Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hevdel bein imun levein(2) (1)

183 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hevdel bein imun levein(2) (1)

 1. 1. ‫ההבדלים בין אימון לבין‬
 2. 2. ‫ההבדל בין אימון לבין‬ ‫תרפיסט‬ ‫מנטור‬ ‫ייעוץ‬ ‫אימון‬ ‫בודק מדוע‬ ‫מראה איך‬ ‫אומר מה‬ ‫מסייע ללקוח‬ ‫דוגמה לפעילות‬ ‫הלקוח פועל‬ ‫לעשות‬ ‫לעשות‬ ‫להחליט מה‬ ‫– "מה עושים.."‬ ‫בצורה‬ ‫לעשות,‬ ‫מסויימת ולא‬ ‫תומך ומדריך‬ ‫בהתאם‬ ‫אותו כיצד‬ ‫לנסיבות‬ ‫להשיג את‬ ‫המטרה‬‫2‬ ‫אימון לחזון‬
 3. 3. ‫ההבדל בין אימון לבין‬ ‫תרפיסט‬ ‫מנטור‬ ‫ייעוץ‬ ‫אימון‬ ‫למטפל‬ ‫המנטור‬ ‫היועץ קובע‬ ‫המתאמן‬ ‫דוגמה לפעילות,‬ ‫אגנדה‬ ‫מסייע ללקוח‬ ‫את האגנדה‬ ‫קובע את‬ ‫קביעת אגנדה‬ ‫סמויה‬ ‫לקבוע את‬ ‫של תהליך‬ ‫האגנדה של‬ ‫באמצעותה‬ ‫האגנדה‬ ‫הייעוץ‬ ‫האימון‬ ‫ינסה להנחות‬ ‫את הלקוח‬‫3‬ ‫אימון לחזון‬
 4. 4. ‫ההבדל בין אימון לבין‬ ‫תרפיסט‬ ‫מנטור‬ ‫ייעוץ‬ ‫אימון‬ ‫"אני מקשיב‬ ‫אני בעל‬ ‫אני יודע,‬ ‫מיקוד בלקוח‬ ‫מיקום מול‬ ‫לך, אותי לא‬ ‫נסיון,‬ ‫"אני יותר",‬ ‫תוך מסע‬ ‫הלקוח‬ ‫תכיר, הידע‬ ‫"הקשב לי.."‬ ‫בגובה עיניים‬ ‫איתו אסייע‬ ‫לגילוי‬ ‫לך אינו גלוי.‬ ‫וחווייה. "אני‬ ‫האח הבוגר‬ ‫שלך.."‬‫4‬ ‫אימון לחזון‬
 5. 5. ‫ההבדל בין אימון לבין‬ ‫תרפיסט‬ ‫מנטור‬ ‫ייעוץ‬ ‫אימון‬ ‫עיסוק בחלום‬ ‫מדגים את‬ ‫החלום אינו‬ ‫מסייע ללקוח‬ ‫דוגמה לפעילות‬ ‫רק אם‬ ‫מימוש‬ ‫הכרחי כדי‬ ‫במימוש‬ ‫– "החלום.."‬ ‫רלבנטי‬ ‫החלום‬ ‫להצליח‬ ‫החלום‬ ‫לתהליך‬‫5‬ ‫אימון לחזון‬
 6. 6. ‫ההבדל בין אימון לבין‬ ‫תרפיסט‬ ‫מנטור‬ ‫ייעוץ‬ ‫אימון‬ ‫"מדוע אתה‬ ‫"ראה כיצד‬ ‫"עשה‬ ‫"מה אתה‬ ‫דוגמה לאמירה‬ ‫מרגיש מה‬ ‫אני מנהל‬ ‫תוכנית‬ ‫חושב שעליך‬ ‫שאתה‬ ‫מו"מ ולמד‬ ‫עיסקית או‬ ‫לעשות‬ ‫מרגיש בנוגע‬ ‫מזה"‬ ‫החזר קודם‬ ‫בנדון?"‬ ‫למה שאתה‬ ‫את‬ ‫עושה?"‬ ‫ההלוואה.."‬‫6‬ ‫אימון לחזון‬
 7. 7. ‫ההבדל בין אימון לבין‬ ‫תרפיסט‬ ‫מנטור‬ ‫ייעוץ‬ ‫אימון‬ ‫פעילות‬ ‫אינו מוגדר‬ ‫זמן רב‬ ‫זמן קצר‬ ‫טווח זמן‬ ‫ארוכה‬ ‫בזמן, בדרך-‬ ‫יחסית‬ ‫יחסית‬ ‫שעשויה‬ ‫כלל תהליך‬ ‫(שנה?...)‬ ‫(מספר‬ ‫להימשך‬ ‫ארוך טווח‬ ‫חודשים)‬ ‫תקופת חיים‬‫7‬ ‫אימון לחזון‬
 8. 8. ‫ההבדל בין אימון לבין‬ ‫תרפיסט‬ ‫מנטור‬ ‫ייעוץ‬ ‫אימון‬ ‫הקדשת זמן‬ ‫עיסוק בהווה‬ ‫מיקוד‬ ‫מיקוד‬ ‫תוכן הפעילות‬ ‫רב‬ ‫ובחיקוי‬ ‫בלימוד‬ ‫בעשייה,‬ ‫ל"סיפורים"‬ ‫פעולות‬ ‫מנסיון‬ ‫בעתיד,‬ ‫מחיי‬ ‫המנטור‬ ‫אחרים,‬ ‫בהגברת‬ ‫הלקוח.‬ ‫בשיפור‬ ‫אפקטיביות‬ ‫עיסוק בעבר,‬ ‫מיומנות‬ ‫בניהול‬ ‫וב"כאן ועכשיו"‬ ‫וכלים.‬ ‫החיים‬ ‫והקריירה‬‫8‬ ‫אימון לחזון‬
 9. 9. ‫ההבדל בין אימון לבין‬ ‫תרפיסט‬ ‫מנטור‬ ‫ייעוץ‬ ‫אימון‬ ‫המצגת עסקה במבדיל, כדי לחדד הבנה.‬ ‫סיכום‬ ‫ולא הוא העיקר, אלא מה המשותף. והמשותף הוא שכל‬ ‫צורות הטיפול עוסקות, כל אחת בדרכה, בסיוע לאדם‬ ‫להוביל את חייו באופן יותר מוצלח וראוי ומספק.‬ ‫וגם, שבכל מטפל יש משהו מכל האחרים, והוא מביא איתו‬ ‫כל פעם כלי מתחום אחר, לפי הצורך והעניין והנטייה‬ ‫האישית.‬ ‫וההבדל?... ההבדל ניכר בעיקר ברמת המקצועיות, הידע,‬ ‫האמפתיה, האנושיות, ההבנה, ופחות בכותרת המטפל.‬‫9‬ ‫אימון לחזון‬
 10. 10. ‫ההבדל בין אימון לבין‬ ‫תרפיסט‬ ‫מנטור‬ ‫ייעוץ‬ ‫אימון‬ ‫תודה‬‫01‬ ‫אימון לחזון‬

×