidsplan Budget. En projektplan med: deltagere i teamet og hvilke ressourcer (tid og penge), der er brug for. Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk
 13. Risiko ved manglende undersøgelsesdesign Konsekvensen ved et manglende grundlag i form af et undersøgelsesdesign er: • Data giver ikke svar på problemer • Får ikke svar fra respondenter • Valg af forkert undersøgelsesmetode • For store tolkningsmuligheder • Uenighed om formål med undersøgelse blandt beslutningstagere Rådgivning og undervisning mail@karinsloth.dk www.karinsloth.dk
Advertisement