Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫טקסונומיות המתייחסות לתהליכי‬      ‫הלמידה‬   ‫הטקסונומיה של בלום )8791(‬ ‫הטקסונומיה העתידית של פסיג )2002(‬  ...
‫הטקסונומיה של בלום‬                   ‫ידע‬ ‫‪ ‬התנהגויות המדגישים את הזיכרון של רעיונות, חומר‬   ...
‫הבנה‬               ‫התלמיד יודע מה נאמר‬‫יכול להשתמש בחומר או ברעיון שנמסר לו בלי להתייחס‬        ...
‫יישום‬     ‫שימוש בכללים, עקרונות מידע,‬  ‫הנחות, תיאוריות או הפשטות אחרות‬‫שנלמדו בעבר במצבים מסוימים, במצבים‬  ...
‫אנליזה‬‫שבירת היחידה של חומרי הלימוד לחלקים המרכיבים‬     ‫‪‬‬         ‫אותה והבנת היחס בין חלקים אלה.‬‫מטר...
‫סינתזה‬          ‫‪ ‬יצירת יצירה שלמה חדשה ע"י:‬        ‫צירופים של רעיונות ממקורות שונים‬  ‫‪‬‬‫]הבונ...
‫הערכה‬‫שיפוט באשר לערכם של רעיונות, עבודות, פתרונות, שיטות‬                 ‫וכיו"ב במטרה מסוימת.‬‫שימוש ...
‫הטקסונומיה העתידית )פסיג(‬          ‫הקטגוריה: ידע‬‫מילות מפתח‬     ‫מונחים התנהגותיים‬    ‫הגדרה‬   ...
‫הקטגוריה: הבנה‬ ‫מילות מפתח‬      ‫מונחים התנהגותיים‬       ‫הגדרה‬     ‫להרחיב מודלים קיימים להרחיב;‬ ...
‫הקטגוריה: יישום‬‫מילות מפתח‬       ‫מונחים התנהגותיים‬        ‫הגדרה‬   ‫ליזום שינויים;‬     ‫להפיק ...
‫הקטגוריה: אנליזה‬  ‫מילות מפתח‬     ‫מונחים התנהגותיים‬          ‫הגדרה‬  ‫בחירה רלוונטית;‬      ‫ל...
‫הקטגוריה: סינתזה‬‫מילות מפתח‬     ‫מונחים התנהגותיים‬      ‫הגדרה‬    ‫לאתר;‬   ‫לפתח מיומנויות של איתור...
‫הקטגוריה: הערכה‬‫מילות מפתח‬    ‫מונחים התנהגותיים‬     ‫הגדרה‬     ‫פוסל;‬  ‫לדעת לבחור קריטריונים להעריך...
‫הקטגוריה: השבחה‬ ‫מילות מפתח‬       ‫מונחים התנהגותיים‬       ‫הגדרה‬       ‫התאמה;‬   ‫התאמה - ליצו...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Homepage reg files_טקסונומיות למידה

494 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Homepage reg files_טקסונומיות למידה

 1. 1. ‫טקסונומיות המתייחסות לתהליכי‬ ‫הלמידה‬ ‫הטקסונומיה של בלום )8791(‬ ‫הטקסונומיה העתידית של פסיג )2002(‬ ‫באה להוסיף ולהרחיב על בלום‬‫89381/1112/‪http://info.smkb.ac.il/home/home.exe‬‬
 2. 2. ‫הטקסונומיה של בלום‬ ‫ידע‬ ‫‪ ‬התנהגויות המדגישים את הזיכרון של רעיונות, חומר‬ ‫או תופעות.‬ ‫‪ ‬ידע כולל: ידע של פריטים, ידע של מינוחים, ידע של‬ ‫עובדות ספציפיות, ידע של דרכים ואמצעים לטיפול‬ ‫בידיעות ספציפיות, ידיעות מוסכמות, ידע של רצפים‬‫ומגמות, ידע של מיונים וקטגוריות, ידע של קריטריונים,‬ ‫ידע של מתודולוגיה, ידע של הפשטות בתחום נתון,‬ ‫ידע של עקרונות והכללות, ידע של תיאוריה ומבנים‬
 3. 3. ‫הבנה‬ ‫התלמיד יודע מה נאמר‬‫יכול להשתמש בחומר או ברעיון שנמסר לו בלי להתייחס‬ ‫בהכרח לחומר אחר.‬ ‫החומר יכול להימסר בע"פ או בכתב, בצורה מילולית,‬ ‫סמלית או מוחשית.‬ ‫ההבנה מתחלקת לשלוש רמות: תרגום, פירוש,‬ ‫ואקסטרפולציה )הרחבה מעבר לתחום הנלמד(.‬
 4. 4. ‫יישום‬ ‫שימוש בכללים, עקרונות מידע,‬ ‫הנחות, תיאוריות או הפשטות אחרות‬‫שנלמדו בעבר במצבים מסוימים, במצבים‬ ‫חדשים וממשיים.‬
 5. 5. ‫אנליזה‬‫שבירת היחידה של חומרי הלימוד לחלקים המרכיבים‬ ‫‪‬‬ ‫אותה והבנת היחס בין חלקים אלה.‬‫מטרתו של ניתוח כזה להבהיר את החומר ויסודותיו‬ ‫‪‬‬ ‫ולברר את דרכי ארגונו.‬ ‫התלמיד ילמד להבחין בין עובדות להשערות, לזהות‬ ‫‪‬‬ ‫מסקנות והוכחות,‬ ‫להבדיל בין חומר רלוונטי לחומר שאינו רלוונטי,‬ ‫‪‬‬ ‫לשים לב ליחסים שבין הרעיונות שבחומר,‬ ‫‪‬‬ ‫להבין מהן ההנחות הסמויות בטקסט,‬ ‫‪‬‬
 6. 6. ‫סינתזה‬ ‫‪ ‬יצירת יצירה שלמה חדשה ע"י:‬ ‫צירופים של רעיונות ממקורות שונים‬ ‫‪‬‬‫]הבונים[ מבנים ודפוסים העומדים ביסודה של היצירה‬ ‫‪‬‬ ‫החדשה.‬ ‫‪ ‬סינתזה כוללת:‬ ‫יצירת תמסורת ייחודית,‬ ‫‪‬‬ ‫יצירת תוכנית או הצעות,‬ ‫‪‬‬ ‫יצירת מערכי פעולה,‬ ‫‪‬‬ ‫גזירה של מערכת יחסים מופשטים‬ ‫‪‬‬
 7. 7. ‫הערכה‬‫שיפוט באשר לערכם של רעיונות, עבודות, פתרונות, שיטות‬ ‫וכיו"ב במטרה מסוימת.‬‫שימוש בקריטריונים ובסטנדרטים של אומדנים, שיקבעו את‬ ‫מידת‬‫הדיוק, התכליתיות, השימושיות וכיו"ב של הפרטים. הערכה‬ ‫כוללת: שפיטה במונחים של ראיות פנימיות ושפיטה על פי‬ ‫קריטריונים חיצוניים.‬
 8. 8. ‫הטקסונומיה העתידית )פסיג(‬ ‫הקטגוריה: ידע‬‫מילות מפתח‬ ‫מונחים התנהגותיים‬ ‫הגדרה‬ ‫לדעת היכן למצוא את לאתר;‬ ‫להשיג בזמן אמת‬‫לדעת היכן לחפש;‬ ‫הפרטים;‬ ‫יישום מוצלח של‬ ‫לסנן;‬ ‫לדעת אסטרטגיות‬ ‫מידע.‬ ‫להתעדכן;‬ ‫חיפוש;‬ ‫לפתח סמלים חדשים להשמיט;‬ ‫בחברה סופר-סמלית; לפתח.‬ ‫לפתח מוסכמות.‬
 9. 9. ‫הקטגוריה: הבנה‬ ‫מילות מפתח‬ ‫מונחים התנהגותיים‬ ‫הגדרה‬ ‫להרחיב מודלים קיימים להרחיב;‬ ‫הבנה רבת פנים של מידע‬‫של חשיבה; להציב את להציב בפסיפס רחב;‬ ‫מסוים, הצבת קטעי מידע‬ ‫צורת החשיבה בפסיפס‬ ‫באופנים שונים כאשר לכל‬ ‫להמציא סמלים;‬ ‫גדול יותר; להמציא‬ ‫סמלים לדברים מוחשיים לקשר יחסית.‬ ‫הרכב משמעות שונה.‬ ‫ולסחור באותם סמלים;‬ ‫ליצור היסקים ואנלוגיות‬ ‫באופנים שונים ומנקודות‬ ‫מבט שונות‬
 10. 10. ‫הקטגוריה: יישום‬‫מילות מפתח‬ ‫מונחים התנהגותיים‬ ‫הגדרה‬ ‫ליזום שינויים;‬ ‫להפיק רעיונות חדשים מרעיון ישן, שימוש בקודים‬ ‫לצורך יישום בזמן אמת של מידע ובסמלים חדשים וישנים; להגמיש;‬ ‫רלוונטי בווריאציות שונות.‬ ‫להחליט;‬ ‫שינוי קודים וסמלים‬ ‫ליצור משמעות חדשה לסמלים‬ ‫ישנים.‬ ‫לארגן מחדש.‬ ‫חדשים,‬ ‫ליצור משמעות חדשה לסמל קיים‬ ‫ליצור סמל חדש למשמעות קיימת‬
 11. 11. ‫הקטגוריה: אנליזה‬ ‫מילות מפתח‬ ‫מונחים התנהגותיים‬ ‫הגדרה‬ ‫בחירה רלוונטית;‬ ‫ליצור יחסים;‬ ‫שבירת יחידה או חומר לימוד‬‫חידוד בראייה אישית;‬ ‫להבחין בין יחסים;‬ ‫לחלקים המרכיבים אותה. בניית‬ ‫פירוק ובניית יחסים‬ ‫לנתח פיסות מידע‬ ‫מערכות יחסים שונות/‬ ‫בדרכים שונות; להעריך בין חלקי מידע.‬ ‫מגוונות/מנוגדות מאותם חלקי‬ ‫מהימנות מידע‬ ‫יחידה.‬ ‫להציב חלקי מידע‬ ‫בחירת מידע מתוך אוקיינוס המידע‬ ‫ביחסים שונים תוך‬ ‫מודעות לכך שהיחסים‬ ‫הדינמי, תוך ערכי שיפוט‬ ‫יהיו נתונים להשפעות‬ ‫פרסונאליים/ תרבותיים/ אתניים,‬ ‫של זמן, מרחב‬ ‫הצבת קטעי מידע במבנים רב‬ ‫ואינטואיציה אישית.‬ ‫ממדיים במרחב,‬ ‫עריכת סימולציה של יישומים‬ ‫שונים ליחסים שונים‬ ‫סימולציה של פרספקטיבות שונות‬ ‫במרחב הרב ממדי.‬
 12. 12. ‫הקטגוריה: סינתזה‬‫מילות מפתח‬ ‫מונחים התנהגותיים‬ ‫הגדרה‬ ‫לאתר;‬ ‫לפתח מיומנויות של איתור‬ ‫לזהות;‬ ‫יסוד בדיד מפיסות מידע‬ ‫יצירת מצרפים שונים‬ ‫שממנו נלקח במטרה לתת לו‬ ‫לקשר‬ ‫משמעות חדשה.‬ ‫בעלי משמעויות שונות‬ ‫מיחידות מידע נתונות‬
 13. 13. ‫הקטגוריה: הערכה‬‫מילות מפתח‬ ‫מונחים התנהגותיים‬ ‫הגדרה‬ ‫פוסל;‬ ‫לדעת לבחור קריטריונים להעריך איכותית‬ ‫מעבד;‬ ‫ולא רק כמותית,‬ ‫מתאימים ולפתח‬ ‫בודק;‬ ‫להתמקד ולקשר‬ ‫קריטריונים חדשים,‬ ‫בין מכלול הפריטים‬ ‫בכדי לעשות הערכה‬ ‫מעמת.‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫שתהיה שימושית‬ ‫להמשך התפתחות‬ ‫הלמידה והעשייה.‬ ‫כמו-כן, יש לעשות‬ ‫הערכה גם על הנסתר‬
 14. 14. ‫הקטגוריה: השבחה‬ ‫מילות מפתח‬ ‫מונחים התנהגותיים‬ ‫הגדרה‬ ‫התאמה;‬ ‫התאמה - ליצור תוצר‬ ‫המיומנות לבחור‬‫קונוטציה; סימולטניות.‬ ‫חדשני ע"י קישור‬ ‫קוגנטיבי אישי בין שני‬ ‫במצרף המתאים של‬ ‫)בו-זמניות(‬ ‫תחומים, שנראים‬ ‫מידע וליישמו בפתרון‬ ‫כרחוקים זה מזה.‬ ‫בעיות בסיטואציות‬ ‫קונוטציה - המשמעות‬ ‫שונות – בזמן ובמקום,‬ ‫האישית המתקשרת‬ ‫בתודעתו של אדם‬ ‫ובכך להשביח את‬ ‫מסוים לפיסת מידע‬ ‫המצרף.‬ ‫מסוימת.‬ ‫העוז לשכוח.‬

×