Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornada Tercersector

Presentació Formació Espiral a la Jornada Tercer Sector.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Jornada Tercersector

  1. 1. Jornada “Usos i reptes de les TIC a les ONL” - 28 novembre de 2007- Formació Espiral
  2. 2. A partir de quina necessitat va sorgir la idea? <ul><li>Atendre demanda generalitzada... </li></ul><ul><li>Del socis </li></ul><ul><li>Amics de l’associació </li></ul><ul><li>Professorat </li></ul><ul><li>Departament d’Educació </li></ul>Formació
  3. 3. En què consisteix l’experiència? <ul><li>Creació de diverses tipologies d’activitats formatives: </li></ul><ul><li>Autoformació / aules obertes @ </li></ul><ul><li>Jornada anual @ </li></ul><ul><li>Cursos Escola d’Estiu, Tardor... @ </li></ul>Formació
  4. 4. Quin ha estat el procés d’implementació? <ul><li>Orígen  Jornada Anual (“Sempre”) </li></ul><ul><li>Píndoles formatives  Autoformació DiM UAB / aules obertes </li></ul><ul><li>Cursos Escola d’Estiu </li></ul><ul><li>Escola d’Estiu, Escola de Tardor, Escola d’Hivern... </li></ul>Formació
  5. 5. Formació Quin impacte ha tingut?
  6. 6. Com heu aconseguit els recursos? <ul><li>Quota d’inscripció als cursos </li></ul><ul><li>Subvenció del Departament d’Educació </li></ul>Formació
  7. 7. Nous reptes que ens plantegem? Evolució d’aquesta eina en el marc de la nostra entitat? <ul><li>Creació i posada en marxa d’equips per desenvolupar recerca en diverses àrees funcionals: Second Life, Web 2.0, Wikis, blogs, mapes conceptuals... </li></ul><ul><li>Sinèrgia que genera sinèrgies </li></ul>Formació

×