Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija Ivana Čehoka 24.04 2010

1,187 views

Published on

Prezentacija Ivana Čehoka 24.04 2010 za gospodina Ivu Josipovića, predsjednika RH.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacija Ivana Čehoka 24.04 2010

 1. 1. Grad Varaždin „ Varaždin i u krizi ima najnižu stopu nezaposlenosti u državi od oko pet posto. Njegova slobodna zona već godinama nosi titulu najveće greenfield investicije.” Forbes magazin, hrvatsko izdanje svibanj 2010
 2. 2. „ Uspješnost gradova i njihova privlačnost biznisu neodvojivo su povezani s ljudima koji su im na čelu, njihovim njuhom za biznis i osjećajem za životne potrebe sugrađana. Tamo gdje su ti elementi u ravnoteži život je bio dobar i u dosad najtežoj kriznoj godini...” Forbes magizin, hrvatsko izdanje, svibanj 2010.
 3. 3. <ul><li>„ Najbolji za život i biznis, gradovi na ovogodišnjoj Forbesovoj listi svjedoče da i u krizi ima života i poslovne dinamike.” Forbes magazin, hrvatsko izdanje, svibanj 2010 </li></ul>
 4. 4. Razlozi nagrade prema Forbes magazinu <ul><li>najniža stopa nezaposlenosti u državi u vrijeme krize </li></ul><ul><li>titule grada baroka, kulture i poznatog Špancirfesta dokazuje da je riječ o gradu koji je istodobno ugodan za život </li></ul><ul><li>najviši komunalni standardi </li></ul><ul><li>promišljena stambena politika </li></ul><ul><li>rad svih škola u jednoj smjeni </li></ul><ul><li>odlični kulturni sadržaji </li></ul><ul><li>grad „prijatelj biznisa” </li></ul><ul><li>5500 studenata </li></ul><ul><li>FOI – kao jedan od najboljih fakulteta u državi </li></ul><ul><li>Varaždin je među prvih deset po većini kriterija za konačnu listu </li></ul><ul><li>treći grad u Hrvatskoj po BDP-u </li></ul><ul><li>porezne olakšice, carinske usluge i pojednostavljena cjelokupna administrativna procedura </li></ul>
 5. 5. Veliki skok Varaždina sa 6. mjesta na 1. – rezultat promišljenih razvojnih strategija
 6. 8. GRADU VARAŽDINU ZELENI CVIJET - DEVETU GODINU ZA REDOM
 7. 9. Varaždin – „Zeleni grad” <ul><li>Agenda „Zeleni grad Varaždin“ proizlazi iz dokumenta „Agenda 21“; akcijskog plana održivog razvoja, kojeg je iznjedrila „Konferencija Ujedinjenih nacija o okolišu i razvoju“ („Earth“ konferencija) u Rio de Janeiru 1992. godine, a potvrdila ju je „Konferencija o održivom razvoju“ UN-a u Johanesburgu 2002. </li></ul><ul><li>Agenda 21 je sveobuhvatni akcijski plan; predložak za stvaranje uvjeta za održivi razvoj na globalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini </li></ul><ul><li>Obuhvaća 40 različitih područja djelovanja i sadržava više od 2500 smjernica, načela i zahtjeva od kojih se gotovo 2/3 svih odnosi se na lokalnu razinu </li></ul><ul><li>Lokalne se zajednice pozivaju da pokrenu proces široke komunikacije o održivom razvoju te da razviju vlastite lokalne agende za njegovo postizanje </li></ul><ul><li>„ Zeleni grad Varaždin“ bit će jedna od lokalnih agendi održivog razvoja, prilagođena i osmišljena u skladu sa specifičnostima, potrebama i mogućnostima koje Varaždin pruža </li></ul><ul><li>„ Zeleni grad“ počiva na sinergijskom djelovanju i učinku aktivnosti i programa iz cijelog niza područja održivog razvoja te uključuje usklađene aktivnosti niza subjekata: upravnih, obrazovnih, gospodarskih i subjekata civilnog društva </li></ul>
 8. 10. Varaždin – „Zeleni grad” <ul><li>Održivi razvoj definira se kao „Razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje buduće potrebe“ </li></ul><ul><li>Osnovna područja izrade agedne „Zeleni grad“: </li></ul><ul><ul><li>Zaštita okoliša </li></ul></ul><ul><ul><li>Urbano planiranje </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvaliteta življenja </li></ul></ul><ul><ul><li>Obrazovanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvoj gospodarskih potencijala </li></ul></ul><ul><li>Zaštita okoliša: daljnji razvoj sustava upravljanja i </li></ul><ul><ul><li>zbrinjavanja otpada i njegova recikliranja, </li></ul></ul><ul><ul><li>povećanje energetske efikasnosti grada, dodatno podizanje ekološke svijest i gr ađana, korištenje i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije te „zelenih“ energija za upravljanje prirodnim resursima </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 9. 11. Varaždin – „Zeleni grad” <ul><li>Urbano planiranje: planiranje i razvoj grada usklađeno s okvirima postojećeg prirodnog okruženja, razvoj sustava javnog prijevoza, uređenje biciklističkih staza i širenje pješačkih zona, izgradnja stambenih i drugih sadržaja primjereno potrebama 21. stoljeća, uz korištenje modernih tehnologija izgradnje </li></ul><ul><li>Kvaliteta življenja: cijeli niz mjera za povećanje objektivne i subjektivne percepcije kvalitete života i mogućnosti za ostvarenje osobnih interesa - veća briga za građane s posebnim potrebama, stvaranje poticajnog društvenog okruženja za mlade ljude, dodatna briga za podizanje socijalne sigurnosti građana općenito, a posebno, starijih osoba, razvoj rekreativnih sportskih sadržaja, podržavanje kulturnih sadržaja i kapaciteta, predviđanje smjera razvoja sustava zdravstvene skrbi u skladu s potrebama i tehnološkim mogućnostima 21. stoljeća </li></ul>
 10. 12. Varaždin – „Zeleni grad” <ul><li>Obrazovanje: sveobuhvatna briga za dodatno unapređenje uvjeta predškolskog, osnovnoškolskog te visokoškolskog obrazovanja; projekti cjeloživotnog obrazovanja, poticanje obrazovnih područja u skladu s potrebama i mogućnostima modernog življenja i razvoja održive industrije te novih tehnologija </li></ul><ul><li>Razvoj gospodarskih potencijala: strateški okvir gospodarskog razvoja grada u skladu s načelima održivog razvoja, poticanje „zelene“ industrije, IT tehnologija, promicanje društveno odgovornog poslovanja </li></ul><ul><li>Agenda će sadržavati tehničke i financijske planove njezina provođenja, izvore financiranja programa i nositelje aktivnosti, a obuhvaćat će vrijeme provedbe od deset godina, zaključno s 2020. godinom </li></ul><ul><li>U njezinoj izradi i provedbi, posebna će pažnja biti usmjerena na otvorenu komunikaciju i javnu raspravu s građanima, kako bi njezina implementacija zaista bila na opći i dugoročni interes građana i Grada Varaždina </li></ul>
 11. 13. <ul><li>Hvala, posjetite nas opet! </li></ul>

×