Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ІНФОРМАЦІЯ
про наукову та науково-технічну діяльність
Чернігівського національного технологічного університету
за 2016 рік...
22
Коротка довідка про ЧНТУ
• система управління якістю університету сертифікована відповідно до
міжнародного стандарту IS...
3
Виконані НДР та обсяги їх
фінансування
Категорії робіт
2013 2014 2015 2016
к-сть
од.
тис.грн
.
к-сть од. тис.грн
.
к-сть...
44
Пріоритетні тематичні напрями
1. Фундаментальні наукові дослідження
1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних і те...
Результати фундаментальних досліджень.
Пріоритетний тематичний напрям «Фундаментальні наукові дослідження з
найважливіших ...
Результати прикладних досліджень.
Пріоритетний тематичний напрям «Енергетика та енергоефективність»
Закінчена НДР «Розробк...
Результати прикладних досліджень.
Пріоритетний тематичний напрям «Енергетика та енергоефективність»
Перехідна НДР «Портати...
Результати прикладних досліджень.
Пріоритетний тематичний напрям «Енергетика та енергоефективність»
Перехідна НДР для моло...
Результати прикладних досліджень.
Пріоритетний тематичний напрям «Енергетика та енергоефективність»
Перехідна НДР для моло...
10
Госпдоговірна тематика
Всього – 19 договорів на суму 772,4 тис. грн.
1. “Розрахунок санітарних зон підземних водозаборі...
11
Міжнародні гранти
1. Проект Темпуc «IHSITOP» «Інноваційна гібридна стратегія IT-аутсорсингового
партнерства з підприємс...
12
Міжнародні гранти
2. Проект Темпуc «CABRIOLET» «Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система
для еволюційного...
13
Міжнародні гранти
3. Проект Темпуc “BUSEEG» «Набуття професійних і підприємницьких навичок за допомогою
виховання підпр...
14
Міжнародні гранти
4. Проект «Україна – Норвегія». «Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та
членів ї...
Наукові видання, публікації
Видається 9 наукових видань з технічних, економічних та
соціально-правових питань (6 наукових ...
Планові показники на 2017
Кількість НДР за держзамовленням:
фундаментальні 2
прикладні 2
Кількість госпдоговорів 20 (на су...
Труднощі, недоліки та пропозиції
Основними труднощами та недоліками в організації наукових досліджень можна
вважати:
•укра...
181818
Чернігівський національний технологічний
університет
14027, Чернігів, вул. Шевченка, 95
тел. (04622) 5 90 72
e-mail...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Презентация ЧНТУ 2016

857 views

Published on

ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність Чернігівського національного технологічного університету за 2016 рік

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентация ЧНТУ 2016

 1. 1. ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність Чернігівського національного технологічного університету за 2016 рік Проректор з наукової роботи Казимир Володимир Вікторович www.stu.cn.uawww.stu.cn.ua
 2. 2. 22 Коротка довідка про ЧНТУ • система управління якістю університету сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001; • ЧНТУ є членом Великої хартії університетів - Magna Chartia Uneversitatum та Східноєвропейської мережі університетів; • 24 травня 2016 року на базі ЧНТУ відкрито Інформаційний центр Європейського Союзу; • структура університету включає 4 навчально-наукових інститути, 9 факультетів, 37 кафедр, центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, аспірантуру та докторантуру, 2 коледжі; • в університеті навчається 8777 студентів, ведеться підготовка фахівців за 29 напрямами та 27 спеціальностями; • штатних науково-педагогічних працівників – 425 (458 у 2015), з них – докторів наук – 45 (39), кандидатів наук - 261 (255); • у 2016 році ЧНТУ отримав ліцензію на підготовку докторів філософії за 10 спеціальностями; • 5 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій за 8 спеціальностями. У 2016 році відкрита 1 спецрада по захисту канд.дис., 2 спецради отримали право захисту докт. дис.; • у 2016 році співробітниками ЧНТУ захищено докторських дисертацій – 5, кандидатських – 15.
 3. 3. 3 Виконані НДР та обсяги їх фінансування Категорії робіт 2013 2014 2015 2016 к-сть од. тис.грн . к-сть од. тис.грн . к-сть од. тис.грн . к-сть од. тис.грн . Фундаментальні 3 282,8 3 442,0 3 405,0 1 135,76 Прикладні 3 235,2 2 287,8 2 299,5 4 601,75 Госпдогвірні 11 536,1 10 191,2 9 37,3 19 772,4 Гранти та ін. 6 323,9 6 127,1 6 435,7 8 551,1 Всього 23 1378 21 1048,1 20 1177,5 29 2061,01 Коеф. вик. коштів 1,05, (з урахуванням грантів 1.8) Зростання вартості госпдоговорів в 20 разів у порівнянні з 2015 роком. Загальне фінансування збільшилосьв 1.75 рази
 4. 4. 44 Пріоритетні тематичні напрями 1. Фундаментальні наукові дослідження 1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук 1.5. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук. 2. Інформаційні та комунікаційні технології 2.6. Технології та інструментальні засоби електронного урядування. Інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень. Ситуаційні центри. 3. Енергетика та енергоефективність 3.4. Технології енергетичного машинобудування. 5. Наука про життя 5.3. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика Всього виконувалось 5 НДР: • фундаментальних - 1 перехідна • прикладних - 1 закінчена, 1 перехідна • молодих вчених - 2 перехідні
 5. 5. Результати фундаментальних досліджень. Пріоритетний тематичний напрям «Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем фізико-математичних і технічних наук» Перехідна НДР «Створення наукових основ прогнозуючого 3D моделювання процесів абразивного шліфування пластичних металевих матеріалів» (д.т.н., проф. Кальченко В.В.), 2015-2017 • розроблена методологія прогнозуючого 3D моделювання процесу високошвидкісного (до 100 м/с) абразивного шліфування пластичних металевих матеріалів методом скінчених елементів; • розроблена термомеханічна модель робочих процесів шліфування в режимах самозаточування і затуплення абразивного круга Наукова інфраструктура та обладнання: лабораторії комп’ютерного моделювання і експериментальної механіки: КТ(40), випробувальні машини (3), прилади (5), ПЗ - CAD/CAM системы Delcam, CATIA, SolidWorks, Компас. Основні замовники та перспективні наукові контакти: •Інститут проблем міцності НАН України •ПАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», м. Київ •ТОВ «П'єзосенсор», м. Чернігів •Інститут транспорту і зв’язку (м. Рига, Латвія) Публікації: •Монографії-2, статті у НМД (всьго - 6, Scopus - 4) та у фахових виданнях – 10, тез доповідей – 3, патент на корисну модель, заявка на корисну модель та свідоцтво авторського права на твір.
 6. 6. Результати прикладних досліджень. Пріоритетний тематичний напрям «Енергетика та енергоефективність» Закінчена НДР «Розробка енергоефективних високошвидкісних шпиндельних вузлів на адаптивних опорах ковзання». (д.т.н., проф. Федориненко Д.Ю., к.т.н. Сапон С.П.), 2015-2016. •розроблено методологію діагностування та підвищення енергоефективності вузлів та систем обробних верстатів. •розроблені нові енергоефективні конструкції радіальних гідростатодинамічних підшипників зі спеціальними адаптивними системами живлення гідравлічних шпиндельних опор для обробки різанням на частотах обертання понад 10000 об/хв. •Керівник проекту Федориненко Д.Ю. отримав фінансування закордонних організацій Research Stays for University Academics and Scientists funded by DAAD (Німеччина) та Research Fellowship Program funded by Matsumae International Foundation (Японія) загальним обсягом 540 тис. грн. для виконання грантових досліджень за тематикою проекту. Впровадження: ТОВ "Промсервіс", м.Чернігів ТОВ «Екоспецпостач», м. Чернігів ТОВ «ПЕТ Технолоджис Україна», м. Чернігів ТОВ "Український кардан", м. Чернігів. Публікації: •1 монографія •1 навчальний посібник •4 статті у Scopus •10 статтей у фахових виданнях •8 тез доровідей •5 патентів на корисну модель
 7. 7. Результати прикладних досліджень. Пріоритетний тематичний напрям «Енергетика та енергоефективність» Перехідна НДР «Портативні високоефективні фотоелектричні джерела живлення для військових застосувань». Науковий керівник – канд. техн. наук , Гусев О.О., 2016-2017. •розроблено оптимізатор фотоелементного перетворювача з накопичувачем на стабілізовану вихідну напругу 12 В; • розроблено нову топологію двонаправленого перетворювача з мінімальними статичними втратами на основі квазі-імпедансної ланки; •розроблена друкована плата, що включає оптимізатор, dc-dc перетворювачі (на основі транзисторів нітриду галію GaN) •Розроблено систему керування та комунікаційний безпровідний інтерфейс Публікації: •6 статтях у фахових виданнях •2 тез доповідей •1 патент на корисну модель •1 заявка на корисну модель
 8. 8. Результати прикладних досліджень. Пріоритетний тематичний напрям «Енергетика та енергоефективність» Перехідна НДР для молодих вчених «Автономна високоефективна система електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів». Науковий керівник – канд. техн. наук, Степенко С.А., серпень 2016 – липень 2018. Отримані результати у 2016 році: •обґрунтувано вибір акумуляторних батарей для автономної системи електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів • розроблено методи підвищення ефективності автономних систем електроживлення Публікації: •5 статей, в т.ч. Scopus – 3 статті. •1 заявку на патенту Мета роботи – забезпечення енергонезалежності споживача за рахунок розробки автономної високоефективної системи електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів.
 9. 9. Результати прикладних досліджень. Пріоритетний тематичний напрям «Енергетика та енергоефективність» Перехідна НДР для молодих вчених «Фінансові та фіскальні інструменти модернізації електроенергетики в умовах нестаціонарної економіки». Науковий керівник – д.е.н. Абакуменко О.В., серпень 2016 – липень 2018. Отримані результати у 2016 році: • розвинуто класифікацію фінансових інструментів структурованими продуктами і кредитними деривативами, піринговим кредитуванням, монетизованим інвестиційним податковим кредитом на енергомодернізацію • ідентифіковано та систематизовано інструменти фінансування для активізації розвитку окремих секторів національного господарства • обґрунтовано сутність фінансової послуги в умовах нестаціонарної економіки Публікації: • 2 монографії • 11 наукових статей (у НМБ – 8 статтей). Мета роботи полягає в обґрунтуванні оптимальної комбінації фінансових та фіскальних інструментів, яка сприятиме досягненню позитивних макро – та мікроекономічних ефектів модернізації електроенергетики як для інвесторів, так і для суспільства й держави в цілому
 10. 10. 10 Госпдоговірна тематика Всього – 19 договорів на суму 772,4 тис. грн. 1. “Розрахунок санітарних зон підземних водозаборів” (к.т.н. Котельчук Л.С., Сємака О.М.) - КП «Бахмач-водсервіс» м. Бахмач. 2. “Дослідження впливу елементів технології виробництва на продуктивність озимої пшениці” (к.с.-г.н., доц. Дем’яненко Л.В., к.б.н. Корма О.М., к.е.н., доц. Селінний М.М.) – ТОВ «Схід ЛТД» Чернігівський р-н. 3. “Полімерне покриття водонапірної башти “ (к.т.н. Котельчук Л.С., Сємака О.М.) -Сільська рада смт. Ріпки, Чернігівська обл. 4. “Дослідження енергоощадного методу з використанням біоплат” (к.т.н. Котельчук Л.С., Сємака О.М.) - Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної адмнінстрації м. Чернігів. 5. “Інтелектуальна система відеоспостереження” (к.т.н, доцент Заровський Р.В., асп. Радченко А.О., асп. Юрченко Д.Ю.) - ТОВ «Кобі дістрібьюшен». 6. “Розробка системи для забезпечення процесів створення і відображення, поповнення і керування вмістом веб-сайтів” (д.т.н., проф.. Литвинов В.В., Гребенник А.Г., Сиса Д.М.) - Управління культури і туризму м. Ніжин. 7. “Розробка програмного забезпечення мед. закладу» (д.т.н., проф.. Литвинов В.В., асп. Цирулін М.О.) - Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. 8. “Розробка модульної конструкції виставкового обладнання” (к.т.н., доц. Прибитько І.О., Олексієнко С.В., ст. викл. Руденко М.М., інж. Жудік А.В., Гречка В.М.) – ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ “ГОЛД Ф’ЮЧЕ”. 9. “Дослідження та випробування військового обладнання” (к.т.н. Олексієнко С.В,, Сертифікаційний центр) – Підприємства “Укроборонпром”, ДНВЦ.
 11. 11. 11 Міжнародні гранти 1. Проект Темпуc «IHSITOP» «Інноваційна гібридна стратегія IT-аутсорсингового партнерства з підприємствами» (д.т.н., проф. Казимир В.В.), 2013-2016. Учасники проекту: університети України, Німеччини, Угорщини, Австрії. Мета проекту - розвиток співпраці між університетами та підприємствами в Україні для забезпечення ринку ІТ-аутсорсингових послуг професіоналами високої кваліфікації. Результати: створено міжуніверситетський Навчальний науково- виробничий центр аутсорсінгу, лабораторія аутсорсінгу. Головними завданнями Центру є: •співпраця із університетами та провідними IT-компаніями при виконанні задач IT-аутсорсінга; •надання IT-аутсорсінгових послуг підприємствам та установам шляхом виконання сумісних проектів; •сприяння виконанню різних ІТ-проектів, що проводяться в університеті; •залучення до проектів студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, досвідчених IT-спеціалістів; •проведення семінарів, тренінгів; •представлення бази для практики і стажування студентів, викладачів, IT-спеціалістів;
 12. 12. 12 Міжнародні гранти 2. Проект Темпуc «CABRIOLET» «Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки» (д.т.н., проф. Казимир В.В.), 2014-2017. Моделі A1 Навчання A2 Сертифікаці йні центри B Центри досліджень та розробок С Стартап-центри та бізнес- інкубатори Розробк а 1.Інтелектуальна система електроннного навчання 2. Система онлайн навчання Лабораторія CISCO Лабораторії за участю компаній: •Astarta •UkrSoft+ •Kobi 1. Інкубатор ІТ- стртапов 2. Система оцінювання ризиків проектів Практи ки 1. Навчальний центр PortaOne 2. Вебинари 3. Тренінги Мережева академія ID 20031760 1. Система управління агропідприємством 2. Фреймворк для ГРИД застосувань 1. Mobile RADA 2. Інтелектуальна система відеоспостережен ня
 13. 13. 13 Міжнародні гранти 3. Проект Темпуc “BUSEEG» «Набуття професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» (д.е.н., проф. Гонта О.І.), 2013-2016. Мета проекту: розробка та впровадження концепції неперервної освіти дляформування у студентів професійних і підприємницьких навичок, виховання підприємницького духу. Цілі проекту: 1. Впровадження нормативного і навчально-методичного забезпечення виховання підприємницького духу 2. Впровадження процесу виховання підприємницького духу 3. Заснування консультаційних підприємницьких центрів 4. Заснування 5. Підвищення кваліфікації викладачів установ з економіки
 14. 14. 14 Міжнародні гранти 4. Проект «Україна – Норвегія». «Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні» (к.п.н., Колкніченко Т.І.), 2015-2017. Мета проекту: зменшення впливу негативних соціальних наслідків економічних реформ та реформ оборонного сектору України для звільнених у запас військовослужбовців, учасників АТО і членів їх сімей та сприяння розвитку співпраці між двома країнами. Завдання проекту: •професійна перепідготовка військовослужбовців та членів їх сімей на цивільні спеціальності •психологічна реабілітація учасників проекту •правова адаптація військовослужбовців та членів їх сімей •сприяння у працевлаштуванні учасників проекту з метою поліпшення умов життя сімей військовослужбовців; •сприяння у створенні власного (сімейного) бізнесу •розвиток співпраці між навчальними закладами України та Норвегії, між підприємствами України та Норвегії за участю норвезько-української торгової палати.
 15. 15. Наукові видання, публікації Видається 9 наукових видань з технічних, економічних та соціально-правових питань (6 наукових журналів та 3 електронних збірників наукових праць, з них 5 – фахові, 1- включено до Web of Science) . Університет посідає 49 місце в Україні за чисельністю публікацій у Scopus із індексом Гірша 10 (проти 9 в минулому році). Рейтинг Google Scholar: ЧНТУ займає 39 місце серед представлених профілів наукових установ - індекс Гірша університету збільшився і становить 28 ( у минулому році – 25). Університет був організатором і провів 13 наукових конференцій (проти 11 у 2015 році), з яких міжнародних – 8 (6), всеукраїнських– 5(5), та взяв участь у 3-х міжнародних виставках: • Сьома Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти», м. Київ • 13-та Міжнарордна виставка “Зброя та безпека”, м. Київ • Міжнародний форум «Innovation Market». м. Київ
 16. 16. Планові показники на 2017 Кількість НДР за держзамовленням: фундаментальні 2 прикладні 2 Кількість госпдоговорів 20 (на суму 1000 тис. грн.) Надходження від грантів 650 тис. грн. Міжнародних проектів 7 Захист дисертацій 15/2 Проведення конференцій 12 Всеукр. студ. олімпіади (2-й етап) 1 Перереєстрація спецрад 2 Включення видань до Web of Science 2
 17. 17. Труднощі, недоліки та пропозиції Основними труднощами та недоліками в організації наукових досліджень можна вважати: •українські замовники намагаються скоріше закупити дорогу продукцію та обладнання із-за кордону, ніж придбати продукцію вітчизняного виробника; •перевага аутсорсингу над розробками вітчизняних кінцевих продуктів; •низька зацікавленість вітчизняного бізнесу в інноваціях, нових матеріалах та технологіях; •недооцінка практичної складової при розгляді тем НДР експертними радами; •слаба мотивація працівників ВНЗ у результатах наукової роботи; •зменшення фінансування НДР на 32%, зменшення числа НДР за держзамовленням з 5-ти до 3-х. Пропозиції: •лобіювання на державному рівні продукції вітчизняного виробника; •збільшення долі коштів НДР на придбання наукового обладнання; •удосконалення податкових механізмів взаємодії науки, освіти та виробництва щодо інноваційної діяльності; •удосконалення роботи експертних рад у напрямку збільшення уваги щодо практичної спрямованості запланованих та отриманих результатів НДР.
 18. 18. 181818 Чернігівський національний технологічний університет 14027, Чернігів, вул. Шевченка, 95 тел. (04622) 5 90 72 e-mail: vvkazymyr@gmail.com сайт: http://cs.stu.cn.ua/ Контактна інформація Дякую за увагу!

×