Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

In seminar 19.10.12 finn kr. aamodt

412 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

In seminar 19.10.12 finn kr. aamodt

 1. 1. Innovasjon Norge som guidetil nye markederFinn Kr. Aamodt
 2. 2. Vi gir lokale ideer globale muligheter
 3. 3. 2012 – Fare for en «kronisk» finanskriseWorld EconomicForum (WEF) sinårlige Global Risks “A shift of concern from environmental risks to socioeconomic risks compared to a year ago”
 4. 4. En ny økonomisk verdensorden• Nye teknologiske og kulturelle trender Internett-økonomien, nye globale verdikjeder, ny matproduksjon, ny energiproduksjon• Nye økonomiske stormakter BRIICS• Nye politiske maktforhold Den arabiske våren, endringer i Burma, Afrikas vekst• Finanskrisen
 5. 5. En ny verden• 1700-tallet: Stormaktenes Europa• 1800-tallet: Britenes hegemoni• 1900-tallet: USAs hegemoni• 2000-tallet: Asia?
 6. 6. Utfordringer i verden• Mat• Energi/olje• Råvarer• Vann• Rent miljø 13
 7. 7. Vi må fø flere med mindreFeeding 9.15 billion people athigher consumption levels by2050 will require a 70%increase in food production,demanding higher yields Arable land in m2 per person (left axis) World Population in billions (right axis) Source: UN Medium variant scenario. FAO (2003): World Agriculture: towards 2015/2030.
 8. 8. De 600 største byene • 1,5 mrd innbyggere (22% ) • Mer enn halvparten av det globale BNP i 2007 • De 100 største byene genererer 21 trillioner USD (38%/BNP)
 9. 9. The gap: Double production with lessresources Agriculture consumes about 70 percent of fresh water withdrawals While agricultural production must double by 2050, only five percent more land will be available for farming Energy is also an increasingly precious resource
 10. 10. Rent miljø 19
 11. 11. An international organization OFFICES IN REPRESENTATION IN MORE EVERY COUNTY THAN 30 COUNTRIES
 12. 12. We prioritize six sectors Energy Health Agriculture Marine Maritime, Tourism and Oil and environ- Gas ment
 13. 13. From local ideas to global opportunities Offices abroad Your Offices district office abroad Offices abroad 10
 14. 14. Our services Financing servicesPromotionalservices Networking Competence services Advisory services services 12
 15. 15. Innovasjon Norge tilbyr treattraktive tjenestepakker for norske bedrifter med internasjonale ambisjoner
 16. 16. 1. FORBERED DEG…Få en kvalifisert vurdering av din bedrifts muligheter og forutsetninger for å lykkes internasjonalt
 17. 17. MÅLGRUPPE Norske bedriftersom vurderer å satse internasjonalt for første gang, eller som vurderer å gå inn i nye markeder VERDI FOR DEG – HVA DU FÅR Tilgang til Innovasjon Norges unike innsikt i internasjonale markedsforhold Kort vurdering av din bedrifts muligheter og potensiale i relevante internasjonale markeder Anbefalinger og beslutningsstøtte ifm internasjonal satsing Redusert risiko knyttet til en internasjonal satsing KOSTNADER Tjenesten tilbys kostnadsfritt til norske bedrifter innenfor målgruppen KOM I GANG! Kontakt ditt lokale Innovasjon Norge distriktskontor for mer informasjon (se www.innovasjonnorge.no)
 18. 18. 2. AVKLAR DINE MULIGHETER… Få kvalifisert bistand til å identifisere og evaluere dinbedrifts muligheter og potensiale i relevante markeder internasjonalt
 19. 19. MÅLGRUPPE Norske bedrifter med internasjonale ambisjoner, som konkret vurderer å satse i ett eller flere markeder VERDI FOR DEG – HVA DU FÅR Kvalifisert bistand til å identifisere og evaluere din bedrifts konkrete muligheter i et marked Markedsinformasjon tilpasset ditt behov Effektivt besøksprogram hos mulige kunder og partnere i aktuelt marked Tilgang til attraktive kontakter og nettverk i relevant marked Kvalifiserte anbefalinger for realisering av internasjonale muligheter PRISOG KOSTNADER Tjenestepakken omfatter tjenester til en verdi av NOK 100.000 Pris: NOK 40.000 for SMB. NOK 100.000 for større bedrifter Kostnader ifm med reise og opphold dekkes av den enkelte virksomhet KOMI GANG! Kontakt Innovasjon Norge utekontor eller ditt lokale distriktskontor for mer informasjon (se www.innovasjonnorge.no)
 20. 20. 3. ETABLER DEGINTERNASJONALT MED HJELP FRA INNOVASJON NORGE…Få kvalifisert bistand til å etablere deg i nye og/eller vokse i eksisterende markeder, med fokus på lønnsomhet
 21. 21. MÅLGRUPPE Norske bedrifter som har besluttet å satse i et definert marked VERDI FOR DEG – HVA DU FÅR Bistand til en effektiv og vellykket etablering/vekst i internasjonale markeder Partner- og kundesøk, praktisk assistanse, kobling til lokal ekspertise Redusert risiko ved markedsinntreden og raskere kommersielle resultater Tilgang til våre erfarne og høyt kompetente rådgivere som kan bistå din bedrift løpende PRISER OG KOSTNADER Tjenestepakken tilbys til en fast pris som avtales på forhånd SME-bedrifter får 50% rabatt KOM I GANG! Kontakt iaktuelt utekontor i Innovasjon Norge eller ditt distriktskontor (se www.innovasjonnorge.no)

×