Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminar IT Helpdesk

2,368 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Seminar IT Helpdesk

 1. 1. IT HELPDESKGiáo viên hướng dẫn : Ths Võ Đức Cẩm HảiThành viên : Dương Minh Tới Dương Hồng Tuấn Lê Công Tú
 2. 2. Nội dung báo cáo Hiện trạng hỗ trợ tin học hiện nay Hệ thống hỗ trợ tin học Phân tích và hướng giải quyết Công nghệ sử dụng Đánh giá ưu nhược quá trình giải quyết
 3. 3. Hiện trạng Đa số đều không sử dụng phần mềm hay website nào trong hỗ trợ tin học trong công ty (ngân hàng) Thường giải quyết các yêu cầu bằng cách ◦ Phone : gọi điện nhờ phòng IT ◦ Email : gởi thư nhờ bộ phận IT ◦ Gặp gỡ trực tiếp bộ phận IT
 4. 4. Hiện trạng Ưu điểm : nhanh chóng và trực tiếp giải quyết vấn đề Nhược điểm : ◦ Tốn thời gian giải quyết nếu gặp vấn đề tương tự ◦ Khó ghi nhận lại sự cố , yêu cầu do ai gởi , ai xử lý ◦ Khó thống kê các sự cố , yêu cầu diễn ra trong một khoảng thời gian cố định nào đó
 5. 5. Hệ thống hỗ trợ tin học Là hệ thống phần mềm trên nền tảng Web hỗ trợ tin học trong nội bộ công ty Giúp giải quyết những đề liên quan đến tin học một cách nhanh chóng Hệ thống ghi nhận tất cả những thông tin để tiện cho việc kiểm soát lỗi , thống kê hiện trạng tin học trong công ty
 6. 6. Hệ thống hỗ trợ tin học Nhân ViênDuyệt Chuyển Xử lý Thống kê Quản trịyêu cầu yêu cầu yêu cầu yêu cầu
 7. 7. Hệ thống hỗ trợ tin học Trả về do thiếu thông tin Soạn thảo Gửi Yêu Cầu Nhân viên Duyệt yêu cầu Trả về Đưa đến do thiếu thông tinXử Phân cônglýxong Xử lý yêu cầu Chuyển yêu cầu Không thể xử lý được
 8. 8. J2EE – JSP/Servlet J2EE là môi trường phát triển và triển khai các ứng dụng được phát triển bởi Sun J2EE bao gồm các đặc tả, công cụ, API mở rộng J2SE để phát triển các ứng dụng qui mô xí nghiệp, chủ yếu để chạy trên máy chủ (server) Công nghệ JSP/SERVLET : công nghệ Java dựa trên nền J2EE để xây dựng những ứng dụng chứa nội dung trang Web động Công nghệ JSP gắn liền với Servlet. Mã Java trong trang JSP được biên dịch thành Servlet khi trình duyệt phía khách (Client) truy xuất trang JSP lần đầu tiên.
 9. 9. JSP/Servlet Tận dụng được sức mạnh của ngôn ngữ lập trình Java Quá trình phát triển, triển khai và duy trì phát triển ứng dụng Web trở nên dễ dàng và nhanh chóng Tách biệt nội dung với giao diện Sự độc lập nền Đơn giản hoá quá trình phát triển với các thẻ
 10. 10. Mô hình MVC Model View Controller (MVC) là một được sử dụng rất phổ biến và rộng rãi. Tách ra làm ba thành phần: Mô hình dữ liệu – Giao diện – Điều khiển xử lý
 11. 11. Struts Framework Struts là một framework phục vụ việc phát triển các ứng dụng Web trên Java Sử dụng Mô hình Model-View-Controller (MVC) Giải quyết rất nhiều các vấn đề liên quan đến các ứng dụng Web hướng business đòi hỏi hiệu năng cao sử dụng Java servlet và JSP cùng với các thư viện và tiện ích để làm cho việc phát triển MVC được nhanh hơn và dễ dàng hơn.
 12. 12. Struts Framework Struts-config.xml phân loại thuộc Lấy (hoặc Lưu) action nào Action 1 dữ liệu từ database Thực hiện action (nếu cần thiêt)JSPs ActionServlet Action 2 Databas e Trả về dữ liệu để trang jsp hiển thị Struts-config.xml Action 3 cho biết action sẽ trả về trang jsp nào
 13. 13. Struts Framework File struts-config quy định thuộc action nào Trang GuiYeuCauActio ActionServletGuiyeucau.jsp n Lưu yêu cầu GuiYeuCauFor Lấy các fields đưa vào m vào đối tượng ActionForm CSDL File Struts-config quy định Trang trang trả về sau khi thực hiện Databas Index.jsp xong Action e

×