Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MALINSKA - DUBAŠNICA U 2013. GODINI VIZIJA RAZVOJA OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA www.krk.hns.hr [email_address]
Što želimo postići programom? <ul><li>PODUZETNIŠTVO </li></ul><ul><li>LOKALNO STANOVNIŠTVO </li></ul><ul><li>(STANDARD, ...
<ul><li>IZVEDBA PROGRAMA </li></ul>NAŠ GLAS JE I VAŠ GLAS ! HNS-liberalni demokrati Podružnica Malinska-Dubašnica
Koji su ključni događaji za Općinu do 2013. godine? Povećanje blagostanja i kvalitete života lokalnog stanovništva 2009. 2...
Koji je način funkcioniranja Općine do 2013. godine? Fokus na održivi razvoj Općine uz očuvanje okoliša i pokretanje gospo...
<ul><li>PROJEKTI I PRIORITETI </li></ul>NAŠ GLAS JE I VAŠ GLAS ! HNS-liberalni demokrati Podružnica Malinska-Dubašnica
<ul><li>Dovođenje vode s kopna </li></ul><ul><li>Nastavak razvijanja komunalnog sustava odvodnje </li></ul><ul><li>Izgrad...
Projekti (2009. – 2017.) (2.) <ul><li>Stalno vezivanje plovila u vlasništvu domicilnog stanovništva </li></ul><ul><li>Izgr...
Prioriteti (2009. – 2013.) <ul><li>Donošenje UPU-a i DPU-a (zaštita prostora) </li></ul><ul><li>Izrada Prometne studije, ...
Prioriteti (2009. – 2013.) (2.)  <ul><li>Izgradnja novih plaža na području Portić-Draga i hotel „Maestral“-kupalište Halu...
Javna uprava - čemu služi? <ul><li>Uređenje naselja i stanovanja </li></ul><ul><li>Prostorno i urbanističko planiranje </l...
Javna uprava (2.) <ul><li>Osiguravanje uvjeta za transparentnost podataka(dostupnost podataka o prostornom planiranju, gra...
Gospodarenje prostorom i zaštita okoliša  <ul><li>vizualno „zagađenje“ prostora  – apartmani </li></ul><ul><li>nepostoja...
Komunalna infrastruktura <ul><li>Zauzeti se  za čim skorije dovođenje vode s kopna </li></ul><ul><li>Izgradnja adekvatnog...
Javne zelene površine i parkovi <ul><li>Rezultat parkovne i krajobrazne analize: </li></ul><ul><li>Nedopustivo srozavanje...
Socijalna tematika (1.) <ul><li>Osobe srednje i starije životne dobi, slabijeg imovinskog stanja, za invalidne osobe, tež...
Socijalna tematika (2.) <ul><li>Mladi: </li></ul><ul><li>osobe s invaliditetom i težim oblicima bolesti </li></ul><ul><li...
Obrazovanje, sport i kultura (1.) <ul><li>Pružanje mogućnosti subvencioniranja u edukaciji mladih </li></ul><ul><li>Učenj...
Obrazovanje, sport i kultura (2.) <ul><li>Očuvanje kulturne baštine, spomenika kulture te obnova istih </li></ul><ul><li>O...
Gospodarstvo (1.) <ul><li>Oživljavanje poduzetničke zone </li></ul><ul><li>Poticanje malog i srednjeg poduzetništvo kroz ...
Gospodarstvo (2.) <ul><li>Turizam i ugostiteljstvo - osnovna komponenta gospodarstva; </li></ul><ul><li>Poljoprivreda =...
<ul><li>SMJERNICE RAZVITKA TURIZMA </li></ul>NAŠ GLAS JE I VAŠ GLAS ! HNS-liberalni demokrati Podružnica Malinska-Dubašn...
Koncept razvoja turizma <ul><li>Rekonstrukcija, modernizacija i valorizacija postojeće ponude; </li></ul><ul><li>Izgradnj...
Mjere za poticanje razvoja turizma u mandatnom razdoblju 2009. – 2013. <ul><li>Interdisciplinarni pristup razvoja turizma...
Nova vizija turizma – 3 E koncept - Ekonomija, Ekologija i Etika <ul><ul><li>Ruralni turizam - bitna sastavnica održivog...
Ruralni i ekološki turizam <ul><li>Izgradnja odnosno uređenje različitih smještajnih kapaciteta: apartmana, soba u obitelj...
<ul><li>PLAN IMPLEMENTACIJE PROGRAMA </li></ul>NAŠ GLAS JE I VAŠ GLAS ! HNS-liberalni demokrati Podružnica Malinska-Duba...
Ključni faktori uspjeha programa razvoja Općine <ul><li>Uspostavljanje projektnog upravljanja (prijenos ovlasti); </li></u...
Projektna organizacija i upravljanje Upravljački odbor Voditelji projekata Podrška i nadzor projekata Komunalna infrastruk...
Tim koji će provoditi program Strateški koraci Čelni ljudi Općine Nove inicijative A. PROJEKTI RAZVOJA OPĆINE U TIJEKU B. ...
Najvažniji projekti programa Voditelj tima - Infrastruktura Voditelj tima - Upravljanje resursima Voditelj tima – financ...
VIZIJA MALINSKE U 2013: <ul><li>OPĆINA MALINSKA DUBAŠNICA JE PODRUČJE POSEBNOSTI, INOVATIVNOSTI, KVALITETE, </li></ul><ul>...
Mi na internetu... www.krk.hns.hr Na web stranicama potražite sve brojeve biltena “Naš glas”, Izborni program stranke i PP...
Sva vaša pitanja, primjedbe i prijedlozi <ul><li>e – pošta: [email_address] </li></ul><ul><li>brojevi telefona: </li></ul...
HVALA NA POZORNOSTI! <ul><li>NAŠ GLAS JE I VAŠ GLAS ! </li></ul><ul><li>HNS-liberalni demokrati </li></ul><ul><li>Podruž...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Malinska - Dubasnica u 2013. godini

1,295 views

Published on

Przentacija programa za Lokalne izbore. Podruznica HNS - Liberalni dem
okrati Malinska - Dubasnica. NAS GLAS JE I VAS GLAS!
Izadjite na izbore 17.05.2009.

DOSTA JE BILO! ZAUSTAVIMO APARTMANIZACIJU - VRATIMO TURIZAM

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Malinska - Dubasnica u 2013. godini

 1. 1. MALINSKA - DUBAŠNICA U 2013. GODINI VIZIJA RAZVOJA OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA www.krk.hns.hr [email_address]
 2. 2. Što želimo postići programom? <ul><li>PODUZETNIŠTVO </li></ul><ul><li>LOKALNO STANOVNIŠTVO </li></ul><ul><li>(STANDARD, OJAČANA SVIJEST) </li></ul><ul><li>MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO(SME) </li></ul><ul><li>TURIZAM I USLUGE </li></ul><ul><li>OKRUŽENJE </li></ul><ul><li>DOSADAŠNJI RAZVOJ </li></ul><ul><li>GUBITAK KOMPARATIVNIH PREDNOSTI </li></ul>Povoljni utjecaji ODRŽIVI RAZVOJ OPĆINE MALINSKA DUBAŠNICA
 3. 3. <ul><li>IZVEDBA PROGRAMA </li></ul>NAŠ GLAS JE I VAŠ GLAS ! HNS-liberalni demokrati Podružnica Malinska-Dubašnica
 4. 4. Koji su ključni događaji za Općinu do 2013. godine? Povećanje blagostanja i kvalitete života lokalnog stanovništva 2009. 2010 . 2011. 2012. <ul><li>stvaranje prepoznatljivih proizvoda i usluga koje je Općina spremna ponuditi </li></ul><ul><li>razvoj malog i srednjeg poduzetništva </li></ul><ul><li>preciziranje projekata koji će se ostvarivati u budućem razdoblju </li></ul><ul><li>razvoj gospodarske zone koja postaje glavni pokretač razvoja </li></ul><ul><li>postizanje zacrtanih kratkoročnih ciljeva i usmjerenje ka dugoročnim </li></ul><ul><li>definiranje glavnih smjernica razvoja poljoprivrede </li></ul><ul><li>definiranje glavnih smjernica razvoja turizma sa naglaskom na razvoj selektivnog turizma /ruralni i eko turizam/ </li></ul><ul><li>dostizanje ciljane razine razvoja Općine </li></ul>Najrazvijenija Općina u regiji X X X X X X X X X X X X X Ključni rizici <ul><li>Nedostatak kvalitetnih ljudskih resursa; </li></ul><ul><li>Nedostatna financijska sredstva; </li></ul><ul><li>Motiviranje stanovništva na promjene; </li></ul><ul><li>Nedovoljna komunikacija Općina – lokalna zajednica </li></ul>Razvoj malog i srednjeg poduzetništva Razvoj poljoprivrede i turizma kao vodećih gospodarskih potencijala Općine
 5. 5. Koji je način funkcioniranja Općine do 2013. godine? Fokus na održivi razvoj Općine uz očuvanje okoliša i pokretanje gospodarskih aktivnosti Upravljanje resursima Razvoj malog i srednjeg poduzetništva Unapređenje gospodarskih aktivnosti s posebnim naglaskom na tercijarni sektor (ugostiteljstvo, turizam- održivi turizam) Povećanje zaposlenosti Izgradnja sustava kanalizacije i pročistača otpadnih voda Povećanje blagostanja i kvalitete života Općina će se strateški re - pozicionirati kao jedna od najrazvijenijih Općina u tom području s naglaskom na održivi razvoj uz ekološke smjernice kao i na pokretanje gospodarskih aktivnosti koje će doprinijeti povećanju zadovoljstva i kvalitete života stanovništva Općine. Ključni elementi našeg razvojnog modela Općine do 2013. biti će: Kontinuiranim nadgledanjem procesa razvoja ekološke poljoprivrede i održivog turizma u Općini omogućiti će se ostvarenje postavljenih strateških ciljeva u kontekstu gospodarskog rasta i razvoja, učinkovitog upravljanja resursima i poboljšanja cjelokupnog ekonomskog stanja.
 6. 6. <ul><li>PROJEKTI I PRIORITETI </li></ul>NAŠ GLAS JE I VAŠ GLAS ! HNS-liberalni demokrati Podružnica Malinska-Dubašnica
 7. 7. <ul><li>Dovođenje vode s kopna </li></ul><ul><li>Nastavak razvijanja komunalnog sustava odvodnje </li></ul><ul><li>Izgradnja biološko- kemijskog pročišćivača </li></ul><ul><li>Revitalizacija turizma - stvaranje novog turističkog proizvoda </li></ul><ul><li>Ruralni i eko turizam </li></ul><ul><li>Poticajna stanogradnja </li></ul><ul><li>Oživljavanje postojećih te formiranja novih mjesnih odbora </li></ul><ul><li>Otvaranje novih radnih mjesta </li></ul><ul><li>Izgradnja novog dječjeg vrtića </li></ul><ul><li>Izgradnja šetnica i biciklističkih staza „lungo mare“ Malinska - Kijac Njivice; Malinska - Porat - uvala Čavlena. </li></ul><ul><li>Spajanje novih staza sa postojećim na potezu žup. ceste Malinska -Krk </li></ul><ul><li>Uređenje plaža (Portić – Draga, hotel Maestral i kupalište Haludovo) </li></ul><ul><li>Gradnja parkova </li></ul><ul><li>Izgradnja igrališta za djecu </li></ul>Projekti (2009. – 2017.)
 8. 8. Projekti (2009. – 2017.) (2.) <ul><li>Stalno vezivanje plovila u vlasništvu domicilnog stanovništva </li></ul><ul><li>Izgradnja nautičke benzinske crpke </li></ul><ul><li>Ustrojstvo efikasnog komunalnog redarstva </li></ul><ul><li>Dovođenja u funkciju poduzetničkih zona Sv.Vid i Barušić </li></ul><ul><li>Nastavak obnavljanja „stare“ županijske ceste Sv.Vid-Šepić </li></ul><ul><li>Izgradnja nogostupa od ambulante do kružnog toka </li></ul><ul><li>Obnavljanje i širenje županijske (Milčetiić - Vantačići) </li></ul><ul><li>Proširenje djelatnosti Komunalnog društva Dubašnica </li></ul><ul><li>Dovršetak izgradnje malinskarskog lukobrana (nasipa), po principu zaštite mora i marikulture, kao moderne tranzitne rive sa mogućnošću prihvata većih turističkih plovila, sa predviđenim mjestom za adekvatan prihvat i ukrcaj ribe odnosno ribarske opreme </li></ul>
 9. 9. Prioriteti (2009. – 2013.) <ul><li>Donošenje UPU-a i DPU-a (zaštita prostora) </li></ul><ul><li>Izrada Prometne studije, ( preregulacija prometa) </li></ul><ul><li>Uređenje centra Malinske i dovršetak izgradnje lukobrana (nasip) </li></ul><ul><li>Odvodnja otpadnih voda (Vantačić-Porat) </li></ul><ul><li>Dovođenje vode s kopna </li></ul><ul><li>Ustrojstvo efikasnog komunalnog redarstva </li></ul><ul><li>Izgradnja kružnog toka na križanju žup.cesta: nove obilaznice Sv.Vid i stara cesta Malinska-Sv.Vid </li></ul><ul><li>Zabrana izvođenja grubih građevinskih radova (01.lipnja-01.listopada) </li></ul><ul><li>Izgradnja biološko-kemijskog pročišćivača otpadnih voda </li></ul>
 10. 10. Prioriteti (2009. – 2013.) (2.) <ul><li>Izgradnja novih plaža na području Portić-Draga i hotel „Maestral“-kupalište Haludovo </li></ul><ul><li>Jače uključivanje lokalne samouprave u rješavanje pitanja „Haludovo“ </li></ul><ul><li>Uključivanje građana u donošenje odluka od vitalnog značaja </li></ul><ul><li>Izgradnja društvenog doma </li></ul><ul><li>Informatizacija lokalne samouprave Općine Malinska -Dubašnica - Projekt e – općina </li></ul><ul><li>Uređenje prometnica Milčetić-Vantačić </li></ul><ul><li>Dovršetak uređenja prometnice Barušić-Oštrobradić </li></ul><ul><li>Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na dijelu zaobilaznice D-2 (disko Crossroad) do izlaska prema Valbiski i dionice D-3 (od skretanja za Valbisku do sela Strilčić) </li></ul>
 11. 11. Javna uprava - čemu služi? <ul><li>Uređenje naselja i stanovanja </li></ul><ul><li>Prostorno i urbanističko planiranje </li></ul><ul><li>Komunalne djelatnosti </li></ul><ul><li>Socijalna skrb </li></ul><ul><li>Briga o djeci </li></ul><ul><li>Primarna zdravstvena zaštita </li></ul><ul><li>Odgoj i osnovno obrazovanje </li></ul><ul><li>Kulturu i sport </li></ul><ul><li>Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša </li></ul><ul><li>Protupožarnu i civilnu zaštitu </li></ul><ul><li>Promet na svojem području </li></ul>
 12. 12. Javna uprava (2.) <ul><li>Osiguravanje uvjeta za transparentnost podataka(dostupnost podataka o prostornom planiranju, građevinskim česticama, sjednicama Općinskog vijeća i odlukama) </li></ul><ul><li>Informatizaciju uprave (e – općina) </li></ul><ul><li>Stručno osposobljavanje službenika </li></ul><ul><li>Uvođenje uredovnog vremena za građane </li></ul><ul><li>Postavljanje sandučića za pritužbe građana na rad uprave </li></ul><ul><li>Oživljavanje mjesnih odbora i osnivanje novih (4 mjesna odbora) </li></ul><ul><li>Odlučivanje građana o važnim pitanjima na referendumu (npr. prostorno planiranje). Odluka obvezatna za Općinsko vijeće. </li></ul><ul><li>Zapošljavanje (naročito komunalni sektor i čistoća) </li></ul><ul><li>CILJ: </li></ul><ul><li>Razvijena i efikasna uprava kao zamašnjak razvoja i </li></ul><ul><li>privlačenja investicija. </li></ul><ul><li>Obrazovano, ljubazno i kompetentno osoblje. </li></ul>
 13. 13. Gospodarenje prostorom i zaštita okoliša <ul><li>vizualno „zagađenje“ prostora – apartmani </li></ul><ul><li>nepostojanje adekvatnog (biološko-kemijskog) pročišćivača otpadnih voda </li></ul><ul><li>noćno remećenje javnog reda i mira </li></ul><ul><li>Rezultat: </li></ul><ul><li>SMANJENJE ATRAKTIVNOSTI MJESTA </li></ul><ul><li>GUBITAK KOMPARATIVNIH PREDNOSTI </li></ul>
 14. 14. Komunalna infrastruktura <ul><li>Zauzeti se za čim skorije dovođenje vode s kopna </li></ul><ul><li>Izgradnja adekvatnog biološko-kemijskog pročišćivač otpadnih voda </li></ul><ul><li>Izgraditi kanalizacijsku mrežu prema naseljima Vantačići i Porat </li></ul><ul><li>Ispraviti nedostatke u postojećem sustavu kanalizacije otpadnih voda </li></ul><ul><li>Kvalitetnije i pravodobnije graditi nove odnosno obnavljati postojeće prometnice </li></ul><ul><li>Razvijena komunalna infrastruktura i zaštita okoliša predstavljaju jedan od najvažnijih faktora za razvoj svakog mjesta pa tako i općine Malinska-Dubašnica. </li></ul>
 15. 15. Javne zelene površine i parkovi <ul><li>Rezultat parkovne i krajobrazne analize: </li></ul><ul><li>Nedopustivo srozavanje parkovne kulture </li></ul><ul><li>Rajska cesta i danas kao najuzorniji i najvitalniji objekt pejzažnog uređenja, kao uzor i baština, parkovna perjanica sa svojih skoro osam desetljeća. </li></ul><ul><li>Stoga je potrebno izvršiti: </li></ul><ul><li>Izradu novog programa o izgradnji novih i održavanju postojećih zelenih površina.. </li></ul><ul><li>Angažirati predmetne stručnjake iz navedene tematike </li></ul><ul><li>Kontinuirano vršiti podizanje svijesti lokalne zajednice o važnosti dane tematike </li></ul>
 16. 16. Socijalna tematika (1.) <ul><li>Osobe srednje i starije životne dobi, slabijeg imovinskog stanja, za invalidne osobe, teže bolesnike, nezaposleni branitelji i umirovljenici </li></ul><ul><li>Proširiti subvencije u troškovima komunalija </li></ul><ul><li>Omogućiti povoljnije korištenje zdravstveno-rekreativnih ustanova </li></ul><ul><li>Pomoći pri iznalaženju posla za nezaposlene </li></ul><ul><li>Pružiti pomoć financijske naravi </li></ul><ul><li>Osigurati sredstva za informatičko opismenjivanje svih zainteresiranih </li></ul><ul><li>Sredstva za pomoć udrugama: proizašlih iz Domovinskog rata, umirovljenika i antifašista, te ljubitelja životinja </li></ul><ul><li>Sredstva za isplatu božićnica invalidima, umirovljenicima, studentima </li></ul><ul><li>Prostor za organizaciju civilnog društva (udruge) </li></ul><ul><li>Inicijativa za organizaciju dobrovoljnog vatrogasnog društva(za osnivanje potrebno najmanje 10 dobrovoljaca) </li></ul>
 17. 17. Socijalna tematika (2.) <ul><li>Mladi: </li></ul><ul><li>osobe s invaliditetom i težim oblicima bolesti </li></ul><ul><li>poremećajem u ponašanju </li></ul><ul><li>bez podrške obitelji </li></ul><ul><li>nezaposlene osobe </li></ul><ul><li>mlade osobe i obitelji s neriješenim stambenim pitanjem (program POS-poticajna stanogradnja) </li></ul><ul><li>Cilj: zaštita čovjeka i njegovog integriteta, njegove obitelji, imovine i njegovog ukupnog društvenog statusa. </li></ul>
 18. 18. Obrazovanje, sport i kultura (1.) <ul><li>Pružanje mogućnosti subvencioniranja u edukaciji mladih </li></ul><ul><li>Učenje stranih jezika kroz igru (djeca u vrtiću) </li></ul><ul><li>Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica - upis za SVU DJECU (povoljni uvjeti) </li></ul><ul><li>Informatička izobrazba i doniranje informatičke opreme djeci roditelja slabijeg imovinskog stanja </li></ul><ul><li>Edukacija o posljedicama uzimanja droga, alkohola i pušenja </li></ul><ul><li>Pokretanje inicijative za osnivanje udruge kulturnog karaktera (folklor, maškare, zborno pjevanje, učenje sviranja različitih glazbala, posebice SOPELA, slikanje i ples) </li></ul>
 19. 19. Obrazovanje, sport i kultura (2.) <ul><li>Očuvanje kulturne baštine, spomenika kulture te obnova istih </li></ul><ul><li>Organizacija etno-muzeja ili „Etno-kuće“ </li></ul><ul><li>Poticanje organizacije proslava vjerskih blagdana i blagdana Svetaca (naročito u selima) </li></ul><ul><li>Inicijative za osnivanje sportskih klubova i društava sportske rekreacije </li></ul><ul><li>Izgradnja vanjskih igrališta sa popratnim sadržajima za djecu </li></ul><ul><li>Izgradnja Dubašljanskog “društvenog doma” </li></ul><ul><li>BESPLATNO KORIŠTENJE SPORTSKE DVORANE za rekreativce sa prebivalištem na području Općine </li></ul>
 20. 20. Gospodarstvo (1.) <ul><li>Oživljavanje poduzetničke zone </li></ul><ul><li>Poticanje malog i srednjeg poduzetništvo kroz sufinanciranje poslovnih programa </li></ul><ul><li>Subvencioniranje kreditnih linija prilikom ulaganja u osnovna sredstva i proširenje poslovanja </li></ul><ul><li>Jače uključivanje lokalne samouprave u rješavanje pitanja „Haludova“ </li></ul><ul><li>Pogodnosti mladim poduzetnicima s prebivalištem u Općini (odgode plaćanja komunalnih davanja, prednosti prilikom najma poslovnih prostora ili javnih površina u vlasništvu općine) </li></ul>
 21. 21. Gospodarstvo (2.) <ul><li>Turizam i ugostiteljstvo - osnovna komponenta gospodarstva; </li></ul><ul><li>Poljoprivreda => turizmu komplementarna djelatnost (privođenje raspoloživih resursa tradicionalnim kulturama) </li></ul><ul><li>okrupnjavanje posjeda - gdje je to moguće </li></ul><ul><li>proizvodnja zdrave ekološke hrane </li></ul><ul><li>Ribarstvo oslonjeno na postojeće i nove kapacitete profesionalnih ribara. </li></ul><ul><li>Uslužne djelatnosti i obrtništvo - stvaranje zona malog gospodarstva, poduzetničkih &quot;inkubatora&quot; i razvitaka obiteljskih gospodarstava i obrta. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>SMJERNICE RAZVITKA TURIZMA </li></ul>NAŠ GLAS JE I VAŠ GLAS ! HNS-liberalni demokrati Podružnica Malinska-Dubašnica
 23. 23. Koncept razvoja turizma <ul><li>Rekonstrukcija, modernizacija i valorizacija postojeće ponude; </li></ul><ul><li>Izgradnja dijelom novih kapaciteta temeljenih na novim zahtjevima turističkih potrošača uz isticanje ekoloških i kulturnih vrijednosti Malinske -Dubašnice ; </li></ul><ul><li>Uklapanje postojećih i izgradnja novih sadržaja (zabavnog i sportskog karaktera). </li></ul>
 24. 24. Mjere za poticanje razvoja turizma u mandatnom razdoblju 2009. – 2013. <ul><li>Interdisciplinarni pristup razvoja turizma - uključivanje lokalne zajednice, turističkih agencija, iznajmljivača i TZO </li></ul><ul><li>Potreban temeljan rebranding destinacije - logotip, slogan </li></ul><ul><li>Preusmjeravanje ponude prema selektivnim oblicima turističke ponude (Lovni turizam, Ruralni turizam - Etno sela Dubašnice, Kulturni turizam – Porat, Cickino) </li></ul><ul><li>Poticajne mjere za razvoj eko turističkog naselja </li></ul><ul><li>Poticanje autohtone ponude </li></ul><ul><li>Organizacija radionica za privatne iznajmljivače - strani jezici, informatičke radionice. </li></ul><ul><li>Okrugli stolovi - Ekoturizam, Održivi razvoj, Selektivni oblici turističke ponude </li></ul><ul><li>Poljepšanje mjesta - projekt &quot;PARKOVI I ŠETNICE MALINSKE” </li></ul>
 25. 25. Nova vizija turizma – 3 E koncept - Ekonomija, Ekologija i Etika <ul><ul><li>Ruralni turizam - bitna sastavnica održivog razvitka. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uz tradicionalnu proizvodnju i pripremu hrane ravnopravno uključivanje seoskog turizma kao dopunske djelatnosti (obnova sela i cjelokupnog razvitka ruralnog prostora) => povezivanje turizma i poljoprivrede kao komparativnih prednosti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suvremene tehnologije anuliraju nedostatke sela kao poduzetničke sredine (loše komunikacije s centrima, odsječenost od znanja i informacija). </li></ul></ul><ul><ul><li>Sve veća potražnja za robom koja ima pečat lokalnog, rukotvorinama i zanatskim proizvodima. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gospodarske djelatnosti => temelje se na lokalnim uvjetima i održivosti. </li></ul></ul><ul><ul><li>Naglasak na dodanoj vrijednosti lokalnih primarnih proizvoda (korištenje tradicionalnih vještina i proizvoda </li></ul></ul>
 26. 26. Ruralni i ekološki turizam <ul><li>Izgradnja odnosno uređenje različitih smještajnih kapaciteta: apartmana, soba u obiteljskim kućama, pansiona,... </li></ul><ul><li>Organiziranje obiteljskih gospodarstava koja će pružati kompletne usluge ruralnog turizma, </li></ul><ul><li>Otvaranje specijaliziranih ugostiteljskih objekata: (restoran, konoba, gostionica) koji će nuditi lokalne specijalitete u lokalnom ambijentu, </li></ul><ul><li>Organizacija izleta rekreativnih aktivnosti za turiste (bilo smještene lokalno, smještene u turističkim centrima na obali, ili one koji su u tranzitu), </li></ul><ul><li>Organiziranje kulturno-zabavnih manifestacija, </li></ul><ul><li>Otvaranje specijalizirane trgovine za prodaju lokalnih proizvoda (prehrambenih proizvoda, suvenira, ali i drugih proizvoda proizvedenih na ovom području), </li></ul><ul><li>Osnivanje agencije promicanje i potporu razvoju ruralnog i eko turizma </li></ul><ul><li>Promocija i osmišljavanje turizma kroz eko turističko naselje (obnovljiva energija, minimalna izgrađenost područja, lokalna arhitektura i ambijentalne posebnosti </li></ul><ul><li>Uključenje u međunarodni sustav kvalitete EUROGITES </li></ul>
 27. 27. <ul><li>PLAN IMPLEMENTACIJE PROGRAMA </li></ul>NAŠ GLAS JE I VAŠ GLAS ! HNS-liberalni demokrati Podružnica Malinska-Dubašnica
 28. 28. Ključni faktori uspjeha programa razvoja Općine <ul><li>Uspostavljanje projektnog upravljanja (prijenos ovlasti); </li></ul><ul><li>Prihvaćanje programa transformacije Općine; </li></ul><ul><li>Podjela zadataka i zaduženosti voditeljima timova za svaki pod-projekt, </li></ul><ul><li>Jasno definirana struktura donošenja odluka i proces unutar Općine ( brzina kod odlučivanja i prilagodba na promjenjivo okruženje); </li></ul><ul><li>Definirani pravila projekta i ciljevi, dokumentirani proces projekata; </li></ul><ul><li>Projektni timovi i voditelji projekta nisu u sukobu interesa; </li></ul><ul><li>Redovita i formalizirana komunikacija na projektu; </li></ul><ul><li>Uspoređivanje ostvarenih projektnih faza sa planiranim u vremenskom okviru, FUNKCIJA KONTROLE (UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA); </li></ul><ul><li>Pravovremeno procjenjivanje rizika i izvještavanje o istima; </li></ul><ul><li>Sustav nagrađivanja za članove timova i definirani budžeti. </li></ul>
 29. 29. Projektna organizacija i upravljanje Upravljački odbor Voditelji projekata Podrška i nadzor projekata Komunalna infrastruktura Razvoj poljoprivrede Ljudski potencijali Razvoj turizma Prostorni plan Načelnik Općine Voditelj tima –prihodi i financiranje Voditelj tima - Upravljanje resursima TIM ZA KONTROLU KVALITETE I PODRŠKU Strateški moduli i inicijative TIM ZA PROVEDBU PROGRAMA Poslovna zona Osiguranje financijskih sredstava Voditelj tima – Infrastruktura
 30. 30. Tim koji će provoditi program Strateški koraci Čelni ljudi Općine Nove inicijative A. PROJEKTI RAZVOJA OPĆINE U TIJEKU B. PROJEKTI KOJE PREPORUČUJU KONZULTANTI ZAJEDNIČKA STRATEGIJA I PROGRAM IMPLEMENTACIJE Voditelj tima - Infrastruktura Voditelj tima – za generiranje prihoda Voditelj tima - Upravljanje resursima
 31. 31. Najvažniji projekti programa Voditelj tima - Infrastruktura Voditelj tima - Upravljanje resursima Voditelj tima – financijska sredstva POTPUN Razvoj turizma i ekološke poljoprivrede POTPUN Ljudski resursi POTPUN Komunalna infrastruktura POTPUN Utjecaj/ Prioritet Razvoj i poticanje malog i srednjeg poduzetništva Naziv projekta
 32. 32. VIZIJA MALINSKE U 2013: <ul><li>OPĆINA MALINSKA DUBAŠNICA JE PODRUČJE POSEBNOSTI, INOVATIVNOSTI, KVALITETE, </li></ul><ul><li>UGODNOG ŽIVOTA , </li></ul><ul><li>I ZADOVOLJNE LOKALNE ZAJEDNICE </li></ul>
 33. 33. Mi na internetu... www.krk.hns.hr Na web stranicama potražite sve brojeve biltena “Naš glas”, Izborni program stranke i PPT prezentaciju programa
 34. 34. Sva vaša pitanja, primjedbe i prijedlozi <ul><li>e – pošta: [email_address] </li></ul><ul><li>brojevi telefona: </li></ul><ul><li>Miroslav Topić kandidat za općinskog načelnika </li></ul><ul><li>091/73 73 84 1 </li></ul><ul><li>Franko Kraljić kandidat za zamjenika općinskog načelnika </li></ul><ul><li>091/51 99 34 1 </li></ul>
 35. 35. HVALA NA POZORNOSTI! <ul><li>NAŠ GLAS JE I VAŠ GLAS ! </li></ul><ul><li>HNS-liberalni demokrati </li></ul><ul><li>Podružnica Malinska-Dubašnica </li></ul>Glasajte za: lista HNS-a: TONČIĆ TEHOMILIĆ – nositelj liste MIROSLAV TOPIĆ– načelnik općine Malinska Dubašnica www.krk.hns.hr [email_address]

×