Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsepto at mga salik ng produksyon

128,429 views

Published on

 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2LaDVgK ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2LaDVgK ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Konsepto at mga salik ng produksyon

 1. 1. Konsepto at mga Salik ng Produksyon Aralin 9
 2. 2. Mga layunin • Naipaliliwanag ang kahulugan ng produksyon; • Natatalakay ang mga gampanin ng mga salik ng produksyon sa paglikha ng produkto; • Natutukoy ang mga prinsipyo at pamamaraan ng matalinong pagdedesisyon sa produksyon; at • Nahihinuha ang kaugnayan ng produksyon sa pagunlad ng pambansang ekonomiya.
 3. 3. Produksyon (Production)
 4. 4. Jeremy Bentham (1748-1832) • Ayon sa pagaaral ni Jeremy Bentham noong 1780, sa ekonomiks, ang mga pinagkukunang yaman ay mananatiling walang halaga (value) kung hindi mapapakinabangan. Ang gamit (use) ng isang bagay ang nagtatakda ng kapakinabangan nito.
 5. 5. Ang kahulugan ng Produksyon • Sa ekonomiks, ang prduksyon ay isang proseso ng pagpapali-palit anyo (transformation) ng mga input upang makalikha ng mga output.
 6. 6. Ang mga Input ay ang mga salik ng Produksyon
 7. 7. Produksyon naman ay naglalayong makagawa ng output.
 8. 8. Iba’t-ibang uri ng Produkto
 9. 9. Uri ng mga Produkto • Final o end product- ito ang mga produktong handa na para makonsumo ng mga mamimili. • Products with derived use- ang ganitong mga produkto ay nagiging pangunahing salik sa paglikha ng ibang uri ng produkto. • Goods- tumutukoy sa mga kalakal na karaniwang nakikita o nahahawakan. • Services- ito ay ang produkto ng paggawa.
 10. 10. Ang produksyon ay nagaganap sa mga bahay-kalakal
 11. 11. Uri at katangian ng mga salik ng produksyon • Ang mga salik ng produksyon ay mga pinagkukunang yaman na may kapakinabangan sa produksyon. Ang abilidad ng entreprenyur,kapital, lupa at paggawa ay nagsisilbing mga pangunahing kagamitan sa paglikha ng mga produkto. • Hindi makakalikha ng produkto na wala ang ni isa sa nabanggit na mga salik.
 12. 12. Ang abilidad ng Entreprenyur • Ang abilidad ng entreprenyur ay tumutukoy sa kahandaan at kakayahan ng tao na magtayo ng isang negosyo at patakbuhin ito.
 13. 13. Ang salik na Kapital • Ang kapital ay tumutukoy sa kalakal na nakakalikhang iba pang produkto.
 14. 14. Ang salik na Lupa • Tumutukouy ito sa mapapakinabang ang kakayahan ng kalikasan.
 15. 15. Ang salik na Paggawa • Tinatawag na gawa (labor) ang pisikal at mental na kakayahan o lakas ng isang tao upang makapaglingkod.
 16. 16. Mga antas ng Produksyon • Magkakaiba ng mga produktong ginagawa ng bahay-kalakal. Gayunpaman, ang produksyong ng lahat ng bahay-kalakal ay dumaraan sa iba’t ibang antas (levels or stages). • Ito ang ibig sabihin ng produksyon bilang isang proseso. • Ang mga antas ng produksyon ay, una o panimula (primary), entermedya (intermediate), at huli o patapos (terminal or final).
 17. 17. Halimbawa: Produksyon ng Kanin
 18. 18. Matalinong Pagdedesisyon sa Produksiyon • isang prosesong irreversible. • upang maging kapaki-pakinabang ito,mahalagang tukuyin ang; dami ng mga salik,pamamaraan ng mga produksiyon na gagamitin,at mga layunin sa produksiyon.
 19. 19. Mga gastusin sa produksyon •Explicit cost •Production cost •Fixed cost •Variable cost
 20. 20. Explicit cost
 21. 21. Production cost
 22. 22. Fixed cost/variable cost

×