Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upphovsrätt skola

1,838 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to like this

Upphovsrätt skola

 1. 1. Skolan på nätet, upphovsrätt och licenser<br />
 2. 2. Kristina Alexanderson<br />Eftermiddagsfika m Clonerna – 10 av Björn Falkevik CC (by)<br />
 3. 3. Upphovsrätten<br />
 4. 4. En tidsbegränsad rättighet<br />
 5. 5. Ger upphovsmannen en ensamrätt <br />
 6. 6. Vad skyddas?<br />
 7. 7. Upphovsrättslagen skyddar litterära och konstnärliga verk<br />
 8. 8. <ul><li>Teater
 9. 9. Konstverk
 10. 10. Brukskonst
 11. 11. Musik
 12. 12. Film
 13. 13. Kartor
 14. 14. Byggnader
 15. 15. Databaser
 16. 16. Fotografiska verk</li></li></ul><li>Verket måste uppnå verkshöjd<br />
 17. 17. verkshöjd<br />”viss verkshöjd, /…/ och för att ett alster ska räknas som ett verk ska det visa originalitet och individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens personliga skapande”<br /> Lantz i P1 den 10 mars 2010<br />
 18. 18. ”Upphovsrätten, som ni vet, bygger på idén att den eller de personer, i mitt fall mina föräldrar, som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också har ensamrätt att bestämma hur detta verk ska få användas. /…/ Skillnaden mellan mig och en bok är att upphovsrätten gäller i 18 år för föräldrar.”<br />Lantz i P1, 9 mars 2010<br />
 19. 19. Skyddar upphovsmannens personliga sätt att uttrycka verkets innehåll<br />
 20. 20. Look at meI'm Tony Hawk! By Stéfan CC (by, nc, sa)<br />
 21. 21. Upphovsrätten kommer automatiskt<br />
 22. 22. Hur länge?<br />Livstid + 70 år<br />Fotografiska bilder: 50 år<br />
 23. 23. Fotografisk bild<br />
 24. 24. Napoleon Sarony(1821-1896) Oscar Wilde 18<br />
 25. 25. Upphovsrätten<br />Ideella rätt<br />Ekonomisk rätt<br />
 26. 26. Ideella rätten<br />
 27. 27. Rätten bli namngiven<br />
 28. 28. Skydd mot kränkande ändring<br />
 29. 29. Skydd mot kränkande användning<br />
 30. 30. Ekonomisk rätt<br />Rätt att förbjuda/tillåta mångfaldigande av verket<br />
 31. 31. Frans Kafka<br />
 32. 32. Ekonomisk rätt<br />tillgängliggöra för allmänheten<br />
 33. 33. Tillgängliggörande<br />spridningsrätt<br />visningsrätt<br />framföranderätt<br />överföring till allmänheten<br />
 34. 34. Den ekonomiska rätten kan avtalas bort<br />
 35. 35. Men, men, men vi då…<br />
 36. 36. Citaträtten<br />
 37. 37. Kopiera… för privat bruk, men…<br />
 38. 38. Bonusavtalet<br />
 39. 39. Fråga om lov, och be om att få tillstånd<br />
 40. 40. Sen då? Efter post mortem 70 år <br />
 41. 41. Fritt, vårt kulturarv…<br />
 42. 42. Inga pengar – inget skapande<br />
 43. 43. Men…<br />
 44. 44.
 45. 45. Bilder:<br />Alla bilder på hemsidan är tagna av Rebecka Gustafson och föreställer platser som John Ajvide Lindqvist beskriver i sin roman Låt den rätte komma in. <br />OBS! Bilderna är skyddade enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras!<br />
 46. 46. I en digital vardag<br />
 47. 47. All rights reserved<br />
 48. 48.
 49. 49. Äsch mamma, vi kan hitta bilder på Google<br />
 50. 50. Internet<br />
 51. 51. Att dela, sprida, kopiera kostar i stort sett ingenting<br />
 52. 52. Vi vill dela – vårt skapande<br />
 53. 53. RE-MIX-KULTUR<br />
 54. 54. Fan-fiction<br />
 55. 55.
 56. 56. Skolarbete<br />
 57. 57. Tanja av Lars Lundqvist CC (by, nc, sa)<br />
 58. 58.
 59. 59.
 60. 60. Stjäl??<br />
 61. 61. Pirater<br />
 62. 62. Kämpar för frikultur<br />
 63. 63.
 64. 64. 2001<br />
 65. 65. Ett juridiskt ”verktyg” som möjliggör spridandet av våra/era verk<br />
 66. 66. Avtalsrätt<br />
 67. 67. Jag får<br />Eftermiddagsfika med Clonerna 15 av Björn Falkevik CC (by)<br />
 68. 68. Alla får<br />
 69. 69. Sprida, kopiera och<br />använda andras verk<br />lagligt, utan be om lov före<br />
 70. 70. Fyra villkor<br />
 71. 71. by<br />
 72. 72. nc<br />
 73. 73. sa<br />
 74. 74. nd<br />
 75. 75.
 76. 76. skaparen har kvar upphovsrätten<br />
 77. 77. Licensen följer med verket<br />
 78. 78. Lika länge som upphovsrätten<br />
 79. 79. Hur gör man???<br />
 80. 80. Do somethingit's heavy av kalexanderson CC (by, nc, sa)<br /> (länk) (länk) (länk)<br />
 81. 81. Att licensiera ett verk<br />
 82. 82. Vill du att andra ska få använda dina verk utan fråga om lov?<br />
 83. 83.
 84. 84. 1 2 3<br />
 85. 85. Kommersiell användning?<br />
 86. 86. 1 2 3<br />
 87. 87. Tillåta bearbetningar?<br />
 88. 88. 12 3<br />
 89. 89. Hur ska bearbetade verk tillåtas spridas?<br />
 90. 90. På samma villkor?<br />
 91. 91.
 92. 92.
 93. 93. Visby medieval city wall, Gotland, Sweden av Carl Curman Swedish National Heritage Board<br />
 94. 94. Don´t try to lock meout! I´ve got the key! Av Lars Lundqvist CC (by, nc, sa)<br />
 95. 95.
 96. 96. Tydlighet<br />
 97. 97.
 98. 98. Darfurnica av Nadia Plesner hämtad från flickrart_es_anna CC (by)<br />
 99. 99. CC SÖK<br />http://www.archive.org/index.php<br />http://search.creativecommons.org/<br />http://www.freebase.com/signin/<br />http://www.google.com/advanced_search<br />http://www.spinxpress.com/getmedia<br />http://commons.wikimedia.org/wiki/<br />http://search.yahoo.com/cc<br />
 100. 100. LJUD<br />http://artistserver.com/<br />http://ccmixter.org/<br />http://free-loops.com/<br />http://www.freesound.org/<br />http://www.jamendo.com/en/<br />http://www.jamglue.com/<br />http://www.soundclick.com/<br />http://www.tribeofnoise.com/<br />http://librivox.org/<br />
 101. 101. BILDER<br />http://animalphotos.info/a/<br />http://carpictures.cc/cars/photo/<br />http://www.compfight.com/<br /> http://creativity103.com/<br />http://flickr.com/creativecommons/<br />http://www.geograph.org.uk/<br />http://photoeverywhere.co.uk/<br />http://en.sevenload.com/<br />http://www.wikihow.com/Main-Page<br />
 102. 102. TEXT<br />http://www.intratext.com/<br />http://www.travellerspoint.com/<br />http://www.unearthtravel.com/<br />http://www.wisdomcommons.org/<br />http://wikipedia.org<br />
 103. 103. VIDEO<br />http://blip.tv/<br />http://www.ourmedia.org/<br />http://one.revver.com/<br />
 104. 104. The Clones: http://flickr.com/kalexanderson<br />
 105. 105. http://klassrumsnytt.se, http://klassrumsnytt.se/?p=873<br />
 106. 106. Om bilder och licenser<br />Alla bilder är hämtade från http://flickr.com/ och licenserade under CreativeCommons<br />Licensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges)<br />Presentationen <br /> är skapad av Kristina Alexanderson<br /> är i sin helhet licenserad under CreativeCommons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) och kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexanderson<br />Läs mer<br /> om CreativeCommons på http://www.creativecommons.se<br /> om mig på http://kristinaalexanderson.se<br />

×