Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

More Related Content

Ang Roma

 1. 1. Iniulat ni: Marife S. Constantino Ang Roma
 2. 2. <ul><li>Alamat ng pagsilang ng kambal na sina Romulus at Remus, mga anak ng diyos na si Mars sa isang prinsesa. </li></ul>Ang Simula ng Roma
 3. 3. <ul><li>Ayon sa Romanong istoryador na si Livy, nagtatag sina Romulus at Remus ng syudad sa Bundok ng Palatine noong Abril 21, 753 B.C.E. </li></ul><ul><li>Mayroon din namang arkeolohikal na ebidensya ng pagkakatatag ng isang pamayanan sa panahong nabanggit ni Livy, ang kasaysayan ng Roma bilang isang ganap na syudad ay nagsimula bandang 500 B.C.E nang magsama-sama ang mga pamayanan sa rehiyon. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Mga sumunod na hari kay Romulus </li></ul><ul><li>Numa Pompilius </li></ul><ul><li>Tarquinius Priscus(616- 578 B.C.E) </li></ul><ul><li>Servius Tullius ( 578- 534 B.C.E) </li></ul>
 5. 5. Lipunang Romano <ul><li>Patrician- mamamayang mayayaman. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Plebeian- karaniwang taong malaya </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Alipin- pinakamababang uri </li></ul>
 8. 8. Ang mga Etruscan <ul><li>Ang kanilang lupain ay tinatawag na Etruria. </li></ul><ul><li>Sila ay nagmula sa Silangang Mediterranean, may posibilidad nap sa Asia Minor. </li></ul><ul><li>Dinala nila sa Roma ang kanilang sistemang pulitikal. </li></ul><ul><li>Ang Senate ay binubuo lamang ng mga Patricians at ito ang lupong tagapayo ng hari. </li></ul><ul><li>Sa Saligang-Batas ni Servius, nagsagaw siya ng pagbabago sa hukbong Romano. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Noong 534 B.C.E, si Servius ay pinaslang ng anak ni Tarquinius na umagaw sa kanyang trono. Ang anak ni Tarquinius ay binasagagang Tarquinius Superbus (“Tarquinius ang mapagmalaki”, naghari 534-510 B.C.E.) ay naging masamang hari. </li></ul><ul><li>Tumagal ng apat na taon ang paghahari ni Superbus bago siya napabagsak ng mga mamamayan ng Roma na nagtatag ng isang Republika. </li></ul>
 10. 10. Ang Republikang Romano <ul><li>Upang hindi na maulit ang paghaharing katulad ng kay Superbus, nagpasya ang mga mamamayang Romano na hindi na ito muling magpapasailalim sa isang hari. </li></ul><ul><li>Nagtatag sila ng isang republika na pinamumunuan ng dalawang konsul na maaari lamang manungkulan ng isang taon. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Nanatili ang institusyon ng Senate subalit naging higit na makapangyarihan ito. Binubuo ito ng 300 patricians na hinirang ng mga konsul. </li></ul>
 12. 12. Pakikibaka ng mga Plebeians <ul><li>Sa kabila ng pagkakatatag ng Republika, hindi nadagdagan ang kapangyarihang pulitikal ng mga plebeian. </li></ul><ul><li>Nagmakaawa ang mga plebeian at itinatag ang Assembly na kumakatawan sa mga kariniwang tao. </li></ul><ul><li>Itinatag din ang institusyon ng tribune, ang mga opisyal na kumakatawan sa mga plebeian sa lahat ng usaping panlipunan. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Noong 449 B.C.E, ang mga plebeian ay nagtagumpay sa kanilang kahilingan na isulat ang lahat ng batas ng Rome. Binuo ang isang kalipunan ng batas na naklala bilang Twelve Tables. </li></ul>
 14. 14. Ang Pagpapalawak ng Roma <ul><li>Matapos ang pagkakatatag ng republika nanguna ang Roma sa pagbuo ng Latin League, isang alyansa laban sa iba pang tribu sa rehiyon. </li></ul><ul><li>Napigilan ito dahil sinalakay at sinunog ang Roma ng mga Gaul, mg atribung mula sa Alemanya at Pransya. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Ang huling balakid sa pagtatag ng Rome ng monopolyo ng kapangyarihan sa Italy ay ang mga kolonyang Greek sa Timog. Nabagagabag ang mga Greek kaya humingi sila ng tulong kay Pyrrhus mula sa hilagang Greece na kamag-anak ni Alexander the Great. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Sa pagsapit ng 270 B.C.E., ang rome ay naging pangunahing lungsod ng Gitna at Timog Italy </li></ul>
 17. 17. Ang Mga Digmaang Punic <ul><li>Sa pag-abante ng Roma patimog nakabangga nito ang Carthage. Ang Carthage ang pangunahing pwersa sa panganglakal sa Mediterranean. </li></ul><ul><li>Tinawag na Punic war dahil ang salitang Latin para sa Carthaginian ay Punici at mula sa salitang Poeni, katawagan sa mg aPhoenicins na nagtatag sa Carthage. </li></ul>
 18. 18. Carthage
 19. 19. Ang Unang Digmaang Punic( 264-241 B.C.E) <ul><li>Naagaw ng Roma ang Sicily, Corsica at Sardinia. </li></ul><ul><li>Corvus- ginamit ng mga Romano sa pakikidigma, “rotating bridge w/ a spike on the end” </li></ul><ul><li>Matapos ang kanilang pagkatalo, naghanda ang mga taga-Carthage sa ilalim ng pamumuno ng heneral na si Hamilcar Barca sa mga susunod pang digmaan. </li></ul>
 20. 20. Ang Ikalawang Digmaang Punic(218- 202 B.C.E) <ul><li>Matapos ang paghahandanagmartsa si Hannibal mula Espanya patungong Italya. </li></ul><ul><li>Dinaanan nila ang lupain ng mga Gaul at tinawid nila ang mayelong bundok ng Alps. </li></ul><ul><li>Sa tatlong pagkakataon, natalo nina Hannibal ang mga pwersang Romano na sumalubong sa kanila sa Trebbia, Ilog Trasimene at Cannae. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Nagtangka ang mga taga-Carthage na magpadala ng karagdagang pwersa kay Hannibal sa ilalim ng kanyang kapatid na si Hasdrubal subalit sinalubong ang mga ito ng mga pwersang Romano sa Ilog Metaurus at sila ay naubos. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Ang wakas ng mahabang digmaang ito ay ang dulot na taktikang batang heneral na Romano na si Scipio Africanus Major. </li></ul><ul><li>Inubos ng mga pwersa ni Scipio ang mga pwersa ni Hannibal sa Zama. </li></ul><ul><li>Lalong lumawak ang teritoryo ng Roma. </li></ul>
 23. 23. Ang Ikatlong Digmaang Punic(149-146 B.C.E) <ul><li>Nagsimula ng salakayin ng Carthage ang Numidia, isang kaalyado ng Rome. </li></ul><ul><li>Bumagsak ang Carthage sa mga Romano </li></ul><ul><li>Cato- dakilang statesman </li></ul>
 24. 26. Tagumpay sa Silangan <ul><li>Sa pagsapit ng 100 B.C.E, lahat ng layunin sa baybayin ng Mediterranean Sea ay nakuha na ng Rome. </li></ul><ul><li>Nasakop din ng Rome sa Macedonia. </li></ul><ul><li>Mediterranean Sea( Mare Nostrum) </li></ul>
 25. 28. Mga Pagbabago dulot ng paglawak ng kapangyarihang Romano <ul><li>Habang pumapasok sa Rome ang mga yamang napanalunan sa mga digmaan ay lumaki ang pagkakataon para yumaman. </li></ul><ul><li>Subalit ang nakinabang sa mga pagkakataon na ito ay ang mayayaman. </li></ul>
 26. 29. Lokasyon ng Rome sa Mapa
 27. 30. HEOGRAPIYA <ul><li>ITALYA – tangway na nagmumula sa Timog Europa patungo sa Dagat Mediterranean. </li></ul><ul><li>Italya – salitang Latin na “italus” – “bota” </li></ul><ul><li>Maburol at bulubundukin </li></ul><ul><li>Nasasakop ng Kabundukang Appenine ang tangaway ng Italya </li></ul><ul><li>Mainam taniman ang kapatagan </li></ul>
 28. 31. ROMA <ul><li>Sentro ng Sibilisasyon sa Italya </li></ul><ul><li>Itinatag ang lungsod na ito sa pitong burol sa may ILOG TIBER. </li></ul><ul><li>Ayon sa alamat, itinatag ito ni ROMULUS. </li></ul><ul><li>ROMA – “ City on the Seven Hills” </li></ul>
 29. 32. Ang Sinaunang Italya
 30. 33. MGA LATINO <ul><li>Nanirahan sa Latium. </li></ul><ul><li>Unang nanirahan sa Roma, sa gawing hilaga ng Ilog Tiber. </li></ul><ul><li>Mga katutubo sa Roma </li></ul><ul><li>Mga magsasaka at tagapag-alaga ng mga hayop. </li></ul>
 31. 34. Ang mga Etruscans <ul><li>Nanirahan sa hilaga at kanluran </li></ul><ul><li>Mga barbarong mayayaman </li></ul><ul><li>May kapangyarihang pangmilitar </li></ul><ul><li>Lumawak ang kapangyarihan </li></ul><ul><li>Impluwensya ang Pamahalaang Monarkiya </li></ul><ul><li>Naghari sa Roma sa loob ng 100 taon </li></ul><ul><li>Pinaniniwalaang nagbuhat sila sa Lydia </li></ul>
 32. 35. Digmaang Sibil sa Roma
 33. 36. <ul><li>Itinuring ng magkapatid na Tiberius at Gaius Gracchus bilang panganib sa katatagan ng Republic ang lumalaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. </li></ul>
 34. 37. <ul><li>133 BCE – nagpanukala si Tiberius ng batas sa pagsasaka kung saan ang mga lupang nakakamit sa pamamagitan ng digmaan ay ipamamahagi upang magkaroon ng mga bukirin ang mahihirap. </li></ul><ul><li>Dahil dito, ipinapatay si Tiberius ng isang grupo ng mayayaman. </li></ul><ul><li>123 BCE – sinundan ni Gaius Gracchus ang hakbang na sinimulan ni Tiberius. </li></ul><ul><li>Ipinapatay naman ang kanyang mga tagasunod kaya’t nagpatiwakal na lamang siya. </li></ul><ul><li>105 BCE – ang tunggalian ng Senate at </li></ul>
 35. 38. <ul><li>mga klaban nito ay nauwi sa digmaang sibil. </li></ul><ul><li>82 BCE – bumalik ang kaayusan nang maging diktador si Sulla. </li></ul><ul><li>Sulla – ginawa niyang 600 ang miyembro ng Senate at inalis niya ang karapatan ng Assembly na maghain ng panukalang batas nang walang pagsang-ayon ng Senate. </li></ul>
 36. 39. JULIUS CAESAR
 37. 40. Gaius Julius Caesar <ul><li>Nagmula sa pamilyang patrician </li></ul><ul><li>Roman soldier and political leader </li></ul><ul><li>Namuno noong Oktubre 49 BC–Marso 15, 44 BC </li></ul><ul><li>First Triumvirate – isang unyon na mangangasiwa ng pamahalaan </li></ul><ul><li>- binuo ni Julius Caesar, Pompey at Crassus noong 60 BCE. </li></ul><ul><li>Naging gobernador ng Gaul </li></ul><ul><li>Napalawak ang mga hangganan ng Roma </li></ul>
 38. 41. <ul><li>hanggang sa France at Belgium. </li></ul><ul><li>Naging tanyag dahil sa kanyang mga tagumpay. </li></ul><ul><li>Pinabalik siya ng Senate na hindi kasama ang hukbo ngunit sinalungat niya ito. Sa takot ng Senate sa kapangyarihan ni Caesar, tumakas sila sa Greece kasama si Pompey ngunit hinabol parin sila at pinatay. </li></ul><ul><li>Ginawang diktador sa kanyang pagbabalik sa Roma. </li></ul><ul><li>Binawasan niya ang kapangyarihan ng Senate ngunit ginawa namang 900 ang </li></ul>
 39. 42. <ul><li>miyembro. </li></ul><ul><li>Binigyan niya ng Roman Citizenship ang mga nakatira sa Italy. </li></ul><ul><li>Inayos ang pagbabayad ng buwis sa mga lalawigan at pinagbuti ang pamamahala. </li></ul><ul><li>Pinasuweldo ng mataas ang mga sundalo </li></ul><ul><li>Inalis ang pagkakautang ng mga magsasaka </li></ul><ul><li>Marso 15, 44 BCE – sinaksak si Caesar habang nasa Senate at namatay. </li></ul><ul><li>Marcus Brutus – matalik na kaibigan ni Caesar </li></ul><ul><li>- kasali sa sabwatang pagpatay ng Senate </li></ul><ul><li>kay Julius Caesar.Tuluyan ng nagwakas ang Republika ng Roma </li></ul>
 40. 43. <ul><li>Cross the Rubicon River - “No Turning back” </li></ul><ul><li>First Triamvirate </li></ul><ul><li>Julius Caesar - Fame, popularity </li></ul><ul><li>-Gaul(France at Belgium) </li></ul><ul><li>Marcus Licinius Crassus - military </li></ul><ul><li>- Rome at Kanluran </li></ul><ul><li>Gaius Magnus Pompey (mangangalakal) </li></ul><ul><li>- wealth </li></ul><ul><li>-Asia(Silangan) </li></ul>
 41. 44. Sulla Crassus Pompey Marcus Brutus
 42. 45. Second Triamvirate <ul><li>Octavian – apo sa pamangkin ni Julius Caesar; namuno sa Roma at sa Kanluran </li></ul><ul><li>Lepidus – isang pulitiko; namuno sa Asya </li></ul><ul><li>Mark Anthony – isang heneral; namuno sa Egypt at Silangan </li></ul>Octavian Vs. Mark Anthony
 43. 46. Labanan sa Actium, Greece Octavian Binigyan ng Titulong “ Augustus” “ majesty” Augustus Caesar - Unang emperador ng Roma - Tagapagmana ng isang malawak na imperyo imperator Princeps “ unang mamamayan”
 44. 47. Hangganan ng Roman Empire Rhine River at Danube River (Hilaga) Euphrates River (Silangan) Atlantic Ocean (Kanluran) Sahara Desert (Timog)
 45. 48. Augustus Caesar <ul><li>Mahusay na pinuno (Consul, Senate, Tribune) </li></ul><ul><li>Census </li></ul><ul><li>Legion sa mga Hangganan </li></ul><ul><li>Praetorian Guard – bodyguard ng emperador </li></ul><ul><li>Pax Romana- (Roman Peace) </li></ul>
 46. 49. Ang mga Sumunod na emperador: <ul><li>1.Tiberius- sa pamumuno niya naipako si Kristo sa krus </li></ul><ul><li>2. Caligula – “Little Boots” </li></ul><ul><li>- pinatay ang mga praetorian </li></ul><ul><li>guard </li></ul><ul><li>- ginawa niyang konsul ang </li></ul><ul><li>kanyang kabayo </li></ul><ul><li>3. Claudius – sa panahon niya naging </li></ul><ul><li>lalawigan ng Roma ang England </li></ul>
 47. 50. <ul><li>4. Nero- masamang pinuno </li></ul><ul><li>- unang emperador na nagmalupit sa </li></ul><ul><li>mga Kristiyano </li></ul><ul><li>- mahilig sa pagpapasunog </li></ul><ul><li>5. Vespasian- nagpasimula sa </li></ul><ul><li>pagpapagawa ng Colosseum </li></ul>
 48. 51. Limang Mabuting Hari <ul><li>Nerva- namuno sa loob ng 16 buwan </li></ul><ul><li>- “Era of Good Feelings” </li></ul><ul><li>- “ manananggol </li></ul><ul><li>2. Trajan- natamon ng Rome ang pinkaamalawak na hangganan ng Imperyo ng Roma </li></ul><ul><li>3. Hadrian – nagpatayo ng “Hadrian Wall” </li></ul><ul><li>4. Antoninus Pius- pinakamapaya sa lahat </li></ul><ul><li>5. Marcus Aurelius- “Stoic Emperor” </li></ul><ul><li>- isang iskolar, manunulat at </li></ul><ul><li>pilosoper </li></ul>
 49. 52. Mga Nasakop ng Roman Empire <ul><li>Italya </li></ul><ul><li>Carthage </li></ul><ul><li>Macedonia </li></ul><ul><li>Sicily </li></ul><ul><li>Corsica </li></ul><ul><li>Mesopotamia </li></ul><ul><li>Egypt </li></ul><ul><li>Sardinia </li></ul><ul><li>Gaul (France) </li></ul><ul><li>England </li></ul><ul><li>Espanya </li></ul><ul><li>Greece </li></ul><ul><li>Asia Minor </li></ul>
 50. 53. Mga Ambag ng Roma <ul><li>Republic Government </li></ul><ul><li>Roman Law </li></ul><ul><li>Latin Language </li></ul><ul><li>Roman Catholic Church </li></ul><ul><li>City Planning </li></ul><ul><li>Romanesque Architectural Style </li></ul><ul><li>Roman Engineering </li></ul><ul><ul><ul><li>Aqueducts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sewage systems </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dams </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arch </li></ul></ul></ul>

×