Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quản lý Helpdesk (IT Helpdesk)

2,190 views

Published on

Quản lý Helpdesk (IT Helpdesk)

IT trong doanh nghiệp là tổ chức cung cấp và hỗ trợ dịch vụ IT, bộ phận Helpdesk là điểm kết nối duy nhất từ phía người dùng (Users) với bộ phận CNTT, để đánh giá, đo lường một trong những thành công hoạt động của bộ phận IT là sự thoả mãn, hài lòng của người sử dụng các dịch vụ CNTT. Chúng tôi xây dựng ra các công cụ Helpdesk mục tiêu hỗ trợ bộ phận IT xây dựng quy trình một cách tốt nhất; hiểu được mong đợi của khách hàng, tăng cường về chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ. ,...

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Quản lý Helpdesk (IT Helpdesk)

  1. 1. INFOCHIEF ACADEMY INFOCHIEF.COM.VN Helpdesk là điểm kết nối duy nhất từ phía người dùng (Users) với bộ phận CNTT. Để đánh giá, đo lường một trong những thành công hoạt động của bộ phận IT, Chúng tôi xây dựng ra các công cụ Helpdesk mục tiêu hỗ trợ bộ phận IT xây dựng quy trình một cách tốt nhất, hiểu được mong đợi của khách hàng, tăng cường về chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ. INFOCHIEF ACADEMY 30 Đặng Văn Ngữ, P.10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Tel. no. (08) 22 467 086 /(08) 22 194 047 Email: info@infochief.com.vn Website: ittoolset.com QUẢN LÝ HỖ TRỢ IT – IT HELPDESK

×