Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Produksyon

92,542 views

Published on

Published in: Education
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Daghang salamat sir, means Maraming salamat sir for sharing your slides.God bless po.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Produksyon

 1. 1. Mga kaalaman• Kahulugan ng produksyon Ang produksyon ay tumutukoy sa pagkilala ng mga bagay o serbisyo upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Ito ay nagaganap bunga ng pangangailangang magkunsumo ng mga produkto at serbisyo upang mabuhay. sa produksyon din nakasalalay ang pagtugon sa pangangailangan at kagustuhanng tao at kung walang produksyon, walang pagkunsumo.
 2. 2. Mga Salik ng Produksyon• 1) LUPA- sumasaklaw ito sa lahat ng orihinal at lahat ng hindi mapapalitang yaman ng kalikasan. halimbawa nito ang matabang lupang pagtataniman , mga lupang pastulan, lupa sa lungsod at iba pa. Nadaragdagan ang kapakinabangan ng lupa habang nalilinang ito. Bahagi rin ang mga palaisdaan noong latian pa ito pati na ang kagubatan at minahan.
 3. 3. • ang lakas paggawa ang pinakamahalagang salik ng produksyon. Maituturing na lakaspaggawa ang lakas-taong ginagamit sa paglikha ng o paggawa ng kapaki-pakinabang na bagay.Ang kalikasan 2) LAKAS -PAGGWA ang nagbibigay ng hilaw na sangkap o likas yaman ngunit nakasalalay sa kamay ng tao ang paglinang upang maging kapaki-pakinabang ito.Sa pamamagitan ng pag-iisip at talento ng tao nabubuo ang isang produkto .Hindi lamang nangangahulugan ng pisikal na paggawa kundi maging sa paggamit ng kaiisipan.
 4. 4. • a) Batay saa uri ng paggawang knakailangan sa trabaho - walang kasanayan, may kunting kasanayan , may kasanayan, clerical, at propesyonal.• b) Batay sa anyo ng gawain-pangkaisipan at pisikal- Mga gawaing nangangailangan ng labis na paggamit ng pag-iisip ang pangkaisipang gawain. Pang katawan ang pisikal na gawain higit na ginagamit ang lakas ngkamay, paa, braso at buong katawan. Mga Uri ng Paggawa
 5. 5. • Tumutukoy sa salapi at kagamitang ginagamit sa paggawa at pagbuo ng mga produkto .
 6. 6. Mga Uri ng Puhunan• a) Malayang Puhunan - mga produktong ginagamit sa paggawa at pagbuo ng iba pang produkto. Ginagawa ang tabla upang maging pinto, muebles, bintana, at iba pa.• b) Espesyal na puhunan - produktong magagamit lamang para sa isang natatanging layunin, halimbawa nito ay makinang pantahi.• c) Pirminihang puhunan - tulad nga paggawaan, makinarya at kagamitang tumatagal at paulit-ulit na ginagamit.• d) Plipat-lipat na puhunan - mga produktong maaring gamitin tulad ng uling, langis , gasolina, at kahoy na panggatong. Ito ay madaling maubos.
 7. 7. Kahagahan ng Kapital• Maging kapaki-pakinabang lamang ang lupa kung gagamitin bilang puhunan. Mahalaga rin sa paggawa ang puhunan upang matugunan ang pangangailangan. magiging maunlad ang industriya kung ito ay paglalaanan ng malaking puhunan.
 8. 8. 4) ENTREPRENEUR• tawag sa taong gumagawa ng paraan upang pagsama-samahin ang mga naunang salik ng produksyon upang mabuo ang isang produktong maaring makatugon sa pangangailangan ng tao. Kung walang kakayahan ang entrepreneur, hindi magkakaroon ng mabisa at mahusay na paraan upang an mga salik tulad ng lupa, hilaw na sangkap at paggawa ay magamit sa proseso ng produksyon. Sa pamamagitan ng tamang pagpapasya naging ekonomikal at maganda ang takbo ng negosyo kaya ito ay nagbubunga na malaking kita para paghatian ng mga salik ng produkson. Nakasalalay sa enrepreneur ang tagumpay ng negosyo. Kaugnay nito, may ilang katngiang dapat taglay ng entrepreneur tulad ng pagiging malikhain, mabilis, at matlinosa pagpapasya ,makatarungan sa pangangasiwa, malakas at matatagsa pakikipagsapalaran, mahusay sa ispekulasyon, malawak ang pang-unawa sa mga suliranin, at matlino sa pag-iisip tungkol sa kinabukasan.
 9. 9. MgaOrganisasyongPangnegosyo
 10. 10. Isa itong samahang binubuong dalawang tao o higit pa na pumayag na pagsama-samahin ang kanilang salapi, ari-arian o kasangkapan sa layunin mapaghatian ang anumang tutubuin.Ang pananagutan ng partnership ay maaaring limitadoo hindi limitado. Ang ibig sabihin sa limitadong pananagutan ay hindi lalampas sa pinagkasunduang bahagi ang bawat isa ang maipapanagot ng utang o anumang gastusin. Sa hindi limitadong pananagutan,ay maaring managot ang magsosyong lampas sa pinagkasunduang bahagi.Sa ganitong uri, ang bawat partner ay maaaring magbahagi ng puhunan o paggawa. Kinikilala ito ng batas bilang isang samahang may legal na persona. Ang ibig sabihin makakapagdemenda siya at may pananagutan siya sa ilalim ng batas.Limitado ang buhay ng partnership dahil kapag magbitiw ang isang kasosyo ay wala na ang sosyohan.Makapagpoprodyus din ng higit na puhunan ang partnership kaysa isahang pagmamay-ari
 11. 11. isang uri ng negosyong binubuo ng mga kasapi na nagbibigay ng mga tiyak na uri ng paglilingkod. Maykooperatiba para sa pagpapautang, kooperatiba ng nga konsyumer, kooperatiba ng mga propesyonal, at iba pa.Gaano man tubuuin ng kooperatiba ay pinaghahati- hatian ito ng mga kasapi sa pamamagitan ng dibidendo.
 12. 12. Lakas paggawa Entrepreneur LupaIsahang pagmamay-ari Multinasyonal KooperatibaSosyohan Stockholder Lakas-isipPuhunan lakas-bisig Malayang-Puhunan________1) Binubuo ito ng di mapapalitang yaman.________2) Itinuturing na pinakautak ng negosyo.________3) Tuwirang gumagawa o namamahala sa pagproseso ng produkto.________4) Uri ng negosyo na ang may ari ay isang tao lamang.________5) Korporasyon na pag-aari ng mag dayuhan.
 13. 13. ________ 6) Tawag sa kasapi o kaanib ng korporasyon.__ 7) Uri ng nagosyo na itinayo upang tumulong sa mga kasapi nito. 8) Tawag sa kasapi at kagamitan na ginagamit sa produksyon. 9) Uri ng paggawa na ginagamit ang kamay at brso sa paggawa. 10) Binubuo ito ng dalawa o mahigit pang tao na pumayag pagsama-samahin ang kanilang pera.
 14. 14. ENTREPRENYUR

×