Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat 9 els animals de la granja

4,241 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unitat 9 els animals de la granja

  1. 1. Up 8: ·Els animals de la granja GRUP CLASSE: P3, SOLS I LLUNES DURADA: DEL 10 DE GENER AL 25 DE MARÇ TRIMESTRE: 2NJUSTIFICACIÓTots els infants es senten atrets pels animals que els envolten, i volen saber-ne més coses. Com a culminació d’aquesta feina es farà una sortida a la granja de Can Pau.OBJECTIUS D’APRENENTATGE CAPACITATS CRITERIS D’AVALUACIÓ Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 1. Reconeix els animals de la granjaIdentificar, conèixer i reconèixer els animals de la granja.Conèixer les característiques físiques més importants dels animals treballats 2. Coneix les característiques físiques més importants dels animals treballats , així com el nom del seu 3. Coneix el nom de l’habitacle dels animals treballatshabitacle a la granjaTreballar les matemàtiques fent servir els animals Conèixer l’alimentació dels animals treballatsTreballar els noms dels animals de la granjaEscoltar amb atenció l’explicacció de contesComprendre el conteIdentificar els personatges d’un conteIniciar-se en el coneixement de la reproducció dels animalsSaber distingir les mides dels animals treballatsSaber anomenar els animals de granja, així com els membres de cada família d’animalsIniciar-se en la lectoescriptura dels noms dels animals treballatsLlenguatge plàstic: creació d’una granja a partir de material reciclat i modelat dels animalstreballats amb plastilina.Conèixer l’alimentació dels animals de granjaReconèixer els sons dels animals de la granjaSaber relacionar cada animal amb el seu menjarCONTINGUTS D’APRENENTATGE Descoberta dun mateix Descoberta de lentorn Comunicació i llenguatges
  2. 2. La granja: com és? La granja: qui hi treballa? La granja? Quins animals hi ha? El porc, La truja i el garrí. Viuen a la cort. Mengen cereals, fruites, verdures i pinso La vaca, el bou i el vedell. Viuen a l’estable o al prat. Mengen herba i ferratges La cabra, el boc i el cabrit. Viuen al camp. Mengen herba, fulles i brots d’arbustos El cavall, l’euga i el poltre. Viuen a la quadra. Mangen herbes, llavors i cereals. El ruc, la somera i el burret. Viuen a la quadra . Mengen herbes, gra L’ovella, el boc i el be. Viuen a la pleta. Mengen herba, cereals, brots i fulles. El conill, la conilla i el llorigó. Viuen a la conillera. Mengen herba, brots, fulles i fruites. El gall, la gallina i el pollet. Viuen al galliner. Mengen blat i pinso. L’oc, l’oca i el pollet d’oca. Viuen a la bassa. Mengen plantes aquàtiques, granotes i insectes. L’ànec, l’ànega i l’aneguet. Viuen a la bassa. Mengen plantes aqüàtiques, granotes i insectes.S SEQÜÈNCIA DACTIVITATS ORGANITZACIÓ CRITERIS ESPAI MATERIALS SOCIAL AVALUACIÓ La granja: què en sabem? Quins animals de granja coneixem? Com és una granja? Qui treballa a la granja? El porc. Com és? Què en sabem? Dibuixar un porc.
  3. 3. L’alimentació del porcLa família del porc: porc-truja-garríEl so que fa el porcOn viu el porc?La vaca. Com és? Què en sabem?Dibuixar una vacaL’alimentació de la vacaLa família de la vaca: vaca-bou o toro-vedellSo que fa la vacaOn viu la vaca?La llet de la vacaConte: per què els animals tenen cua?Gravació de l’audio del conte i penjat al blog de l’escola perquè el puguin escoltar els paresRepresentació del conte per part dels alumnes i fotos per fer un llibre digital. Retocat de les fotos i la mida necessària per penjaral blogVisualització del llibre digital realitzat pels alumnesEl cavall: què en sabem?Color dels cavallsFamília del cavall: cavall-euga-poltre L’alimentació del cavallOn viu el cavallSo que fa el cavallDibuix d’un cavallEl conill: què en sabem? Els colors del conillLa família del conillOn viu el conillL’alimentació del conillDibuix d’un conill
  4. 4. El gall, la gallina, què en sabem? On viuen? Alimentació Família So Dibuix d’un gall L’ànec i l’oca, què en sabem? Colors On viuen Què mengen Família So Pintar i emportar-se una màscara de cada un d’aquests animals Ordenar 3 dels animals treballats segons la mida Comptar animals de granja i triar els nombres 1 i 2 quan correspongui Comparar els noms, el nombre de lletres, comparar les lletres amb les dels infants de l’aula Inici a l’escriptura dels nomes dels animals Modelat amb plastilina dels animals treballats (amb o sense motlles, segons cada infant prefereixi), i creació d’una granja clavant- los amb un escuradents sobre una safata de suro o porexpan Conte: En PatufetACLARIMENTS DE LA METODOLOGIAESTRATÈGIES DATENCIÓ A LALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIUUtilització de suports visuals per aquells alumnes amb dificultats de comprensió ‘un text oral

×