Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skype project

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Skype project

 1. 1. SkypeInnovatieregeling Kennisnet 2009<br />Voorbereiding en begeleiding<br />stagiaires<br />Aanleiding<br />Rapport Dijk 12<br />MBO 2010 “Wederzijdse verwachtingen”<br />
 2. 2. Even voorstellen……<br />Raymond Vermeulen<br />Werkzaam bij ROC Aventus<br />Opleiding Toerisme en Stafdienst onderwijs<br />Docentenwinkel (E-learningwerkgroep)<br />Ambassadeur Kennisnet<br />Coördinator BPV<br />
 3. 3. Conclusie Rapport Dijk 12<br />Aanwezig moet zijn:<br />Structurele contact tussen leerling, leerbedrijf en praktijkbegeleider.<br />Voorbereiden van de student. <br />Oriëntatie op stage, beroep en bedrijf, leervragen voor de BPV.<br />• Verbeteren van de begeleiding voor, tijdens en na <br /> de stage.<br />
 4. 4. MBO 2010<br />
 5. 5. Quickscan<br />De deelnemer heeft een reëel beeld van het leerbedrijf.<br />Deelnemers worden prima voorbereid<br />
 6. 6. Doelstellingen project<br />1. Betere voorbereiding toekomstige stagiaires<br />Module Internationalisering <br /> Tonen van gespreksopnamen<br />2. Verbeteren communicatie school – stagiair(e)<br />Regelmatig gesprekken via Skype<br />3. Afnemen assessments<br />Mogelijkheid kwalificerende stage – <br /> Financiële afwegingen<br />
 7. 7. Waarom Skype en Pamela?<br />Skype<br />Simpel<br />Voor iedereen toegankelijk<br />Lage kosten (gratis)<br />(Beltegoed van € 10,-)<br />Pamela Professional<br />Kosten € 20,- (meerdere computers)<br />Opnamen audio en video<br />
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. Indelen van de stagiairs<br />Module <br />Internationalisering<br />Kennismaking<br />begeleiders<br />Voorlichting<br />Oud-stagiair(e)<br />Praktijkwerkboeken<br />Tonen<br />Skype-opnamen<br />Contact met<br />bedrijf<br />Ouderavond<br />Skype-training<br />Vertrek<br />
 13. 13. Module Internationalisering<br />
 14. 14.
 15. 15. Beschikbaar materiaal opwww.contentcorner.nl/19385<br />Groot-Brittannië<br />Ierland<br />USA<br />Frankrijk<br />Italïe<br />Tsjechië<br />Hongarije<br />Duitsland<br />Oostenrijk<br />China<br />Polen<br />Module Internationalisering<br />Voorbeeld bruikleenovereenkomst<br />Instructiefilms Skype<br />En Pamela Professional<br />
 16. 16. BPV-PERIODE<br />EMOTIE<br />Relatie met manager<br />Werkzaamheden<br />Routine<br />Wennen<br />Taxi<br />Accommodatie<br />Afscheid<br />Einde relatie<br />Heimwee<br />Naar<br />huis<br />TIJD<br />
 17. 17.
 18. 18. BPV-PERIODE<br />EMOTIE<br />TIJD<br />
 19. 19. Opname met Pamela Professional<br />
 20. 20. Opname met Pamela Professional<br />
 21. 21. Do and Don’ts<br />Eigen laptop laten meenemen<br />Respecteer privacy >> vaste tijden afspreken<br />Klik tussen docent en stagiair(e)<br />Toestemming vragen voor opname<br />Checken beschikbaarheid internet<br />Tijdverschil<br />
 22. 22. VERANKERING - DOCENTENWINKEL<br />Presentaties – Contentcorner – Indruk <br />

×