SlideShare a Scribd company logo
1 of 120
Aprenentatge i
Tecnologia
Tendències per a un canvi
d'època
13a Jornada de Tecnologia Educativa + FIRA TIC
“Tecnologies educatives emergents i mòbils a l’escola”
Juan Miguel Muñoz | Barcelona 8 de maig de 2015
student_ipad_school – 104 by Brad Flickinger (CC BY 2.0)
2
De què parlarem?
 Alfabetització
 Alfabetització digital
 Canvi d’època
 Aportacions neurociència
al procés d’Ensenyament
/Aprenentatge
 Tendències TIC a l’aula
 Coses obsoletes a les
aules del S. XXI
 El paper dels docents
 Cap a Ítaca...
Sabíeu que…
Portem un
retard cultural
+d 200 anys???
Taxa d’alfabetizació (1841)
Tasa d’alfabetizació a Espanya en
1900: 45 %
=
Tasa d’alfabetitació Anglaterra i França el
1675
Dècada dels 80, Espanya:
Alfabetització
propera al 95 %
PLAS-PLAS-PLAS-PLAS-PLAS-PLAS-PLAS-PLAS!!!
https://farm4.staticflickr.com/3279/2565937494_31ff14329c_z.jpgpergarryknight

Sí, però…
En els països europeus més avançats
aquest percentatges ja s’havia assolit
trenta o quaranta anys abans
:(
En España algo que nunca ha
faltado son los defensores de
la ignorancia.
Tradicionalmente, solían
pertenecer a los gremios
más reaccionarios, y por lo
tanto más interesados en la
sumisión analfabeta de las
mayorías.
Antonio Muñoz Molina
http://antoniomuñozmolina.es/2013/03/memoria-critica/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Obsequio_al_maestro.jpg
I l’alfabetització
digital…?
Assignatura pendent?
“L’alfabetització és més, molt més que llegir i
escriure. És l’habilitat de llegir el món, és
l’habilitat de continuar aprenent i és la clau de
la porta del coneixement”
Paulo Freire
Imatge de Wikimerdia Commons: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Paulo_Freire.jpg
Els analfabets del
segle XXI no seran
aquells que no saben
llegir i escriure, sinó
aquells que no poden
aprendre,
desaprendre i
reaprendre.
Alvin Toffler
Alvin Toffler citant el psicòleg Herbert Gerjuoy
Vern Evans - Flickr: Alvin Toffler 02
Los nuevos analfabetos: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/nuevos-analfabetos_881433.html
http://about.me/MFEnguita
37 % de la població de la UE no poseeix
cap tipus
de coneixement informátic.
Més del 60 % de les persones que no han
passat de l’educació secundària no tenen
cibercapacitats bàsiques.
CIBERCAPACIDADES PARA EL SIGLO XXI: FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD, EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO
Eurostat 10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0496&from=ES
20% dels espanyols d’entre 16 i 74 anys
són profans o analfabets
en el coneixement, la comprensió i maneig del
món digital. No s’han connectat mai
a Internet.
Informe Eurostat
Informe de seguiment sobre l’aplicació de l’Agenda Digital europea
Malgrat que cada vegada més persones utilitzen
Internet, gairebé el
50 % de la ciutadania no té suficients
coneixements digitals per accedir als entorns laborals
d’avui, la qual cosa constitueix una de las majors
preocupacions de la CE.
http://www.expansion.com/agencia/efe/2014/05/28/19575056.html
L’analfabetisme electrònic serà el nou
analfabetisme del segle XXI, per tant, si es
garanteix l'accés a Internet a tots els
ciutadans s'assegura el seu accés a
l’escolarització
Unió Europea
«El sector de las TIC se ha vuelto estratégico y
prioritario. Dejar atrás el ‘analfabetismo
digital’ ya no es una opción, sino una
obligación: el que no se suba al carro
tecnológico tendrá mucho que perder en el
ámbito laboral»
Fátima García: http://www.aunclicdelastic.com/adios-al-analfabetismo-digital/
El nou rol del professor en entorns tecnològics implica que
«la formació inicial i permanent en matèria de
tecnologia és fonamental per garantir la seva
perfecta adequació a l’entorn educatiu en el
qual ha de desenvolupar la seva tasca
docent».
Mercè Gisbert, 2002
El nuevo rol del profesor en entornos tecnológicos: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17053/1/art5_v11n1.pdf
La agenda digital de la Comissió Europea constitueix un
dels set pilars de l’Estratègia Europa 2020 que fixa objectius
per al creixement de la Unió Europea (UE) fins a 2020.
Proposa explotar millor el potencial de les tecnologies
de la informació i la comunicació (TIC) per
afavorir la innovació, el creixement
econòmic i el progrés.
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_es.htm
Estem en una època de canvis?
Estem en un
canvi d’època
Gutenberg par David d'Angers (Angers) by Jean-Pierre Dalbéra (CC BY 2.0)
De Gutenberg a Zuckerberg
_SJP3233 by TechCrunch (CC BY 2.0)
L'aprenentatge avui es dona en una varietat de
formes -a través de comunitats de pràctica,
xarxes personals, i mitjançant la realització de
tasques laborals.
És un procés continu que dura tota la vida
(Life Long Learning)
El LWL (Life Wide Learning)
…
«ya no se aprende únicamente en un lugar, sea
la escuela o un centro de formación, sino a
todo lo ancho: con los amigos, en nuestro
entorno vital, lúdico... Aprendemos en
“cualquier momento” y en “cualquier lugar”
Mariona Grané - Antonio Bartolomé
https://farm9.staticflickr.com/8101/8468453685_24c0b7663d_c.jpg per Víctor Peña (Fotografía ViAn)
Tecnologia: element disruptiu dins de l’aula
https://farm4.staticflickr.com/3903/14383569075_b47e72bb34_c.jpg per Sinan Ceylan
L’entorn en el que aprenem no és ni
l’aula física ni l’aula virtual:
és el món complet
al nostre abast a través de la Web.
Antonio Bartolomé, 1999
Neurociència i aprenentatge
“Decenas de trabajos de investigación están
arrojando indicios valiosos sobre cómo mejorar el
aprendizaje y el rendimiento escolar. Muestran que
el desarrollo cognitivo y las habilidades de
razonamiento no se dirimen sólo en el aula ni se
fomentan sólo con nuevas técnicas pedagógicas”.
Cómo mejorar el aprendizaje según las neurociencias: http://www.lanacion.com.ar/1645999-como-mejorar-el-aprendizaje-segun-las-neurociencias
6 aportacions de la
neurociència al procés
d’ensenyament / aprenentatge
TENDÈNCIES TIC
Un any o menys De 2 a 3 anys De 4 a 5 anys
1. El procès d’aprenentatge és únic i diferent
per a cada persona
 educació personalitzada (competències)
http://ctl.utexas.edu/ctl/sites/default/files/flippedgraphic(web1100px)_0.png
L'alumne accedeix al contingut objecte d'aprenentatge des de casa o fora de
l'escola a través de lliçons per vídeo. I a la classe el temps es dedica a altres
activitats de tipus col•laboratiu amb la guia i l’ajut del mestre o la mestra.
34
Aplicacions mòbils
Computació en el núvol
Gestionar arxius i utilitzar aplicacions sense necessitat
d’instal·lar res a l’ordinador a través d’Internet.
2. Cada estudiant
controla el que vol
aprendre, per això
atendrà sempre allò
que li resulti més
interessant i
significatiu
 aprenentatge en
context
Si l'alumne no aconsegueix generar connexions cognitives i/o
emocionals sobre el que intenta aprendre, les xarxes cognitives
no faran enllaços entre si
 no hi haurà aprenentatge
Mobile Learning
els dispositius mòbils amb connexió a Internet superarán als
ordinadors com a eina per a treballar a l’aula
Les tablets en educació... un boom. L’usuari pot escollir les apps
i continguts del seu interès. La tauleta esdevé un veritable PLE.
BYOD
Bring Your On Device
41
Codis QR
Realitat Augmentada
RA Georeferenciada
RA Basada en marcadors
Visió augmentada
3. Per aconseguir aprenentatge (solcs de les
xarxes neuronals profunds) es requereix d'espais
de pràctica constant, debat, crítica, reflexió,
construcció personal… “aprendre fent”
De l’ Entrevista a Roger Schank (blog de Tiching)
http://blog.tiching.com/roger-schank-la-evaluacion-mata-la-educacion/#.UpI7s8Qajl7
Según sus investigaciones, ¿cuál es la mejor forma para
aprender?
Aprender haciendo. Los estudiantes sólo pueden aprender con experiencias.
Les tienes que poner en situaciones que sean interesantes para ellos. El
aprendizaje sucede cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien
quiere enseñar.
“El que hem d'aprendre ho aprenem fent”
Aristòtil (384 - 322 AC)
4. Ambients enriquits: quant majors
oportunitats d'aprenentatge ofereixi el medi
ambient, majors seran les connexions neuronals.
De l’ Entrevista a Tonucci (blog de Tiching)
http://blog.tiching.com/francesco-tonucci-el-alimento-de-la-escuela-deberia-ser-la-experiencia-de-los-ninos/#.UpI4o8Qajl6
¿Dónde deberían estar, los alumnos, si no es en el aula?
Mi propuesta es renunciar a las aulas. Me imagino una escuela hecha de
laboratorios y talleres fuertemente significativos en la que son los
alumnos los que se mueven, no los adultos. El recorrido de un taller a
otro les ayuda a cambiar el chip y con la ambientación de cada taller se
acaban de situar en la materia que les toca.
Una escola sense parets
Ørestad Gymnasiu, Copenhagen http://www.oerestadgym.dk/
Gamificació
Aprenentatge basat en les mecàniques de joc
Gamificació
Gamificar el contingut acadèmic i fomentar la participació de
l’alumnat… qüestionaris i concursos amb els temes de les classes.
5. L'aprenentatge ha de tractar d'interrelacionar
cadascun dels lòbuls del cervell perquè les
xarxes cognitives siguin cada vegada majors.
Quan ensenyem hem d'estimular
multisensorialmente.
Pensament Computacional
L'activitat intel·lectual associada a la programació ensenya a
pensar de forma abstracta, lògica i estructurada, afavoreix el
desenvolupament d'una mentalitat autònoma i innovadora i
contribueix a desenvolupar el "pensament computacional"
http://www.bu.edu/today/files/2012/05/t_computationalthinking.jpg
Scratch, llenguatge de programació que permet que els infants
desenvolupin habilitats de programació de manera visual i
senzilla.
Open hardware, amb projectes dissenyats per ser realitzats per
infants (no cal fer soldadures). Hi ha robots ja desenvolupats i
pensats per ensenyar als nens la lògica de la programació.
Raspberry Pi
Kit de motors i sensors amb un petit ordinador central dins d’una
peça ensamblable, per muntar petits robots programables.
Recomanat per a nens de més de deu anys.
Projecte Play-i, desenvolupat per enginyers d’Apple i Google.
Compatibles amb Lego Mindstorms.
https://www.play-i.com/
Internet de les coses?
Vid vídeo: http://youtu.be/542oTWpKPlE
Impressores 3D
6. Cal valorar els coneixements previs dels
estudiants per saber si hi ha bases d’ancoratge
per a nous coneixements.
“El maestro no debe dejar a un lado lo que el estudiante trae consigo de su
comprensión del mundo; su manera de hablar, su manera de contar,
calcular, sus saberes en torno a su mundo, su religiosidad, sus saberes en
torno a la salud, el cuerpo, la muerte, el sexo, los conjuros, el ambiente y
la tecnología”. (Freire, 1993)
“… cuando el alumno se
enfrenta a un nuevo contenido
a aprender, lo hace siempre
armado de una serie de
conceptos, concepciones,
representaciones y
conocimientos, adquiridos en el
transcurso de sus experiencias
previas, que utiliza como
instrumentos de lectura e
interpretación y que
determinan una buena parte
qué informaciones seleccionará,
cómo las organizará, qué tipos
de relaciones establecerá entre
ellas”. (Coll, 1990)
69
MOOC
Coneixement Obert
“Open”
MOOC
Milers de vídeos de cursos impartits en Harvard, MIT, Yale, Columbia, Stanford,
Berkley, Duke and Carnegie Mellon, amb materials, llibres, articles, etc. per a
l’autoaprenentatge.
Plataforma de cursos online de la Universitat d’Stanford que conté cursos de
gairebé 20 disciplines de vàries importants universitats nord-americanes.
Plataforma educativa del MIT i la Universitat d'Harvard que ofereix
cursos de nivell universitari de múltiples disciplines
Espai amb cursos i material d'aprenentatge: llibres de text,
vídeos… de gairebé totes les matèries, incloent cursos d'idiomes.
Portal espanyol. Ofereix diferents temes i matèries, amb material útil i
interessant per aprendre online i al teu ritme.
Projecte sense ànim de lucre que ensenya a través dels seus vídeos i
materials d'aprenentatge. Va començar ensenyant matemàtiques, però en
l'actualitat ofereix també altres ciències, economia o història.
Materials docents “oberts“, aseguren la cesió d’alguns drets d’autor, com la
distribució, reproducció, comunicació pública o generació d’obra derivada.
Institució acadèmica sense ànim de lucre no presencial, gratuïta, amb seu en
Pasadena, Califòrnia, fundada per l'empresari emprenedor Shai Reshef.
Organització educativa amb ànim de lucre fundada per Sebastian Thrun, David Stavens i Mike
Sokolsky que ofereix cursos online massius i oberts.
Open
MOOC
DIY (Do it yourself en educació)
Crear, compartir i aprendre de manera
col·laborativa.
Storytelling
”La máquina de fabricar historias y formatear
las mentes” -Christian Salmon-
Aprenentatge basat en esdeveniments
Maker Faires, Scratch Days, Raspberry Jams…
Learning Analytics
«Tot el que es pot mesurar es pot millorar»
(Peter Drucker)
Les analítiques d’aprenentatge ofereixen la possibilitat de
recollir, mesurar, analitzar i representar totes les dades
relacionades amb la docència a fi d'avaluar el progrés de
l’alumnat, utilitzar aquesta informació per millorar el propi
procés d'aprenentatge i canviar d'estratègia si és necessari.
Les dades es poden obtenir a través de les diferents tecnologies utilitzades per
l’alumne: Moodle corporatiu; mòbil, tablet, portàtil de l’alumne i fins i tot xarxes
socials, blogs, etc.
Design Thinking
Metodologia per resoldre reptes i problemes, de
manera creativa.
http://www.designthinking.es/inicio/index.php
A mig - llarg termini,
4-5 anys...
Laboratoris virtuals i remots:
permeten fer experiments i participar en activitats a través
d’Internet, ja sigui amb equipament real mitjançant control
remot o en laboratoris virtuals interactius en línia per a
desenvolupar experiments amb equipament simulat.
Informàtica basada en gestos
Electroencefalografia
Capacitat de controlar la
tecnologia amb la ment, gràcies a
la connexió immediata i
ininterrompuda entre l’usuari i la
tecnologia
Possibles usos en educació:
participar en simulacions
d’aprenentatge amb “mans
lliures”, l’alumnat amb
discapacitat podrà interactuar
lliurement amb el contingut,
control dels videojocs, navegació
web, etc.
Wearable Computing
Phoneblocks
http://phoneblocks.com/
Què és? Un smartphone fet
de trosos, o “blocks”, que es
poden actualitzar i substituir
(en lloc de canviar el telèfon
sencer)
Reducció de residus,
descentralització de la
tecnologia de disseny i
construcció.
Possibles usos
educatius: tecnologia de
maquinari més econòmica i/o
més “personalitzable”;
millora de la igualtat
d’oportunitats a llarg
termini. Edu sostenibilitat.
Vid vídeo: http://youtu.be/oDAw7vW7H0c
Papertab
Paper digital. Per a
combinar comoditat
digital i l’accés a la
interacció física de paper
Possibles usos en
educació:
“La investigació
Blended”, on els
estudiants poden llegir
fàcilment, crear i
combinar els recursos
físics y digitals de
manera col·laborativa.
Vid vídeo: http://youtu.be/81iiGWdsJgg
Nanotubs de
Carboni
Què és? Un rotllo o
làmina d’un àtom de
grossor, 250 vegades
més forts que l’acer i 10
vegades més lleugers.
Tecnologia complexa
per a la fabricació
d’electrònica portàtil.
Possibles usos en
educació:
els estudiants que
porten tecnologia
d'aprenentatge mòbil
per accedir a dades i
els recursos mentre
treballen en temps real
“sobre el terreny”
No panic!
TOO SOON! FAR TOO SOON! By Sarah (CC BY 2.0)
Keep calm!
Coses obsoletes a les aules
del segle XXI
https://farm4.staticflickr.com/3795/13301431274_2300cf54dd_c.jpg
Aules d'informàtica
https://farm7.staticflickr.com/6061/6101680416_a2d7117fbd_b.jpg
Aules aïllades
Escolas sense WiFi
Prohibit l’ús de dispositius mòbils
Mestres que no comparteixen el que fan
Imagen https://elsotanodemisterwest.files.wordpress.com/2013/01/foto-gollum-en-el-hobbit-567.jpg
Escoles que no tenen Facebook i/o Twitter
https://farm1.staticflickr.com/41/111718425_6844863aef_o.jpg
Menjar poc saludable
https://farm6.staticflickr.com/5023/5642852589_ea790537df_z.jpg by Alexandra Guerson
Fuente: http://ediciones-sm.com.mx/?q=blog-entrar-muy-temprano-a-la-escuela-podria-afectar-a-adolescentes
Inici de classes a les 8 h per als adolescents
Biblioteques tradicionals
Tots els estudiants fent el mateix
Quiets i en silenci
El mateix curs d'actualizació professional
per a tots els docents
https://farm4.staticflickr.com/3030/2729347796_11f1aae69e_z.jpg?zz=1 per saralparker
Les proves estandaritzades per avaluar
l'alumnat
Quin paper tenim els docents?
https://farm5.staticflickr.com/4077/4907642470_e99097f5cc_z.jpg per gioiadeantoniis
103
Clau!
instruments
• recursos
• innovació
• nous serveis
• aprenentatge
• informació
• estratègies
• comunicació
• participació
• actualizació
• consolidació
• investigació
• PLE-PWE-PNE
planificació motivació
HUB / Mediador entre la informació i el coneixement
https://farm2.staticflickr.com/1234/807214846_74b9edb2db_z.jpg per Turkinator
Orienta en el procés de transmissió de la informació per tal que
esdevingui significativa i útil
Facilitador del desenvolupament de les capacitats de l’alumne
https://farm4.staticflickr.com/3216/2658174628_049a403892_z.jpg per kate at yr own risk
Impulsor de l’adaptació als canvis
Promotor de valors
https://farm3.staticflickr.com/2228/1535619818_57b05d743a_z.jpg per Pink Sherbet Photography
Aporta emoció al procés d’aprenentatge
https://farm4.staticflickr.com/3296/2411916745_a4a69bc8d0_z.jpg per Adn!
Son tiempos líquidos y la educación requiere nuevos modelos
para construir una identidad digital como sujetos con capacidad
de sobrevivir y surfear en estas aguas turbulentas.
-Zygmunt Bauman-
Caminem cap a
l’educació 3.0
http://farm2.static.flickr.com/1100/5137175210_b09c62112e_z.jpg
Currículum
Pedagogia
Avaluació
Infrastructura
Tecnologia
Polítiques
Procediments
Gestió
Lideratge
Persones
Cultura
innovadora
Que es construeix sobre 4 pilars
http://farm5.static.flickr.com/4070/4653863616_a56085f7dd_z.jpg Font: Cisco Systems Foundation
Centrada en l’alumne, on l’aprenentatge está disponible en tot
moment, des de qualsevol lloc i utilitza la tecnologia com un
factor clau i capacitador.
Font: Cisco Systems Foundation
https://farm9.staticflickr.com/8005/7223162788_cba5136801_c.jpg por ANSESGOB
Els nostres professors, Immigrants Digitals, que parlen una llengua
antiquada (la d'abans de l'era digital), estan lluitant per ensenyar a una
població que parla un idioma completament nou. Prensky
El profesor del siglo XXI ha de preparar a sus estudiantes para
un futuro incierto.
-Mark Prensky-
https://farm1.staticflickr.com/33/58438781_1047bfc9cd_b.jpg per FreeCat
Més lluny, sempre aneu més lluny,
més lluny de l'avui que ara us encadena.
I quan sereu deslliurats
torneu a començar els nous passos.
Més lluny, sempre molt més lluny,
més lluny del demà que ara ja s'acosta.
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.
I-Kavafis (Adaptació de Lluís Llach)
El camí és llarg...
Però no estem sols,
“El nostre claustre és el món”
-Jordi Adell-
Ens acompanyes?
https://farm4.staticflickr.com/3810/9251580610_bfdf9732ae_c.jpg per Dani_vr
Juanmi Muñoz | @mudejarico

More Related Content

What's hot

Aprendre a l' era digital - Universita d' Alacant Estiu 2014
Aprendre a l' era digital - Universita d' Alacant Estiu 2014Aprendre a l' era digital - Universita d' Alacant Estiu 2014
Aprendre a l' era digital - Universita d' Alacant Estiu 2014elektramoor
 
Origen, present i evolució
Origen, present i evolucióOrigen, present i evolució
Origen, present i evolucióBaix
 
PLEs Alacant 2014
PLEs Alacant 2014PLEs Alacant 2014
PLEs Alacant 2014Jordi Adell
 
El PLE ple de recursos i connexions: del que és formal al que és informal
El PLE ple de recursos i connexions: del que és formal al que és informalEl PLE ple de recursos i connexions: del que és formal al que és informal
El PLE ple de recursos i connexions: del que és formal al que és informalRosabel UA
 
Aprendre aprendre amb recursos digitals
Aprendre aprendre amb recursos digitalsAprendre aprendre amb recursos digitals
Aprendre aprendre amb recursos digitalsJordi Vivancos
 
Conferència en el marc de la formació del KBIP
Conferència en el marc de la formació del KBIPConferència en el marc de la formació del KBIP
Conferència en el marc de la formació del KBIPNeus Lorenzo
 
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i MetodologiaCurrículum i AvaluacióClaus del canvi educatiu: Tecnologia i MetodologiaCurrículum i Avaluació
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i AvaluacióPERE MARQUES
 
Adults-les-tac-a-ARC
Adults-les-tac-a-ARCAdults-les-tac-a-ARC
Adults-les-tac-a-ARCxavier suñé
 
Professionals, Projectes i Xarxes
Professionals, Projectes i XarxesProfessionals, Projectes i Xarxes
Professionals, Projectes i XarxesNeus Lorenzo
 
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors internsDE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors internsLaura Rosillo Cascante
 
Com aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatge
Com aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatgeCom aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatge
Com aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatgeJordi Jubany
 
TEMA 3: Les TIC i la inclusió educativa.
TEMA 3: Les TIC i la inclusió educativa.TEMA 3: Les TIC i la inclusió educativa.
TEMA 3: Les TIC i la inclusió educativa.NereaAS
 
Ús de TIC's a l'aula
Ús de TIC's a l'aulaÚs de TIC's a l'aula
Ús de TIC's a l'aulaLemerak
 
La revolució educativa de les TIC
La revolució educativa de les TICLa revolució educativa de les TIC
La revolució educativa de les TICjovesteb
 
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...evaristogonzal2
 
Jornades d'educació Avui, de Tarragona (Juny 2013)
Jornades d'educació Avui, de Tarragona (Juny 2013)Jornades d'educació Avui, de Tarragona (Juny 2013)
Jornades d'educació Avui, de Tarragona (Juny 2013)Neus Lorenzo
 

What's hot (20)

Tecnologies digitals a l'Educació d'adults
Tecnologies digitals a l'Educació d'adultsTecnologies digitals a l'Educació d'adults
Tecnologies digitals a l'Educació d'adults
 
Portafolis digitals
Portafolis digitalsPortafolis digitals
Portafolis digitals
 
Aprendre a l' era digital - Universita d' Alacant Estiu 2014
Aprendre a l' era digital - Universita d' Alacant Estiu 2014Aprendre a l' era digital - Universita d' Alacant Estiu 2014
Aprendre a l' era digital - Universita d' Alacant Estiu 2014
 
Origen, present i evolució
Origen, present i evolucióOrigen, present i evolució
Origen, present i evolució
 
PLEs Alacant 2014
PLEs Alacant 2014PLEs Alacant 2014
PLEs Alacant 2014
 
Presentació Tesi V0.4
Presentació Tesi V0.4Presentació Tesi V0.4
Presentació Tesi V0.4
 
El PLE ple de recursos i connexions: del que és formal al que és informal
El PLE ple de recursos i connexions: del que és formal al que és informalEl PLE ple de recursos i connexions: del que és formal al que és informal
El PLE ple de recursos i connexions: del que és formal al que és informal
 
Aprendre aprendre amb recursos digitals
Aprendre aprendre amb recursos digitalsAprendre aprendre amb recursos digitals
Aprendre aprendre amb recursos digitals
 
Conferència en el marc de la formació del KBIP
Conferència en el marc de la formació del KBIPConferència en el marc de la formació del KBIP
Conferència en el marc de la formació del KBIP
 
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i MetodologiaCurrículum i AvaluacióClaus del canvi educatiu: Tecnologia i MetodologiaCurrículum i Avaluació
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació
 
Adults-les-tac-a-ARC
Adults-les-tac-a-ARCAdults-les-tac-a-ARC
Adults-les-tac-a-ARC
 
Professionals, Projectes i Xarxes
Professionals, Projectes i XarxesProfessionals, Projectes i Xarxes
Professionals, Projectes i Xarxes
 
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors internsDE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
 
Com aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatge
Com aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatgeCom aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatge
Com aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatge
 
TEMA 3: Les TIC i la inclusió educativa.
TEMA 3: Les TIC i la inclusió educativa.TEMA 3: Les TIC i la inclusió educativa.
TEMA 3: Les TIC i la inclusió educativa.
 
Ús de TIC's a l'aula
Ús de TIC's a l'aulaÚs de TIC's a l'aula
Ús de TIC's a l'aula
 
La revolució educativa de les TIC
La revolució educativa de les TICLa revolució educativa de les TIC
La revolució educativa de les TIC
 
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
Formació sobre llibres digitals a direccions de centres educatius del Vallès ...
 
Jornades d'educació Avui, de Tarragona (Juny 2013)
Jornades d'educació Avui, de Tarragona (Juny 2013)Jornades d'educació Avui, de Tarragona (Juny 2013)
Jornades d'educació Avui, de Tarragona (Juny 2013)
 
Edpostpandemiacat
EdpostpandemiacatEdpostpandemiacat
Edpostpandemiacat
 

Viewers also liked (20)

Análisis Resultados SIMCE
Análisis Resultados SIMCEAnálisis Resultados SIMCE
Análisis Resultados SIMCE
 
Lanciano Italia
Lanciano ItaliaLanciano Italia
Lanciano Italia
 
Les impôts locaux à régusse
Les impôts locaux à régusseLes impôts locaux à régusse
Les impôts locaux à régusse
 
Epreuve de comptabilite bts-cg-mai 2011
Epreuve de comptabilite bts-cg-mai 2011Epreuve de comptabilite bts-cg-mai 2011
Epreuve de comptabilite bts-cg-mai 2011
 
Viaje Por Los Alpes
Viaje Por Los AlpesViaje Por Los Alpes
Viaje Por Los Alpes
 
Min Natural
Min NaturalMin Natural
Min Natural
 
LA pag
LA pagLA pag
LA pag
 
Imagenes varias
Imagenes variasImagenes varias
Imagenes varias
 
ALBA Retos de las redes sociales
ALBA Retos de las redes socialesALBA Retos de las redes sociales
ALBA Retos de las redes sociales
 
Quesignificaserpobre!!!!!!!!
Quesignificaserpobre!!!!!!!!Quesignificaserpobre!!!!!!!!
Quesignificaserpobre!!!!!!!!
 
Lafamiliayelburro
LafamiliayelburroLafamiliayelburro
Lafamiliayelburro
 
Confesiones de un hombre
Confesiones de un hombreConfesiones de un hombre
Confesiones de un hombre
 
Jesucristo
JesucristoJesucristo
Jesucristo
 
abrazo
abrazoabrazo
abrazo
 
Inhumano
InhumanoInhumano
Inhumano
 
Europa Desde El Cielo
Europa Desde El CieloEuropa Desde El Cielo
Europa Desde El Cielo
 
Cosas del movil: consejos
Cosas del movil: consejosCosas del movil: consejos
Cosas del movil: consejos
 
Fotos colbert leslie
Fotos colbert leslieFotos colbert leslie
Fotos colbert leslie
 
Blogs en blanco y megro
Blogs en blanco y megroBlogs en blanco y megro
Blogs en blanco y megro
 
Lo Que Nos Espera. Muy Pronto Aca Tambien
Lo Que Nos Espera. Muy Pronto Aca TambienLo Que Nos Espera. Muy Pronto Aca Tambien
Lo Que Nos Espera. Muy Pronto Aca Tambien
 

Similar to Aprenentatge i tecnologia

Ús de les TIC
Ús de les TICÚs de les TIC
Ús de les TICximochust
 
Ins salvadorvilaseca2015
Ins salvadorvilaseca2015Ins salvadorvilaseca2015
Ins salvadorvilaseca2015xavier suñé
 
Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l'aprenentatge?
Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l'aprenentatge?Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l'aprenentatge?
Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l'aprenentatge?Fundació Jaume Bofill
 
Ins vacarisses setembre_2014
Ins vacarisses setembre_2014Ins vacarisses setembre_2014
Ins vacarisses setembre_2014evaristogonzal2
 
Awards - eTwinning quality seal
Awards - eTwinning quality sealAwards - eTwinning quality seal
Awards - eTwinning quality sealFEDACPrats
 
De la escuela analógica a la escuela digital: retos de futuro de las TIC en e...
De la escuela analógica a la escuela digital: retos de futuro de las TIC en e...De la escuela analógica a la escuela digital: retos de futuro de las TIC en e...
De la escuela analógica a la escuela digital: retos de futuro de las TIC en e...CRISEL BY AEFOL
 
Boris Mir - TIC i educació. Apunts per a les famílies - octubre 2011
Boris Mir - TIC i educació. Apunts per a les famílies - octubre 2011Boris Mir - TIC i educació. Apunts per a les famílies - octubre 2011
Boris Mir - TIC i educació. Apunts per a les famílies - octubre 2011Boris Mir
 
PRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TIC
PRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TICPRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TIC
PRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TICitraver
 
Mobile learning
Mobile learningMobile learning
Mobile learningYuliCumbe
 
Mobile Learning: mòbils, tablets, e-books!
Mobile Learning: mòbils, tablets, e-books!Mobile Learning: mòbils, tablets, e-books!
Mobile Learning: mòbils, tablets, e-books!YessicaDuro
 
20a sessió web: 'Competències digitals i aprenentatge', Boris Mir
20a sessió web: 'Competències digitals i aprenentatge', Boris Mir20a sessió web: 'Competències digitals i aprenentatge', Boris Mir
20a sessió web: 'Competències digitals i aprenentatge', Boris Mirguest2e670f
 
BORIS MIR Competències digitals i aprenentatge
BORIS MIR Competències digitals i aprenentatgeBORIS MIR Competències digitals i aprenentatge
BORIS MIR Competències digitals i aprenentatgeBoris Mir
 
20a sessió web: Competències digitals i aprenentatge
20a sessió web: Competències digitals i aprenentatge20a sessió web: Competències digitals i aprenentatge
20a sessió web: Competències digitals i aprenentatgegencat .
 

Similar to Aprenentatge i tecnologia (20)

Ús de les TIC
Ús de les TICÚs de les TIC
Ús de les TIC
 
Ins salvadorvilaseca2015
Ins salvadorvilaseca2015Ins salvadorvilaseca2015
Ins salvadorvilaseca2015
 
Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l'aprenentatge?
Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l'aprenentatge?Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l'aprenentatge?
Aprenentatge mòbil. Com incorporar els dispositius mòbils a l'aprenentatge?
 
Educació i aprenentatge col:laboratiu amb les TICC
Educació i aprenentatge col:laboratiu amb les TICCEducació i aprenentatge col:laboratiu amb les TICC
Educació i aprenentatge col:laboratiu amb les TICC
 
Ins vacarisses setembre_2014
Ins vacarisses setembre_2014Ins vacarisses setembre_2014
Ins vacarisses setembre_2014
 
Awards - eTwinning quality seal
Awards - eTwinning quality sealAwards - eTwinning quality seal
Awards - eTwinning quality seal
 
De la escuela analógica a la escuela digital: retos de futuro de las TIC en e...
De la escuela analógica a la escuela digital: retos de futuro de las TIC en e...De la escuela analógica a la escuela digital: retos de futuro de las TIC en e...
De la escuela analógica a la escuela digital: retos de futuro de las TIC en e...
 
Boris Mir - TIC i educació. Apunts per a les famílies - octubre 2011
Boris Mir - TIC i educació. Apunts per a les famílies - octubre 2011Boris Mir - TIC i educació. Apunts per a les famílies - octubre 2011
Boris Mir - TIC i educació. Apunts per a les famílies - octubre 2011
 
PRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TIC
PRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TICPRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TIC
PRESENTACIÓ EDUCAT 1X1 I EXPERIÈNCIES TIC
 
Mobile learning
Mobile learningMobile learning
Mobile learning
 
Mobile learning
Mobile learningMobile learning
Mobile learning
 
Mobile Learning: mòbils, tablets, e-books!
Mobile Learning: mòbils, tablets, e-books!Mobile Learning: mòbils, tablets, e-books!
Mobile Learning: mòbils, tablets, e-books!
 
BETT 2023.pdf
BETT 2023.pdfBETT 2023.pdf
BETT 2023.pdf
 
Jornada PAP 2010
Jornada PAP 2010Jornada PAP 2010
Jornada PAP 2010
 
20a sessió web: 'Competències digitals i aprenentatge', Boris Mir
20a sessió web: 'Competències digitals i aprenentatge', Boris Mir20a sessió web: 'Competències digitals i aprenentatge', Boris Mir
20a sessió web: 'Competències digitals i aprenentatge', Boris Mir
 
BORIS MIR Competències digitals i aprenentatge
BORIS MIR Competències digitals i aprenentatgeBORIS MIR Competències digitals i aprenentatge
BORIS MIR Competències digitals i aprenentatge
 
20a sessió web: 'Competències digitals i aprenentatge', Boris Mir
20a sessió web: 'Competències digitals i aprenentatge', Boris Mir20a sessió web: 'Competències digitals i aprenentatge', Boris Mir
20a sessió web: 'Competències digitals i aprenentatge', Boris Mir
 
20a sessió web: Competències digitals i aprenentatge
20a sessió web: Competències digitals i aprenentatge20a sessió web: Competències digitals i aprenentatge
20a sessió web: Competències digitals i aprenentatge
 
yokeze
yokezeyokeze
yokeze
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 

More from Juan Miguel Muñoz

Datos, metadatos y macrodatos en Educación 4.0 a partir de actividades de aula
Datos, metadatos y macrodatos en Educación 4.0 a partir de actividades de aulaDatos, metadatos y macrodatos en Educación 4.0 a partir de actividades de aula
Datos, metadatos y macrodatos en Educación 4.0 a partir de actividades de aulaJuan Miguel Muñoz
 
Tendencias para repensar la educación
Tendencias para repensar la educaciónTendencias para repensar la educación
Tendencias para repensar la educaciónJuan Miguel Muñoz
 
Nuevas formas de comunicación en una escuela hiperconectada. Del Bigdata al ...
Nuevas formas de comunicación en una escuela hiperconectada. Del Bigdata al ...Nuevas formas de comunicación en una escuela hiperconectada. Del Bigdata al ...
Nuevas formas de comunicación en una escuela hiperconectada. Del Bigdata al ...Juan Miguel Muñoz
 
Actualización digital docente en red a lo largo y ancho de la vida
Actualización digital docente en red a lo largo y ancho de la vidaActualización digital docente en red a lo largo y ancho de la vida
Actualización digital docente en red a lo largo y ancho de la vidaJuan Miguel Muñoz
 
Dibujando espacios para educar
Dibujando espacios para educarDibujando espacios para educar
Dibujando espacios para educarJuan Miguel Muñoz
 
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimientoTecnologías para el aprendizaje y el conocimiento
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimientoJuan Miguel Muñoz
 
Tutorial espiRA (TGPE 4Cantons)
Tutorial espiRA (TGPE 4Cantons)Tutorial espiRA (TGPE 4Cantons)
Tutorial espiRA (TGPE 4Cantons)Juan Miguel Muñoz
 
QR i RA en Educació (Baix Llobregat-2016)
QR i RA en Educació (Baix Llobregat-2016)QR i RA en Educació (Baix Llobregat-2016)
QR i RA en Educació (Baix Llobregat-2016)Juan Miguel Muñoz
 
Realitat Augmentada a les Aules
Realitat Augmentada a les AulesRealitat Augmentada a les Aules
Realitat Augmentada a les AulesJuan Miguel Muñoz
 
Innovación educativa, la otra escuela
Innovación educativa, la otra escuelaInnovación educativa, la otra escuela
Innovación educativa, la otra escuelaJuan Miguel Muñoz
 
Curació de continguts digitals
Curació de continguts digitalsCuració de continguts digitals
Curació de continguts digitalsJuan Miguel Muñoz
 
Lenguaje, códigos y dispositivos para un cambio de paradigma educativo
Lenguaje, códigos y dispositivos para un cambio de paradigma educativoLenguaje, códigos y dispositivos para un cambio de paradigma educativo
Lenguaje, códigos y dispositivos para un cambio de paradigma educativoJuan Miguel Muñoz
 
Realitat Augmentada per aprendre?
Realitat Augmentada per aprendre?Realitat Augmentada per aprendre?
Realitat Augmentada per aprendre?Juan Miguel Muñoz
 
Social media y competencias digitales
Social media y competencias digitalesSocial media y competencias digitales
Social media y competencias digitalesJuan Miguel Muñoz
 
La tecnologia, un aliat per aprendre
La tecnologia, un aliat per aprendreLa tecnologia, un aliat per aprendre
La tecnologia, un aliat per aprendreJuan Miguel Muñoz
 
Escenarios innovación educativa
Escenarios innovación educativaEscenarios innovación educativa
Escenarios innovación educativaJuan Miguel Muñoz
 
Innovación educativa: reto, moda, necesidad
Innovación educativa: reto, moda, necesidadInnovación educativa: reto, moda, necesidad
Innovación educativa: reto, moda, necesidadJuan Miguel Muñoz
 

More from Juan Miguel Muñoz (20)

Datos, metadatos y macrodatos en Educación 4.0 a partir de actividades de aula
Datos, metadatos y macrodatos en Educación 4.0 a partir de actividades de aulaDatos, metadatos y macrodatos en Educación 4.0 a partir de actividades de aula
Datos, metadatos y macrodatos en Educación 4.0 a partir de actividades de aula
 
Tendencias para repensar la educación
Tendencias para repensar la educaciónTendencias para repensar la educación
Tendencias para repensar la educación
 
Nuevas formas de comunicación en una escuela hiperconectada. Del Bigdata al ...
Nuevas formas de comunicación en una escuela hiperconectada. Del Bigdata al ...Nuevas formas de comunicación en una escuela hiperconectada. Del Bigdata al ...
Nuevas formas de comunicación en una escuela hiperconectada. Del Bigdata al ...
 
Actualización digital docente en red a lo largo y ancho de la vida
Actualización digital docente en red a lo largo y ancho de la vidaActualización digital docente en red a lo largo y ancho de la vida
Actualización digital docente en red a lo largo y ancho de la vida
 
Dibujando espacios para educar
Dibujando espacios para educarDibujando espacios para educar
Dibujando espacios para educar
 
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimientoTecnologías para el aprendizaje y el conocimiento
Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento
 
Tutorial espiRA (TGPE 4Cantons)
Tutorial espiRA (TGPE 4Cantons)Tutorial espiRA (TGPE 4Cantons)
Tutorial espiRA (TGPE 4Cantons)
 
QR i RA en Educació (Baix Llobregat-2016)
QR i RA en Educació (Baix Llobregat-2016)QR i RA en Educació (Baix Llobregat-2016)
QR i RA en Educació (Baix Llobregat-2016)
 
Realitat Augmentada a les Aules
Realitat Augmentada a les AulesRealitat Augmentada a les Aules
Realitat Augmentada a les Aules
 
Innovación educativa, la otra escuela
Innovación educativa, la otra escuelaInnovación educativa, la otra escuela
Innovación educativa, la otra escuela
 
Georeferenciació i codis QR
Georeferenciació i codis QRGeoreferenciació i codis QR
Georeferenciació i codis QR
 
Curació de continguts digitals
Curació de continguts digitalsCuració de continguts digitals
Curació de continguts digitals
 
Lenguaje, códigos y dispositivos para un cambio de paradigma educativo
Lenguaje, códigos y dispositivos para un cambio de paradigma educativoLenguaje, códigos y dispositivos para un cambio de paradigma educativo
Lenguaje, códigos y dispositivos para un cambio de paradigma educativo
 
Realitat Augmentada per aprendre?
Realitat Augmentada per aprendre?Realitat Augmentada per aprendre?
Realitat Augmentada per aprendre?
 
Codis QR usos didàctics
Codis QR usos didàcticsCodis QR usos didàctics
Codis QR usos didàctics
 
Social media y competencias digitales
Social media y competencias digitalesSocial media y competencias digitales
Social media y competencias digitales
 
La tecnologia, un aliat per aprendre
La tecnologia, un aliat per aprendreLa tecnologia, un aliat per aprendre
La tecnologia, un aliat per aprendre
 
Proyecto EspiRA
Proyecto EspiRAProyecto EspiRA
Proyecto EspiRA
 
Escenarios innovación educativa
Escenarios innovación educativaEscenarios innovación educativa
Escenarios innovación educativa
 
Innovación educativa: reto, moda, necesidad
Innovación educativa: reto, moda, necesidadInnovación educativa: reto, moda, necesidad
Innovación educativa: reto, moda, necesidad
 

Aprenentatge i tecnologia

 • 1. Aprenentatge i Tecnologia Tendències per a un canvi d'època 13a Jornada de Tecnologia Educativa + FIRA TIC “Tecnologies educatives emergents i mòbils a l’escola” Juan Miguel Muñoz | Barcelona 8 de maig de 2015 student_ipad_school – 104 by Brad Flickinger (CC BY 2.0)
 • 2. 2 De què parlarem?  Alfabetització  Alfabetització digital  Canvi d’època  Aportacions neurociència al procés d’Ensenyament /Aprenentatge  Tendències TIC a l’aula  Coses obsoletes a les aules del S. XXI  El paper dels docents  Cap a Ítaca...
 • 6. Tasa d’alfabetizació a Espanya en 1900: 45 % = Tasa d’alfabetitació Anglaterra i França el 1675
 • 7. Dècada dels 80, Espanya: Alfabetització propera al 95 %
 • 10. En els països europeus més avançats aquest percentatges ja s’havia assolit trenta o quaranta anys abans :(
 • 11. En España algo que nunca ha faltado son los defensores de la ignorancia. Tradicionalmente, solían pertenecer a los gremios más reaccionarios, y por lo tanto más interesados en la sumisión analfabeta de las mayorías. Antonio Muñoz Molina http://antoniomuñozmolina.es/2013/03/memoria-critica/ http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Obsequio_al_maestro.jpg
 • 13. “L’alfabetització és més, molt més que llegir i escriure. És l’habilitat de llegir el món, és l’habilitat de continuar aprenent i és la clau de la porta del coneixement” Paulo Freire Imatge de Wikimerdia Commons: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Paulo_Freire.jpg
 • 14. Els analfabets del segle XXI no seran aquells que no saben llegir i escriure, sinó aquells que no poden aprendre, desaprendre i reaprendre. Alvin Toffler Alvin Toffler citant el psicòleg Herbert Gerjuoy Vern Evans - Flickr: Alvin Toffler 02
 • 15. Los nuevos analfabetos: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/nuevos-analfabetos_881433.html http://about.me/MFEnguita
 • 16. 37 % de la població de la UE no poseeix cap tipus de coneixement informátic. Més del 60 % de les persones que no han passat de l’educació secundària no tenen cibercapacitats bàsiques. CIBERCAPACIDADES PARA EL SIGLO XXI: FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD, EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO Eurostat 10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0496&from=ES
 • 17. 20% dels espanyols d’entre 16 i 74 anys són profans o analfabets en el coneixement, la comprensió i maneig del món digital. No s’han connectat mai a Internet. Informe Eurostat
 • 18. Informe de seguiment sobre l’aplicació de l’Agenda Digital europea Malgrat que cada vegada més persones utilitzen Internet, gairebé el 50 % de la ciutadania no té suficients coneixements digitals per accedir als entorns laborals d’avui, la qual cosa constitueix una de las majors preocupacions de la CE.
 • 20. L’analfabetisme electrònic serà el nou analfabetisme del segle XXI, per tant, si es garanteix l'accés a Internet a tots els ciutadans s'assegura el seu accés a l’escolarització Unió Europea
 • 21. «El sector de las TIC se ha vuelto estratégico y prioritario. Dejar atrás el ‘analfabetismo digital’ ya no es una opción, sino una obligación: el que no se suba al carro tecnológico tendrá mucho que perder en el ámbito laboral» Fátima García: http://www.aunclicdelastic.com/adios-al-analfabetismo-digital/
 • 22. El nou rol del professor en entorns tecnològics implica que «la formació inicial i permanent en matèria de tecnologia és fonamental per garantir la seva perfecta adequació a l’entorn educatiu en el qual ha de desenvolupar la seva tasca docent». Mercè Gisbert, 2002 El nuevo rol del profesor en entornos tecnológicos: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/17053/1/art5_v11n1.pdf
 • 23. La agenda digital de la Comissió Europea constitueix un dels set pilars de l’Estratègia Europa 2020 que fixa objectius per al creixement de la Unió Europea (UE) fins a 2020. Proposa explotar millor el potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per afavorir la innovació, el creixement econòmic i el progrés. http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_es.htm
 • 24. Estem en una època de canvis?
 • 25. Estem en un canvi d’època
 • 26. Gutenberg par David d'Angers (Angers) by Jean-Pierre Dalbéra (CC BY 2.0) De Gutenberg a Zuckerberg _SJP3233 by TechCrunch (CC BY 2.0)
 • 27. L'aprenentatge avui es dona en una varietat de formes -a través de comunitats de pràctica, xarxes personals, i mitjançant la realització de tasques laborals. És un procés continu que dura tota la vida (Life Long Learning)
 • 28. El LWL (Life Wide Learning) … «ya no se aprende únicamente en un lugar, sea la escuela o un centro de formación, sino a todo lo ancho: con los amigos, en nuestro entorno vital, lúdico... Aprendemos en “cualquier momento” y en “cualquier lugar” Mariona Grané - Antonio Bartolomé https://farm9.staticflickr.com/8101/8468453685_24c0b7663d_c.jpg per Víctor Peña (Fotografía ViAn)
 • 29. Tecnologia: element disruptiu dins de l’aula https://farm4.staticflickr.com/3903/14383569075_b47e72bb34_c.jpg per Sinan Ceylan
 • 30. L’entorn en el que aprenem no és ni l’aula física ni l’aula virtual: és el món complet al nostre abast a través de la Web. Antonio Bartolomé, 1999
 • 31. Neurociència i aprenentatge “Decenas de trabajos de investigación están arrojando indicios valiosos sobre cómo mejorar el aprendizaje y el rendimiento escolar. Muestran que el desarrollo cognitivo y las habilidades de razonamiento no se dirimen sólo en el aula ni se fomentan sólo con nuevas técnicas pedagógicas”. Cómo mejorar el aprendizaje según las neurociencias: http://www.lanacion.com.ar/1645999-como-mejorar-el-aprendizaje-segun-las-neurociencias
 • 32. 6 aportacions de la neurociència al procés d’ensenyament / aprenentatge TENDÈNCIES TIC Un any o menys De 2 a 3 anys De 4 a 5 anys
 • 33. 1. El procès d’aprenentatge és únic i diferent per a cada persona  educació personalitzada (competències) http://ctl.utexas.edu/ctl/sites/default/files/flippedgraphic(web1100px)_0.png L'alumne accedeix al contingut objecte d'aprenentatge des de casa o fora de l'escola a través de lliçons per vídeo. I a la classe el temps es dedica a altres activitats de tipus col•laboratiu amb la guia i l’ajut del mestre o la mestra.
 • 35. Computació en el núvol Gestionar arxius i utilitzar aplicacions sense necessitat d’instal·lar res a l’ordinador a través d’Internet.
 • 36. 2. Cada estudiant controla el que vol aprendre, per això atendrà sempre allò que li resulti més interessant i significatiu  aprenentatge en context
 • 37. Si l'alumne no aconsegueix generar connexions cognitives i/o emocionals sobre el que intenta aprendre, les xarxes cognitives no faran enllaços entre si  no hi haurà aprenentatge
 • 38. Mobile Learning els dispositius mòbils amb connexió a Internet superarán als ordinadors com a eina per a treballar a l’aula
 • 39. Les tablets en educació... un boom. L’usuari pot escollir les apps i continguts del seu interès. La tauleta esdevé un veritable PLE.
 • 44.
 • 45. RA Basada en marcadors
 • 47. 3. Per aconseguir aprenentatge (solcs de les xarxes neuronals profunds) es requereix d'espais de pràctica constant, debat, crítica, reflexió, construcció personal… “aprendre fent”
 • 48. De l’ Entrevista a Roger Schank (blog de Tiching) http://blog.tiching.com/roger-schank-la-evaluacion-mata-la-educacion/#.UpI7s8Qajl7 Según sus investigaciones, ¿cuál es la mejor forma para aprender? Aprender haciendo. Los estudiantes sólo pueden aprender con experiencias. Les tienes que poner en situaciones que sean interesantes para ellos. El aprendizaje sucede cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar.
 • 49. “El que hem d'aprendre ho aprenem fent” Aristòtil (384 - 322 AC)
 • 50. 4. Ambients enriquits: quant majors oportunitats d'aprenentatge ofereixi el medi ambient, majors seran les connexions neuronals.
 • 51. De l’ Entrevista a Tonucci (blog de Tiching) http://blog.tiching.com/francesco-tonucci-el-alimento-de-la-escuela-deberia-ser-la-experiencia-de-los-ninos/#.UpI4o8Qajl6 ¿Dónde deberían estar, los alumnos, si no es en el aula? Mi propuesta es renunciar a las aulas. Me imagino una escuela hecha de laboratorios y talleres fuertemente significativos en la que son los alumnos los que se mueven, no los adultos. El recorrido de un taller a otro les ayuda a cambiar el chip y con la ambientación de cada taller se acaban de situar en la materia que les toca.
 • 52. Una escola sense parets Ørestad Gymnasiu, Copenhagen http://www.oerestadgym.dk/
 • 53. Gamificació Aprenentatge basat en les mecàniques de joc
 • 54. Gamificació Gamificar el contingut acadèmic i fomentar la participació de l’alumnat… qüestionaris i concursos amb els temes de les classes.
 • 55. 5. L'aprenentatge ha de tractar d'interrelacionar cadascun dels lòbuls del cervell perquè les xarxes cognitives siguin cada vegada majors. Quan ensenyem hem d'estimular multisensorialmente.
 • 56. Pensament Computacional L'activitat intel·lectual associada a la programació ensenya a pensar de forma abstracta, lògica i estructurada, afavoreix el desenvolupament d'una mentalitat autònoma i innovadora i contribueix a desenvolupar el "pensament computacional" http://www.bu.edu/today/files/2012/05/t_computationalthinking.jpg
 • 57. Scratch, llenguatge de programació que permet que els infants desenvolupin habilitats de programació de manera visual i senzilla.
 • 58. Open hardware, amb projectes dissenyats per ser realitzats per infants (no cal fer soldadures). Hi ha robots ja desenvolupats i pensats per ensenyar als nens la lògica de la programació.
 • 60.
 • 61. Kit de motors i sensors amb un petit ordinador central dins d’una peça ensamblable, per muntar petits robots programables. Recomanat per a nens de més de deu anys.
 • 62. Projecte Play-i, desenvolupat per enginyers d’Apple i Google. Compatibles amb Lego Mindstorms. https://www.play-i.com/
 • 63.
 • 64. Internet de les coses? Vid vídeo: http://youtu.be/542oTWpKPlE
 • 66. 6. Cal valorar els coneixements previs dels estudiants per saber si hi ha bases d’ancoratge per a nous coneixements.
 • 67. “El maestro no debe dejar a un lado lo que el estudiante trae consigo de su comprensión del mundo; su manera de hablar, su manera de contar, calcular, sus saberes en torno a su mundo, su religiosidad, sus saberes en torno a la salud, el cuerpo, la muerte, el sexo, los conjuros, el ambiente y la tecnología”. (Freire, 1993)
 • 68. “… cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo hace siempre armado de una serie de conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas, que utiliza como instrumentos de lectura e interpretación y que determinan una buena parte qué informaciones seleccionará, cómo las organizará, qué tipos de relaciones establecerá entre ellas”. (Coll, 1990)
 • 71. MOOC Milers de vídeos de cursos impartits en Harvard, MIT, Yale, Columbia, Stanford, Berkley, Duke and Carnegie Mellon, amb materials, llibres, articles, etc. per a l’autoaprenentatge. Plataforma de cursos online de la Universitat d’Stanford que conté cursos de gairebé 20 disciplines de vàries importants universitats nord-americanes. Plataforma educativa del MIT i la Universitat d'Harvard que ofereix cursos de nivell universitari de múltiples disciplines Espai amb cursos i material d'aprenentatge: llibres de text, vídeos… de gairebé totes les matèries, incloent cursos d'idiomes. Portal espanyol. Ofereix diferents temes i matèries, amb material útil i interessant per aprendre online i al teu ritme. Projecte sense ànim de lucre que ensenya a través dels seus vídeos i materials d'aprenentatge. Va començar ensenyant matemàtiques, però en l'actualitat ofereix també altres ciències, economia o història. Materials docents “oberts“, aseguren la cesió d’alguns drets d’autor, com la distribució, reproducció, comunicació pública o generació d’obra derivada. Institució acadèmica sense ànim de lucre no presencial, gratuïta, amb seu en Pasadena, Califòrnia, fundada per l'empresari emprenedor Shai Reshef. Organització educativa amb ànim de lucre fundada per Sebastian Thrun, David Stavens i Mike Sokolsky que ofereix cursos online massius i oberts. Open MOOC
 • 72. DIY (Do it yourself en educació) Crear, compartir i aprendre de manera col·laborativa.
 • 73. Storytelling ”La máquina de fabricar historias y formatear las mentes” -Christian Salmon-
 • 74. Aprenentatge basat en esdeveniments Maker Faires, Scratch Days, Raspberry Jams…
 • 75. Learning Analytics «Tot el que es pot mesurar es pot millorar» (Peter Drucker)
 • 76. Les analítiques d’aprenentatge ofereixen la possibilitat de recollir, mesurar, analitzar i representar totes les dades relacionades amb la docència a fi d'avaluar el progrés de l’alumnat, utilitzar aquesta informació per millorar el propi procés d'aprenentatge i canviar d'estratègia si és necessari. Les dades es poden obtenir a través de les diferents tecnologies utilitzades per l’alumne: Moodle corporatiu; mòbil, tablet, portàtil de l’alumne i fins i tot xarxes socials, blogs, etc.
 • 77. Design Thinking Metodologia per resoldre reptes i problemes, de manera creativa. http://www.designthinking.es/inicio/index.php
 • 78. A mig - llarg termini, 4-5 anys...
 • 79. Laboratoris virtuals i remots: permeten fer experiments i participar en activitats a través d’Internet, ja sigui amb equipament real mitjançant control remot o en laboratoris virtuals interactius en línia per a desenvolupar experiments amb equipament simulat.
 • 81. Electroencefalografia Capacitat de controlar la tecnologia amb la ment, gràcies a la connexió immediata i ininterrompuda entre l’usuari i la tecnologia Possibles usos en educació: participar en simulacions d’aprenentatge amb “mans lliures”, l’alumnat amb discapacitat podrà interactuar lliurement amb el contingut, control dels videojocs, navegació web, etc.
 • 83. Phoneblocks http://phoneblocks.com/ Què és? Un smartphone fet de trosos, o “blocks”, que es poden actualitzar i substituir (en lloc de canviar el telèfon sencer) Reducció de residus, descentralització de la tecnologia de disseny i construcció. Possibles usos educatius: tecnologia de maquinari més econòmica i/o més “personalitzable”; millora de la igualtat d’oportunitats a llarg termini. Edu sostenibilitat. Vid vídeo: http://youtu.be/oDAw7vW7H0c
 • 84. Papertab Paper digital. Per a combinar comoditat digital i l’accés a la interacció física de paper Possibles usos en educació: “La investigació Blended”, on els estudiants poden llegir fàcilment, crear i combinar els recursos físics y digitals de manera col·laborativa. Vid vídeo: http://youtu.be/81iiGWdsJgg
 • 85. Nanotubs de Carboni Què és? Un rotllo o làmina d’un àtom de grossor, 250 vegades més forts que l’acer i 10 vegades més lleugers. Tecnologia complexa per a la fabricació d’electrònica portàtil. Possibles usos en educació: els estudiants que porten tecnologia d'aprenentatge mòbil per accedir a dades i els recursos mentre treballen en temps real “sobre el terreny”
 • 86. No panic! TOO SOON! FAR TOO SOON! By Sarah (CC BY 2.0)
 • 88. Coses obsoletes a les aules del segle XXI https://farm4.staticflickr.com/3795/13301431274_2300cf54dd_c.jpg
 • 92. Prohibit l’ús de dispositius mòbils
 • 93. Mestres que no comparteixen el que fan Imagen https://elsotanodemisterwest.files.wordpress.com/2013/01/foto-gollum-en-el-hobbit-567.jpg
 • 94. Escoles que no tenen Facebook i/o Twitter
 • 96. https://farm6.staticflickr.com/5023/5642852589_ea790537df_z.jpg by Alexandra Guerson Fuente: http://ediciones-sm.com.mx/?q=blog-entrar-muy-temprano-a-la-escuela-podria-afectar-a-adolescentes Inici de classes a les 8 h per als adolescents
 • 98. Tots els estudiants fent el mateix
 • 99. Quiets i en silenci
 • 100. El mateix curs d'actualizació professional per a tots els docents https://farm4.staticflickr.com/3030/2729347796_11f1aae69e_z.jpg?zz=1 per saralparker
 • 101. Les proves estandaritzades per avaluar l'alumnat
 • 102. Quin paper tenim els docents? https://farm5.staticflickr.com/4077/4907642470_e99097f5cc_z.jpg per gioiadeantoniis
 • 104. instruments • recursos • innovació • nous serveis • aprenentatge • informació • estratègies • comunicació • participació • actualizació • consolidació • investigació • PLE-PWE-PNE planificació motivació
 • 105. HUB / Mediador entre la informació i el coneixement https://farm2.staticflickr.com/1234/807214846_74b9edb2db_z.jpg per Turkinator
 • 106. Orienta en el procés de transmissió de la informació per tal que esdevingui significativa i útil
 • 107. Facilitador del desenvolupament de les capacitats de l’alumne https://farm4.staticflickr.com/3216/2658174628_049a403892_z.jpg per kate at yr own risk
 • 110. Aporta emoció al procés d’aprenentatge https://farm4.staticflickr.com/3296/2411916745_a4a69bc8d0_z.jpg per Adn!
 • 111. Son tiempos líquidos y la educación requiere nuevos modelos para construir una identidad digital como sujetos con capacidad de sobrevivir y surfear en estas aguas turbulentas. -Zygmunt Bauman-
 • 112. Caminem cap a l’educació 3.0 http://farm2.static.flickr.com/1100/5137175210_b09c62112e_z.jpg
 • 113. Currículum Pedagogia Avaluació Infrastructura Tecnologia Polítiques Procediments Gestió Lideratge Persones Cultura innovadora Que es construeix sobre 4 pilars http://farm5.static.flickr.com/4070/4653863616_a56085f7dd_z.jpg Font: Cisco Systems Foundation
 • 114. Centrada en l’alumne, on l’aprenentatge está disponible en tot moment, des de qualsevol lloc i utilitza la tecnologia com un factor clau i capacitador. Font: Cisco Systems Foundation https://farm9.staticflickr.com/8005/7223162788_cba5136801_c.jpg por ANSESGOB
 • 115. Els nostres professors, Immigrants Digitals, que parlen una llengua antiquada (la d'abans de l'era digital), estan lluitant per ensenyar a una població que parla un idioma completament nou. Prensky
 • 116. El profesor del siglo XXI ha de preparar a sus estudiantes para un futuro incierto. -Mark Prensky-
 • 117. https://farm1.staticflickr.com/33/58438781_1047bfc9cd_b.jpg per FreeCat Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui que ara us encadena. I quan sereu deslliurats torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny, més lluny del demà que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes. I-Kavafis (Adaptació de Lluís Llach) El camí és llarg...
 • 118. Però no estem sols, “El nostre claustre és el món” -Jordi Adell-
 • 120. Juanmi Muñoz | @mudejarico

Editor's Notes

 1. Dicha carencia impedirá a esas personas utilizar las aplicaciones de comercio electrónico y administración electrónica y participar plenamente en la sociedad de la información. Por otro lado, la falta de cibercapacidades agrava las desventajas sociales y educativas, dificultando el aprendizaje permanente y la actualización de las capacidades.
 2. Dicha carencia impedirá a esas personas utilizar las aplicaciones de comercio electrónico y administración electrónica y participar plenamente en la sociedad de la información. Por otro lado, la falta de cibercapacidades agrava las desventajas sociales y educativas, dificultando el aprendizaje permanente y la actualización de las capacidades.
 3. Dicha carencia impedirá a esas personas utilizar las aplicaciones de comercio electrónico y administración electrónica y participar plenamente en la sociedad de la información. Por otro lado, la falta de cibercapacidades agrava las desventajas sociales y educativas, dificultando el aprendizaje permanente y la actualización de las capacidades.
 4. Famílies, mestres o visitants no són benvinguts Aïllament de tot el coneixement fora de les 4 parets: Internet, vídeos, blocs, llocs web i visites d'autors o dels científics a través de Skype...
 5. Aulas se pueden aislar de dos maneras. Uno en el que los padres, maestros o invitados no son bienvenidos porque la puerta y las cortinas se cerraron ... siempre que tiene las palabras "No venir aquí" escrito por todas partes. La otra forma se está aislado a todo el conocimiento fuera de las 4 paredes. Por ejemplo a través de Internet, videos, blogs, sitios web y visitas de autores o científicos a través de Skype, por nombrar algunos.