Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ІНФОРМАЦІЯ
про наукову та науково-технічну діяльність
Чернігівського національного технологічного університету
у 2015 році...
22
Коротка довідка про ЧНТУ
• Система управління якістю університету сертифікована відповідно
до міжнародного стандарту IS...
3
Виконані НДР та обсяги їх
фінансування
Категорії робіт
2012 2013 2014 2015
к-сть тис.грн. к-сть тис.грн. к-сть тис.грн. ...
Публікації
Бібліометрика української науки у Google Scholar .
За кількістю бібліометричних портретів учених у Google Schol...
55
Пріоритетні тематичні напрями
1. Фундаментальні наукові дослідження
1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних і те...
Пріоритетний тематичний напрям «Фундаментальні наукові дослідження з
найважливіших проблем фізико-математичних і технічних...
Пріоритетний тематичний напрям «Фундаментальні наукові дослідження з
найважливіших проблем фізико-математичних і технічних...
8
Наукова інфраструктура та обладнання: лабораторії комп’ютерного
моделювання і експериментальної механіки: КТ(40), випроб...
Пріоритетний тематичний напрям «Фундаментальні дослідження з актуальних
проблем суспільних та гуманітарних наук»
Найбільш ...
10
1. Госпдоговірна НДР «Модернізація та супровід інформаційної системи електронного
голосування для проведення сесій обла...
11
Пріоритетний тематичний напрям «Інформаційні та комунікаційні
технології »
Інфраструктура та обладнання: Центр аутсорсі...
12
Пріоритетний тематичний напрям«Енергетика та енергоефективність. Технології
енергетичного машинобудування»
1. Закінчена...
13
Пріоритетний тематичний напрям«Енергетика та енергоефективність.
Технології енергетичного машинобудування»
Наукова інфр...
1414
Пріоритетний тематичний напрям «Проблеми розвитку особистості,
суспільства, демографія та соціально-економічна політи...
Планові показники на 2016
Кількість НДР за держзамовленням:
фундаментальні 2
прикладні 1
Кількість госпдоговорів 15 (на су...
Труднощі, недоліки та пропозиції
Основними труднощами та недоліками в організації наукових досліджень можна
вважати:
•несп...
171717
Чернігівський національний технологічний
університет
14027, Чернігів, вул. Шевченка, 95
тел. (04622) 5 90 72
e-mail...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ЧНТУ 2015 звіт по науці

830 views

Published on

ІНФОРМАЦІЯ
про наукову та науково-технічну діяльність
Чернігівського національного технологічного університету
у 2015 році

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ЧНТУ 2015 звіт по науці

 1. 1. ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність Чернігівського національного технологічного університету у 2015 році Проректор з наукової роботи Казимир Володимир Вікторович www.stu.cn.uawww.stu.cn.ua
 2. 2. 22 Коротка довідка про ЧНТУ • Система управління якістю університету сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001. • ЧНТУ є членом Великої хартії університетів - Magna Chartia Uneversitatum. • У 2015 році університет увійшов до Східноєвропейськоїмережі університетів, лідером якої є Люблінський католицький університет. • Структура університету включає 4 навчально-наукових інститути, 9 факультетів, 41 кафедру, центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, аспірантуру та докторантуру, 2 коледжі. • В університеті навчається 10092 студентів. Ведеться підготовка фахівців за 29 напрямами та 27 спеціальностями. • Штатних науково-педагогічних працівників - 458, з них – докторів наук – 39, кандидатів наук - 255. • 4 спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій за 7 спеціальностями, з яких 1 спеціалізована рада - докторська.
 3. 3. 3 Виконані НДР та обсяги їх фінансування Категорії робіт 2012 2013 2014 2015 к-сть тис.грн. к-сть тис.грн. к-сть тис.грн. к-сть тис.грн. Фундаментальні 2 223,4 3 282,8 3 442,0 3 405,0 Прикладні 5 498,7 3 235,2 2 287,8 2 299,5 Госпдоговірні 3 218,0 11 536,1 10 191,2 9 475,8+225
 4. 4. Публікації Бібліометрика української науки у Google Scholar . За кількістю бібліометричних портретів учених у Google Scholar (19 місце). Індекс Гірша: 25 (13 місце серед наукових установ). Scopus 2014 2015 Кількість публікацій у Scopus 155 162 Кількість цитувань у Scopus 309 386 Індекс Гірша (h-індекс) 7 9 Рейтинг серед ВНЗ України 57 51
 5. 5. 55 Пріоритетні тематичні напрями 1. Фундаментальні наукові дослідження 1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук 1.5. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук. 2. Інформаційні та комунікаційні технології 2.6. Технології та інструментальні засоби електронного урядування. Інформаційно- аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень. Ситуаційні центри. 3. Енергетика та енергоефективність 3.4. Технології енергетичного машинобудування. 5. Наука про життя 5.3. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально- економічна політика
 6. 6. Пріоритетний тематичний напрям «Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем фізико-математичних і технічних наук» Найбільш продуктивна тематика (1) Закінчена фундаментальна НДР «Еволюційні методи оптимізації в задачах динаміки композитних конструкцій з в’язкопружних і електров’язкопружних матеріалів» (д.т.н., проф. Дубенець В.Г.), 2013-2015. Розроблено нові ефективні еволюційні методи проектування та методики їх використання при створенні вібростійких конструкцій Співпраця та плани на 2016 рік: •Інститут проблем міцності НАН України •ПАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», м. Київ •ТОВ «П'єзосенсор», м. Чернігів •Інститут транспорту і зв’язку (м. Рига, Латвія) •Новарка
 7. 7. Пріоритетний тематичний напрям «Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем фізико-математичних і технічних наук» Найбільш продуктивна тематика (2) Перехідна фундаментальна НДР «Створення наукових основ прогнозуючого 3D моделювання процесів абразивного шліфування пластичних металевих матеріалів» (д.т.н., проф. Кальченко В.В.), 2015-2017 Співпраця та плани на 2016 рік: •ЗАТ “Чернігівський автозавод” – виготовляє рамні конструкції для автобусів •ДП “УкрСіверБуд” - використовує рамні конструкції в прольотах дахів та ін. •“МАГР”; ВАТ “ТАН”; ВАТ “Полімаш” – застосовує рамну конструкцію як основу при виготовленні верстатів •ТОВ “Компанія Спорттехніка” – виготовляє рами тренажерів •КЕП “Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірма “ТехноНова” – використовує в механізмах розвантаження вугілля Розроблені теоретичні основи прогнозуючого 3D моделювання методом скінченних елементів
 8. 8. 8 Наукова інфраструктура та обладнання: лабораторії комп’ютерного моделювання і експериментальної механіки: КТ(40), випробувальні машини (3), прилади (5), ПЗ - CAD/CAM системы Delcam, CATIA, SolidWorks, Компас. Кадровий склад: штатних співробітників – 0, сумісників - 11, з них: докторів наук - 3, кандидатів наук - 4, аспіранти– 3. Основні замовники та перспективні наукові контакти: •Інститут проблем міцності НАН України •ПАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», м. Київ •ТОВ «П'єзосенсор», м. Чернігів •Інститут транспорту і зв’язку (м. Рига, Латвія) •Новарка   Перелік наукової продукції та публікацій у наукометричних базах: • Монографій-2 •статті у НМД (всьго -6, Scopus - 4) та у фахових виданнях - 10 •опубліковано тез доповідей – 1 •патент на корисну модель та свідоцтво авторського права на твір. Пріоритетний тематичний напрям «Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем фізико-математичних і технічних наук»
 9. 9. Пріоритетний тематичний напрям «Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук» Найбільш продуктивна тематика Закінчена фундаментальна НДР «Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України в на основі синергетичної взаємодії мезорегіональних економічних та науково-технічних потенціалів» (д.е.н., проф. Гонта О.І.), 2013-2015. Кадровий склад: штатних співробітників – 0, кількість сумісників – 7, з них: докторів наук – 2, кандидатів наук – 2, аспірантів – 2. Основні замовники та перспективні наукові контакти:  Національна академія наук Білорусі,  Гомельський державний університет імені Ф. Скорини (м. Гомель)  Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації (м. Гомель)  Український інститут науково-технічної і економічної інформації (м. Київ),  Чернігівський державний центр науки, інновацій та інформатизації. Перелік наукової продукції та публікацій у наукометричних базах: монографій-4, статті у НМД та у фахових виданнях – 9 (Scopus -1), опубліковано тез доповідей -19. Плани на 2016 рік: Імплементація результатів дослідження в роботу торгово-промислової палати м. Чернігова.
 10. 10. 10 1. Госпдоговірна НДР «Модернізація та супровід інформаційної системи електронного голосування для проведення сесій обласної ради» (д.т.н., проф. Казимир В.В.), 2015. Пріоритетний тематичний напрям «Інформаційні та комунікаційні технології. Технології та інструментальні засоби електронного урядування. Інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень» Петренко Сергій Петрович Переваги: •використання бездротових мереж і планшетних комп’ютерів •електронний документообіг •не потрібна перебудови залів 2. Проект Темпуc «INSITOP» «Інноваційна гібридна стратегія IT-аутсорсингового партнерства з підприємствами» (д.т.н., проф. Казимир В.В.), 2013-2015. 3. Проект Темпуc «CABRIOLET» «Модельно-орієнтований підхід та інтелектуальна система для еволюційного співробітництва академії та промисловості в сфері електронної та обчислювальної техніки» (д.т.н., проф. Казимир В.В.), 2014-2016.
 11. 11. 11 Пріоритетний тематичний напрям «Інформаційні та комунікаційні технології » Інфраструктура та обладнання: Центр аутсорсінгу, лабораторії КТ, ПК – 24 Кадровий склад: штатних співробітників – 0, кількість сумісників – 20, з них: докторів наук – 4, кандидатів наук – 4, аспірантів – 4, студентів – 8. Основні замовники: Чернігівська обласна рада, компанія “Ukrsoft+” (Україна) компанія “Кобі” (Україна), компанія “Малібу” (Україна), Міноборонпром України. Перелік публікацій: Монографії – 1, Навчальний посібник-1, статті у фахових виданнях -9, статті у НБД – 5 (Скопус – 2) тези конференцій-21, авторських свідоцтв - 2. Плани на 2016 рік: •встановлення системи електронного голосування Mobile-RADA в 10- ти радах; •відкриття лабораторії Cisco •функціонування центра аутсорсингу •подано заявки на проект Erasmus+ із створення новітньої програми підготовки PhD, проект НАТО з кібербезпеки, програми Horizon 2020 •розробка системи розпізнавання для систем аеророзвідки на базі БПЛА (спільно з ДНВЦ МО України) •впровадження системи захисту інформації в мережах ІР-телефонії та цифрового радіозв‘язку (Укроборонпром – за меморандумом про співпрацю з ЧНТУ).
 12. 12. 12 Пріоритетний тематичний напрям«Енергетика та енергоефективність. Технології енергетичного машинобудування» 1. Закінчена прикладна НДР «Розробка нових способів і енергоефективних технологій обробки торцевих, циліндричних та криволінійних поверхонь деталей енергетичного обладнання» (д.т.н., проф. Кальченко В.І.), 2014-2015. 2. Перехідна прикладна НДР «Розробка енергоефективних високошвидкісних шпиндельних вузлів на адаптивних опорах ковзання» (д.т.н., проф. Федориненко Д.Ю.), 2015-2016. 3. Госпдоговірна НДР «Нова методика підвищення енергоефективності процесів механічної обробки на фрезерних верстатах з ЧПК» (д.т.н., проф. Федориненко Д.Ю.), 2015. 4. Госпдоговірна НДР «Розрахунок та проектування вузлів металоконструкцій» (к.т.н. Прибитько І.О.), 2015 5. Госпдоговірна НДР “Розробка технології виготовлення решітчастої конструкції” (к.т.н. Прибитько І.О.), 2015 6. Госпдоговірна НДР “Дослідження матеріалу труби з метою визначання оптимальних режимів зварювання та вибору зварювальних матеріалів” (к.т.н. Прибитько І.О.), 2015
 13. 13. 13 Пріоритетний тематичний напрям«Енергетика та енергоефективність. Технології енергетичного машинобудування» Наукова інфраструктура: сертифікаційно-випробувальний центр, лабораторії різання, верстатів з ЧПК, промислових роботів, технічних вимірювань. Обладнання: верстати з ЧПК, профілометр-профілограф, аналізатор спектру вібрації Кадровий склад: штатних співробітників – 0, кількість сумісників – 10, з них: докторів наук – 1, кандидатів наук – 5, аспірантів – 4. Основні замовники та перспективні наукові контакти: ТОВ "Промсервіс", м. Чернігів. Мелітопольський моторний завод ПАТ «ЗАЗ», м. Мелітополь. НВК «Фотоприлад» м. Черкаси, ТОВ «Укрп’єза» м. Черкаси, ВО «Турбоатом» м. Харків, ТОВ «Український кардан» м. Чернігів, ВАТ «Чернігівський автозавод» м. Чернігів, «Нікопольський трубний завод» м. Нікополь, Перелік публікацій: монографій -1, навч. посібників -1, статей в НМБ – 13 ( «Scopus» - 3), заявок на отримання патенту – 4, патенти -4. Плани на 2016 рік: заключення договорів на впровадження розробок із замовниками, розробка засобів індивідуального бронезахисту на основі високотвердого сплаву алюмініду титану, подано 3 заявки на участь у конкурсі спільних українсько- латвійських науково- дослідних проектів у 2016 – 2017, розробка портативного фотоелектричного джерела живлення для військових застосувань.
 14. 14. 1414 Пріоритетний тематичний напрям «Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика» 1. Госпдоговірна НДР «Послуги з розроблення та методики дослідження динаміки економічних реформ в регіонах України в умовах європейської інтеграції» (д.е.н. Дерій Ж.В.), 2015 2. Проект Темпуc (BUSEEG-RU-UA) «Набуття професійних і підприємницьких навичок шляхом вихованні підприємницького духу і консультації підприємців- початківців» (д.е.н., проф. Гонта О.І.), 2013 – 2016. 3. Проект Темпуc «IEMAST» «Створення сучасної магістерської програми з промислової екології» (д.е.н., проф. Шкарлет С.М.), 2013-2016. 4. Грант німецького фонду EVZ «Cоціальна інтеграція жертв націонал-соціалізму, тоталітарних режимів та інших людей літнього віку до громади м. Чернігова» (к.психол.н. Сила Т.І.), 2014-1016. Кадровий склад: штатних співробітників – 0, кількість сумісників – 12, з них: докторів наук – 4, кандидатів наук – 6, аспіранти - 2 Інфраструктура та обладнання: екологічна лабораторія, консультаційний пункт для підприємців-початківців. Замовники: Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, м. Чернігів, Перелік публікацій: Монографії – 2, Навчальний посібник-2, статті у фахових виданнях -14, статті у НБД – 7 (Скопус – 2), тези конференцій-17 Плани на 2016 рік: проект створення потужностей з переробки відходів, норвежський грант з перепідготовки у сфері підпрємництва звільнених у запас воїнів.
 15. 15. Планові показники на 2016 Кількість НДР за держзамовленням: фундаментальні 2 прикладні 1 Кількість госпдоговорів 15 (на суму 1000 тис. грн.) Надходження від грантів 650 тис. грн. Міжнародних проектів 7 Випуск асп/докт 21/1 Захист дисертацій 11/6 Проведення конференцій 11 Всеукр. студ. олімпіади (2-й етап) 1
 16. 16. Труднощі, недоліки та пропозиції Основними труднощами та недоліками в організації наукових досліджень можна вважати: •несплата за виконану роботу з боку Міноборони; •українські замовники намагаються скоріше закупити дорогу продукцію та обладнання із-за кордону, ніж придбати продукцію вітчизняного виробника; •низька зацікавленість вітчизняного бізнесу в інноваціях, нових матеріалах та технологіях; •недооцінка практичної складової при розгляді тем НДР експертними радами; •слаба мотивація працівників ВНЗ у результатах наукової роботи; •зменшення фінансування НДР на 32%, зменшення числа НДР за держзамовленням з 5-ти до 3-х. Пропозиції: •лобіювання на державному рівні продукції вітчизняного виробника; •збільшення долі коштів НДР на придбання наукового обладнання; •удосконалення податкових механізмів взаємодії науки, освіти та виробництва щодо інноваційної діяльності; •удосконалення роботи експертних рад у напрямку збільшення уваги щодо практичної спрямованості запланованих та отриманих результатів НДР.
 17. 17. 171717 Чернігівський національний технологічний університет 14027, Чернігів, вул. Шевченка, 95 тел. (04622) 5 90 72 e-mail: vvkazymyr@gmail.com сайт: http://cs.stu.cn.ua/ Контактна інформація

×