Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

פדגוגיות חדשניות בעידן האינטרנט ותפקיד המורה

2,493 views

Published on

פדגוגיות חדשניות בעקבות התפתחות רשת האינטרנט מווב 1.0 לווב 2.0

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

פדגוגיות חדשניות בעידן האינטרנט ותפקיד המורה

 1. 1. קונקטיביזם : למידה כיצירת רשת - האם תיאוריית למידה חדשה או פדגוגיה חדשנית מבוססת תקשוב ? ד " ר רפי דודזון בית יציב 3/3/2010
 2. 2. Learning media are evolving rapidly books podcasts/ vodcasts CDs streaming media tapes web pages DVDs simulators downloadable documents chat rooms instant messaging email forums social networks wikis web conferencing blogs telephone teleconferencing SMS workbooks
 3. 3. תכנות בבייסיק אימון ותרגול אדם - מכונה לוגו דואר אלקטרוני מסדי נתונים וסימולציות מידע וחומרי למידה ברשת תוכנות פתוחות פלטפורמות ללמידה ברשת סביבת למידה אישית (+ שיתופית ) רכישת שפה באמצעות המחשב ללמד את התלמיד לחשוב לא רק לתכנת להשתמש במערכות מחשב להוראה אישית והגדלת ההצלחה במבחנים להשתמש במחשבים ככלים , כמו שהמבוגרים עושים שילוב המחשב בתוכנית הלימודים הקיימת תלמידים לומדים הכי טוב על ידי יצירת תוצרים והצגתם תן לתלמידים להיות חלק מהעולם האמיתי עבודות התלמידים יפורסמו ברשת ( באתר בית הספר ) למידה משותפת מתרחשת דרך " משא ומתן על משמעות " הלומד לומד לאורך כל חייו יש למזג בין למידה פורמאלית ולא פורמאלית ולהעביר שליטה ללומד עבודה עם היפרטקסט ומולטימדיה החינוך הפורמאלי בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית 2008 2003 2000 1997 1994 1991 1988 1985 1982
 4. 4. שינויים באופיה של רשת האינטרנט
 5. 5. דוגמאות לסביבות ווב 2.0 <ul><li>שיתוף סימניות </li></ul><ul><li>פודקאסטינג ( שידורים קוליים ) </li></ul><ul><li>בלוגים ( יומני - רשת ) </li></ul><ul><li>ויקי </li></ul><ul><li>רשתות חברתיות </li></ul><ul><li>Social Bookmarking </li></ul><ul><li>Podcasting </li></ul><ul><li>Blogs </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Social Networks </li></ul><ul><li>המשותף לכל הדוגמאות : </li></ul><ul><li>הסביבה היא שיתופית </li></ul><ul><li>בכולן אנחנו גם יצרנים וגם צרכנים של מידע </li></ul><ul><li>ברובן אנחנו ( גם כלומדים ) יכולים לעצב בעצמנו את הסביבה בה אנו נמצאים </li></ul><ul><li>כולן פרושות כרשתות גלובליות ללא מגבלות של זמן ומקום </li></ul>
 6. 6. Collaboration שיתופיות -
 7. 7. יצירת ידע משותף
 8. 8. הפורום כסביבת חקר משותפת <ul><li>תהליכים ותוצרים של השיח הבין - אישי במרכז </li></ul>
 9. 9. בלוגים – סביבת חקר אישית וקבוצתית תהליכים ותוצרים של הלומד - חוקר במרכז
 10. 10. סביבות למידה פרסונליות
 11. 11. מאפיינים של בלוגים <ul><ul><li>הבלוג מאפשר ללומדים לדבר על עצמם ועל חוויותיהם באופן חופשי ומתי שהם רוצים . </li></ul></ul><ul><ul><li>עיצוב הבלוג , מרכיביו הויזואליים והטקסטואליים הם בידי הלומד ונתונים להחלטתו בלבד . </li></ul></ul><ul><ul><li>מוקד השיח הבין - אישי נמצא בבלוג של כל לומד בנפרד . </li></ul></ul><ul><ul><li>הערה : אפשר גם לעבוד בבלוגים קבוצתיים ואז כל קבוצה מהווה &quot; ישות &quot; בפני עצמה בדומה ליחיד </li></ul></ul>
 12. 12. סביבת חקר שיתופית ( ויקי ) <ul><li>במרכז תהליכים ותוצרים של קהילת הלומדים במרכז </li></ul>
 13. 13. הבסיס האפיסטמיולוגי של תיאוריות למידה אובייקטיביזם פרגמטיזם אינטרפרטיביזם ידע מבוזר ↓ ↓ ↓ ↓ ביהביוריזם קוגניטיביזם קונסטרוקטיביזם קונקטיביזם
 14. 14. מה חסר בתיאוריות הלמידה הקיימות <ul><li>ידע מתפתח ומתעדכן במהירות וכל הזמן . </li></ul><ul><li>היסודות עליהם מושתתים תחומי הידע רבים משתנים ללא הרף . </li></ul><ul><li>דרישות הולכות וגוברות לכישורי למידה לאורך כל החיים יותר מאשר לידע ספציפי כלשהו . </li></ul><ul><li>עליית החשיבות של הדדיות ושיתופי פעולה בתוך ארגונים , בין ארגונים ובין פרטים , יותר מאשר למידה וידע של יחידים . </li></ul><ul><li>תיאוריות הלמידה הקיימות מתייחסות ללמידה כתהליך פנימי בלבד של כל פרט ולא כוללות את המרכיב של הלמידה &quot; החיצונית &quot; ללומד . </li></ul><ul><li>תיאורית הלמידה של היום לא מסבירות למידה ארגונית </li></ul>
 15. 15. <ul><li>&quot; הקונקטיביזם אומר כי הידע מפוזר במרחבי רשת של קשרים ולכן למידה היא זו המכילה את היכולת לבנות ולחצות את הרשת לאורכה ולרוחבה , לקיים קשרים הדדיים עם כלים כמו המחשב , ועם עמיתים ללמידה &quot; </li></ul><ul><ul><li>http://halfanhour.blogspot.com/2007/02/what-connectivism-is.html </li></ul></ul>
 16. 16. קהילת למידה ע &quot; פ הקונקטיביזם <ul><li>&quot; קהילת למידה היא קשר (node) אחד ברשת גדולה של קשרים . </li></ul><ul><li>הרשת מורכבת משניים או יותר קשרים הקשורים לצורך שיתוף משאבים . </li></ul><ul><li>קשרים יכולים להיות מכל סדר גודל וחוזק , תלוי בריכוז המידע , מספר הפרטים המנווטים דרך כל קשר יחיד מתוך כלל הקשרים &quot;. </li></ul><ul><li>(Downes, 2008) </li></ul>
 17. 17. <ul><li>בקונקטיביזם ידע גם מפוזר ברכיבים חיצוניים ללומד הלומד יכול להתחבר אליהם מכל מקום ובכל רגע לצורך חשיבה , פתרון בעיות והסקת מסקנות בעזרתם של : </li></ul><ul><ul><li>מחשבים </li></ul></ul><ul><ul><li>רשתות </li></ul></ul>
 18. 18. עוצמת השיתוף <ul><li>סיימנס בתיאוריית הקונקטיביזם מדגיש את מקומם וחשיבותם דווקא של הקשרים בעלי עוצמת השיתוף הנמוכה </li></ul><ul><li>קשרים חלשים הם קישורים או גשרים המאפשרים חיבורים קצרים בין יחידות מידע . </li></ul><ul><li>המושג קשרים חלשים מבטא הבנה כי רוב המידע שלנו בא מחיבורים חלשים לרשתות שאינן הרשתות אליהן אנחנו שייכים . הרשת האישית שלנו מאוכלסת בפיסות מידע המשתלבות עם אלה שלנו או לפחות דומות להן . </li></ul><ul><li>על מנת שחדשנות בולטת תתרחש אנחנו לעיתים נסמכים קשרים חלשים / רופפים לרשתות פחות מוכרות לנו . קשרים אלה מספקים התבוננות לתוך אופני והתנהגויות מחשבתיות שונות מאד מאלה שלנו . </li></ul>
 19. 19. הקונקטיביזם (1) הנחות יסוד <ul><li>קצב התווספות מידע חדש הוא מעריכי – המידע מכפיל את עצמו במהירות גדולה יחסית . מידע בתחומים מסויימים מתיישן תוך מספר חודשים . </li></ul><ul><li>כיום בני אדם משנים לעיתים תכופות , את תחומי העיסוק והעניין שלהם לאורך חייהם . </li></ul><ul><li>הלמידה הלא פורמלית תופסת מקום מרכזי וחשוב בהתנסויות ובלמידה של האדם לאורך חייו . </li></ul><ul><li>יש כיום אופנים שונים של למידה ולכן המושג ' ללמוד ', משנה פניו – קהילות של עשייה , למידה אישית ברשת , למידה תוך כדי ביצוע משימות עבודה . </li></ul>
 20. 20. הקונקטיביזם (2) הנחות יסוד <ul><li>למידה היא תהליך מתמשך ובלתי נפסק לאורך החיים . </li></ul><ul><li>עבודה ולמידה הם תהליכים שלא ניתנים להפרדה , המתבצעים בשילוב . </li></ul><ul><li>הטכנולוגיה שינתה את מוחנו – הכלים הטכנולוגיים בהם אנו משתמשים מגדירים ומעצבים את חשיבתנו . </li></ul><ul><li>היחיד והארגון אליו הוא שייך הם שניהם אורגניזם לומד . הפניית תשומת הלב לניהול ידע מצביעה על חשיבותה של תיאוריה המנסה להסביר את הקשר בין הלמידה של היחיד ללמידה של הארגון . </li></ul>
 21. 21. הקונקטיביזם (3) הנחות יסוד <ul><li>תהליכים רבים שבהם עסקו תיאוריות למידה קודמות , בעיקר אלה שעסקו בתהליכים קוגניטיביים של עיבוד מידע , נתמכים ומתבצעים כיום על ידי טכנולוגיות . ( כאן יש טיעון בדבר שינוי בתפיסה של עיבוד מידע על ידי בני אדם כחלק מתהליכי הלמידה שלהם – טיעון מעניין המעורר ויכוח גדול ). </li></ul><ul><li>ל ' לדעת איך ' ( ידע פרוצדוריאלי ) ו ' לדעת מה ' ( ידע היגדי ) מתווסף ל ' דעת היכן ' כלומר לדעת ולהבין היכן ניתן למצוא את הידע הנחוץ . </li></ul>
 22. 22. איפה המידע צריך להימצא ? <ul><li>בכל התיאוריות הקיימות ידע נוצר בראשו של הלומד </li></ul><ul><li>אם כן מה צריך להיות בראש הלומד המידע ממנו הוא יבנה את הידע על ידי יצירת סכמות מנטליות או הידע כיצד לפעול בסביבה המתוקשבת ? </li></ul><ul><li>האם יש מידע מינימלי שחייב להיות בראש הלומד ? אם כן – בעידן של כמויות מידע רבות מהו המידע הזה ( מאה מושגים ביהדות ? באזרחות ? בציונות ? בספרות ? בחשבון ?), אולי המידע צריך להיות מחוץ לראשו של הלומד והלומד צריך ידע כיצד להתחבר למידע ולעבדו ישירות או לאחר השגתו ? </li></ul><ul><li>מה , ועד כמה , צריך לדעת לחשב ולעבד בראש נתונים ומידע ? </li></ul><ul><li>מה צריך לדעת לבצע באמצעות התקשוב ותוכנות מתאימות ולא באמצעות מוחנו ? </li></ul>
 23. 23. כיצד מתרחשת למידה ע &quot; פ תיאוריות למידה מקובלות ? <ul><ul><li>ביהביוריזם - הלמידה מניחה כי המוח ומנגנון החשיבה הם קופסה שחורה ולכן מוקד הלמידה הוא בתצפית וההתבוננות בהתנהגות כפי שהיא נצפית ( הלמידה היא תהליך של גירוי ותגובה ). </li></ul></ul><ul><ul><li>קוגניטיביזם - הלמידה מובנית ומתוכננת ומבוססת על הבנה של תהליכים קוגניטיביים במוחו של הלומד ( הלמידה היא תהליך פנימי של הבניית סכמות חשיבה במוח הלומד ). </li></ul></ul><ul><ul><li>קונסטרוקטיביזם - הלמידה מתבצעת באופן חברתי , אבל המשמעות מופקת באופן אישי על ידי כל לומד בנפרד ( הלמידה היא תהליך במוח של מתן פרשנות תלוית הקשר חברתי ותרבותי של הלומד ) . </li></ul></ul><ul><ul><li>קונקטיביזם - הלמידה מבוזרת ברשת , חברתית במהותה , מועצמת ע &quot; י טכנולוגיה ובעלת מאפיינים של היכרות ופרשנות . למידה אינה תהליך אישי בלבד אלא כוללת יצירת רשת של קשרים גם מחוץ למוח של הלומד . </li></ul></ul>
 24. 24. גורמים משפיעים <ul><ul><li>ביהביוריזם - גורמים של שינון , הענשה / תגמול וגירוי . </li></ul></ul><ul><ul><li>קוגניטיביזם - סכימות חשיבה קיימות . ניסיון קודם . </li></ul></ul><ul><ul><li>קונסטרוקטיביזם - מעורבות והתנסות , השתתפות פעילה , גורמים חברתיים ותרבותיים . </li></ul></ul><ul><ul><li>קונקטיביזם - הגורמים : מגוון עצום של אפשרויות , מידע ובני אדם הקיים ברשת . חוזק הקשרים בין בני האדם עצמם ובינם לבין המידע ברשת . </li></ul></ul>
 25. 25. תפקיד הזיכרון <ul><ul><li>ביהביוריזם - המוח חומרה להכלת תוצרי שינון וניסיון . שינון והענשה משפרים אותו . </li></ul></ul><ul><ul><li>קוגניטיביזם - אחסון , הצפנה ואחזור ( גיגול של המוח ). </li></ul></ul><ul><ul><li>קונסטרוקטיביזם - עירוב ושילוב בין ידע קודם לידע חדש . </li></ul></ul><ul><ul><li>קונקטיביזם - בעל תכונות של התאמה והסתגלות , ייצוג של מצבים חדשים , קיים ברשתות ולא רק אצל הלומדים </li></ul></ul>
 26. 26. כיצד מתרחשת העברת המידע אל הלומד ? <ul><ul><li>ביהביוריזם - גירוי ותגובה </li></ul></ul><ul><ul><li>קוגניטיביזם - שכפול ידע בונה את ה &quot; ידען &quot; ( מתורגם מסיימנס – מבלי שברור לי למה בדיוק התכוון – ר . ד .) </li></ul></ul><ul><ul><li>קונסטרוקטיביזם - חיברות </li></ul></ul><ul><ul><li>קונקטיביזם - התחברות ויצירת קשרים ליחידות קטנות ( nodes ) ורבות של מידע ותקשורת המבוזרות ברשת האינטרנט . </li></ul></ul>
 27. 27. דרכי הלמידה המתאימות ביותר <ul><ul><li>ביהביוריזם - מטלות ( משימות ) מבוססות אימון ותרגול פתרון בעיות . </li></ul></ul><ul><ul><li>קוגניטיביזם - הסברים סיבתיים , מטרות ברורות . </li></ul></ul><ul><ul><li>קונסטרוקטיביזם - עמימות חברתית , משימות ופעילויות פתוחים ולא מובנים בצורה סופית ומוחלטת ill defined) ) </li></ul></ul><ul><ul><li>קונקטיביזם - למידה מורכבת , דרכי הלמידה משתנות לעיתים קרובות , שימוש במקורות רבים מגוונים ומתעדכנים כל הזמן . </li></ul></ul>
 28. 28. ראיה מערכתית אקולוגית של למידה <ul><li>מסננים : </li></ul><ul><li>ערכים </li></ul><ul><li>אמונות </li></ul><ul><li>זוויות ראיה </li></ul><ul><li>מתווכים : </li></ul><ul><li>שפה </li></ul><ul><li>אמצעי תקשורת </li></ul><ul><li>טכנולוגיה </li></ul>מימדים של למידה : ללמוד על ללמוד לעשות ללמוד להיות ללמוד היכן ללמוד להעביר <ul><li>ערכי הרשת : </li></ul><ul><li>אינטגרציה </li></ul><ul><li>ריבוי - מימדים </li></ul><ul><li>מושגי למידה : </li></ul><ul><li>נתונים </li></ul><ul><li>מידע </li></ul><ul><li>ידע </li></ul><ul><li>משמעות </li></ul><ul><li>הבנה </li></ul><ul><li>חכמה </li></ul>פורמלי לא פורמלי קהילות למידה עצמית תמיכה בביצוע ניסיון , משחקים , הדמיות מנטורינג ושוליאות התכוונות ללמידה שינויים / מעברים אקולוגיה של למידה
 29. 29. קונקטיביזם הלומד במרכז והלמידה שלו מבוזרת למידה מסורתית המורה במרכז והלמידה ממוקדת מקום
 30. 30. מודל המורה ע &quot; פ תיאוריית הקונקטיביזם של סיימנס : <ul><li>טביעת ידו של המומחה ( המורה כאוצר ) נוכחת בתצוגה של המוצגים , במשאבים המשמשים בכיתה , ובמושגים בהם דנים . </li></ul><ul><li>כאשר הלומדים מערבים בלמידתם את חומרי הלמידה ותכניה , פעולת האצירה של המורה משתקפת היטב במושגי המפתח של תחום הדעת המשמשים את הלומדים . </li></ul><ul><li>המורה כאוצר נמצא מאחורי הסצנה של הלמידה אבל באותה העת מספק לה אינטרפטציה ( פרשנות ), הכוונה , אתגור ( פרובוקציה ) ולעיתים הדרכה והנחיה . </li></ul><ul><li>המורה כאוצר מכיר באוטונומיה המלאה של הלומד . </li></ul>
 31. 31. המורה ע &quot; פ סיימנס <ul><li>המורה כאוצר מבין את התסכול אצל לומדים העוסקים בחקר טריטוריות לא מוכרות כשאין בידם מפה , ולכן משמש כ ' לומד מומחה '. </li></ul><ul><li>המורה במקום להעביר ידע יוצר מרחבי למידה בהם הלומדים יכולים ליצור , לחקור , ולקשר בין דברים . למרות שהמורה כאוצר מבין את תחומו היטב הוא אינו דבק בגישה המסורתית הרואה את המורה במרכז הכיתה , כחלק ממבנה וחלוקת הכוח בתוך הכיתה . </li></ul><ul><li>לפי תפיסתו של סיימנס ' המורה כאוצר ' מאזן בין החופש של הלומד כפרט לבין פרשנות מושכלת של הנושא הנחקר . </li></ul><ul><li>בעוד הלומדים חופשיים לחקור , המורה כאוצר מפגיש אותם עם מושגים ומוצגים המייצגים את תחום הדעת . יחד עם זאת , החופש של הלומדים לחקור הוא ללא גבולות . </li></ul>
 32. 32. מורה כמעצב סביבת הלמידה <ul><li>המורה לא יכול לעצב את הלמידה של הלומד אלא רק את סביבות הלמידה שלו ולהתאימן ללמידה משמעותית </li></ul>
 33. 33. מימדי העיצוב של המורה במרחבי הלמידה <ul><li>עיצוב זמן – סינכרוני ואסינכרוני ( בכיתה ובבית ) </li></ul><ul><li>עיצוב מרחב – ( כיתתי , בית - ספרי , חוץ בית - ספרי ). סינכרוני ( לומדים באותו המרחב ), אסינכרוני ( לומדים במרחבים שונים ). מרחב וירטואלי לעומת מרחב פיזי . </li></ul><ul><li>עיצוב תוכן – חומרי למידה רגילים ודיגיטליים , מאגרי מידע , קישורים </li></ul><ul><li>עיצוב אינטראקטיביות – אינטראקציות בין אישיות , אינטרקציות לומד - מחשב ( לומד - תוכן , לומד - ממשק ) </li></ul><ul><li>עיצוב משימות – הנחיות ל : מה עושים , איך עושים , כמה עושים , מתי עושים – ניסוח כתוב ודבור , הגדרת הנגישות והתאמה ללומד </li></ul><ul><li>עיצוב נורמות התנהגות ( עיצוב חינוכי ) – מודלינג אישי , ערכים , משמעת אישית וכיתתית . </li></ul>
 34. 34. היו מגדלור ולא אי סלומון אומר : &quot; אחרי ניסיון של למעלה מ -30 שנים של מחשוב בארץ ובעולם , מתברר כי למרות קיומם של איים של מצוינות - הם לא התחברו לכדי יבשה אחת &quot;. שיתופיות בתהליך הדדיות אוטונומיות מכוונות עצמית קישוריות סביבות למידה אישיות שיתופיות בתוצרים

×