Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Privatna Varaždinska Gimnazija

1,297 views

Published on

Published in: Travel, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Privatna Varaždinska Gimnazija

 1. 1. Gimnazija Žiger - Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Opća dvojezična gimnazija <ul><li>moderna i fleksibilna škola, </li></ul><ul><li>program opće gimnazije obogaćen s nekoliko fakultativnih predmeta, </li></ul><ul><li>učenik kao centar nastavnog procesa, </li></ul><ul><li>angažiranje svih njegovih intelektualnih potencijala radi postizanja maksimalnih rezultata, </li></ul><ul><li>Gimnazija Žiger </li></ul>
 2. 2. Gimnazija Žiger - Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Opća dvojezična gimnazija <ul><li>nastavnici su vrsni, mladi i fleksibilni profesori, </li></ul><ul><li>suvremeni pristup upotrebom multimedije u nastavi, </li></ul><ul><li>rad samo u prijepodnevnoj smjeni, </li></ul><ul><li>slobodne subote, </li></ul><ul><li>Gimnazija Žiger </li></ul>
 3. 3. Gimnazija Žiger - Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti <ul><li>nastava u skupinama od najviše 15 učenika, </li></ul><ul><li>dodatna pomoć profesora za pojedini predmet, </li></ul><ul><li>satovi učenja i mentorstva, </li></ul><ul><li>novi fakultativni predmeti: govorništvo, filmska umjetnost i scenska umjetnost, u suradnji s HNK Varaždin, </li></ul><ul><li>Gimnazija Žiger </li></ul>
 4. 4. Gimnazija Žiger - Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti <ul><li>dva obavezna strana jezika, </li></ul><ul><li>u večernjim satima jezik prema vlastitom interesu – besplatno! </li></ul><ul><li>korištenje školskog kompjuterskog centra za dodatno učenje, </li></ul><ul><li>opremljen kabinet za nastavu prirodoslovnih predmeta, </li></ul><ul><li>Gimnazija Žiger </li></ul>
 5. 5. Gimnazija Žiger - Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti <ul><li>posjeti lokalitetima, izložbama i koncertima, </li></ul><ul><li>organiziran ručak u blizini škole, </li></ul><ul><li>razmjena učenika sa školom iz Nizozemske (Isendoorn College), </li></ul><ul><li>i posljednje, ali ne manje važno – njegujemo lijepo vladanje! </li></ul><ul><li>Gimnazija Žiger </li></ul>
 6. 6. Gimnazija Žiger - Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti <ul><li>Iskoristite sve prednosti naše škole: </li></ul><ul><li>bogat program, </li></ul><ul><li>mala odjeljenja, </li></ul><ul><li>besplatno učenje dodatnih stranih jezika, </li></ul><ul><li>brižni nastavnici, </li></ul><ul><li>pomoć pri učenju, </li></ul><ul><li>mogućnost kreativnog izražavanja, </li></ul><ul><li>međunarodna suradnja, </li></ul><ul><li>pedagoške radionice, </li></ul><ul><li>nastava uz pomoć multimedijalnih </li></ul><ul><li>sredstava. </li></ul><ul><li>Gimnazija Žiger </li></ul>
 7. 7. Gimnazija Žiger - Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti <ul><li>Nekoliko poruka učenicima: </li></ul><ul><li>Učenje je lako i ugodno ako imate pozitivan pristup, povoljne uvjete, zainteresirane profesore, stalne poticaje na rad, sistem koji vas izgrađuje u odgovorne i samostalne ljude! </li></ul><ul><li>Steknite maksimalno kvalitetno obrazovanje! </li></ul><ul><li>Učite bez stresa! </li></ul><ul><li>Gimnazija Žiger </li></ul>
 8. 8. Gimnazija Žiger - Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti <ul><li>Cijena školarine za školsku godinu 2008/09 . iznosi 18.000,00kn . </li></ul><ul><li>Plaćanje u obrocima. </li></ul><ul><li>Popust za dosadašnje učenike “Škole stranih jezika – Žiger” </li></ul><ul><li>Gimnazija Žiger </li></ul>
 9. 9. Gimnazija Žiger - Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Posjetite svoju buduću školu, razgledajte je, porazgovarajte s nama, upoznajte profesore! Gimnazija Žiger
 10. 10. Gimnazija Žiger - Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti <ul><li>Škola poslije koje podjednako možete izabrati studij društvenih i prirodoslovnih predmeta. </li></ul><ul><li>Škola u kojoj obaveze postaju zadovoljstvo! </li></ul><ul><li>Pridružite se timu naših zadovoljnih učenika! </li></ul><ul><li>Gimnazija Žiger </li></ul>
 11. 11. Gimnazija Žiger - Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti <ul><li>S.Vraza 37 </li></ul><ul><li>42000 Varaždin </li></ul><ul><li>Tel. 330 385; 212 395 </li></ul><ul><li>www.skola - ziger.hr </li></ul>

×