Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הטקסונומיה של בלום 2009

61,934 views

Published on

מצגת קצרה המתארת את הטקסונומיה של בלום עם דוגמאות להפעלה.

Published in: Education
 • Be the first to comment

הטקסונומיה של בלום 2009

 1. 1. הטקסונומיה של בלום יורם אורעד נובמבר 2009
 2. 2. מהי &quot; טקסונומיה &quot; ( תסוויג ) בתחום הקוגניטיבי ? <ul><li>מערכת של רמות קוגניטיביות המסודרת בסדר מדרגי בעל משמעות באופן כזה שהשגת רמה קוגניטיבית בשלב גבוה , מותנית בהשגת רמות קודמות לה . </li></ul>
 3. 3. מטרות של טקסונומיה <ul><li>לספק כלים לסימון מטרות קוגניטיביות ברמות מורכבות שונות . אפשר להיעזר בה להגדרת רמות ידיעה וחשיבה בכל תחום . </li></ul>
 4. 4. מקור המונח טקסונומיה <ul><li>המונח טקסונומיה מקורו בשתי מילים יווניות : טקסיס = סידור , ונומוס = חוק . המונח הושאל ממדעי הביולוגיה לתחום החינוך ע &quot; י קבוצת מדענים שבראשם עמד בנימין בלום מאוניברסיטת שיקגו ( בלום 1978). </li></ul>
 5. 5. מהי הטקסונומיה של בלום ? <ul><li>טקסונומיה המבוססת על ההנחה שקיימות מיומנויות שכליות בסיסיות , ועל הבסיס שלהן ניתן לפתח מיומנויות שכליות ברמות גבוהות יותר . את הרמות השונות ברמת המורכבות שלהן ניתן לתאר באמצעות פירמידה . פירמידה זו נקראת : הטקסונומיה של בלום . </li></ul>
 6. 6. הטקסונומיה של בלום
 7. 7. רמות חשיבה לפי הטקסונומיה של בלום <ul><li>ידע - היכולת לשלוף מידע מהזיכרון . הדגש הוא על זכירת פריטי ידע שבהם רעיונות , עובדות , תופעות . קיימת הפרדה לשלוש תת רמות : א . ידע של פרטים ( מונחים ועובדות ). </li></ul><ul><li>ב .  ידע של דרכים ואמצעים ( סדר פעולות ) </li></ul><ul><li>ג .  ידע של הכללות והפשטות ( עקרונות ותיאוריות ). </li></ul>
 8. 8. דוגמאות לשאלות <ul><ul><li>מהי עיר הבירה של מדינת ישראל ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מיהם שלושת האבות ? </li></ul></ul><ul><ul><li>באיזו מאה נוסדה דת האיסלאם ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מהי השפה המדוברת ביותר בעולם ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מהי טמפרטורת הרתיחה של מים בירושלים ? </li></ul></ul><ul><ul><li>באילו תנאים נערך הניסוי ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מהו החום הסגולי של מים ? </li></ul></ul>
 9. 9. המשך <ul><ul><li>מהו סדר פעולות החשבון ? </li></ul></ul><ul><ul><li>כמה כוכבי לכת יש במערכת השמש ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מהם שלושת מצבי הצבירה של החומר ? </li></ul></ul><ul><ul><li>באילו גורמים תלויה אנרגית התנועה של גוף ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מהי טמפרטורת ההיתוך של ברזל ? </li></ul></ul>
 10. 10. הבנה <ul><li>היכולת להציג את המידע שנקלט , באופן שונה ממה שהוצג באופן מקורי , למשל על ידי הצגתו במלים שונות , באמצעות שרטוט , באמצעות טבלה וכו &quot;. כמו כן , היכולת להסיק מסקנות ממה שנלמד , להשתמש בחומר או ברעיון שנמסר , בתוך הנושא הנלמד , מבלי לתפוס בהכרח את מלוא משמעותו . הכוונה כאן היא לרמה הנמוכה ביותר של הבנה . ברמה זו התלמיד יודע מה נאמר ויכול להשתמש בחומר או ברעיון שנמסר לו בלי להתייחס בהכרח לחומר אחר . </li></ul>
 11. 11. קיימת הפרדה לשלוש תת רמות <ul><li>א . תרגום : ניסוח הידע בצורה שונה ממה שנקלט . </li></ul><ul><li>ב . מתן פירוש : הסבר של הידע שנקלט , באופן אישי , פירוש אישי של הידע . </li></ul><ul><li>ג . חיזוי : חיזוי על סמך ידע קודם . </li></ul>
 12. 12. דוגמאות לשאלות <ul><ul><li>מהו הרעיון המרכזי של הקטע שקראתם ? </li></ul></ul><ul><ul><li>תארו במלים שלכם את תכונות החומר בשלושת מצבי הצבירה . </li></ul></ul><ul><ul><li>תארו את המשכו של הגרף על פי צורתו . </li></ul></ul><ul><ul><li>הסביר / י במלים שלך את הקשר בין משקלו וגובהו של גוף לבין אנרגית הגובה שלו . </li></ul></ul>
 13. 13. יישום <ul><li>היכולת להשתמש בידע שנרכש קודם במצבים ובהקשרים חדשים מאלו שבו הוא נלמד . הלומד נדרש להתאים בעצמו פתרון למצב שטרם נתקל בו . </li></ul>
 14. 14. דוגמאות לשאלות <ul><ul><li>אתרו במפה את קו הרוחב של העיר תל אביב . </li></ul></ul><ul><ul><li>נתחו את השיר על פי המאפיינים שלמדנו . </li></ul></ul><ul><ul><li>כמה גרמים יש בשמונה קילוגרמים ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מהי אנרגית הגובה של ציפור שמשקלה 4 ניוטון הטסה בגובה של 40 מטרים ? </li></ul></ul>
 15. 15. ניתוח ( אנאליזה ) <ul><li>היכולת לבצע ניתוח של יחידת מידע ע &quot; י פירוקה לחלקים המרכיבים אותה והבנת היחסים השונים בין רכיביה . הלומד נדרש להבדיל באופן עצמאי בין עובדות והנחות , עיקר ותפל . </li></ul>
 16. 16. דוגמאות לשאלות <ul><ul><li>מתוך הניסויים , מהם התנאים הנדרשים לגידולו של צמח ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מדוע נבלו העלים בצמח ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מתי לדעתך נכתב הסיפור הזה ( על פי אוצר מלים שבו , סגנונו , הנושא שלו , מקומות שמוזכרים בו )? </li></ul></ul><ul><ul><li>אילו נתונים בשאלה שלפניך הם רלוונטיים לפתרונה ואילו לא ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מתוך מה שלמדת , מהם הגורמים המרכזיים שגרמו להתפתחותה של התרבות האנושית ? </li></ul></ul><ul><ul><li>לאור הניסויים , אילו גורמים משפיעים על אנרגית התנועה ובאיזה אופן ? </li></ul></ul>
 17. 17. סינתזה <ul><li>היכולת לבצע תהליך של בנייה שמהותו צירוף יחידות וחלקים והרכבתם . התוצר צריך להיות דגם , מבנה , או פתרון מקורי של הבונה ( זו למשל היכולת להמציא , לשער או לשכתב ). רמה זו דורשת יצירתיות והעזה , וכן שימוש ברמות חשיבה קודמות כולל אנאליזה . </li></ul>
 18. 18. דוגמאות לשאלות <ul><ul><li>איזה מבנה הייתם מציעים לתיבת נוח בהתחשב במשך המבול , כמות החיות , אחסון סוגי מזון שונים , וכו '? </li></ul></ul><ul><ul><li>כיצד הייתם מציעים לבנות עיר חדשה תוך התחשבות בצרכים שונים כגון זוגות צעירים , זקנים , ילדים קטנים , תחבורה , שמירת סביבה הנקייה מזיהום אוויר וכו &quot;. </li></ul></ul><ul><ul><li>העלה / העלי השערה משלך העשויה להסביר את צמיחתו המהירה מאד של האינטרנט בעולם . </li></ul></ul><ul><ul><li>כתב / י דו - שיח משוער של השיחה הראשונה בין אדם לחווה . </li></ul></ul>
 19. 19. המשך <ul><ul><li>תכנן / תכנני ניסוי משלך לבדיקת הקשר בין מסה ומהירות של גוף לבין אנרגית התנועה שלו . </li></ul></ul><ul><ul><li>על סמך הידע שרכשתם עד כה , תכננו טיל שיגיע לגובה של בין 10 ל -20 מטרים . </li></ul></ul><ul><ul><li>העלו השערה שתסביר מדוע הטיל שתכננתם לא הגיע לגובה שציפיתם לו על פי החישובים . </li></ul></ul>
 20. 20. הערכה <ul><li>היכולת לבצע שיפוט כמותי או איכותי של תוצר כלשהו ולהצדיק את הקריטריונים ששימשו לשפיטה . התוצר יכול להיות למשל רעיונות , מעשים ותהליכים . </li></ul>
 21. 21. דוגמאות לשאלות <ul><ul><li>חווה / חווי את דעתך לגבי המשך בניית פרויקט הרכבת הקלה בירושלים . </li></ul></ul><ul><ul><li>הצג / הציגי דעה מנומקת לגבי יכולתו של ברק אובאמה לפתור את בעיית ההתחממות הגלובאלית . </li></ul></ul><ul><ul><li>האם הגרסה המקראית לבריאת העולם היא בת תוקף לאור ידיעותינו באבולוציה ובפיזיקה ? </li></ul></ul><ul><ul><li>האם כתיבת מבחן היא הדרך הטובה ביותר לבדיקת ידע ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מדוע לדעתך אין עדיין שימוש נרחב באנרגיה מתחדשת כדי להפיק אנרגיה ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מדוע לדעתכם הטיל לא הצליח להתרומם ? </li></ul></ul>

×