Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫בפוליטיקה‬ ‫לעסוק‬ ‫מפסיקים‬ ‫לא‬ ‫מנהלים‬ ‫למה‬
‫בזה‬ ‫מבינים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫ולסביבה‬ ‫לעצמם‬ ‫להסביר‬ ‫מפסיקים‬ ‫לא‬ ‫וגם‬
,‫מניפולציות‬ ,‫שקרים‬ ,‫מפלגות‬ ‫עם‬ ‫פוליטיקה‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫קושרים‬ ‫האנשים‬ ‫מרבית‬
.‫שליליות‬ ‫אסוציאציות‬ ‫ועוד‬ ‫כי...
‫של‬ ‫סוג‬ ‫שהיא‬ ‫במשפחה‬ ‫אפילו‬ ,‫ארגון‬ ‫שיש‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫יש‬ ‫ארגונית‬ ‫פוליטיקה‬
:‫הוא‬ ‫באשר‬ ‫ארגון‬ ‫בכל‬ ‫קיימ...
‫פוליטיקה‬‫היא‬ ,‫כזכור‬ ,‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליכי‬ ‫והשפעה‬ ‫מעורבות‬ ‫"ניהול‬
."‫מטרותינו‬ ‫להשגת‬ ‫פעולות‬ ‫לקדם‬ ‫מנת‬...
:‫פורמאלית‬ ‫סמכות‬‫בכוח‬ ‫זוכה‬ ‫הוא‬ ‫קצין‬ ‫דרגות‬ ‫מקבל‬ ‫חייל‬ ‫כאשר‬ ,‫לדוגמא‬
.‫בידיו‬ ‫הפקידה‬ ‫שהמערכת‬ ‫מהסמכות‬...
‫מקורות‬ ‫בין‬ ‫ולהבחין‬ ‫לברר‬ ‫צריך‬ ‫הפוליטית‬ ‫העוצמה‬ ‫מידת‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫כדי‬
:‫הכוח‬
•.‫מופיע‬ ‫הוא‬ ‫והיכן‬ ‫ביד...
‫למילוי‬ ‫עבודה‬ ‫דף‬
 
   
‫הכוח‬ ‫מקורות‬ ‫טבלת‬
‫כוח‬ ‫מקור‬ ‫ממוצעת‬ ‫רמה‬
‫בעבר‬
‫נוכחית‬ ‫רמה‬ ‫הכוח‬
‫דירוג‬1-10
‫פ...
‫הישג‬ ‫מניע‬.‫גבוהים‬ ‫להישגים‬ ‫להגיע‬ ‫שמאפשרים‬ ‫אתגרים‬ ‫בידי‬ ‫שמונע‬ ‫להישג‬ ‫: הצורך‬
‫להביא‬ ‫כדי‬ ‫קשה‬ ‫ולעבוד‬...
‫שהוא‬ ‫אדם‬ .‫פוליטית‬ ‫להתנהלות‬ ‫ערך‬ ‫רב‬ ‫כלי‬ ‫היא‬ ‫בארגון‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫מניעים‬ ‫זיהוי‬
‫תהיה‬ ‫התנהגותו‬ - ‫ובעו...
"‫"השאפתן‬‫כדי‬ ‫טריק‬ ‫בכל‬ ‫להשתמש‬ ‫מהסס‬ ‫לא‬ .‫לעוצמה‬ ‫מרוסנת‬ ‫בלתי‬ ‫תאווה‬ ‫בעל‬ -
 .‫האחרים‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫...
‫ם‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ס‬
"‫"טובה‬ ‫אינה‬ ‫פוליטיקה‬‫היא‬ ‫פוליטיקה‬ ."‫רעה‬ ‫או‬‫והשפעה‬ ‫מעורבות‬ ‫"ניהול‬
"‫מטרותינו‬ ‫להשגת‬...
.‫המכשילות‬ ‫במחשבות‬ ‫לטיפול‬ ‫תיבחר‬ ‫דרך‬ ‫איזו‬ ‫משנה‬ ‫לא‬
‫שליטה‬ ‫יש‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫שאם‬ ‫ההפנמה‬ ‫הוא‬ ‫החשוב‬...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

למה מנהלים לא מפסיקים לעסוק בפוליטיקה חדש

412 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

למה מנהלים לא מפסיקים לעסוק בפוליטיקה חדש

 1. 1. ‫בפוליטיקה‬ ‫לעסוק‬ ‫מפסיקים‬ ‫לא‬ ‫מנהלים‬ ‫למה‬ ‫בזה‬ ‫מבינים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫ולסביבה‬ ‫לעצמם‬ ‫להסביר‬ ‫מפסיקים‬ ‫לא‬ ‫וגם‬
 2. 2. ,‫מניפולציות‬ ,‫שקרים‬ ,‫מפלגות‬ ‫עם‬ ‫פוליטיקה‬ ‫המושג‬ ‫את‬ ‫קושרים‬ ‫האנשים‬ ‫מרבית‬ .‫שליליות‬ ‫אסוציאציות‬ ‫ועוד‬ ‫כיסוי‬ ‫ללא‬ ‫הבטחות‬ ,‫דעת‬ ‫גניבת‬ ‫עם‬ ."‫פעולתו‬ ‫וכיוון‬ ‫ציבורי‬ ‫גוף‬ ‫של‬ ‫ניהול‬ ‫"שיטת‬ ‫היא‬ ,‫שושן‬ ‫אבן‬ ‫ע"ע‬ ,‫פוליטיקה‬ ,‫החיובי‬ ‫במובן‬ ‫פוליטיקאי‬ ‫בין‬ ‫שושן‬ ‫אבן‬ ‫מבחין‬ ,‫שלה‬ ‫השלילי‬ ‫הדימוי‬ ‫בשל‬ ,‫זאת‬ ‫שלילי‬ ‫לאדם‬ ‫כינוי‬ ‫שהוא‬ "‫"פוליטיקן‬ ‫לבין‬ ,‫עורמה‬ ‫ובעל‬ ‫תכסיסים‬ ‫בעל‬ ‫שהוא‬ .‫פרטיות‬ ‫מטרות‬ ‫השגת‬ ‫לשם‬ ‫עניינים‬ ‫ומערב‬ ‫ובסכסכנות‬ ‫בחתרנות‬ ‫שעוסק‬ ‫פוליטיקה‬‫היא‬ ,‫זה‬ ‫מאמר‬ ‫הגדרות‬ ‫ע"פ‬ ,‫בתהליכי‬ ‫והשפעה‬ ‫מעורבות‬ ‫"ניהול‬ ."‫מטרותינו‬ ‫להשגת‬ ‫פעולות‬ ‫לקדם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫פוליטיקה‬ ‫זה‬ ‫מה‬
 3. 3. ‫של‬ ‫סוג‬ ‫שהיא‬ ‫במשפחה‬ ‫אפילו‬ ,‫ארגון‬ ‫שיש‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫יש‬ ‫ארגונית‬ ‫פוליטיקה‬ :‫הוא‬ ‫באשר‬ ‫ארגון‬ ‫בכל‬ ‫קיימת‬ ‫היא‬ .‫צבאית‬ ‫ביחידה‬ ‫אפילו‬ ,‫ארגון‬‫ארגון‬ .‫רווח‬ ‫מטרות‬ ‫ללא‬ ‫עמותה‬ ‫או‬ ‫ממשלתי‬ ‫משרד‬ ,‫עיסקי‬ ‫מללמוד‬ ‫אותן‬ ‫משחררת‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬ .‫ארגונית‬ ‫בפוליטיקה‬ ‫מעיסוק‬ ‫מגברים‬ ‫יותר‬ ‫סולדות‬ ‫נשים‬ ‫על‬ ‫פוליטית‬ ‫ביכולת‬ ‫שימוש‬ ‫שמחייבים‬ ‫מצבים‬ ‫יש‬ ‫תמיד‬ ‫שכן‬ ‫הארגונית‬ ‫הפוליטיקה‬ ‫כללי‬ ‫את‬ ‫ולהפנים‬ .‫ויעדים‬ ‫מטרות‬ ‫ולהגשים‬ ,‫התנגדויות‬ ‫על‬ ‫החלטות,להתגבר‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫בארגון‬ ‫פוליטיקה‬ ‫מהי‬
 4. 4. ‫פוליטיקה‬‫היא‬ ,‫כזכור‬ ,‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליכי‬ ‫והשפעה‬ ‫מעורבות‬ ‫"ניהול‬ ."‫מטרותינו‬ ‫להשגת‬ ‫פעולות‬ ‫לקדם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מבלי‬ ,‫וכיו"ב‬ ,"‫בשבילי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫"פוליטיקה‬ ,"‫בפוליטיקה‬ ‫טוב‬ ‫לא‬ ‫"אני‬ ‫נוסח‬ ‫אמירות‬ ‫לכאורה‬ ‫שמאפשרת‬ ‫אש‬ ‫חומת‬ ‫מייצרות‬ ,‫להגן‬ ‫באות‬ ‫הן‬ ‫עליו‬ ‫הערכים‬ ‫לעולם‬ ‫להתייחס‬ .‫מפוליטיקה‬ ‫להימנע‬ ?‫שלנו‬ ‫המטרות‬ ‫קידום‬ ‫את‬ ‫ההימנעות‬ ‫משרתת‬ ‫מידה‬ ‫ובאיזו‬ ‫האם‬‫דרכים‬ ‫ישנן‬ ‫האם‬ ‫שיתנדב‬ ‫כלשהו‬ ‫גורם‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ?‫בתהליכים‬ ‫מעורבות‬ ‫מייצור‬ ‫פרט‬ ,‫להשגתן‬ ‫חלופיות‬ ?‫במקומנו‬ ‫שלנו‬ ‫הפוליטיקה‬ ‫את‬ ‫לשחק‬ ,‫כורח‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫גם‬‫הכרח‬ ‫היא‬ ‫פוליטית‬ ‫מעורבות‬‫את‬ ‫לקדם‬ ‫המעוניינים‬ ‫לאנשים‬ ‫הביצוע‬ ‫אופן‬ ‫נותר‬ ‫לבחירה‬ .‫המיטבי‬ ‫באופן‬ ‫מטרותיהם‬;‫כדי‬ ‫המיטב‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬ .‫ומכבד‬ ‫ערכי‬ ‫באופן‬ ‫אותו‬ ‫לנהל‬ ‫בלעדיה‬ ‫אפשר‬ ‫האם‬ ,‫פוליטיקה‬
 5. 5. :‫פורמאלית‬ ‫סמכות‬‫בכוח‬ ‫זוכה‬ ‫הוא‬ ‫קצין‬ ‫דרגות‬ ‫מקבל‬ ‫חייל‬ ‫כאשר‬ ,‫לדוגמא‬ .‫בידיו‬ ‫הפקידה‬ ‫שהמערכת‬ ‫מהסמכות‬ ‫שנובע‬ :‫לא-פורמאלית‬ ‫סמבות‬‫גם‬ ,‫שקיבל‬ ‫הפורמאלית‬ ‫הסמכות‬ ‫למרות‬ ,‫לדוגמא‬ ,‫האישי‬ ‫מהקסם‬ ,‫שלו‬ ‫האישית‬ ‫מהיכולת‬ ‫שנובע‬ ‫השפעה‬ ‫לכוח‬ ‫נזקק‬ ‫הקצין‬ ‫מול‬ ‫להסתער‬ ‫לחיילים‬ ‫לגרום‬ ‫כדי‬ ,‫לפעולה‬ ‫אחרים‬ ‫להניע‬ ‫ומהכישרון‬ ‫מהכריזמה‬ .‫האויב‬ :‫רישות‬‫חשופים‬ ,‫בארגון‬ ‫היטב‬ ‫מרושתים‬ ‫מהיותם‬ ‫כוחם‬ ‫שמקור‬ ‫אנשים‬ .‫שירותים‬ ‫ולנותני‬ ‫החלטות‬ ‫למקבלי‬ ‫ונגישים‬ ‫רחבה‬ ‫לאינפורמציה‬ :‫חסות‬ ‫בעל‬.‫גבוה‬ ‫אילן‬ ‫של‬ ‫הצל‬ ‫בחסות‬ ‫שמקורו‬ ‫כוח‬ :‫מומחיות‬‫שהמומחיות‬ ‫ככל‬ .‫ומקצועיות‬ ‫מומחיות‬ ‫על‬ ‫שמבוסס‬ ‫בארגון‬ ‫כוח‬ .‫בה‬ ‫המחזיק‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫גדל‬ ‫נדירה‬ ‫בארגון‬ ‫כוח‬ ‫מקורות‬
 6. 6. ‫מקורות‬ ‫בין‬ ‫ולהבחין‬ ‫לברר‬ ‫צריך‬ ‫הפוליטית‬ ‫העוצמה‬ ‫מידת‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫כדי‬ :‫הכוח‬ •.‫מופיע‬ ‫הוא‬ ‫והיכן‬ ‫בידי‬ ‫שיש‬ ‫הכוח‬ ‫ועוצמת‬ ‫מהות‬ •.‫לכוח‬ ‫הנגישות‬ ‫רמת‬ •.‫אותו‬ ‫להגדיל‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ •.‫נוספים‬ ‫כוחות‬ ‫לייצר‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬ ‫הכוח‬ ‫מקורות‬ ‫חשיבות‬
 7. 7. ‫למילוי‬ ‫עבודה‬ ‫דף‬       ‫הכוח‬ ‫מקורות‬ ‫טבלת‬ ‫כוח‬ ‫מקור‬ ‫ממוצעת‬ ‫רמה‬ ‫בעבר‬ ‫נוכחית‬ ‫רמה‬ ‫הכוח‬ ‫דירוג‬1-10 ‫פורמאלית‬ ‫סמכות‬ 1 ‫בלתי-פורמאלית‬ ‫סמכות‬ 2  ‫רישות‬ 3 ‫חסות‬ ‫בעל‬ 4 ‫מומחיות‬ 5 6
 8. 8. ‫הישג‬ ‫מניע‬.‫גבוהים‬ ‫להישגים‬ ‫להגיע‬ ‫שמאפשרים‬ ‫אתגרים‬ ‫בידי‬ ‫שמונע‬ ‫להישג‬ ‫: הצורך‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬ ‫קשה‬ ‫ולעבוד‬ ‫באחריות‬ ‫לשאת‬ ‫נכונות‬ ,‫מחושב‬ ‫לסיכון‬ ‫ונכונות‬ ‫יוזמה‬ ‫הפגנת‬ .‫גמר‬ ‫לידי‬ ‫דברים‬ :‫התחברות‬ ‫מניע‬‫חיפוש‬ .‫אחרים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מדחייה‬ ‫להימנע‬ ‫והצורך‬ ‫נאהב‬ ‫להיות‬ ‫הצורך‬ .‫זה‬ ‫צורך‬ ‫לספק‬ ‫שיסייעו‬ ‫ותפקידים‬ ‫להתיידד‬ ‫דרכים‬    :‫שליטה‬ ‫או‬ ‫עוצמה‬ ‫מניע‬.‫בהם‬ ‫לשלוט‬ ‫ולנסות‬ ‫אחרים‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫הצורך‬ ‫מידת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מוכתבת‬ ‫הפרט‬ ‫והתנהגות‬ ‫ביניהם‬ ‫גומלין‬ ‫ביחסי‬ ‫עומדים‬ ‫המניעים‬ ‫שלושת‬ .‫מניע‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫החוזק‬      . ‫כוח‬ ‫אחר‬ ‫בחיפוש‬ ‫מניעים‬
 9. 9. ‫שהוא‬ ‫אדם‬ .‫פוליטית‬ ‫להתנהלות‬ ‫ערך‬ ‫רב‬ ‫כלי‬ ‫היא‬ ‫בארגון‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫מניעים‬ ‫זיהוי‬ ‫תהיה‬ ‫התנהגותו‬ - ‫ובעוצמה‬ ‫בהתחברות‬ ‫פחות‬ ‫וצורך‬ ‫להישגיות‬ ‫חזק‬ ‫צורך‬ ‫בעל‬ ‫מניע‬ ,‫גבוה‬ ‫התחברות‬ ‫מניע‬ ‫בעל‬ ‫אדם‬ ,‫לעומתו‬ .‫ולהשתלטות‬ ‫לנצלנות‬ ‫מכוונת‬ ‫טובים‬ ‫אנוש‬ ‫יחסי‬ ‫לקיים‬ ‫מכוונת‬ ‫תהיה‬ ‫התנהגותו‬ - ‫נמוך‬ ‫הישג‬ ‫ומניע‬ ‫גבוה‬ ‫עוצמה‬  .‫בארגון‬ ‫עם‬ ‫במגעיו‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫שישאל‬ ‫כדאי‬ ,‫הפוליטי‬ ‫במשחק‬ ‫חלק‬ ‫שלוקח‬ ‫אדם‬ ‫לכל‬ ‫לו‬ ‫יסייע‬ ‫המניעים‬ ‫זיהוי‬ .‫בסיטואציה‬ ‫חלק‬ ‫הלוקחים‬ ‫אלה‬ ‫את‬ ‫מניע‬ ‫מה‬ ,‫אחרים‬ .‫לארגון‬ ‫שלא‬ ‫ובודאי‬ ,‫לו‬ ‫לא-רצויים‬ ‫מקונפליקטים‬ ‫ולהימנע‬ ‫התנהגותו‬ ‫את‬ ‫לכוון‬ ‫למניעים‬ ‫בהתייחס‬ ‫התנהגות‬
 10. 10. "‫"השאפתן‬‫כדי‬ ‫טריק‬ ‫בכל‬ ‫להשתמש‬ ‫מהסס‬ ‫לא‬ .‫לעוצמה‬ ‫מרוסנת‬ ‫בלתי‬ ‫תאווה‬ ‫בעל‬ -  .‫האחרים‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫להתקדם‬ "‫"הפוליטיקאי‬,‫והשפעה‬ ‫עוצמה‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫פועל‬ ,‫וטובים‬ ‫חדים‬ ‫חושים‬ ‫בעל‬ ,‫חריף‬ - .‫והאתיקה‬ ‫המוסר‬ ‫בגבולות‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ " ‫"השורד‬-.‫הזדמנויות‬ ‫מנצל‬ "‫"הישר‬‫להשגת‬ ‫שלו‬ ‫האסטרטגיה‬ .‫ואמינים‬ ‫חרוצים‬ ,‫ישרים‬ ‫הם‬ ‫שאנשים‬ ‫- מאמין‬ .‫קשה‬ ‫עבודה‬ ‫היא‬ ‫קידום‬ "‫"הפתי‬‫אופייני‬ .‫עבודתו‬ ‫את‬ ‫"בסדר" ועושה‬ ‫שמתנהג‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫מקדם‬ ‫שהארגון‬ ‫- מאמין‬   .‫לנשים‬ ‫מצויים‬ ‫פוליטיקאים‬ ‫טיפוסי‬
 11. 11. ‫ם‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ס‬ "‫"טובה‬ ‫אינה‬ ‫פוליטיקה‬‫היא‬ ‫פוליטיקה‬ ."‫רעה‬ ‫או‬‫והשפעה‬ ‫מעורבות‬ ‫"ניהול‬ "‫מטרותינו‬ ‫להשגת‬ ‫פעולות‬ ‫לקדם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליכי‬‫והיא‬ .‫דמוקרטי‬ ‫חיים‬ ‫באורח‬ ‫לגיטימי‬ ‫התנהלות‬ ‫אופן‬ ‫וגופים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫ההתנהלות‬ ‫אופן‬ ‫תוצאת‬ ‫היא‬ ‫שלילי‬ ‫באופן‬ ‫הפוליטיקה‬ ‫הצטיירות‬ ‫כמו‬ ‫שליליות‬ ‫בפעולות‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫שלהם‬ ‫הפוליטית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫המקיימים‬ ‫שונים‬ ‫שכן‬ ,‫פוליטית‬ ‫לפעילות‬ ‫ההתייחסות‬ ‫את‬ ‫יקבע‬ ‫זה‬ ‫שדימוי‬ ‫חבל‬ .‫ומניפולציות‬ ‫שקרים‬ .‫לנו‬ ‫החשובים‬ ‫במקומות‬ ‫השפעה‬ ‫יצירת‬ ‫תהליכים‬ ‫לקידום‬ ‫חיונית‬ ‫היא‬
 12. 12. .‫המכשילות‬ ‫במחשבות‬ ‫לטיפול‬ ‫תיבחר‬ ‫דרך‬ ‫איזו‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ ‫שליטה‬ ‫יש‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫שאם‬ ‫ההפנמה‬ ‫הוא‬ ‫החשוב‬ ,‫לעברנו‬ "‫"זורקים‬ ‫שהחיים‬ ‫מה‬ ‫על‬ .‫אליהם‬ ‫נגיב‬ ‫אנו‬ ‫בו‬ ‫האופן‬ ‫על‬ ‫לשלוט‬ ‫אפשרי‬ ‫בהחלט‬ ‫הבחירה‬ ,"‫ו"נכונים‬ "‫"הגיוניים‬ ‫פירושים‬ ‫מספר‬ ‫לתת‬ ‫אפשר‬ ‫מצב‬ ‫לכל‬ .‫שלכם‬ ‫תמיד‬ ‫היא‬ ‫לבחור‬ ‫פירוש‬ ‫איזה‬ .‫האחריות‬ ‫גם‬ ‫מגיעה‬ ‫השליטה‬ ‫עם‬ ‫סיכום‬ - ‫שליליות‬ ‫מחשבות‬ ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬

×