Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

A2 reuven pinsky_progresstamar_program

 1. EVA/Minerva Jerusalem ‫הכנס השנתי העשירי‬
 2. ‫מטרות-העל של התכנית‬ ‫• שימור והצלה‬ ‫• הנחלת המורשת‬ ‫הארכיון המנדטורי‬ ‫אמץ אתר‬ ‫בית הכנסת העתיק בציפורי‬
 3. ‫סטאטוס תקציבי‬ ‫תקציב תכנית מורשת‬ ‫000,000,993‬ ‫פרוייקטים מאושרים‬ ‫000,054,153‬ ‫מתוכם התחייבויות לביצוע‬ ‫000,060,792‬ ‫בית העצמאות לאחר השיפוץ‬
 4. ‫אלטלנה, חוף תל אביב 8491‬ ‫ארכיון יד טבנקין‬
 5. ‫רשת ארכיוני ישראל‬ ‫רקע: תעודת ההסכמה של טרומפלדור כרופא שיניים, קווקז 2091‬ ‫מימין: משפחת טרומפלדור‬ ‫משמאל: קדיש ליום הכיפורים, ארכיון שיטים 3791‬
 6. ‫ארכיון יד טבנקין‬ ‫רשת ארכיוני ישראל‬ ‫ארכיון חולדה נקלט‬ ‫החלה סריקת התצלומים, המסמכים והמרת קבצי האודיו.‬ ‫כרזת בחירות של אחדות העבודה פועלי ציון‬ ‫שיירה של 'הבריחה' לפני יציאה לדרך‬
 7. ‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬ ‫משמאל לימין בכיוון השעון: טלאי – קיבוץ לוחמי הגיטאות,‬ ‫מסיכות – מוזיאון ישראל, פסנתר – דגלאס גורדון מוזיאון‬ ‫ארץ ישראל, ציור – מרסל ינקו‬
 8. ‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬
 9. ‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬
 10. ‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬
 11. ‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬
 12. ‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬
 13. ‫הנגשת אוספי המוזיאונים‬
 14. ‫הארכיון המרכזי לאומנות יהודית‬ ‫בשיתוף האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ‪HARVARD‬‬ ‫000,081 תמונות, שרטוטים ומסמכים‬ ‫הדלקת נרות, פולין מאה 91‬ ‫בית כנסת באוזבקיסטאן 2881‬ ‫גביע קידוש, איטליה 1681-6141‬
 15. ‫ארכיון המדינה‬ ‫נסרק אוסף התמונות ההיסטורי‬ ‫סריקת אוספי התיעוד של משרדי הממשלה השונים‬ ‫אפיון ופיתוח אתר להנגשת האוספים והתצלומים‬ ‫ראש הממשלה דוד בן-גוריון עם נשיא הבונדסטאג המערב-גרמני,‬ ‫שנות ה-06‬
 16. ‫בולים – שנת המורשת הלאומית‬ ‫השקה – פברואר 4102‬
 17. ‫הנגשה בתוכנות ניווט ומיפוי‬ ‫‪Google-street view‬‬ ‫‪WAZE‬‬
 18. ‫אירועי שחזור‬
 19. ‫מיזמים לקראת ביצוע‬ ‫המורשת הבלתי מוחשית‬
 20. ‫הזמנה לפיוט‬
 21. ‫"על הגובה" – הנגשת המורשת הלאומית לילדים ברשת‬
 22. ‫הנגשת מפעל המילון ההיסטורי‬ ‫ללשון העברית‬
 23. ‫הנגשת אוספי הוידאו של‬ ‫לשכת העיתונות הממשלתית‬ ‫דיגיטציה, אירכוב והנגשה של מאגר הוידיאו השלם‬ ‫לציבור הרחב, ללא תשלום.‬
 24. ‫שימור מורשת התרבות החזותית -‬ ‫תכנון‬ ‫•אדריכלות‬ ‫•עיצוב‬ ‫•אמנות‬ ‫•מחול‬ ‫•אמנויות הבמה‬ ‫•האקדמיה לעיצוב‬ ‫בצלאל‬ ‫•מכון שנקר‬ ‫עלות המיזם:‬ ‫מימון התכנית:‬ ‫מימון עצמי:‬ ‫005 אלש"ח‬ ‫005 אלש"ח‬ ‫לא מותנה‬
 25. ‫פורטל קרבות מלחמת העצמאות‬ ‫הפורטל יאופיין על בסיס אתרי הקרבות של מלחמת‬ ‫יום העצמאות שיוצגו על גבי מפה דיגיטאלית אשר‬ ‫תתאר את סיפורה של הקמת המדינה מנקודת המבט‬ ‫של מערכת הביטחון והעימות בזירות הקרב‬ ‫ברקע: חברי ההגנה בעפולה בעמדות מול ג'נין בתחילת המלחמה‬ ‫משמאל: הנפת דגל הדיו והקרב על באר שבע‬
 26. ‫מיזמים‬ ‫אושרו עד כה‬ ‫תקציב מורשת‬ ‫מימון משלים‬ ‫054,153‬ ‫783,473‬ ‫וועדת היגוי 9‬ ‫177,21‬ ‫175,8‬ ‫סה"כ עד כה‬ ‫022,463‬ ‫859,283‬ ‫שחזור בית הילדים, גשר הישנה‬
 27. ‫השקעה כוללת מיזמים מאושרים‬ ‫000,871,747 ש"ח‬
 28. ‫משרד‬ ‫ראש הממשלה‬ ‫"נסו לא להיות אנשים של הצלחה, נסו להיות‬ ‫אנשים של ערך" (אלברט איינשטיין)‬
Advertisement