Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cloc! dAugust Bover  r JOSEP-SEBASTIA    CID I CATALA   August Bover ens ofereix a C/oc/ un  conjunt de versos j...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cloc a l'estel 1

399 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cloc a l'estel 1

 1. 1. Cloc! dAugust Bover r JOSEP-SEBASTIA CID I CATALA August Bover ens ofereix a C/oc/ un conjunt de versos juganers acompanyats de les il.lustracions de Pere Capellá en una acurada edició dArola en la seua col lecció dedicada a la poesia. Fer-ne aquí la presentació és un reconeixement al professor Bover, actualment catedrátic emérit de Filologia Catalana de l¿ Uni- versitat de Barcelona, i al valor dun llibre estimulant, plaent per lenginy lingüístic i el compromís vital que hi traspua. Del professor Bover coneixia una part de la seua tasca docent i filológica, lobra poética la vaig comenqar a descobrir amb Ierres de llicorella (2007), el seu poemari nascut dels paisatges prioratins. La poesia dAugust Bover es publica en la maduresa de lautor i es troba recollida en antologies i en els llibres següents: En pélag damor (1999), Lhivern sota el Cadí (2001), Mojave (2006), Terres de llicorella que salimenta de lenginy verbal" i fa un nostre primer pare" és dedicada a Llull. (2007) i Cloc! (2011) i ha estat traduida a repás de les diverses traves lingüístiques 3- El cant a la terra, a través de la lalemany, langlés, lespanyol, el francés, que impulsen el poemes del llibre i que toponímia. Dibuixa, com diria el nostre litaliá i el japonés. Per tenir una primera en constitueixen el fil conductor. Peró Artur Bladé i Desumvila, una Geografia visió del conjunt daquesta producció re- lexigéncia, el sentit que naix dels poemes espiritual, oberta al món en el -penso joc de gentilicis que trobem a Ball de meto al breu estudi dAina Torrent-Lenzen va més enllá dun joc purament formal: " Entre la quietud i el moviment, el present En el poema Rims curts, en una tirallonga d¡sfresses- i que esdevé un auténtic cant i la historia: una aproximació a la poesia monosil.lábica, ens dirá que dins de tots al país. Entre els poemes amb nomen- dAugust Bover". Com en Octavio Paz, els mots hi són tots cinc senys. A partir clátor, citem, per exemple: La relació de lesséncia dalló poétic en Bover naix de daquí la lectura que proposem es fixa pobles monosil lábics, entre ells Bot i Flix, la fixació dinstants de percepció. en la descoberta daquests cinc sentits, esmentats aTots som un; Trencadissa, en En referéncia a C/oc, el llibre que avui els batecs del llibre, que anem trobant en qué juga amb la "ce trencada"; El reguit- presentem el professor Enric Balaguer cinc centres de referéncia: zell de Ienfilafi que recorre el territori de csrrirr "Dpsnrés dpls darrers reculls 1- La llengua- El festival de la riquesa i la doble ele, de Benimantell, al sud del japonitzants, vinculats a uns paisatges de les possibilitats lingüístiques del catalá Valenciá a Camporells, a la Franja de País concrets, ara el poeta sendinsa pel ca- constitueix, com ha estat dit, laspecte més Ponent o a la Catalunya francesa; Sinuosa mins iniciats per lavantguarda francesa evident del poemari. En triem, com a mos- sor¿ amb pobles marcats per la fricció del grup Oulipo i, encomanant-se a Llull, tra, dos exemples: El poema Seqüéncie5 de les "esses" com Orpesa i SAgaró; els fa un recorregut polimorf per algunes de que presenta un tautograma progressiu, atrevits xocs de sibilants a El faroner de les contraintes clássiques: el sonet amb és a dir una composició en qué cada vers cap dArtrutx, elc. eco, el poema aparentment bilingüe, els comenea amb una lletra i va avanqant 4- Lafirmació del país: Llengua, cultura, gentilicis desplaqats, els lipogrames mono- seguint lordre de labecedari i que ens territori configuren en definitiva una pá- vocálics, el monosil.labisme, la seqüéncia recorda un fragment de Gerard Vergés, tria que es vol lliure. Llegim-ho en forma de tautogrames, etc. Peró no satura aquí, el seu inacabat tautograma progressiu a de sonet a Leco, el futur... i nosaltres, sinó que va molt més enllá tot explorant Lombra rogenca de la lloba. El joc verbal publicat a lEco de Sitgres la vigília del re- algunes de les característiques de la llen- es clou en una eclosió en el poema ler- feréndum popular sobre la independéncia gua catalana: el triftong, lús de la diéresi, rabastall, amb un cloc, el mot final, que de Catalunya. del guionet i del punt volat, lobertura i el sembla una culminació i un anunci potser 5- El sentit del jo: A la fi el sentit naix tancament de les vocals, la vocal neutra, dun nou tomb en la producció literdria de dun jo que, discretament es manté rere les lAugust Bover. paraules i que és el garant de les diverses els sons de les consonants, les combina- cions dels pronoms febles, les interjec- 2- El reconeixement i afirmació de la signif icacions que sens van mostrant. cions onomatopeiques o la formació de tradició literária de lenginy entre els nos- . Amb C/og aquest jo objectivat en paraules...",En el próleg de C/oc, el mestre tres. Amb mencions explícites a Cerverí de els jocs amb les paraules, ens fa recórrer verbívor Márius Serra apunta una idea Girona, Jaume Roig, la literatura popular, gaudis, anhels, neguits íntims ialhora molt encertada: Suggereix ladscripció el Pere Quart, de la coneguda Tirallonga col lectius i augura nous camins per al jo de monosíl.labs. Significativament la pri- i potser també per al país grácies al do, deo dels lectors a una nova fe, el boverisme, nrc pq LIvl fon¡mont: trn " Un eStat mental mera secció del llibre "El palíndrom del vegades secret, de la paraula poetica. Yur

×