Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מרשימת ההצלחות לעולם הערכים

221 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מרשימת ההצלחות לעולם הערכים

 1. 1. ‫מרשימת ההצלחות‬ ‫לעולם הערכים‬ ‫הסבר קצר ומלומד כיצד לחלץ מידע על עולם‬‫הערכים שלנו מתוך הנכונות לספר על הצלחות‬
 2. 2. ‫משימה מס 1: רשימת ההצלחות‬ ‫הבעייה: לעתים קרובות אנשים נוטים להתמקד ולראות את‬ ‫"הצד האפל" בחייהם, לפיו כל מה שקורה להם הוא רצף‬ ‫תוצאות מעציבות ומתסכלות.‬‫המשימה: רשום כל יום טרם לכתך לישון 5 תוצאות ביום שעבר‬ ‫שמבטאות הצלחה.‬ ‫המטרה: תירגול ממושך וחוזר של המטלה יביא את המתאמן‬ ‫להתחיל "לחשוב הצלחות". עקב יכולתו של המוח האנושי‬ ‫לחשוב בו בעת מחשבה אחת בלבד, תגרום החשיבה על‬ ‫הצלחות להפחתת הזמן המוקצב לחשיבה שלילית.‬ ‫וחוזר חלילה לפחות שבוע ימים לפני שעוברים לשלב הבא.‬
 3. 3. ‫משימה מס 1: רשימת ההצלחות‬ ‫הצלחתי להגיע בזמן לרופא‬ ‫1‬ ‫עיניים‬‫הצלחתי לאכול ירקות בארוחת‬ ‫2‬ ‫הבוקר‬ ‫הצלחתי לעודד חברה שהיה‬ ‫3‬ ‫לה מצב רוח‬‫הצלחתי למלא דו"ח תשלומים‬ ‫4‬ ‫להנהלת החשבונות‬ ‫הצלחתי למלא את רשימת‬ ‫5‬ ‫ההצלחות‬
 4. 4. ‫משימה מס 2: מה עושה את זה להצלחה‬ ‫הבעייה: גם כאשר אנו חשים תחושת הצלחה, איננו מנסים‬ ‫להבין את פשרה ולפיכך איננו מצליחים ללמוד ממנה לייצר‬ ‫הצלחות נוספות.‬ ‫המשימה: רשום מול כל הצלחה, מה עושה אותה לכזו.‬ ‫המטרה: הבנת פשר ההצלחה תסייע להבין היכן נוצרו‬ ‫משמעויות דומות בעבר. מכאן הדרך קצרה לזהות משמעויות‬ ‫דומות בעתיד, ולגזור את ההצלחה גם אליהן.‬‫וחוזר חלילה: לענות גם לשורות שכבר הופקו בימים קודמים,‬ ‫לפחות שבוע ימים לפני שעוברים לשלב הבא.‬
 5. 5. ‫משימה מס 2: מה עושה את זה להצלחה‬ ‫עמידה בלוחות זמנים‬ ‫הצלחתי להגיע בזמן לרופא‬ ‫1‬ ‫עיניים‬ ‫התגברתי על קושי של‬ ‫הצלחתי לאכול ירקות בארוחת‬ ‫2‬ ‫הבוקר‬‫עשיית משהו שאיני אוהב‬ ‫דאגתי למישהו אחר‬ ‫הצלחתי לעודד חברה שהיה‬ ‫3‬ ‫לה מצב רוח‬ ‫התגברתי על קושי של‬ ‫הצלחתי למלא דו"ח תשלומים‬ ‫4‬ ‫להנהלת החשבונות‬‫עשיית משהו שאיני אוהב‬ ‫עמדתי בהתחייבות‬ ‫הצלחתי למלא את רשימת‬ ‫5‬ ‫ההצלחות‬ ‫שלקחתי לעצמי‬
 6. 6. ‫משימה מס 3: "ולכן ההצלחה היא..."‬ ‫הבעייה: ההבנה "מה עושה את זה להצלחה" אינה מספקת,‬ ‫אלא אם תתרום לתובנה נוספת, התבוננות ובירור מחודש של‬ ‫ההצלחה, ונסיון להציבה בהקשר יותר רחב ומתכלל. ולכן:‬ ‫המשימה: רשום בכל שורה, "מהי אם כן ההצלחה.."‬‫המטרה: בירור מחודש של מהות ההצלחה מזמין לראות אותה‬ ‫בתחומי חיים נוספים ובכך להפיק ממנה תועלת יותר רחבה‬ ‫ומשמעותית.‬‫וחוזר חלילה: לענות גם לשורות שכבר הופקו בימים קודמים,‬ ‫לפחות שבוע ימים לפני שעוברים לשלב הבא.‬
 7. 7. ‫משימה מס 3: "ולכן ההצלחה היא..."‬ ‫התחלת שינוי פרדיגמה קיימת‬ ‫עמידה בלוחות‬ ‫הצלחתי להגיע‬ ‫1‬ ‫זמנים‬ ‫בזמן לרופא עיניים‬ ‫לפיה "אני לא מסוגל לדייק"‬ ‫יש מטרות, למשל הבריאות‬ ‫התגברתי על קושי‬ ‫הצלחתי לאכול‬ ‫2‬ ‫של עשיית משהו‬ ‫ירקות בארוחת‬‫שלי, ששווה לי להתאמץ עבורן‬ ‫שאיני אוהב‬ ‫הבוקר‬‫אני יכול להפיק הנאה ורווח גם‬ ‫דאגתי למישהו אחר‬ ‫הצלחתי לעודד‬ ‫3‬ ‫חברה שהיה לה‬ ‫מפעילות למען אחרים‬ ‫מצב רוח‬ ‫יש מטרות, למשל ההתנהלות‬ ‫התגברתי על קושי‬ ‫הצלחתי למלא‬ ‫4‬ ‫של עשיית משהו‬ ‫דו"ח תשלומים‬ ‫הכלכלית שלי, ששוות מאמץ‬ ‫שאיני אוהב‬ ‫להנהלת‬ ‫החשבונות‬‫היכולת לקחת מחוייבות ולעמוד‬ ‫עמדתי בהתחייבות‬ ‫הצלחתי למלא את‬ ‫5‬ ‫שלקחתי לעצמי‬ ‫רשימת ההצלחות‬ ‫בה‬
 8. 8. ‫משימה מס 4: זיהוי הערך, דפוס ההתנהגות ועקרון הפעולה‬ ‫העומדים מאחרי ההצלחה‬ ‫הבעייה: מאחרי כל עשייה נמצאים ערכים, עקרונות פעולה‬ ‫ודפוסי התנהגות המכוונים את התנהגותנו, שאם נזהה אותם,‬ ‫נוכל לעשות בהם שימוש גם למען מטרות נוספות.‬‫המשימה: רשום בכל שורה, "מהו הערך המכוון את ההצלחה"‬ ‫המטרה: בירור והבהרת הערכים ומודעות אליהם, מקנים את‬ ‫היכולת לבחור "מה מתאים ומה פחות" ולייצר תהליך ניהולי‬ ‫המבדיל בין טפל ועיקר ומייצר סדרי עדיפויות וכלי הכוונה.‬‫וחוזר חלילה: לענות גם לשורות שכבר הופקו בימים קודמים,‬‫לפחות שלושה שבועות רצופים (נכון, גם כולל שבתות וחגים).‬
 9. 9. ‫משימה מס 4: זיהוי הערך, דפוס ההתנהגות ועקרון הפעולה‬ ‫העומדים מאחרי ההצלחה‬‫הכל בשליטה שלי‬ ‫התחלת שינוי‬ ‫עמידה בלוחות‬ ‫הצלחתי להגיע‬ ‫1‬ ‫פרדיגמה קיימת לפיה‬ ‫זמנים‬ ‫בזמן לרופא עיניים‬ ‫"אני לא מסוגל לדייק"‬ ‫אני אחראי‬ ‫יש מטרות, למשל‬ ‫התגברתי על קושי‬ ‫הצלחתי לאכול‬ ‫2‬ ‫הבריאות שלי, ששווה‬ ‫של עשיית משהו‬ ‫ירקות בארוחת‬ ‫לבריאות שלי‬ ‫לי להתאמץ עבורן‬ ‫שאיני אוהב‬ ‫הבוקר‬‫ואהבת לרעך כמוך‬ ‫אני יכול להפיק הנאה‬ ‫דאגתי למישהו‬ ‫הצלחתי לעודד‬ ‫3‬ ‫ורווח גם מפעילות‬ ‫אחר‬ ‫חברה שהיה לה‬ ‫למען אחרים‬ ‫מצב רוח‬‫אני אחראי לבטחון‬ ‫יש מטרות, למשל‬ ‫התגברתי על קושי‬ ‫הצלחתי למלא‬ ‫4‬ ‫ההתנהלות הכלכלית‬ ‫של עשיית משהו‬ ‫דו"ח תשלומים‬ ‫הכלכלי שלי‬ ‫שלי, ששוות מאמץ‬ ‫שאיני אוהב‬ ‫להנהלת‬ ‫החשבונות‬‫יש הנאה מלקיחת‬ ‫היכולת לקחת‬ ‫עמדתי בהתחייבות‬ ‫הצלחתי למלא את‬ ‫5‬ ‫מחוייבות ולעמוד בה‬ ‫שלקחתי לעצמי‬ ‫רשימת ההצלחות‬ ‫מחוייבות‬
 10. 10. ‫סיכום‬‫הבעייה: לעתים קרובות אנו מנהלים חשיבה שאינה מסייעת לנו‬ ‫להשיג הצלחות, אפילו עוזרת לנו להימנע מהשגתן ומחזקת את‬ ‫חששותינו מפניהן.‬‫המשימה: הפקת תהליך שייצר חשיבה הממוקדת בזיהוי ובייצור‬ ‫הצלחות.‬ ‫המטרה: חיזוק דימוי עצמי ובטחון, באמצעות תהליך רישום‬ ‫הצלחות ובירור ערכים משך תקופת זמן שתגרום לו להפוך‬ ‫להיות הרגל אוטומטי.‬
 11. 11. ‫תודה‬

×