Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אוריינות 4

1,185 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

אוריינות 4

 1. 1. ‫תוכן המצגת‬ ‫שלב 1 ניתוח המשימה‬ ‫•‬ ‫שלב 2 שאלות לגבי הכותרת‬ ‫•‬ ‫שלב 3 קריאת הטקסט וסימון מילות מפתח‬ ‫•‬‫שלב 4 קריאת השאלות המשימה ורישום פירוט הידע‬ ‫•‬ ‫הנחוץ להתמודדות איתן‬ ‫שלב 5 השלמת הידע החסר‬ ‫•‬ ‫חומרי עזר‬ ‫•‬ ‫שלב 6 פתרון המשימה‬ ‫•‬ ‫קישורים לאתרים‬ ‫•‬
 2. 2. ‫שלב 1 ניתוח המשימה‬ ‫פירוט המידע‬ ‫מידע קיים‬ ‫סוג שאלה‬ ‫מטרת השאלה‬ ‫שאלה מס.‬ ‫במשימה?‬‫טמפרטורת רתיחה,‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫ידע של מדע – תכונות חומרים, שינוי מצב צבירה ופעפוע . יכולות – יישום‬ ‫2‬ ‫התנדפות‬ ‫לא‬ ‫ידע של המדע במצב נתון, תיאור או פירוש תופעה באופן מדעי‬ ‫פעפוע‬ ‫מולקולות‬ ‫לא‬ ‫פתוחה‬ ‫ידע של מדע – תכונות חומרים, גורמים המשפיעים על שינוי מצב צבירה,‬ ‫המבנה החלקיקי של החומר‬ ‫יכולות – תיאור או פירוש תופעה באופן מדעי‬ ‫לא‬ ‫רב ברירה‬ ‫ידע על מדע -שיקולים מדעיים‬ ‫3‬ ‫תגובה כימית‬ ‫לא‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫ידע של מדע – תגובה כימית בין חומרים, יכולות – יישום ידע של המדע‬ ‫4‬ ‫במצב נתון‬ ‫מצבי צבירה‬ ‫לא‬ ‫פתוחה‬ ‫ידע של מדע – תכונות חומרים, שלושת מצבי הצבירה, שינוי מצב צבירה.‬ ‫5‬ ‫שינוי מצב צבירה‬ ‫יכולות – קריאת טבלה ויישום ידע של מדע במצב נתון.‬ ‫טמפ. היתוך‬ ‫טמפ. רתיחה‬ ‫כוחות משיכה בין‬ ‫לא‬ ‫פתוחה‬ ‫ידע של מדע – תכונות חומרים, שלושת מצבי הצבירה והמבנה החלקיקי.‬ ‫6‬ ‫מולקולות‬ ‫יכולות – יישום ידע של המדע‬ ‫לא‬ ‫רב ברירה‬ ‫ידע של מדע – המבנה החלקיקי של יסודות גזיים‬ ‫7‬ ‫עמדות‬ ‫8‬
 3. 3. ‫לפניכם כמה נתונים על היסוד ברום:‬ ‫נוסחה כימית: 2‪Br‬‬ ‫משפחה: הלוגנים‬ ‫מצב צבירה: נוזל )בטמפרטורת החדר(‬ ‫צבע: חום אדמדם‬ ‫‪o‬‬ ‫טמפרטורת היתוך: -07‪C‬‬ ‫טמפרטורת רתיחה: ‪59oC‬‬ ‫דליקות: לא דליק‬ ‫סיכון בריאותי: רעיל, פוגע ברקמות הגוף, גורם לכוויות וגירויים באף,‬ ‫בגרון, בעור ובעיניים )אפילו בריכוז נמוך(.‬‫חומרים לניטרול השפעת הברום: תמיסת אמוניה או נתרן-פרסולפיט %01.‬ ‫תגובות אופייניות: פעיל מאוד – מגיב עם יסודות ותרכובות רבים.‬ ‫שימושים: שימוש עיקרי – חומר גלם לייצור תרכובות ברום בתעשייה‬ ‫ובחקלאות. שימוש משני – לחיטוי מים‬
 4. 4. ‫שלב 4 קריאת השאלות )לא לענות עליהם( ורישום‬ ‫פירוט הידע שנחוץ כדי לענות‬ ‫ולהתמודד עם השאלות של המשימה.‬ ‫שאלה 2‬ ‫תארו )במילים( באמצעות המודל החלקיקי של החומר את התפשטות הברום באוויר מרגע‬ ‫שבירת הבקבוקים.‬ ‫ידע נחוץ: המודל החלקיקי של חומר‬ ‫שאלה 3‬‫אנשי היישובים בסביבה חששו מפגיעה בשיווקם של הפירות והירקות מהאזור שנפגע. הם‬ ‫קיימו אסיפת חירום שבה עלו דעות שונות.‬ ‫אילו מבין הדעות שעלו באסיפה נובעות משיקולים מדעיים?‬ ‫על מנת להרגיע את קהל הקונים יש לאסור את שיווק היבולים לפרק זמן נתון.‬ ‫הברום עלול לשקוע על הפירות והירקות, ולכן יש להפסיק את מכירתם.‬ ‫ברום שבא במגע עם יבולים גורם לפגיעה ברקמות החיצוניות של הפירות והירקות.‬ ‫קונים יחששו לקנות פירות וירקות מאזור האסון.‬ ‫ידע נחוץ: שיקולים מדעיים‬
 5. 5. ‫שלב 5 השלמת הידע החסר‬ ‫) כולל פעילויות והדגמות(‬‫קיימים שלושה חלקיקים יסודיים‬ ‫המרכיבים את כל החומרים:‬ ‫חסרי מטען‬ ‫חשמלי‬ ‫טעונים מטען חשמלי‬ ‫+‬ ‫חיובי‬ ‫טעונים מטען חשמלי‬ ‫שלילי -‬
 6. 6. ‫בעלי מטען חשמלי חיובי.‬ ‫גדולים וכבדים יחסית.‬ ‫בעלי מטען חשמלי שלילי‬‫גודלם ומשקלם זניח יחסית‬ ‫לפרוטונים.‬ ‫חסרי מטען חשמלי.‬ ‫משקלם וגודלם דומה‬ ‫לפרוטונים‬
 7. 7. ‫•‪.http://wwwbrainpop.co.il‬‬ ‫_‪he/category_8/subcategory_98/subjects‬‬ ‫מודל לתיאור מבנה‬ ‫/‬‫האטום. מה נכון ומה לא‬ ‫• סרטון "מבנה החומר –‬ ‫נכון במודל.‬ ‫האטומים"‬ ‫•‬
 8. 8. ‫האטומים השונים מסומלים ע“י אותיות לטיניות.‬ ‫הסימולים מכילים אות אחת או שתיים. האות‬ ‫הראשונה תמיד גדולה והשניה אם יש, תמיד‬ ‫קטנה.‬ ‫‪ - C‬פחמו‬ ‫‪ - H‬מימן‬ ‫‪ - Co‬קובלט‬ ‫‪ - He‬הליום‬ ‫‪ - Cl‬כלור‬ ‫‪ - O‬חמצן‬ ‫‪ -Ca‬סידן‬ ‫‪ - N‬חנקן‬ ‫‪ - B‬בור‬ ‫‪ - Ne‬ניאון‬
 9. 9. ‫‪C2H6O‬‬ ‫4‪CH‬‬‫מספר אטומים הקשורים בקשר חזק‬ ‫יחסית.‬ ‫‪HCl‬‬ ‫8‪S‬‬
 10. 10. ‫מציינת את סוג האטומים ומספרם בכל‬ ‫מולקולה. משמשת גם כשם החומר. )‪2O,H‬‬ ‫3‪(CO2,, NCl‬‬ ‫דוגמא לרישום חמש מולקולות של‬ ‫פחמן ארבע מימני:‬ ‫מספר גדול‬ ‫לפני הנוסחה‬ ‫4‪5CH‬‬ ‫מספר קטן מימין‬ ‫לסמל אטום מציין‬‫מציין את מספר‬ ‫כמה אטומים מסוג זה‬ ‫המולקולות‬ ‫בתוך המולקולה‬
 11. 11. ‫1. מולקולה אחת של פחמן ארבע‬ ‫כלורי.‬ ‫4‪CCl‬‬‫2. שלוש מולקולות פחמן דו חמצני.‬‫2‪3CO‬‬
 12. 12. ‫3. ארבעה אטומי גופרית.‬ ‫‪4S‬‬ ‫4. ארבע מולקולות של דו-מימן‬ ‫גופרי.‬‫‪4H2S‬‬
 13. 13. ‫מולקולות של חומרים שונים מורכבות‬ ‫מצרופים שונים של אטומים.‬ ‫כל שינוי בצרוף המולקולארי, גם הקטן‬ ‫ביותר יוצר חומר שונה.‬ ‫דוגמאות‬‫סדר קשור שונה‬ ‫מספר אטומים שונה‬‫כוהל - ‪CH3CH2OH‬‬ ‫חמצן - 2‪O‬‬ ‫מים - ‪H2O‬‬ ‫אתר - 3‪CH3OCH‬‬ ‫אוזון - 3‪O‬‬ ‫מי חמצן-‬ ‫2‪H2O‬‬
 14. 14. ‫פעילות – בניית מולקולות‬
 15. 15. ‫‪//:httpbrainpop.co.il‬‬‫בסיום הפעילות מומלץ לאכול גם את האלקטרונים וגם את הגרעין – פחות ניקיון! )אירנה(‬
 16. 16. ‫01/1‬ ‫מולקולה‬ ‫אטום‬ ‫7-01סמ‘‬ ‫000,01/1‬ ‫8- 01סמ‘‬ ‫גרעין‬ ‫יחסי הגודל בין הגרעין לאטום‬‫21-01סמ‘‬ ‫משול ליחסי הגודל בין נמלה לבין‬ ‫01/1‬ ‫אצטדיון רמת גן.‬ ‫פרוטון‬ ‫31-01סמ‘‬ ‫000,1/1‬ ‫קווארק‬ ‫פחות מ- 0161-סמ‘‬
 17. 17. ‫‪H2O‬‬ ‫מולקולת מים‬ ‫תכונות החומר יבואו לידי ביטוי רק‬ ‫בצבר - בכמות גדולה מאד של‬ ‫מולקולות .‬‫כוס ” מים “- ‪H2O‬‬ ‫כל כמות חומר הנראית לעין מכילה כמות‬ ‫עצומה של מולקולות.‬ ‫לדוגמא 1 גר‘ מים מכילים בערך:‬ ‫000,000,000,000,000,000,000,03‬ ‫מולקולות‬
 18. 18. ‫תרכובת -‬ ‫יסוד -‬ ‫חומר המורכב מסוג אחד חומר )טהור( הבנוי‬ ‫מסוגים שונים של‬ ‫של אטומים בלבד. )כל‬‫אטומים. )כל המולקולות‬ ‫המולקולות זהות(‬ ‫זהות(‬ ‫דוגמאות -‬ ‫דוגמאות -‬ ‫מימן - ‪2H‬‬ ‫מים - ‪H2 O‬‬ ‫גופרית - 8‪S‬‬ ‫מתאן - 4‪CH‬‬ ‫מי מהחומרים הבאים תרכובת ומי יסוד? חמצן,‬ ‫פחמן דו חמצני, ניאון, ברזל, זהב, סוכר.‬
 19. 19. ‫תערובת‬ ‫חומר טהור‬ ‫שני חומרים טהורים או‬ ‫חומר אחד, נקי, יסוד או‬ ‫יותר המעורבבים יחד.‬ ‫תרכובת.‬‫מי מהחומרים הבאים תערובת‬ ‫אם הוא יסוד הוא מורכב‬ ‫ומי חומר טהור?‬ ‫מסוג אחד של אטומים,‬ ‫מים, פחמן דו חמצני, חמצן,‬ ‫אויר, יין, עץ, אדמה, סוכר,‬ ‫אם הוא תרכובת הוא‬ ‫מלח שולחן.‬ ‫מורכב מסוג אחד של‬ ‫מולקולות.‬ ‫סרטון "תערובות ותרכובות" ‪.http://wwwbrainpop.co.il‬‬ ‫/155_‪/category_8/subcategory_98/subjects‬‬
 20. 20. ‫חומרים‬ ‫האם ניתן להפרידם‬ ‫? או לפרקם‬ ‫חומר טהור‬ ‫תערובת‬ ‫יסוד‬ ‫תרכובת‬ ‫תערובת‬ ‫תערובת‬ ‫הומוגנית -‬ ‫הטרוגנית‬ ‫מורכב‬ ‫מורכבת‬ ‫תמיסה‬‫מאטומים או‬ ‫ממולקולות‬ ‫מולקולות‬ ‫בעלות‬ ‫מאותו סוג‬ ‫אטומים‬ ‫אטומים‬ ‫שונים‬
 21. 21. ‫חומרים‬ ‫יכולים להיות:‬ ‫תערובו‬ ‫או‬ ‫ת‬ ‫טהורים‬ ‫יכולות להיות:‬ ‫לא‬ ‫הומוגניות‬ ‫או‬‫הומוגניות‬ ‫)תמיסות(‬ ‫יכולים להיות:‬ ‫של‬ ‫יסודות בלבד, תרכובות‬ ‫תרכובות‬ ‫או‬ ‫יסודו‬ ‫בלבד או יסודות עם‬ ‫ת‬
 22. 22. ‫חומרים‬ ‫פרוטונים‬‫)+(מטען חיובי‬ ‫גרעין‬ ‫ניוטרונים‬ ‫אטומים‬ ‫ללא מטען‬ ‫אלקטרונים‬ ‫קבוצה של מספר אטומים‬ ‫קשורים בקשר כימי ונקראים‬ ‫מטען חשמלי‬ ‫)-(שלילי‬ ‫מולקולה‬ ‫כאשר האטומים הבונים‬ ‫ערבוב של שני חומרים‬ ‫כאשר האטומים הבונים‬ ‫את המולקולה שונים‬ ‫או יותר שכל אחד‬ ‫את המולקולה הם‬ ‫מהחומרים שומר על‬ ‫מאותו סוג‬ ‫. תכונותיו‬ ‫יסוד‬ ‫תרכובת‬ ‫תערובת‬
 23. 23. ‫תערובת אתאנול ומים - מתקבלת‬ ‫תמיסה ) תערובת עם מים(‬
 24. 24. ‫אוויר הוא כינוי לתערובת הגזים הנמצאים באטמוספירה של‬ ‫כדור הארץ. האוויר מורכב מהגזים הבאים:‬ ‫• חנקן87‬ ‫• חמצן%12‬ ‫• %1 של גזים שונים הכוללים:‬ ‫כמות משתנה של‬ ‫–‬ ‫בין %0 ל- %7 אדי מים‬ ‫פחמן דו-חמצני30.0‬ ‫–‬ ‫כמות מזערית של מימן‬ ‫–‬ ‫גזים אצילים למיניהם )בעיקר ארגון, מעט הליום וכדומה(.‬ ‫–‬‫המרכיבים משתנים בהתאם לאחוז המים באוויר. מרכיבי האוויר‬ ‫משתנים מעט באזורים שונים של העולם בשל גורמים כמו‬ ‫גובה, לחות וגורמים נוספים.‬
 25. 25. ‫של חומר מולקולרי דו‬ ‫אטומי.‬‫מוצ‬ ‫נוזל‬ ‫גז‬ ‫ק‬ ‫)‪(l‬‬ ‫)‪(g‬‬‫)‪(s‬‬
 26. 26. ‫מצב צבירה - ביטוי המתאר את מצבו של חומר, כפי שהוא מתבטא בתכונותיו הפיסיקליות.‬ ‫קיימים שלושה מצבי צבירה: גז, נוזל ומוצק. המעבר ממצב צבירה אחד לאחר כרוך‬ ‫בגלגולי אנרגיה. חומר יכול להימצא בכל אחד משלושת מצבי הצבירה, בהתאם לתנאים‬ ‫החיצוניים של לחץ ו טמפרטורה. מצבי הצבירה של המים הם - קרח )מוצק(, מים )נוזל(‬ ‫ואדים )גז(.‬ ‫לקוח מ-/0815=‪.http://libcet.ac.ilPages/item.asp?item‬‬
 27. 27. ‫מצב גז‬ ‫1. מרחק גדול מאד בין החלקיקים. ניתנים לדחיסה באופן‬ ‫משמעותי.‬ ‫2. חופש תנועה מלא של החלקיקים: ויברציה, רוטציה,‬ ‫טרנסלציה.‬ ‫3. החלקיקים נעים בתנועה אקראיתנוזל ממלא את כל נפח‬ ‫מצב , הגז‬ ‫הכלי.‬ ‫1. מרחק קטן בין החלקיקים.‬ ‫2. חופש תנועה של ויברציה ורוטציה בלבד.‬‫3. משנה צורתו לפי צורת הכלי, ניתן לשפוך אותו מכלי‬ ‫לכלי.‬ ‫מצב מוצק‬ ‫1. החלקיקים קרובים זה לזה. )”נוגעים“(‬ ‫2. חופש תנועה מוגבל ביותר, רק של ויברציה.‬ ‫3. החלקיקים שומרים על סדר, אינם מקבלים את צורת‬
 28. 28. ‫שינויים במצב צבירה של חומרים מנוסחים‬ ‫כתגובות‬ ‫המראה‬ ‫עיבוי‬ ‫התמצקות‬ ‫גז‬ ‫רתיח‬ ‫נוזל‬ ‫היתוך‬ ‫מוצק‬ ‫ה‬ ‫טמפ.‬ ‫טמפ.‬ ‫רתיחה‬ ‫היתוך‬ ‫לכל חומר טמפרטורת היתוך ורתיחה אופייניות לו.‬‫טמפ. ההיתוך והרתיחה מושפעות מחוזק הקשר בין חלקיקי‬ ‫החומר. ככל שהקשר חזק יותר, טמפ. ההיתוך או הרתיחה‬ ‫גבוהים יותר.‬
 29. 29. ‫מה בין רתיחה לאידוי?‬ ‫אידוי‬ ‫רתיחה‬‫שינוי מצב צבירה מנוזל לגז‬ ‫•‬ ‫שינוי מצב צבירה מנוזל לגז‬ ‫•‬‫מתרחש בכל טמפרטורה בה‬ ‫•‬ ‫מתרחשת רק בטמפרטורת‬ ‫•‬ ‫יש נוזל‬ ‫הרתיחה.‬ ‫מתרחש רק על שטח הפנים‬ ‫•‬ ‫מתרחשת בכל נפח הנוזל.‬ ‫•‬ ‫של הנוזל‬ ‫רואים בועות. הבועות‬ ‫•‬ ‫לא רואים בועות.‬ ‫•‬ ‫מכילות גז שנוצר מהנוזל.‬
 30. 30. ‫בחימום מוצק, נוזל או גז‬ ‫הטמפרטורה עולה כי גוברת‬‫טמפרטור‬ ‫התנועה האקראית של‬ ‫ה‬ ‫החלקיקים.‬ ‫גז‬ ‫רתיח‬ ‫טמפ‘‬ ‫ה‬ ‫רתיחה‬ ‫נוזל‬ ‫במהלך ההיתוך או‬ ‫הרתיחה הטמפרטורה‬ ‫היתוך‬ ‫נשארת קבועה. האנרגיה‬ ‫טמפ‘‬ ‫מושקעת בשבירת‬ ‫היתוך‬ ‫מוצ‬ ‫הקשרים בין המולקולות.‬ ‫ק‬ ‫אנרגיה‬
 31. 31. ‫תהליך שבמהלכו נוצרי/ים חומר/ים‬ ‫חדשים.‬‫בתגובה כימית נשמרים סוג ומספר האטומים.‬ ‫משתנים רק צירופי האטומים. - חוק שימור‬ ‫החומר‬ ‫דוגמא - כאשר מתאן - פחמן. ארבע מימני וחמצן‬ ‫מגיבים נוצרים פחמן דו חמצני ומים.‬ ‫‪CH4 + 2O2 -----> CO2 + 2H2O‬‬ ‫מתא‬ ‫חמצן‬ ‫פחמן‬ ‫מים‬ ‫ן‬ ‫דו-‬ ‫חמצני‬
 32. 32. ‫מגיבים‬ ‫תוצרי‬ ‫החומרים שהוכנסו‬ ‫החומרים‬‫לכלי לפני התרחשות‬ ‫םבתום‬ ‫שהתקבלו‬ ‫התהליך.‬ ‫התהליך.‬ ‫נסח את התגובה הבאה:‬ ‫גז מימן דו אטומי מגיב עם גז חמצן דו‬ ‫אטומי. מתקבלים מים במצב נוזלי.‬ ‫)‪2H2(g) + O2(g) ----> 2H2O(l‬‬
 33. 33. 2H2 + O2 ----> 2H2O
 34. 34. ‫שלב 2 שאלות לגבי הכותרת‬ ‫מה ניתן ללמוד מהכותרת?‬ ‫תשובות:‬ ‫אסון- משהו עם הברום יוצר בעיה חמורה - "אסון".‬‫מהו האסון ? כיצד נגרם? כיצד מונעים את האסון ?......‬
 35. 35. ‫תרגילים: נסח את התהליכים הבאים בשפת‬ ‫הכימאים‬ ‫קרח הופך למים נוזלים.‬ ‫•‬ ‫קרח יבש )פחמן דו חמצני מוצק( ממריא.‬ ‫•‬ ‫מימן דו אטומי מגיב עם דו-פחמן ארבע-מימני.‬ ‫•‬ ‫מתקבל דו-פחמן שש-מימני.‬ ‫מי חמצן )דו-מימן דו-חמצני( מתפרק. נוצרים מים‬ ‫•‬ ‫וחמצן דו-אטומי.‬ ‫דו-פחמן שש-מימני מגיב עם חמצן דו-אטומי.‬ ‫•‬ ‫מתקבלים מים ופחמן דו חמצני.‬
 36. 36. ‫)של מנדליב(‬ ‫הטבלה המחזורית‬
 37. 37. ‫• הטבלה המחזורית מורכבת משורות הנקראות מחזורים וטורים‬ ‫הנקראים קבוצות. כל שורה מתחילה משמאל לימין ביסוד עם‬ ‫אלקטרון אחד בקליפה החיצונית ומסתימת ביסוד עם 8‬ ‫אלקטרונים בקליפה החיצונית )פרט לשורה הראשונה(. כלומר:‬ ‫יסוד עם קליפה חיצונית מלאה. ביסוד זה מקבלים משפחות‬‫)עמודות( ובהן יסודות בעלי סידור אלקטרוני ותכונות פיסיקליות-‬ ‫כימיות דומות.‬‫• בשורה האחרונה מצד ימין נמצאים הגזים האצילים, שהם יציבים‬ ‫מבחינת פעילות כימית. לפניה יש את משפחת ההלוגנים.‬ ‫• את משפחת ההלוגנים מייחד הרצון העז לקבל אלקטרון ובכך‬ ‫להשלים את הקליפה החיצונית שלו כי יש לו 7 אלקטרונים‬ ‫בקליפתו החיצונית.לכן, הם ישחררו אנרגיה ויכנסו לתהליך‬ ‫לקיחת אלקטרונים‬
 38. 38. ‫מתוך הנתונים של הברום אנו רואים:‬ ‫נוסחה כימית-2‪, Br‬כלומר: מולקולה של יסוד דו-‬‫אטומי. מצב צבירה- נוזל. משפחה- הלוגנים. תגובה-‬‫פעיל מאוד, כלומר: מגיב עם יסודות ותרכובות רבים‬
 39. 39. ‫נוסחה כימית: 2‪Br‬‬ ‫•‬ ‫משפחה: הלוגנים‬ ‫•‬ ‫מצב צבירה: נוזל )בטמפרטורת החדר(‬ ‫•‬ ‫גז: אדום-חום, מוצק : מתכתי‬ ‫מבריק‬ ‫צבע: חום אדמדם‬ ‫•‬ ‫0‬ ‫טמפרטורת היתוך )שם עצם הַתָכָה(: -7‪C‬‬ ‫•‬ ‫מראה של‬ ‫טמפרטורת רתיחה: ‪590C‬‬ ‫•‬ ‫ברום‬ ‫דליקות: לא דליק‬ ‫•‬ ‫סיכון בריאותי: רעיל, פוגע ברקמות הגוף, גורם לכוויות וגירויים באף, בגרון, בעור‬ ‫•‬ ‫ובעיניים )אפילו בריכוז נמוך(. הברום מסוכן לבעלי חים , לאדם ולצומח ,הברום מאכל)שורף(‬ ‫חומרים רבים כמו פלסטיק ומתכת , מזהם אוויר‬ ‫חומרים לניטרול השפעת הברום: תמיסת אמוניה או נתרן-פרסולפיט %01.‬ ‫•‬ ‫תגובות אופייניות: פעיל מאוד – מגיב עם יסודות ותרכובות רבים‬ ‫•‬‫הברום מופק ממלחים המצויים במפעלי ים המלח ע" אידוי בבריכות האידוי של המפעל. המים מתאידים תוך‬ ‫•‬ ‫שבועות אחדים. תחילה שוקע מלח הבישול )המוכר לנו מהמטבח( אח"כ תמיסת אשלג ומלחי הברום. את‬ ‫מלחי הברום מעבירים למפעל הסמוך ומפיקים מהם נוזל חום רעיל ביותר ובעל ריח חריף. פירוק של‬ ‫תרכובת נעשה בתהליך שנקרא אלקטרוליזה .‬ ‫• שימושים: שימוש עיקרי – חומר גלם לייצור תרכובות ברום בתעשייה ובחקלאות.‬ ‫משתמשים בברום ליצור חומרי הדברה וכן לחומרים שונים סתעשית הצילום ועוד.ישראל היא יצאנית‬ ‫הברום השניה בגודלה בעולם אחרי ארה"ב. את הברום הנוזלי מובלים בבקבוקי זכוכית מיוחדים ובמכלים‬ ‫אטומים עד לנמלים ומשם מעמיסים אותם לאוניות. שימוש משני – לחיטוי מים.‬
 40. 40. ‫שלב 6 פתרון המשימה‬ ‫שאלה 1‬ ‫אילו מהמשפטים הבאים מסביר את התפשטות הברום באוויר‬ ‫ביום האירוע המתואר בקטע?‬ ‫• לברום טמפרטורת היתוך נמוכה יחסית, ולכן בטמפרטורת‬ ‫האירוע הוא היה נוזל.‬ ‫• לברום טמפרטורת רתיחה נמוכה יחסית, ולכן בטמפרטורת‬ ‫האירוע הוא התנדף )התאדה(.‬‫• לחץ אוויר גבוה, שהיה באותו יום באזור האירוע, גרם לברום‬ ‫להתנדף )להתאדות( במהירות.‬‫• כנראה שהיו רוחות חזקות שגרמו לברום להתפזר במהירות‬ ‫באוויר.‬
 41. 41. ‫שאלה 2‬ ‫תארו )במילים( באמצעות המודל החלקיקי של החומר את התפשטות‬ ‫הברום באוויר מרגע שבירת הבקבוקים.‬ ‫תשובה: יש התייחסות לתהליך ההתנדפות וגם לתהליך הפעפוע.‬ ‫לדוגמה: מולקולות הברום אינן נמשכות זו לזו בחוזקה, ולכן‬ ‫טמפרטורת הרתיחה נמוכה יחסית. מולקולות הברום שעל פני‬‫הנוזל מתנתקות בקלות יחסית מפני הנוזל )התנדפות( ומפעפעות‬‫באוויר, וכך הברום מתפזר באוויר. או: טמפרטורת הרתיחה של‬ ‫הברום נמוכה יחסית. גם בטמפרטורה נמוכה מטמפרטורת‬ ‫הרתיחה מולקולות הברום שעל פני הנוזל מתנתקות מפני הנוזל‬ ‫התנדפות( ומפעפעות באוויר, וכך הברום מתפזר באוויר.‬
 42. 42. ‫שאלה 3‬ ‫אנשי היישובים בסביבה חששו מפגיעה בשיווקם של הפירות‬‫והירקות מהאזור שנפגע. הם קיימו אסיפת חירום שבה עלו דעות‬ ‫שונות.‬ ‫אילו מבין הדעות שעלו באסיפה נובעות משיקולים מדעיים?‬ ‫על מנת להרגיע את קהל הקונים יש לאסור את שיווק היבולים‬ ‫•‬ ‫לפרק זמן נתון.‬ ‫הברום עלול לשקוע על הפירות והירקות, ולכן יש להפסיק‬ ‫•‬ ‫את מכירתם.‬‫ברום שבא במגע עם יבולים גורם לפגיעה ברקמות החיצוניות‬ ‫•‬ ‫של הפירות והירקות.‬ ‫קונים יחששו לקנות פירות וירקות מאזור האסון.‬ ‫•‬
 43. 43. ‫שאלה 4‬ ‫את הברום מאחסנים בבקבוקי זכוכית גדולים בצבע כהה, הנתונים‬‫בתוך מיכל השומר עליהם משבירה. אולי ניתן היה למנוע את האסון‬ ‫לו היו מאחסנים ברום במיכלי מתכת או פלאסטיק, שאינם שבירים.‬ ‫האחסון במיכלי זכוכית נעשה כי:‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫• מיכלי מתכת אינם ניתנים למחזור.‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫• הזכוכית אינה מגיבה עם הברום.‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫• הפלאסטיק עלול להגיב עם הברום.‬ ‫• זכוכית היא זולה, ולכן לא חשוב שהיא שבירה. נכון/לא נכון‬
 44. 44. ‫שאלה 5‬ ‫לפניכם טבלה המתארת את טמפרטורות ההיתוך והרתיחה של יסודות ממשפחת‬ ‫ההלוגנים‬ ‫לפי הנתונים, מהו מצב הצבירה של כל אחד מהיסודות, בארץ בטמפרטורה של‬ ‫‪ ,220C‬ובאלסקה בטמפרטורה של -02‪? 0C‬‬ ‫רשמו את תשובותיכם בטבלה.‬ ‫נתונים על יסודות בקבוצת ההלוגנים‬ ‫מצב צבירה‬ ‫מצב צבירה‬ ‫טמפרטורת‬ ‫טמפרטורת‬ ‫שם היסוד‬ ‫באלסקה‬ ‫בישראל)בטמפ‬ ‫רתיחה‬ ‫היתוך‬‫)בטמפרטורה‬ ‫רטורה‬ ‫0‬ ‫‪C‬‬ ‫0‬ ‫‪C‬‬ ‫של -02‪(0C‬‬ ‫של ‪(220C‬‬ ‫גז‬ ‫גז‬ ‫53-‬ ‫001-‬ ‫כלור – 2‪Cl‬‬ ‫מוצק‬ ‫נוזל‬ ‫95‬ ‫7-‬ ‫ברום – 2‪Br‬‬ ‫מוצק‬ ‫מוצק‬ ‫481‬ ‫311‬ ‫יוד – 2‪I‬‬
 45. 45. ‫שאלה 6‬ ‫באיזה יסוד )כלור, ברום, יוד( כוחות המשיכה בין‬ ‫המולקולות הם החזקים ביותר? נמקו.‬ ‫תשובה: טמפרטורות הרתיחה וההיתוך של היוד הן‬ ‫הגבוהות ביותר ומכאן שכוחות המשיכה בין‬‫המולקולות הם החזקים ביותר, ולכן נדרשת אנרגיה‬ ‫רבה יותר להפרדת המולקולות זו מזו כדי לעבור‬ ‫בין מצבי צבירה.‬

×