Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫לתפקיד‬ ‫כניסה‬‫ן‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ב‬
‫לפער‬ ‫הולם‬ ‫באופן‬ ‫לענות‬ ‫אמורה‬ ‫בארגון‬ ‫חדש‬ ‫לתפקיד‬ ‫כניסה‬‫הפרט‬ ‫ציפיות‬ ‫שבין‬ ‫האפשרי‬,‫החדש‬ ‫התפקיד‬ ‫ממלא...
‫הסבר‬ ‫במקום‬,‫סיפור‬‫אופיייני‬‫התפעול‬ ‫מנהל‬ ‫התפטר‬ ‫רהיטים‬ ‫לייצור‬ ‫במפעל‬.‫לחפש‬ ‫מיד‬ ‫יצאו‬ ‫התפקיד‬ ‫חשיבות‬ ‫ע...
‫ומגוונות‬ ‫שונות‬ ‫החדש‬ ‫התפקיד‬ ‫לבעל‬ ‫הציפיות‬,‫מצוקה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מגיע‬ ‫הוא‬ ‫לעתים‬‫וסובלנות‬ ‫סבלנות‬ ‫וחוסר‬ ‫בא...
‫לתפקיד‬ ‫כניסה‬ ‫לקשיי‬ ‫עיקריים‬ ‫מקורות‬‫בארגון‬ ‫הניהול‬ ‫ודפוסי‬ ‫במבנה‬ ‫שמקורם‬ ‫הקשיים‬.‫התפקיד‬ ‫ומבנה‬ ‫במהות‬ ‫...
‫לתפקיד‬ ‫כניסה‬ ‫קשיי‬‫התפקיד‬ ‫לתוך‬ ‫ומהיר‬ ‫חד‬ ‫מעבר‬,‫חפיפה‬ ‫ללא‬ ‫כמעט‬.‫לתפקיד‬ ‫ההתאמה‬ ‫מידת‬ ‫לגבי‬ ‫פנימי‬ ‫ו...
‫שגויות‬ ‫התנהלות‬ ‫דרכי‬‫העבר‬ ‫של‬ ‫ושכפול‬ ‫שימור‬.‫הקודם‬ ‫התפקיד‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫לנעליים‬ ‫כניסה‬,‫ונעשה‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ‫כ...
‫שגויות‬ ‫התנהלות‬ ‫דרכי‬"‫חרסינה‬ ‫בחנות‬ ‫פיל‬."‫מיידיים‬ ‫שינויים‬ ‫הכנסת‬.‫מנהלים‬ ‫התעלמות‬‫הארגון‬ ‫של‬ ‫והרגלים‬.‫ש...
‫שגויות‬ ‫התנהלות‬ ‫דרכי‬‫נמוכה‬ ‫מעורבות‬,‫מעימותים‬ ‫הימנעות‬.‫הנחה‬‫שהשיגרה‬‫הארגון‬ ‫של‬‫עצמה‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫ותדע‬ ‫תמש...
‫שגויות‬ ‫התנהלות‬ ‫דרכי‬‫ומבוכה‬ ‫קושי‬ ‫להסתיר‬ ‫הבאה‬ ‫והחלטיות‬ ‫נחישות‬ ‫של‬ ‫חזות‬ ‫יצירת‬,‫תגובה‬‫כערך‬ ‫מהירה‬,‫נכ...
‫ם‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ס‬‫היא‬ ‫לארגון‬ ‫הכניסה‬‫אירוע‬.‫יש‬ ‫זו‬ ‫זמן‬ ‫לנקודת‬‫הפרט‬ ‫בחיי‬ ‫הדרך‬ ‫להמשך‬ ‫רבות‬ ‫משמעויות‬‫ו...
‫ואתה‬,‫שלך‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מהו‬?‫עצמך‬ ‫שלך‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מהו‬?‫חופשית‬ ‫בחירה‬ ‫לך‬ ‫ניתנה‬ ‫אילו‬ ‫בוחר...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

כניסה לתפקיד בארגון

573 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

כניסה לתפקיד בארגון

 1. 1. ‫לתפקיד‬ ‫כניסה‬‫ן‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ב‬
 2. 2. ‫לפער‬ ‫הולם‬ ‫באופן‬ ‫לענות‬ ‫אמורה‬ ‫בארגון‬ ‫חדש‬ ‫לתפקיד‬ ‫כניסה‬‫הפרט‬ ‫ציפיות‬ ‫שבין‬ ‫האפשרי‬,‫החדש‬ ‫התפקיד‬ ‫ממלא‬,‫לבין‬‫מרכיביה‬ ‫על‬ ‫הסביבה‬ ‫ציפיות‬‫ההירארכים‬.‫המושג‬‫תפקיד‬‫כ‬ ‫מוגדר‬"‫מסגרת‬ ‫של‬ ‫בתחום‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫עיסוק‬‫מוגדרת‬."‫התפקיד‬ ‫תפיסת‬(‫וחובות‬ ‫זכויות‬,‫נדרשים‬ ‫והתנהגות‬ ‫ידע‬)‫על‬ ‫נבנית‬-‫הסביבה‬ ‫ותפיסות‬ ‫הפרט‬ ‫תפיסות‬ ‫שבין‬ ‫הדיאלוג‬ ‫פי‬,‫קודמות‬ ‫והחלטות‬ ‫דפוסים‬ ‫על‬ ‫מבוססות‬,‫ורצון‬ ‫גמישות‬ ‫רמת‬‫להתאמה‬,‫פרדיגמות‬..‫דבר‬ ‫פתח‬
 3. 3. ‫הסבר‬ ‫במקום‬,‫סיפור‬‫אופיייני‬‫התפעול‬ ‫מנהל‬ ‫התפטר‬ ‫רהיטים‬ ‫לייצור‬ ‫במפעל‬.‫לחפש‬ ‫מיד‬ ‫יצאו‬ ‫התפקיד‬ ‫חשיבות‬ ‫עקב‬‫במקומו‬ ‫חדש‬ ‫מנהל‬.‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫בנמרצות‬ ‫חיפשו‬ ‫הם‬,‫רבות‬ ‫השמה‬ ‫לחברות‬ ‫פנו‬,‫ראיינו‬‫לתפקיד‬ ‫מועמדים‬ ‫עשרות‬,‫ימים‬ ‫למספר‬ ‫הגיעו‬ ‫אף‬ ‫מתוכם‬ ‫שלושה‬‫לנסיון‬.‫חודשים‬ ‫משך‬ ‫מנהל‬ ‫מהיעדר‬ ‫וסבל‬ ‫ובכסף‬ ‫בזמן‬ ‫רבים‬ ‫משאבים‬ ‫בתהליך‬ ‫השקיע‬ ‫הארגון‬‫ממשיים‬ ‫כספיים‬ ‫ונזקים‬.‫באברהם‬ ‫ותשושים‬ ‫מותשים‬ ‫שבחרו‬ ‫לאחר‬,‫לעבודה‬ ‫הגיע‬ ‫הוא‬.‫משאבי‬ ‫מנהלת‬-‫ערכה‬ ‫אנוש‬‫לדרכו‬ ‫אותו‬ ‫ושיחררה‬ ‫מנהלים‬ ‫ועם‬ ‫המפעל‬ ‫עם‬ ‫שעות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫היכרות‬ ‫סיבוב‬ ‫לו‬.......‫ממנו‬ ‫להיפרד‬ ‫נאלצו‬ ‫וחצי‬ ‫כחודש‬ ‫ולאחר‬ ‫יפה‬ ‫עלתה‬ ‫לא‬ ‫אברהם‬ ‫של‬ ‫הקליטה‬."‫שלו‬ ‫בחיפוש‬ ‫שהשקענו‬ ‫המשאבים‬ ‫עשירית‬ ‫הקליטה‬ ‫בתהליך‬ ‫השקענו‬ ‫אילו‬,‫היום‬ ‫היינו‬‫אחר‬ ‫במקום‬",‫המנכ‬ ‫אותי‬ ‫שיתף‬"‫מאוחר‬ ‫יותר‬ ‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫ל‬...‫שלכם‬ ‫בארגון‬ ‫זה‬ ‫ואיך‬?.‫לתפקיד‬ ‫כניסה‬–‫מה‬‫באמת‬‫קורה‬
 4. 4. ‫ומגוונות‬ ‫שונות‬ ‫החדש‬ ‫התפקיד‬ ‫לבעל‬ ‫הציפיות‬,‫מצוקה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מגיע‬ ‫הוא‬ ‫לעתים‬‫וסובלנות‬ ‫סבלנות‬ ‫וחוסר‬ ‫בארגון‬ ‫גדולה‬.‫במושג‬ ‫ומוגדר‬ ‫מוגבל‬ ‫לרשותו‬ ‫העומד‬ ‫הזמן‬"100‫חסד‬ ‫ימי‬",‫אך‬100‫ימים‬,‫כך‬‫מלמד‬‫הנסיון‬,‫משאיר‬ ‫שאינו‬ ‫מועט‬ ‫זמן‬ ‫הם‬‫מירווח‬‫ותיקונן‬ ‫לטעויות‬ ‫רב‬.‫ועוד‬ ‫זאת‬:‫את‬ ‫לעשות‬ ‫עליו‬ ‫זו‬ ‫זמן‬ ‫במסגרת‬‫הנכון‬ ‫הראשון‬ ‫הרושם‬,‫שהוא‬‫בהמשך‬ ‫שלו‬ ‫ההצלחה‬ ‫סיכויי‬ ‫את‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫שיקבע‬.‫לרשותו‬ ‫עומד‬ ‫זו‬ ‫למשימה‬‫קצר‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬,‫שעות‬ ‫לפעמים‬,‫בודדים‬ ‫ימים‬ ‫רק‬ ‫לעתים‬.‫ועוד‬ ‫זאת‬:‫לבצע‬ ‫החדש‬ ‫התפקיד‬ ‫לבעל‬ ‫הארגון‬ ‫מאפשר‬ ‫זו‬ ‫ראשונה‬ ‫בתקופה‬‫לקדמם‬ ‫יתקשה‬ ‫כך‬ ‫שאחר‬ ‫דברים‬.‫עכשו‬ ‫ייעשה‬ ‫שלא‬ ‫מה‬,‫מלמד‬ ‫כך‬‫הנסיון‬,‫בהמשך‬ ‫יתבצע‬ ‫לא‬ ‫כבר‬.100‫חסד‬ ‫ימי‬
 5. 5. ‫לתפקיד‬ ‫כניסה‬ ‫לקשיי‬ ‫עיקריים‬ ‫מקורות‬‫בארגון‬ ‫הניהול‬ ‫ודפוסי‬ ‫במבנה‬ ‫שמקורם‬ ‫הקשיים‬.‫התפקיד‬ ‫ומבנה‬ ‫במהות‬ ‫הכרוך‬ ‫הקושי‬.‫הפרט‬ ‫של‬ ‫התנהגות‬ ‫ודפוסי‬ ‫אישיות‬ ‫מאפייני‬,‫החדש‬ ‫התפקיד‬ ‫בעל‬.
 6. 6. ‫לתפקיד‬ ‫כניסה‬ ‫קשיי‬‫התפקיד‬ ‫לתוך‬ ‫ומהיר‬ ‫חד‬ ‫מעבר‬,‫חפיפה‬ ‫ללא‬ ‫כמעט‬.‫לתפקיד‬ ‫ההתאמה‬ ‫מידת‬ ‫לגבי‬ ‫פנימי‬ ‫וספק‬ ‫בטחון‬ ‫חוסר‬.‫רב‬ ‫התרחשויות‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫להתמודד‬ ‫דרישה‬,‫בתמיכה‬‫מינימלית‬.‫בפרט‬ ‫הניהול‬ ‫תרבות‬ ‫ועם‬ ‫בכלל‬ ‫הארגון‬ ‫תרבות‬ ‫עם‬ ‫חסרה‬ ‫היכרות‬.‫להנהיג‬ ‫הדרישה‬,‫להנהיג‬ ‫כיצד‬ ‫הלמידה‬ ‫סיום‬ ‫טרם‬ ‫עוד‬.‫התפקיד‬ ‫הגדרת‬ ‫לגבי‬ ‫ובלבול‬ ‫עמימות‬ ‫תחושת‬.
 7. 7. ‫שגויות‬ ‫התנהלות‬ ‫דרכי‬‫העבר‬ ‫של‬ ‫ושכפול‬ ‫שימור‬.‫הקודם‬ ‫התפקיד‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫לנעליים‬ ‫כניסה‬,‫ונעשה‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ודקדקני‬ ‫יסודי‬ ‫לימוד‬.‫יקר‬ ‫זמן‬ ‫דורש‬,‫למאפייני‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫מצמצם‬‫החדש‬ ‫התפקיד‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הניהול‬,‫וצמיחה‬ ‫לחידוש‬ ‫סיכוי‬ ‫מקטין‬.‫הבעייה‬
 8. 8. ‫שגויות‬ ‫התנהלות‬ ‫דרכי‬"‫חרסינה‬ ‫בחנות‬ ‫פיל‬."‫מיידיים‬ ‫שינויים‬ ‫הכנסת‬.‫מנהלים‬ ‫התעלמות‬‫הארגון‬ ‫של‬ ‫והרגלים‬.‫שיגרה‬ ‫והפרת‬ ‫כאיום‬ ‫להתפרש‬ ‫שעלולה‬ ‫התנהגות‬,‫להתנגדויות‬ ‫הזמנה‬‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫של‬.‫הבעייה‬
 9. 9. ‫שגויות‬ ‫התנהלות‬ ‫דרכי‬‫נמוכה‬ ‫מעורבות‬,‫מעימותים‬ ‫הימנעות‬.‫הנחה‬‫שהשיגרה‬‫הארגון‬ ‫של‬‫עצמה‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫ותדע‬ ‫תמשיך‬.‫חותם‬ ‫הטבעת‬ ‫על‬ ‫ויתור‬.‫שיאפשר‬ ‫זה‬ ‫שהוא‬ ‫כוח‬ ‫מוקד‬ ‫יצירת‬ ‫על‬ ‫ויתור‬,‫יום‬ ‫של‬ ‫בסיומו‬,‫בארגון‬ ‫ולהתקדם‬ ‫לקדם‬ ‫גם‬.‫הבעייה‬
 10. 10. ‫שגויות‬ ‫התנהלות‬ ‫דרכי‬‫ומבוכה‬ ‫קושי‬ ‫להסתיר‬ ‫הבאה‬ ‫והחלטיות‬ ‫נחישות‬ ‫של‬ ‫חזות‬ ‫יצירת‬,‫תגובה‬‫כערך‬ ‫מהירה‬,‫נכונה‬ ‫כהתנהלות‬ ‫דווקא‬ ‫לאו‬.‫חולשה‬ ‫על‬ ‫לחפות‬ ‫הבא‬ ‫נפשי‬ ‫ומתח‬ ‫קושי‬ ‫היוצרת‬ ‫התנהגות‬.‫על‬ ‫ויתור‬‫אותנטיות‬.‫המתח‬ ‫בגלל‬ ‫שגויות‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫פוטנציאל‬.‫הבעייה‬
 11. 11. ‫ם‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ס‬‫היא‬ ‫לארגון‬ ‫הכניסה‬‫אירוע‬.‫יש‬ ‫זו‬ ‫זמן‬ ‫לנקודת‬‫הפרט‬ ‫בחיי‬ ‫הדרך‬ ‫להמשך‬ ‫רבות‬ ‫משמעויות‬‫והתייחסות‬ ‫לב‬ ‫בתשומת‬ ‫לזכות‬ ‫עליה‬ ‫ולכן‬ ‫והארגון‬‫מיוחדת‬,‫ונבונה‬ ‫רגישה‬.
 12. 12. ‫ואתה‬,‫שלך‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מהו‬?‫עצמך‬ ‫שלך‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫מהו‬?‫חופשית‬ ‫בחירה‬ ‫לך‬ ‫ניתנה‬ ‫אילו‬ ‫בוחר‬ ‫היית‬ ‫במה‬?‫כמוך‬ ‫חושב‬ ‫שלך‬ ‫השוק‬ ‫גם‬ ‫האם‬?‫שלך‬ ‫המוסף‬ ‫מהערך‬ ‫נהנה‬ ‫אתה‬ ‫איך‬?‫של‬‫שלך‬ ‫העסק‬?‫עליו‬ ‫פרמיה‬ ‫לך‬ ‫לשלם‬ ‫מוכן‬ ‫השוק‬ ‫האם‬?‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫עליו‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫עושה‬ ‫אתה‬ ‫מה‬?‫עליו‬ ‫האיומים‬ ‫מהם‬??‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬‫ר‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ל‬y‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬

×