Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CreativeCommonsworkshop

564 views

Published on

Creative Commons how does it work? A presentation about Creative Commons. Hur fungerar Creative Commons? En workshop i Creative Commons

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CreativeCommonsworkshop

 1. 1. CreativeCommons<br />– en workshop<br />Kristina.alexanderson@iis.se<br />
 2. 2. Vad vill ni få ut av dagen?<br />
 3. 3. Kristina Alexanderson<br />Eftermiddagsfika m Clonerna – 10 av Björn Falkevik CC (by)<br />
 4. 4. Upphovsrätten<br />
 5. 5. En tidsbegränsad rättighet<br />
 6. 6. Ger upphovsmannen en ensamrätt <br />
 7. 7. Vad skyddas?<br />
 8. 8. Upphovsrättslagen skyddar litterära och konstnärliga verk<br />
 9. 9. <ul><li>Teater
 10. 10. Konstverk
 11. 11. Brukskonst
 12. 12. Musik
 13. 13. Film
 14. 14. Kartor
 15. 15. Byggnader
 16. 16. Databaser
 17. 17. Fotografiska verk</li></li></ul><li>Verket måste uppnå verkshöjd<br />
 18. 18. verkshöjd<br />”viss verkshöjd, /…/ och för att ett alster ska räknas som ett verk ska det visa originalitet och individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande”<br /> Lantz i P1 den 10 mars 2010<br />
 19. 19. ”Upphovsrätten, som ni vet, bygger på idén att den eller de personer, i mitt fall mina föräldrar, som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också har ensamrätt att bestämma hur detta verk ska få användas. /…/ Skillnaden mellan mig och en bok är att upphovsrätten gäller i 18 år för föräldrar.”<br />Lantz i P1, 9 mars 2010<br />
 20. 20. Skyddar upphovsmannens personliga sätt att uttrycka verkets innehåll<br />
 21. 21. Look at meI'm Tony Hawk! By Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 22. 22. Upphovsrätten kommer automatiskt<br />
 23. 23. Hur länge?<br />Livstid + 70 år<br />Fotografiska bilder: 50 år<br />
 24. 24. Fotografisk bild<br />
 25. 25. Napoleon Sarony(1821-1896) Oscar Wilde 18<br />
 26. 26. Upphovsrätten<br />Ideella rätt<br />Ekonomisk rätt<br />
 27. 27. Ideella rätten<br />
 28. 28. Rätten bli namngiven<br />
 29. 29. Skydd mot kränkande ändring<br />
 30. 30. Skydd mot kränkande användning<br />
 31. 31. Ekonomisk rätt<br />Rätt att förbjuda/tillåta mångfaldigande av verket<br />
 32. 32. Frans Kafka<br />
 33. 33. Ekonomisk rätt<br />tillgängliggöra för allmänheten<br />
 34. 34. Tillgängliggörande<br />spridningsrätt<br />visningsrätt<br />framföranderätt<br />överföring till allmänheten<br />
 35. 35. Den ekonomiska rätten kan avtalas bort<br />
 36. 36. Men, men, men vad får vi då…<br />
 37. 37. Citaträtten<br />
 38. 38. Kopiera… för privat bruk, men…<br />
 39. 39. Digitalisering<br />
 40. 40. Sociala medier?<br />
 41. 41. Fråga om lov, be om tillstånd<br />
 42. 42. Sen då? Efter post mortem 70 år <br />
 43. 43. Fritt, vårt kulturarv…<br />
 44. 44. Gate in the medieval city wall of Visby, Gotland, Sweden av Carl Curman (hämtad från RAÄ-flickr)<br />
 45. 45. Inga pengar – inget skapande<br />
 46. 46. Men…<br />
 47. 47.
 48. 48. I en digital vardag<br />
 49. 49. Äsch mamma, vi kan hitta bilder på Google<br />
 50. 50. All rights reserved<br />
 51. 51.
 52. 52. Internet<br />
 53. 53. Att dela, sprida, kopiera kostar i stort sett ingenting<br />
 54. 54. Vi kan sprida vårt skapande <br />
 55. 55. Vi vill dela – vårt skapande<br />
 56. 56. RE-MIX-KULTUR<br />
 57. 57. Fan-fiction<br />
 58. 58.
 59. 59. Skolarbete<br />
 60. 60. Tanja av Lars Lundqvist CC (by, nc, sa)<br />
 61. 61.
 62. 62.
 63. 63. Stjäl??<br />
 64. 64. Pirater<br />
 65. 65. Kämpar för fri kultur<br />
 66. 66.
 67. 67. 2001<br />
 68. 68. Ett juridiskt ”verktyg” som möjliggör spridandet av våra/era verk<br />
 69. 69. Avtalsrätt<br />
 70. 70. Jag får<br />Eftermiddagsfika med Clonerna 15 av Björn Falkevik CC (by)<br />
 71. 71. Alla får<br />
 72. 72. Sprida, kopiera och<br />använda andras verk<br />lagligt, utan be om lov före<br />
 73. 73. Fyra villkor<br />
 74. 74. erkännande<br />by<br />
 75. 75. Icke kommersiell<br />nc<br />
 76. 76. På samma villkor<br />sa<br />
 77. 77. Inga bearbetningar<br />nd<br />
 78. 78.
 79. 79. skaparen har kvar upphovsrätten<br />
 80. 80. Licensen följer med verket<br />
 81. 81. Lika länge som upphovsrätten<br />
 82. 82. Hur gör man???<br />
 83. 83. Do somethingit's heavy av kalexanderson CC (by, nc, sa)<br /> (länk) (länk) (länk)<br />
 84. 84. Att licensiera ett verk<br />
 85. 85. Vill du att andra ska få använda dina verk utan fråga om lov?<br />
 86. 86.
 87. 87. 1 2 3<br />
 88. 88. Kommersiell användning?<br />
 89. 89. 1 2 3<br />
 90. 90. Tillåta bearbetningar?<br />
 91. 91. 12 3<br />
 92. 92. Hur ska bearbetade verk tillåtas spridas?<br />
 93. 93. På samma villkor?<br />
 94. 94.
 95. 95. Licensen skapas för:<br />-användare<br />
 96. 96.
 97. 97. Licensen skapas för:<br />-jurister<br />
 98. 98.
 99. 99. Licensen skapas för:<br />-maskiner<br />
 100. 100. Metadata<br />
<a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/&quot;><img alt=&quot;CreativeCommonsLicense&quot; style=&quot;border-width:0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png&quot; /></a><br /><span xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; href=&quot;http://purl.org/dc/dcmitype/Text&quot; property=&quot;dc:title&quot; rel=&quot;dc:type&quot;>Kristina Alexandersons blog</span> by <a xmlns:cc=&quot;http://creativecommons.org/ns#&quot; href=&quot;http://kristinaalexanderson.se&quot; property=&quot;cc:attributionName&quot; rel=&quot;cc:attributionURL&quot;>KristinaAlexanderson</a> is licensed under a <a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/&quot;>Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 UnportedLicense</a<br />
 101. 101. Ett exempel på hur<br />
 102. 102.
 103. 103.
 104. 104. Fungerar det?<br />
 105. 105. CC SÖK<br />http://www.archive.org/index.php<br />http://search.creativecommons.org/<br />http://www.freebase.com/signin/<br />http://www.google.com/advanced_search<br />http://www.spinxpress.com/getmedia<br />http://commons.wikimedia.org/wiki/<br />http://search.yahoo.com/cc<br />
 106. 106. LJUD<br />http://artistserver.com/<br />http://ccmixter.org/<br />http://free-loops.com/<br />http://www.freesound.org/<br />http://www.jamendo.com/en/<br />http://www.jamglue.com/<br />http://www.soundclick.com/<br />http://www.tribeofnoise.com/<br />http://librivox.org/<br />
 107. 107. BILDER<br />http://animalphotos.info/a/<br />http://carpictures.cc/cars/photo/<br />http://www.compfight.com/<br /> http://creativity103.com/<br />http://flickr.com/creativecommons/<br />http://www.geograph.org.uk/<br />http://photoeverywhere.co.uk/<br />http://en.sevenload.com/<br />http://www.wikihow.com/Main-Page<br />
 108. 108. TEXT<br />http://www.intratext.com/<br />http://www.travellerspoint.com/<br />http://www.unearthtravel.com/<br />http://www.wisdomcommons.org/<br />http://wikipedia.org<br />
 109. 109. VIDEO<br />http://blip.tv/<br />http://www.ourmedia.org/<br />http://one.revver.com/<br />
 110. 110.
 111. 111. Varför CC?<br />
 112. 112. Livstid + 70 år är en väldigt lång tid – vem vinner på det?<br />
 113. 113. Kommunikation – kring vår samtid – vår tids skapande<br />
 114. 114. Ger oss tillgång till vår tids skapande<br />
 115. 115. Möjligheter till spridande<br />
 116. 116. Tydlighet<br />
 117. 117. Möjligheter till skapande<br />
 118. 118.
 119. 119. Sharing is Caring<br />
 120. 120.
 121. 121. Visby medieval city wall, Gotland, Sweden av Carl Curman Swedish National Heritage Board<br />
 122. 122. Don´t try to lock meout! I´ve got the key! Av Lars Lundqvist CC (by, nc, sa)<br />
 123. 123.
 124. 124.
 125. 125.
 126. 126. Darfurnica av Nadia Plesner hämtad från flickrart_es_anna CC (by)<br />
 127. 127. The Clones: http://flickr.com/kalexanderson<br />
 128. 128. Om bilder och licenser<br />Alla bilder är hämtade från http://flickr.com/ och licenserade under CreativeCommons<br />Licensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges)<br />Presentationen <br /> är skapad av Kristina Alexanderson<br /> är i sin helhet licenserad under CreativeCommons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) och kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexanderson<br />Läs mer<br /> om CreativeCommons på http://www.creativecommons.se<br /> om mig på http://kristinaalexanderson.se<br />

×