Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
4‫ההסכמות‬
‫ע‬"‫פ‬‫דון‬‫מיגואל‬‫רואיז‬
‫מיגל‬ ‫דון‬‫רואיס‬‫מרפאים‬ ‫למשפחת‬ ‫נולד‬‫טולטקית‬‫והתחנך‬
‫מקסיקו‬ ‫של‬ ‫הכפרי‬ ‫באזור‬.‫את‬ ‫לאמץ‬ ‫ממנו‬ ‫ציפתה‬ ‫המש...
‫עצמנו‬ ‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫הסכמות‬ ‫הן‬ ‫ההסכמות‬ ‫ארבע‬,
‫שלנו‬ ‫התחייבות‬ ‫מקיימים‬ ‫אנו‬ ‫בהן‬
‫לאושרנו‬‫ולהצלחתנו‬,
‫ולפעול‬...
‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫מתחייבים‬ ‫אנו‬ ‫ההסכמות‬ ‫בארבע‬:
•‫מי‬‫אנחנו‬,
•‫מה‬‫מרגישים‬ ‫אנו‬,
•‫במה‬‫מאמינים‬ ‫אנו‬,
•‫איך...
‫רבות‬‫כיום‬ ‫עצמנו‬ ‫עם‬ ‫לנו‬ ‫שיש‬ ‫מההסכמות‬
‫מבוססות‬‫על‬‫בעבר‬ ‫לנו‬ ‫שעזרו‬ ‫אמונות‬,
‫וכיום‬‫מקדמות‬ ‫אינן‬‫אותנו‬...
•‫מאהבה‬ ‫נובעות‬ ‫שניצור‬ ‫החדשות‬ ‫ההסכמות‬ ‫ארבע‬
‫ומסייעות‬‫נוספת‬ ‫באנרגיה‬ ‫ולזכות‬ ‫אנרגיה‬ ‫לשמר‬.
•‫לחץ‬ ‫יפחיתו‬...
•‫במלים‬ ‫לרעה‬ ‫משימוש‬ ‫הימנע‬,‫זולתך‬ ‫כנגד‬ ‫או‬ ‫עצמך‬ ‫כנגד‬.
•‫תודה‬ ‫והכרת‬ ‫אהבה‬ ‫לביטוי‬ ‫רק‬ ‫במילים‬ ‫השתמש‬....
•‫עליך‬ ‫שנאמר‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫תסכים‬ ‫אל‬,‫רע‬ ‫או‬ ‫טוב‬!‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫בכך‬
‫עליך‬ ‫שאומרים‬ ‫במה‬ ‫תלוי‬,‫רע‬ ‫או‬ ‫טוב‬.
•‫...
•‫לעובדות‬ ‫היצמד‬.‫שהם‬ ‫כמות‬ ‫בדיוק‬ ‫דברים‬ ‫תקלוט‬ ‫כך‬.
•‫מה‬ ‫דבר‬ ‫מבין‬ ‫אינך‬ ‫אם‬,‫שאל‬.
‫בטרם‬‫הנחות‬ ‫תניח‬,‫...
•‫יכולתך‬ ‫כמיטב‬ ‫תמיד‬ ‫עשה‬,‫פחות‬ ‫ולא‬ ‫יותר‬ ‫לא‬.‫יכולתך‬
‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫משתנה‬,‫בהתאם‬ ‫להשתנות‬ ‫עשוי‬ ‫ומיטבך‬.
•‫...
‫עצמנו‬ ‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫הסכמות‬ ‫הן‬ ‫ההסכמות‬ ‫ארבע‬,
‫התחייבות‬ ‫מקיימים‬ ‫אנו‬ ‫בהן‬‫שלנו‬
‫לאושרנו‬‫ולהצלחתנו‬,
‫ולפעול‬ ...
‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ארבע ההסכמות

1,349 views

Published on

ארבע ההסכמות על פי דון מיגואל רואיז

Published in: Business
 • Be the first to comment

ארבע ההסכמות

 1. 1. 4‫ההסכמות‬ ‫ע‬"‫פ‬‫דון‬‫מיגואל‬‫רואיז‬
 2. 2. ‫מיגל‬ ‫דון‬‫רואיס‬‫מרפאים‬ ‫למשפחת‬ ‫נולד‬‫טולטקית‬‫והתחנך‬ ‫מקסיקו‬ ‫של‬ ‫הכפרי‬ ‫באזור‬.‫את‬ ‫לאמץ‬ ‫ממנו‬ ‫ציפתה‬ ‫המשפחה‬ ‫ריפוי‬ ‫של‬ ‫העתיקה‬ ‫המסורת‬‫הידע‬ ‫את‬ ‫הלאה‬ ‫ולהעביר‬ ‫וחניכה‬ ‫הטולטקי‬,‫רפואה‬ ‫ללמוד‬ ‫בחר‬ ‫מיגל‬ ‫אך‬. ‫כמעט‬ ‫של‬ ‫חוויה‬-‫חייו‬ ‫את‬ ‫שינתה‬ ‫מוות‬;‫התנגשה‬ ‫ומכוניתו‬ ‫בנהיגה‬ ‫נרדם‬ ‫הוא‬ ‫בטון‬ ‫בקיר‬.‫הגשמי‬ ‫לגופו‬ ‫מחוץ‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫זוכר‬ ‫מיגל‬ ‫דון‬,‫חבריו‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫מושך‬ ‫מבטחים‬ ‫למקום‬ ‫המכונית‬ ‫מן‬.‫שישה‬ ‫במשך‬ ‫בתרדמת‬ ‫לקה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שבועות‬. ‫ללימוד‬ ‫והתמסר‬ ‫אינטנסיבית‬ ‫עצמית‬ ‫בחקירה‬ ‫החל‬ ‫החוויה‬ ‫מן‬ ‫המום‬ ‫אבותיו‬ ‫של‬ ‫העתיקה‬ ‫החוכמה‬.‫אמו‬ ‫אצל‬ ‫ללמוד‬ ‫חזר‬ ‫הוא‬,‫חניכה‬ ‫תהליך‬ ‫ועבר‬ ‫מקסיקו‬ ‫במדבר‬ ‫שפגש‬ ‫עוצמה‬ ‫רב‬ ‫שמאן‬ ‫עם‬. ‫הספר‬'‫ההסכמות‬ ‫ארבע‬'‫החכמה‬ ‫על‬ ‫מושתת‬‫הטולטקית‬‫העתיקה‬,‫דון‬ ‫אך‬ ‫מיגל‬‫רואיס‬‫בהירה‬ ‫ובצורה‬ ‫העיניים‬ ‫בגובה‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫משכיל‬. ‫דון‬‫מיגואל‬‫רואיז‬
 3. 3. ‫עצמנו‬ ‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫הסכמות‬ ‫הן‬ ‫ההסכמות‬ ‫ארבע‬, ‫שלנו‬ ‫התחייבות‬ ‫מקיימים‬ ‫אנו‬ ‫בהן‬ ‫לאושרנו‬‫ולהצלחתנו‬, ‫ולפעול‬ ‫לבחור‬ ‫החופש‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫ושמחה‬ ‫אמיצה‬ ‫בחירה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫קודמות‬ ‫מגבילות‬ ‫מאמונות‬ ‫ומשוחררת‬. 4‫ההסכמות‬
 4. 4. ‫הבאים‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫מתחייבים‬ ‫אנו‬ ‫ההסכמות‬ ‫בארבע‬: •‫מי‬‫אנחנו‬, •‫מה‬‫מרגישים‬ ‫אנו‬, •‫במה‬‫מאמינים‬ ‫אנו‬, •‫איך‬‫לנהוג‬ ‫עלינו‬. ‫שלנו‬ ‫והמציאות‬ ‫שלנו‬ ‫האישיות‬ ‫הינה‬ ‫ההסכמות‬ ‫תוצאת‬: ‫שאנחנו‬ ‫מה‬,‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ‫במה‬, ‫מה‬‫לא‬ ‫ומה‬ ‫לעשות‬ ‫מסוגלים‬ ‫אנו‬. . ‫מהן‬4‫ההסכמות‬
 5. 5. ‫רבות‬‫כיום‬ ‫עצמנו‬ ‫עם‬ ‫לנו‬ ‫שיש‬ ‫מההסכמות‬ ‫מבוססות‬‫על‬‫בעבר‬ ‫לנו‬ ‫שעזרו‬ ‫אמונות‬, ‫וכיום‬‫מקדמות‬ ‫אינן‬‫אותנו‬. ‫כדי‬‫והגשמה‬ ‫שמחה‬ ‫חיי‬ ‫לחיות‬ ‫ולהתאים‬‫אחרת‬ ‫חדשה‬ ‫למציאות‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬, ‫עלינו‬‫לעצמנו‬ ‫ולאמץ‬ ‫אומץ‬ ‫לאזור‬ ‫הסכמות‬‫חדשות‬,‫תוך‬‫הפרת‬‫קודמות‬ ‫הסכמות‬. ‫מהן‬4‫ההסכמות‬
 6. 6. •‫מאהבה‬ ‫נובעות‬ ‫שניצור‬ ‫החדשות‬ ‫ההסכמות‬ ‫ארבע‬ ‫ומסייעות‬‫נוספת‬ ‫באנרגיה‬ ‫ולזכות‬ ‫אנרגיה‬ ‫לשמר‬. •‫לחץ‬ ‫יפחיתו‬ ‫החדשות‬ ‫ההסכמות‬,‫אנרגיה‬ ‫ואובדן‬ ‫מתח‬. •‫עוצמה‬ ‫רבות‬ ‫הסכמות‬ ‫הן‬ ‫אלה‬ ‫הסכמות‬. ‫תפקידן‬‫ובד‬ ‫הדרך‬ ‫להמשך‬ ‫אותנו‬ ‫לשרת‬‫בבד‬, ‫להפר‬‫לחיינו‬ ‫עוד‬ ‫תורמות‬ ‫שאינן‬ ‫הישנות‬ ‫ההסכמות‬ ‫את‬. •‫החדשות‬ ‫ההסכמות‬ ‫ארבע‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫החיים‬, ‫תוך‬‫ואמיתי‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫שלהן‬ ‫אימוץ‬, ‫יחוללו‬‫בחיים‬ ‫משמעות‬ ‫רב‬ ‫שינוי‬. ‫החדשות‬ ‫ההסכמות‬
 7. 7. •‫במלים‬ ‫לרעה‬ ‫משימוש‬ ‫הימנע‬,‫זולתך‬ ‫כנגד‬ ‫או‬ ‫עצמך‬ ‫כנגד‬. •‫תודה‬ ‫והכרת‬ ‫אהבה‬ ‫לביטוי‬ ‫רק‬ ‫במילים‬ ‫השתמש‬.‫אמור‬ ‫מברכות‬ ‫מילים‬,‫סולחות‬,‫משבחות‬,‫ויוצרות‬ ‫בונות‬. •‫חיוביות‬ ‫במילים‬ ‫השתמש‬.‫אמור‬:‫יופי‬,‫נהדר‬,‫כן‬,‫בוודאי‬, ‫נחמד‬,‫הולך‬,‫מצוין‬,‫כדאי‬,‫בכיף‬. •‫מרכילות‬ ‫התרחק‬.‫תרכל‬ ‫אל‬.‫על‬ ‫רכילות‬ ‫ממחשבות‬ ‫הימנע‬ ‫עצמך‬. •‫לעצמך‬ ‫אמור‬:‫טוב‬ ‫נראה‬ ‫אני‬,‫יפה‬ ‫אני‬,‫נמרץ‬ ‫אני‬,‫חכם‬ ‫אני‬, ‫מצליח‬ ‫אני‬,‫נפלא‬ ‫אני‬,‫עצמי‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫אני‬. ‫הסכמה‬1" :‫המילה‬ ‫טוהר‬ ‫על‬ ‫שמור‬"
 8. 8. •‫עליך‬ ‫שנאמר‬ ‫מה‬ ‫עם‬ ‫תסכים‬ ‫אל‬,‫רע‬ ‫או‬ ‫טוב‬!‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫בכך‬ ‫עליך‬ ‫שאומרים‬ ‫במה‬ ‫תלוי‬,‫רע‬ ‫או‬ ‫טוב‬. •‫ועושים‬ ‫אומרים‬ ‫שאחרים‬ ‫מה‬,‫ובאחריותם‬ ‫בגללם‬ ‫נעשה‬,‫לא‬ ‫בגללך‬.‫מותקף‬ ‫תרגיש‬ ‫אל‬. •‫עליך‬ ‫שחושבים‬ ‫במה‬ ‫תתחשב‬ ‫אל‬. ‫כולם‬‫שונה‬ ‫אמונות‬ ‫מערכת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וחושבים‬ ‫בעצמם‬ ‫עסוקים‬ ‫משלך‬,‫אליך‬ ‫קשורה‬ ‫דעתם‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬. •‫אחרים‬ ‫על‬ ‫מחשבותיך‬ ‫ואת‬ ‫עולמך‬ ‫את‬ ‫תכפה‬ ‫אל‬. ‫אינך‬‫צודק‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬.‫תרגיש‬ ‫אל‬‫מחוייב‬‫לכך‬. •‫היום‬ ‫כל‬ ‫במשך‬ ‫לעצמך‬ ‫אמור‬:‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫אקח‬ ‫לא‬! ‫הסכמה‬2" :‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫תיקח‬ ‫אל‬"
 9. 9. •‫לעובדות‬ ‫היצמד‬.‫שהם‬ ‫כמות‬ ‫בדיוק‬ ‫דברים‬ ‫תקלוט‬ ‫כך‬. •‫מה‬ ‫דבר‬ ‫מבין‬ ‫אינך‬ ‫אם‬,‫שאל‬. ‫בטרם‬‫הנחות‬ ‫תניח‬,‫לשאלות‬ ‫הדרוש‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫הקדש‬. •‫יכול‬ ‫ואינו‬ ‫חושב‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫אינו‬ ‫איש‬"‫לנחש‬"‫אותך‬. ‫מה‬ ‫לדבר‬ ‫זקוק‬ ‫הינך‬ ‫אם‬,‫אמור‬!,‫הסבר‬!,‫בקש‬! •‫דעתך‬ ‫תן‬:‫ממך‬ ‫שונה‬ ‫באופן‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אחרים‬ ‫שונה‬ ‫באופן‬ ‫וחושבים‬. •‫באחריותך‬ ‫הן‬ ‫שלך‬ ‫ההנחות‬.‫אם‬‫לבחור‬ ‫עליך‬ ‫נגזר‬ ‫כבר‬ ‫כמה‬ ‫בין‬,‫בחר‬‫בזו‬‫אותך‬ ‫שמחזקת‬. ‫הסכמה‬3" :‫הנחות‬ ‫תניח‬ ‫אל‬"
 10. 10. •‫יכולתך‬ ‫כמיטב‬ ‫תמיד‬ ‫עשה‬,‫פחות‬ ‫ולא‬ ‫יותר‬ ‫לא‬.‫יכולתך‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫משתנה‬,‫בהתאם‬ ‫להשתנות‬ ‫עשוי‬ ‫ומיטבך‬. •‫פחות‬ ‫ולא‬ ‫יכולתך‬ ‫כמיטב‬ ‫עשה‬.‫מתסכול‬ ‫תימנע‬ ‫בכך‬, ‫עצמית‬ ‫ומשפיטה‬ ‫אשם‬ ‫מרגשות‬.‫ולא‬ ‫יכולתך‬ ‫כמיטב‬ ‫עשה‬ ‫מהגזמה‬ ‫תימנע‬ ‫ובכך‬ ‫יותר‬. •‫שבעשייה‬ ‫ההנאה‬ ‫למען‬ ‫עשה‬.‫מאושר‬ ‫תרגיש‬ ‫העשייה‬ ‫בזכות‬ ‫לגמול‬ ‫תצפה‬ ‫ולא‬,‫העשייה‬ ‫עצם‬ ‫את‬ ‫ַב‬‫ה‬‫תא‬ ‫כי‬. •‫יכולתך‬ ‫כמיטב‬ ‫שתעשה‬ ‫כיוון‬,‫בטענות‬ ‫אליך‬ ‫לבוא‬ ‫יוכלו‬ ‫לא‬. •‫בכך‬ ‫כשתבחר‬ ‫לא‬ ‫אמור‬,‫כן‬ ‫לומר‬ ‫כשתבחר‬ ‫כן‬ ‫אמור‬.‫זכותך‬ ‫עצמך‬ ‫אתה‬ ‫להיות‬! ‫הסכמה‬4" :‫יכולתך‬ ‫כמיטב‬ ‫תמיד‬ ‫עשה‬"
 11. 11. ‫עצמנו‬ ‫עם‬ ‫שלנו‬ ‫הסכמות‬ ‫הן‬ ‫ההסכמות‬ ‫ארבע‬, ‫התחייבות‬ ‫מקיימים‬ ‫אנו‬ ‫בהן‬‫שלנו‬ ‫לאושרנו‬‫ולהצלחתנו‬, ‫ולפעול‬ ‫לבחור‬ ‫החופש‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫ושמחה‬ ‫אמיצה‬ ‫בחירה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫קודמות‬ ‫מגבילות‬ ‫מאמונות‬ ‫ומשוחררת‬. 4‫ההסכמות‬-‫סיכום‬
 12. 12. ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬

×