Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Professie à la carte cv i managementconferentie domburg-2011

726 views

Published on

Presentatie Jan Gerritsen op de Management Conferentie van het Consortium voor Innovatie in Domburg 2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Professie à la carte cv i managementconferentie domburg-2011

 1. 1. Innovatie-arrangement<br />Professie à la Carte<br />CvI – MC Domburg april 2011<br />Jan Gerritsen<br />
 2. 2. Professionaliseren <br />m.b.v.<br />de menukaart<br />
 3. 3. Docent(mbo/vmbo )<br />Professionaliseren<br />Praktijk-begeleider<br />EVC<br />Menukaart<br />HRM-cyclus<br />
 4. 4. Menukaartsystematiek<br />
 5. 5. Curriculum centraal<br />Beroep / KD centraal<br />Ik zit in het 2e leerjaar / <br />Ik heb project 12 afgerond<br />Ik kan alle reserveringen in de receptie maken. (WP)<br />Vrijstellingen bij EVC?<br />Transparant wat iemand al kan en nog moet leren.<br />Ondoorzichtige koppeling met stage<br />Perfecte matching tussen student en stage.<br />Schoolgebonden waarden<br />Universele beroepswaarden<br />Onderwijstaal ≠ Beroepstaal<br />Onderwijstaal = Beroepstaal<br />
 6. 6. Taal van het beroep<br />=<br />lingua franca<br />
 7. 7. Vakmanschap<br />Alle beroepsonderwijs, vroeger, nu en in de toekomst, bestaat uit 4 elementen:<br /><ul><li>Beroepscontext
 8. 8. Beoordeling
 9. 9. Onderwijsmagazijn
 10. 10. Begeleiding</li></ul>Opleiding<br />Begeleiding<br />Beroepscontext<br />Beoordeling<br />Onderwijsmagazijn<br />
 11. 11. Kwalificatiedossier<br />Kerntaak<br />beroepsactiviteiten<br />Werkproces<br />praktijkbeoordeling<br />PI<br />PI<br />PI<br />PI<br />Werkproces<br />PI<br />PI<br />PI<br />PI<br />koppeling<br />Metadatering<br />m.b.v.<br />menukaart<br />Opleiding<br />Begeleiding<br />Beroepscontext<br />Beoordeling<br />Onderwijsmagazijn<br />
 12. 12. Uitgangspunten Menukaart<br />Simpel<br />Transparant<br />Multifunctioneel<br />
 13. 13. Beoordelingsmethodiek<br />
 14. 14. Menukaartsystematiek<br />Basis<br />Gevorderd<br />Competent<br />Kerntaak-<br />niveau<br />Werkproces-<br />niveau<br />Onderdeel<br />werkproces<br />Ook:<br /><ul><li>minimum instapeisen bedrijf
 15. 15. maximaal te behalen in bedrijf
 16. 16. leeromgeving op school in kaart brengen</li></ul>Drie functies menukaart:<br />Communicatiemiddel tussen bedrijf en school (matching)<br />Rapportage-instrument status/voortgang/ontwikkeling leerling<br />Beoordelingsinstrument voor bedrijf en school<br />
 17. 17. Menukaartsystematiek<br />Basis<br />Gevorderd<br />Competent<br />Kerntaak-<br />niveau<br />Werkproces-<br />niveau<br />Onderdeel<br />werkproces<br />Ontwikkeltraject<br />Examinering<br />
 18. 18. Menukaart<br />
 19. 19. Menukaart<br />Menukaart<br />
 20. 20. Menukaart<br />Voorbeeld: Instapniveau bedrijf<br />
 21. 21. Menukaart<br />Beoordeling student<br />
 22. 22. Menukaart<br />Matching<br />Geschikte BPV (stageplaats)<br />
 23. 23. Nationale Innovatieprijs<br />Beroepsonderwijs 2009<br />(Jury)<br /> …Omdat de menukaartsystematiek:<br /><ul><li> makkelijk overdraagbaaris;
 24. 24. kwaliteit en rendement van</li></ul>stagesaanmerkelijk verbetert;<br /><ul><li> rendement van beroeps-</li></ul> onderwijs in z’n totaliteit verbetert<br />
 25. 25. Meer toepassingen systematiek<br />In de CGO-onderwijscyclus en examinering<br />Als motor voor flexibilisering onderwijsorganisatie <br />In Talenonderwijs<br />Bij EVC-bepaling<br />In de beroepskolom<br />Als HRM-instrument<br />Bij loopbaanontwikkeling<br />Professie à la Carte<br />
 26. 26. Beoordeling<br />P<br />O<br />P<br />Onderwijs-magazijn<br />Coach<br />Externe/interne praktijkbegeleider/-coach<br />LTB<br />Koppeling onderwijsmagazijn<br />nee<br />nee<br />nee<br />ja<br />ja<br />
 27. 27. Organisatie<br />Financiën<br />personeel<br />lokaliteit<br />tijd<br />faciliteit<br />Onderwijslogistiek: dynamische planning en organisatie<br />Flexibilisering vraagt Omgekeerd Organiseren<br />“Dé uitdaging”<br />
 28. 28. Professie<br /> à la Carte<br />Docent(mbo/vmbo )<br />Professionaliseren<br />Praktijk-begeleider<br />EVC<br />Menukaart<br />HRM-cyclus<br />
 29. 29. Werkgroepen Professie à la Carte<br />cursusjaar 2009-2010<br />cursusjaar 2010-2011<br />cursusjaar 2011-2012<br />WG-Praktijk<br />WG-EVC<br />bedrijven<br />vmbo-mbo<br />HAN-lerarenopleiding<br />WG-Docentenprofiel<br />WG-HRM<br />eindrapport<br />nul<br />meting<br />eindmeting<br />Onderzoek<br />Communicatie<br />
 30. 30. Wat levert het op?<br />Standaard voor begeleidingskwaliteit<br />eenvoudige, transparante EVC-procedures<br />EVC in bedrijven algemeen en<br />in BPV-begeleiding<br />efficiënte, verkorte leertrajecten <br />vmbombo<br />cursusjaar 2009-2010<br />cursusjaar 2010-2011<br />cursusjaar 2011-2012<br />WG-Praktijk<br />WG-EVC<br />bedrijven<br />vmbo-mbo<br />opleidingsvariant<br />BO-docent<br />Competentieprofiel<br />BO-docent +<br />menukaart<br />HAN-lerarenopleiding<br />WG-Docentenprofiel<br />WG-HRM<br />eindrapport<br />Professionalisering<br />bestaand<br />docentencorps<br />nul<br />meting<br />wetenschappelijk bewijs effectiviteit<br />eindmeting<br />Onderzoek<br />landelijk draagvlak,<br />brede implementatie<br />Communicatie<br />
 31. 31. Professionaliteit<br /> Docent<br />Docent(mbo/vmbo )<br />Knelpunten:<br /><ul><li> ieder heeft eigen invulling
 32. 32. nieuwe leeromgeving stelt nieuwe eisen
 33. 33. vaak niet effectief gekoppeld aan leerloopbaan
 34. 34. verschil vmbo/mbo-docent?
 35. 35. SBL of SHL?</li></ul>Bijvoorbeeld:<br /><ul><li> leerarrangementen
 36. 36. krachtige leeromgeving
 37. 37. ICT en moderne media
 38. 38. actuele beroepsbeelden
 39. 39. teamverantwoordelijkheid</li></li></ul><li>Professionaliteit<br /> Docent<br />Docent(mbo/vmbo )<br />Innovatief product:<br />
 40. 40. Professionaliteit<br /> Docent<br />Docent(mbo/vmbo )<br />Innovatief product:<br /><ul><li> Eisen nieuwe leeromgeving geconcretiseerd
 41. 41. Koppelbaar aan scholing op maat
 42. 42. Standaard en basis voor professionaliteit
 43. 43. Minimaal verschil vmbo/mbo-docent
 44. 44. Kerntaken, werkprocessen gekoppeld aan SBL</li></li></ul><li>Professionaliserings-cyclus<br />HRM-cyclus<br />Beoordeling<br />Praktijk<br />Scholing op maat<br />of coaching<br />Organisatiecontext<br />
 45. 45. EVC<br />bedrijven<br />EVC-procedure<br />Knelpunten:<br /><ul><li> Weinig interesse kleine/middelgrote bedrijven
 46. 46. Portfoliobewijs arbeidsintensief, ingewikkeld
 47. 47. 3 maanden voor een niveau 3  4 upgrade
 48. 48. Mantra: EVC moet los staan van onderwijs
 49. 49. EVC-assessoren specialisme</li></li></ul><li>EVC<br />bedrijven<br />EVC-procedure<br />Alternatieve route:<br /><ul><li> Koppeling aan Examencommissie
 50. 50. Examinering op de werkplek
 51. 51. Specifiek voor een niveau 3  4 upgrade
 52. 52. Examinering op niveau 4 kerntaken
 53. 53. Assessoren van opleiding en bedrijf</li></li></ul><li>EVC<br />bedrijven<br />K<br />EVC-procedure<br />Opleiding<br />Begeleiding<br />Beroepscontext<br />Beoordeling<br />Beoordeling<br />Onderwijsmagazijn<br />
 54. 54. EVC-2<br />vmbo<br />mbo<br />EVC-2 <br />Doorstroom vmbo/mbo<br />MBO-<br />Kwalificatiedossier<br />Werkprocessen<br />VMBO<br />beroeps/kader<br />Eindtermen<br />Werkprocessen<br />praktijk/<br />werkplekken<br />praktijk/<br />werkplekken<br />WP<br />WP<br />WP<br />WP<br />praktijk/<br />werkplekken<br />praktijk/<br />werkplekken<br />
 55. 55. Professionaliteit<br /> Praktijkbegeleider<br />Praktijk-begeleider<br />Competentieprofiel<br />+ menukaart<br />Kwaliteitsverhoging door<br />standaarden<br />
 56. 56. Bedankt voor <br />uw aandacht<br />Professie à la Carte<br />Op de hoogte blijven?<br />Nan de Rijcke<br />n.derijcke@aventus.nl<br />of<br />Jan Gerritsen<br />j.gerritsen@aventus.nl<br />

×