Форми організації пізнавальної       діяльності учнів.     Групова робота на уроках    української мови та л...
МЕТА СЕМІНАРУ  Розкрити особливості використання  групової форми пізнавальної діяльності  на уроці.  Вказати на по...
ПЛАН СЕМІНАРУ  Групова форма організації пізнавальної  діяльності учнів на уроці (Глінська Т.В.,  методист НМЦ).  ...
Групова форма організації  пізнавальної діяльності учнів на уроці  1.Головні ознаки групової форми організації пізнав...
Форми організації навчально - пізнавальної     діяльності на уроці     Фронтальна     Індивідуальна    ...
Фронтальна форма організації пізнавальної       діяльності    Такий вид діяльності вчителя та учнів на уроці, ко...
Індивідуальна форма організації навчальної     діяльності передбачає:  Кожен учень отримує для самостійного виконан...
Головні ознаки  групової форми організації навчальної         діяльності- клас ділиться на групи для вирішеннякон...
Складові групової роботи 1. Попередня підготовка учнів до виконання групового завдання: - постановка навчальних завдань; -...
Групова навчальна діяльність       учнів може бути:  однорідною, коли всі групи, на які поділений клас,  викону...
Схема роботи в різних парах
Рольові функції членів групи «лідер» (посередник-організатор діяльності групи);«секретар» (записує результати роботи);«...
Пам’ятка для учителя Готуючи завдання для роботи в малих групах, варто продумати очікувані навчальнірезультати кожної гру...
Памятки для роботи в групі        (для учнів)  1. Швидко розподіліть ролі в групі. Визначтеся, хто буде головуючи...
Зауваги щодо проведення     групових робітГрупу учнів має обєднувати спільна мета. Усе, що пропонують учні, треба не...
Як контролювати роботу       учнів у групах?  Одним зі способів дати учням можливість  проаналізувати індивідуал...
Варіативність співпраці в групі
Типи уроків    з груповими формами роботи   За посібником Полетило Є.А.:  Урок - семінар;  Урок - прес - конфере...
Типи уроків   з груповими формами роботи  дискусії;  дебати;  заняття-лекції;  урок - конференція;  семінар...
Чому навчає групова робота   співпрацювати   ставити питання   вирішувати проблеми   домовлятися   розподіляти р...
Літерат ура  1. А.Б.Воронцов. Практика розвивального навчання за системою Д. Б. Ельконіна - В. В.  Давидова / З досвід...
Дякую за увагу
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

групова робота

5,937 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

групова робота

 1. 1. Форми організації пізнавальної діяльності учнів. Групова робота на уроках української мови та літературиСемінар для ММО вчителівукраїнської мови та літературиПідготувала Глінська Т.В.
 2. 2. МЕТА СЕМІНАРУ Розкрити особливості використання групової форми пізнавальної діяльності на уроці. Вказати на помилки, які допускаються під час групової роботи на уроці, та їх запобігання. Привести приклади вправ, які використовуються під час групової роботи на уроці української літератури.
 3. 3. ПЛАН СЕМІНАРУ Групова форма організації пізнавальної діяльності учнів на уроці (Глінська Т.В., методист НМЦ). Помилки, які допускаються під час групової роботи на уроці, та їх запобігання (Кудояр Г.В., вчитель української мови та літератури ЕНВК№5). Види вправ під час групової роботи на уроці української літератури. Приклади з практики (Федько Л.В., вчитель української мови та літератури ЕНВК№5).
 4. 4. Групова форма організації пізнавальної діяльності учнів на уроці 1.Головні ознаки групової форми організації пізнавальної діяльності. 2. Складові групової роботи. 3. Якою може бути групова навчальна діяльність учнів? 4. Рольові функції членів групи. 5. Памятки для роботи в групі. 6. Зауваги щодо проведення групових робіт. 7. Як контролювати роботу учнів у групах? 8.Типи уроків з груповими формами роботи. 9. Чому навчає групова робота?
 5. 5. Форми організації навчально - пізнавальної діяльності на уроці  Фронтальна  Індивідуальна  Групова
 6. 6. Фронтальна форма організації пізнавальної діяльності Такий вид діяльності вчителя та учнів на уроці, коли всі учні одночасно виконують однакову, загальну для всіх роботу, всім класом обговорюють, порівнюють і узагальнюють результати. Плюси цієї форми: сприяє встановленню довірливих відносин у спілкуванні між вчителем і учнями; виховує почуття колективізму, дозволяє навчати школярів міркувати і знаходити помилки в міркуваннях своїх товаришів по класу, формувати стійкі пізнавальні інтереси, активізувати їх діяльність. Мінуси цієї форми: вона за своєю природою націлена на якогось абстрактного учня, спонукає учнів до єдиного темпу роботи, до чого учні в силу своєї різнорівневої працездатності, підготовленості, реального фонду знань, умінь і навичок не готові.
 7. 7. Індивідуальна форма організації навчальної діяльності передбачає: Кожен учень отримує для самостійного виконання завдання, спеціально для нього підібране, відповідно до його рівня знань та навчальних можливостей. - робота з підручником; - виконання вправ, творчих робіт; - написання рефератів; підготовка доповідей, тощо.
 8. 8. Головні ознаки групової форми організації навчальної діяльності- клас ділиться на групи для вирішенняконкретних навчальних завдань;- кожна група отримує певне завдання (абооднакове, або диференційоване) і виконуєйого спільно під керівництвом лідера групиабо вчителя;- завдання в групі виконуються таким чином,який дозволяє враховувати й оцінюватиіндивідуальний внесок кожного члена групи.
 9. 9. Складові групової роботи 1. Попередня підготовка учнів до виконання групового завдання: - постановка навчальних завдань; - короткий інструктаж вчителя. 2. Розподіл на мікрогрупи, обговорення та складання плану виконання навчального завдання в групі, визначення способів його вирішення (орієнтовна діяльність), розподіл обовязків.3. Робота по виконанню навчального завдання (час).4. Спостереження вчителя і коректування роботи групи та окремих учнів.5. Взаємна перевірка та контроль за виконанням завдання в групі.6. Повідомлення учнів за викликом учителя про отримані результати.7. Загальна дискусія в класі під керівництвом учителя, доповнення і виправлення. 8. Інформація вчителя і формулювання остаточних висновків. 9.Оцінка роботи групи і класу в цілому.
 10. 10. Групова навчальна діяльність учнів може бути: однорідною, коли всі групи, на які поділений клас, виконують одне й те саме письмове чи практичне завдання; диференційованою - різні групи в класі виконують різні завдання; кооперативною — кожна група працює над виконанням частини спільного для всього класу завдання; парною - навчальна діяльність відбувається в мікрогрупах у складі двох учнів; індивідуально-груповою - коли кожен член групи виконує частину завдання групи.
 11. 11. Схема роботи в різних парах
 12. 12. Рольові функції членів групи «лідер» (посередник-організатор діяльності групи);«секретар» (записує результати роботи);«доповідач» (доповідає результати роботи групи всьомукласу); «журналіст» (ставить запитання-уточнення, щодопомагають групі краще виконати завдання, наприкладті запитання, які могла б поставити інша сторона під часдискусії); «активний слухач» (намагається переказати своїмисловами те, про що тільки-но говорив хтось із членівгрупи, допомагаючи сформулювати думку);«спостерігач» (стежить за роботою групи; можеоцінювати кожного учасника групи);«хронометрист» (стежить за часом, який відведено навиконання завдання).
 13. 13. Пам’ятка для учителя Готуючи завдання для роботи в малих групах, варто продумати очікувані навчальнірезультати кожної групи, а також підсумковий результат роботи всього класу. Завдання всьому класу варто повідомити до об’єднання в групи.Обговорити з учнями, чи зрозуміло їм завдання.Виробити (або нагадати) правила роботи в групах.Допомагати створенню відкритої атмосфери в групі.Намагатися, щоб зауваження були короткими й суттєвими. Утримуватися від пророкування жахливих наслідків, уживання оцінних суджень івисловлення зневаги.Повідомити, який час пропонується для виконання кожного етапу завдання(хронометраж).Об’єднати учнів у малі групи, роздати необхідний матеріал, інформацію й попроситирозпочати виконання завдання.Допомагати учням кожної групи дотримуватися правил роботи в групі.Після завершення роботи в групах надати слово представникам груп дляповідомлення результатів виконання завдання. Заохочувати використання плакатів,таблиць, малюнків та ін. Учитель може сам створити таблицю для того, щоб фіксуватив ній результати виконання завдання різними групами.Обговорити підсумки кожної презентації. Запитати, чим обґрунтоване саме такерішення. Чи мають члени групи особливу думку? Що перешкодило дійти згоди?Нагадати, що групи можуть ставити запитання одна одній.
 14. 14. Памятки для роботи в групі (для учнів) 1. Швидко розподіліть ролі в групі. Визначтеся, хто буде головуючим, посередником, секретарем, доповідачем. Намагайтеся виконувати різні ролі. Головуючий (спікер): • зачитує завдання групи; • організовує порядок виконання; • пропонує учасникам групи висловитися по черзі; • заохочує групу до роботи; • підбиває підсумки роботи; • за згодою групи визначає доповідача. Секретар: • коротко і розбірливо веде записи результатів роботи групи; • як член групи має бути готовим висловити думку групи при підбитті підсумків або допомогти доповідачеві. Посередник: • стежить за часом; • заохочує групу до роботи. Доповідач: • чітко висловлює думку, до якої дійшла група; • доповідає про результати роботи групи. 4. Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі. 5. Дотримуйтеся правил активного слухання, головне — не перебивайте один одного. 6. Обговорюйте ідею, а не учня, який висловив цю ідею. 7. Утримуйтеся від оцінок та образ учасників групи. 8. Намагайтеся дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка, яка має право на існування.
 15. 15. Зауваги щодо проведення групових робітГрупу учнів має обєднувати спільна мета. Усе, що пропонують учні, треба некритикувати, а коректно обговорювати. Рішення учнів сприймати серйозно. Цесприятиме створенню атмосфери співпраці, вироблятиме навички критичного мислення. Не слід створювати великі групи, робота в нихпотребує інших технологій. Члени групи під час роботи сидять обличчямодин до одного.
 16. 16. Як контролювати роботу учнів у групах? Одним зі способів дати учням можливість проаналізувати індивідуальну поведінку членів групи є призначення «спостерігачів», «експертів» або «опонентів», які відзначають роботу груп, відповіді, задають додаткові питання. Такі звіти допомагають членам групи акцентувати увагу на тому, як вони виконували завдання. «Спостерігачі» повинні помічати ознаки певної поведінки, визначати, як члени групи можуть упоратися з проблемами, що виникають під час роботи. Звітуючи перед групою, «спостерігачі» зобов’язані запропонувати свої нотатки (записи висловлювань) в максимально описовій і об’єктивній формі.
 17. 17. Варіативність співпраці в групі
 18. 18. Типи уроків з груповими формами роботи За посібником Полетило Є.А.: Урок - семінар; Урок - прес - конференція; Урок - змагання; Урок - обговорення; Урок-гра "Що? Де? Коли?"; Урок міжпредметного узагальнення (або інтегрований урок); Урок експериментального випробування (або урок - експериментальне дослідження); Урок винахідництва (або урок фантазії); Урок - літературний аукціон; Урок - залік (урок - узагальнений огляд знань); Здвоєний урок (бінарний урок); Урок конструювання; Урок – презентація (компютерний урок).
 19. 19. Типи уроків з груповими формами роботи дискусії; дебати; заняття-лекції; урок - конференція; семінар-дослідження; заняття-композиції тощо
 20. 20. Чому навчає групова робота  співпрацювати  ставити питання  вирішувати проблеми  домовлятися  розподіляти ролі та відповідальність  слухати інших  переконувати інших  відповідати за себе
 21. 21. Літерат ура 1. А.Б.Воронцов. Практика розвивального навчання за системою Д. Б. Ельконіна - В. В. Давидова / З досвіду роботи ЕУК Школа розвитку (підрозділу школи № 1133 м. Москви). - М.: ЦПРО Розвиток особистості, 1998 2. С.Танцоров. Групова робота. Дослідницька розробка для вчителя. - Рига: ПЦ Експеримент, 1997 3. І.В.Носова. Особливості роботи в малих групах. - Ж. Початкова школа плюс до і після, № 6 - 2004 р., стор 69 4. Битянова М. Групповая работа в школе // Школьный психолог – 2003. – №1. 5. Воронцов А. Б., Чудинова Е. В. Учебная деятельность : введение в систему Д. Б. Эльконина – В. В. Давидова. – М. : Издатель Рассказов А.И., 2004. 6. Зельцерман Б. А., Рогалева Н. В. Учись! Твори! Развивайся!. – Рига, 1997. 7. Кондратюк Е. М., Толмачова И. Н., Шилкунова З. И. Урок в системе развивающего обучения : Особенности организации групповой работы / Под ред. : А. К. Дусавицкого. – Х. : ЦПиМРО, 2002. 8. Танцоров С. Т. Групповая работа в развивающем образовании. – Рига, 1997. 9. Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. – Томск : Пеленг, 1994. 10. Активные формы преподавания литературы. – М.: Наука, 1991. 11. Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Методика преподавания литературы. – М.: Наука, 1999. 12. Лиймет Х.Й. Групповая работа на уроках. – М., 1975.
 22. 22. Дякую за увагу

×