Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Horten naring public

503 views

Published on

Horten næringsforening

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Horten naring public

 1. 1. ”Innovate or die”: Hvordan bør næringslivetfornye seg?
 2. 2. 2
 3. 3. InnholdA. InnovasjonB. Fire perspektiver på innovasjonC. Hvordan bør næringslivetfornye seg?D. Hva gjør vi på HiVe?3
 4. 4. A. Hva er innovasjon?Oslo manualen4Vesentlig Implementert Mangfold
 5. 5. Eksempler5
 6. 6. Trenger vi innovasjon, og hvor?6Lav produktivitets-vekstHøy produktivitets-vekstLavsyssel-settings-vekstHøysyssel-settings-vekst NormaleneNorge
 7. 7. Vi trenger innovasjon, særlig itjenestesektoren702004006008001000120019701972197419761978198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008PrimærnæringeneIndustriTjenesteytingAkkumulert endring ibruttoprodukt pr. timeverk(1970=100)
 8. 8. Tjenester og produktivitet8• Produktivitet gjennom…– Kostnadseffektivitet – ”pay less for same”,f. eks. skalering– Differensiering– ”pay more for better”,f. eks. global segmenteringBaumol’s sykdom
 9. 9. 9…regjeringen blant annetutviklet nasjonale strategierfor marine og maritimenæringer, reiseliv, miljøteknologi, energi, og på degenerisketeknologiområdenenanoteknologi ogbioteknologi…Innovasjonpå norsk,2012Skal dissesektorene ogteknologienebæremanglendeinnovasjon ogproduktivitet ide andre?Vestfold?Bare nano?Er de storenok til det?Hvordan serVestfold ut?
 10. 10. Sysselsetting i Vestfold 201110Helelandet Vestfold Akershus OsloPrimær 5,3 2,6 1,6 0,7Industri 9,7 11,6 4,9 3,4El., bygg og anlegg 9,4 8,9 8,0 5,2Varehandel 14,1 16,4 18,0 13,4Andre private tjenester 26,0 26,0 35,2 44,2Helse- og sosial 20,8 20,7 17,8 17,3Andre offentlige tjenester 14,3 13,2 14,0 15,1Tbg Sfj Horten Lardal0,8 0,9 0,8 10,68,3 12,4 21,7 10,98,1 9,5 5,7 16,315,9 18,5 13,9 13,226,5 29,9 19,4 17,425,1 17,3 18,8 20,514,7 10,9 19,1 10,271,2
 11. 11. InnholdA. InnovasjonB. Fire perspektiver på innovasjonC. Hvordan bør næringslivetfornye seg?D. Hva gjør vi på HiVe?11
 12. 12. 12Lykken eraktivsektorpolitikk…Lykken erkunnskap…Lykken erglobaleklynger (nav)…Lykken ereksport-industri…
 13. 13. Vi må ha to tanker i hodet… firefaktisk…1. Innovasjonsledelse - innovasjon i virksomheter2. Lokal innovasjon - lokalt entreprenørskap3. Regional innovasjon - regionaleinnovasjonsprosesser4. Nasjonal innovasjon - nasjonaleinnovasjonssystemer13
 14. 14. Vi må ha to tanker i hodet… firefaktisk…1. Innovasjonsledelse - innovasjon i virksomheter14
 15. 15. I virksomheten - innovasjonsledelseTradisjonell forståelse• Teknologikompetanseavgjørende• Lukket, stegvisinnovasjonsprosessNyere forståelse• Kundekompetanseavgjørende• Åpen, eksperimenterendeinnovasjonsprosess15
 16. 16. 16
 17. 17. Vi må ha to tanker i hodet… firefaktisk…1. Innovasjonsledelse - innovasjon i virksomheter2. Lokal innovasjon - lokalt entreprenørskap17
 18. 18. Lokalt– lokalt entreprenørskapTradisjonell forståelse• Entreprenøratferd er ”techstartup”• ProduktutviklingNyere forståelse• Entreprenøratferd ermangfoldig• Kundeutvikling18
 19. 19. 19
 20. 20. Vi må ha to tanker i hodet… firefaktisk…1. Innovasjonsledelse - innovasjon i virksomheter2. Lokal innovasjon - lokalt entreprenørskap3. Regional innovasjon - regionaleinnovasjonsprosesser20
 21. 21. Regionalt - regional innovasjonTradisjonell forståelse• Klynge basert på regionaltfortrinn• Forskning og teknologi (STI)kilden til innovasjon iklyngenNyere forståelse• Også klynge basert påregional utfordring• Praksiskunnskap (DUI)kilden til innovasjon iklyngen21
 22. 22. 22StorskalaDemonstratorer - innovasjonsløftPraksis ”klynge”i Sandefjord
 23. 23. Vi må ha to tanker i hodet… firefaktisk…1. Innovasjonsledelse - innovasjon i virksomheter2. Lokal innovasjon - lokalt entreprenørskap3. Regional innovasjon - regionaleinnovasjonsprosesser4. Nasjonal innovasjon - nasjonaleinnovasjonssystemer23
 24. 24. I landet - nasjonale innovasjonssystemerTradisjonell forståelse• Tilbudssidepolitikk• Smal innovasjonspolitikkNyere forståelse• Etterspørselssidepolitikk erminst like viktig• Bred næringspolitikk erminst like viktig24
 25. 25. 25Innovasjon Norgepå tippemidlerOffentliginnovasjon
 26. 26. InnholdA. InnovasjonB. Fire perspektiver på innovasjonC. Hvordan bør næringslivetfornye seg?D. Hva gjør vi på HiVe?26
 27. 27. C. Hvordan bør næringslivet fornyeseg – drive innovasjon?Fire tanker i hodet….1. Virksomhetens innovasjonsportefølje ?2. Kobling til lokalt entreprenørskap ?3. Deltakelse i regionale innovasjonsprosesser ?4. Rolle i nasjonale innovasjonssystemer ?27
 28. 28. C. Hvordan bør næringslivet fornyeseg – drive innovasjon?Fire tanker i hodet….1. Virksomhetens innovasjonsportefølje ?28
 29. 29. 1. Virksomhetensinnovasjonsportefølje• Betingelser for innovasjon• Innovasjonsprosesser• Innovasjonstyper• Innovasjonseffekter29
 30. 30. Doblin modellen30
 31. 31. 31
 32. 32. C. Hvordan bør næringslivet fornyeseg – drive innovasjon?Fire tanker i hodet….1. Virksomhetens innovasjonsportefølje ?2. Kobling til lokalt entreprenørskap ?32
 33. 33. 33Nyetablering 2010 Nyetablering 2012
 34. 34. 2. Kobling til lokalt entreprenørskap -en trend…34
 35. 35. 3. Deltakelse i regionaleinnovasjonsprosesser ?Fire tanker i hodet….1. Virksomhetens innovasjonsportefølje ?2. Kobling til lokalt entreprenørskap ?3. Deltakelse i regionale innovasjonsprosesser ?35
 36. 36. Klyngeprosjekter36
 37. 37. 00.511.522.53Balassa HortenBalassa HortenDeltakelse i regional innovasjon37Klynge-grunnlag
 38. 38. Men regionalt ?38• Kritikk av klyngeteori – globale nav• Betydningen det har forregionalt samarbeid• Fokuset på den analytiskekunnskapen• SV• Ca 400’ HT arbplasser• 46% av alle ventureinvesteringer i US
 39. 39. Brainstorming 17. september 2012 39Helelandet Vestfold Akershus OsloPrimær 5,3 2,6 1,6 0,7Industri 9,7 11,6 4,9 3,4El., bygg og anlegg 9,4 8,9 8,0 5,2Varehandel 14,1 16,4 18,0 13,4Andre private tjenester 26,0 26,0 35,2 44,2Helse- og sosial 20,8 20,7 17,8 17,3Andre offentlige tjenester 14,3 13,2 14,0 15,1Tbg Sfj Horten Lardal0,8 0,9 0,8 10,68,3 12,4 21,7 10,98,1 9,5 5,7 16,315,9 18,5 13,9 13,226,5 29,9 19,4 17,425,1 17,3 18,8 20,514,7 10,9 19,1 10,2
 40. 40. 4. Rolle i nasjonaleinnovasjonssystemer ?Fire tanker i hodet….1. Virksomhetens innovasjonsportefølje ?2. Kobling til lokalt entreprenørskap ?3. Deltakelse i regionale innovasjonsprosesser ?4. Rolle i nasjonale innovasjonssystemer ?40
 41. 41. 4. Nasjonaleinnovasjons-systemer41…regjeringen blant annetutviklet nasjonale strategierfor marine og maritimenæringer, reiseliv,miljøteknologi, energi, og påde generisketeknologiområdenenanoteknologi ogbioteknologi…
 42. 42. Nasjonale prioriteringer…42OffentliginnovasjonForsknings-meldingenOffentligeinnkjøpRegjerings-skifte?
 43. 43. Fire tanker i hodet1. Virksomhetens innovasjonsportefølje - større mangfold avinnovasjoner og bred portefølje2. Kobling til lokalt entreprenørskap – bevisst forhold til lokaltentreprenørskap og lokale innovasjonsbetingelser3. Deltakelse i regionale innovasjonsprosesser – hvis det ikkefinnes relevante regionale innovasjonsprosesser må viskape dem4. Rolle i nasjonale innovasjonssystemer – forstå og ta del inasjonale satsinger og innovasjonssystemer43
 44. 44. InnholdA. InnovasjonB. Fire perspektiver på innovasjonC. Hvordan bør næringslivetfornye seg?D. Hva gjør vi på HiVe?44
 45. 45. D. HiVe gjør bl.a.• Innovasjon i virksomheter• Lokalt entreprenørskap• Regionale innovasjons-prosesser• Nasjonale innovasjons-systemer45
 46. 46. Regionale innovasjonsprosesser – toforslag46
 47. 47. 47
 48. 48. Regionale innovasjonsprosesser – toforslag• Hva vet vi om lokale og regionale særtrekk –innovasjonsatferd oginnovasjonsbetingelser?• Eksempel - Kunnskapsbase for regionalnærings- og arbeidsliv….48
 49. 49. 49
 50. 50. Brainstorming 17. september 2012 50
 51. 51. Regionale innovasjonsprosesser – toforslag• Hva skjer med regionalt næringsliv ikjølvannet av E18?• Eksempel – Innovasjon ivarehandelssystemet ilys av IKEA-etableringeni Vestfold, IVAR prosjektet51
 52. 52. Oppsummering52A. Innovasjon - mangfoldetB. Fire perspektiver på innovasjon – fire tankerC. Hvordan fornye – drive innovasjon – firetankerD. HiVe som samarbeidspartner i eget, lokalt,regionalt og nasjonalt innovasjonsarbeid
 53. 53. Takk for oppmerksomheten!• Spørsmål eller kommentarer?53

×