Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En kreativ gemenskap del1

875 views

Published on

En introduktion till Creative Commons, Nordiska museet 2010,

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

En kreativ gemenskap del1

 1. 1. En kreativ gemenskap Creative Commons Kristina.alexanderson@gmail.com
 2. 2. All rights reserved
 3. 3. Upphovsrä tten ger skaparen ensamrä tt till verket
 4. 4. Skyddar form, inte innehå ll eller idé
 5. 5. Ideella rä ttigheter
 6. 6. Rä tt att bli namngiven, erkä nd som skapare
 7. 7. Rä tt att motsä tta sig krä nkande anvä ndning
 8. 8. Ekonomiska rä ttigheter
 9. 9. Rä tt att tillå ta/förbjuda kopiering Rä tt att tillgä nglig-göra för allmä nheten
 10. 10. Internet Att dela, sprida, kopiera kostar i stort sett ingenting
 11. 11. Vi vill dela – vå rt skapande
 12. 12. RE-MIX-KULTUR
 13. 13. Fan-fiction
 14. 14. Skapande sker i samspel med tidigare skapande
 15. 15. Stjä l??
 16. 16. Pirater
 17. 17. Kämpar för frikultur
 18. 18. Creative Commons
 19. 19. Some right reserved
 20. 20. 2001
 21. 21. Ett juridiskt ”verktyg” som möjliggör spridandet av vå ra/era verk
 22. 22. Avtalsrä tt
 23. 23. Jag få r…
 24. 24. Och det få r andra med…
 25. 25. Fyra villkor
 26. 26. Sex licenser
 27. 27. Vill du att andra ska få anvä nda dina verk utan frå ga om lov?
 28. 28. Att licensiera ett verk
 29. 29. 1 2 3
 30. 30. Tillå ta kommersiell anvä ndning?
 31. 31. 1 2 3
 32. 32. Tillå ta bearbetningar?
 33. 33. 1 2 3
 34. 34. Hur vill du du att de ”nya” verken ska spridas?
 35. 35. På samma villkor?
 36. 36. Har du upphovsrä tten?
 37. 37. Licensen följer med verket
 38. 38. Lika lä nge som upphovsrä tten
 39. 39. Lä ttförstå lig
 40. 40. Metadata
 41. 41. Metatext<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by- nc-sa/3.0/"><img alt="CreativeCommonsLicense" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png" /></a><br /><span xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" property="dc:title" rel="dc:type">Kristina Alexandersons blog</span> by <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" href="http://kristinaalexanderson.se" property="cc:attributionName" rel="cc:attributionURL">KristinaAlexanderson</a> is licensed under a <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc- sa/3.0/">Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 UnportedLicense</a>.
 42. 42. Legal code
 43. 43. Om bilder och licenser Alla bilder, som har en korrekt erkännande är hämtade från http://flickr.com/ och licenserade under Creative Commons, en bild kommer från digitalt museum och en från Historiska museet. I anteckningsdelen på presentationen (dvs under varje bild) finns bildens namn, fotografens namn samt licensvillkor, om det inget anges är bilden skaparens Licensen som används till bilderna är Erkännande – icke kommersiell – dela lika (om inget annat anges) Presentationen är skapad av Kristina Alexanderson är i sin helhet licenserad under Creative Commons (erkännande – icke kommersiell-dela lika) kan laddas ner via http://slideshare.net/kalexanderson Läs mer om Creative Commons på http://www.creativecommons.se om mig på http://kristinaalexanderson.se

×