Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2017 Invloed leidingen op waterkeringen: een probabilistische beschouwing - Kruse

534 views

Published on

Presentatie door Henk Kruse (Deltares) op het "Symposium Leidingen in dijken; zijn ze veilig of moeten ze wijken", tijdens de Deltares Software Dagen- Editie 2017. Dinsdag 13 juni 2017, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2017 Invloed leidingen op waterkeringen: een probabilistische beschouwing - Kruse

 1. 1. 13 juni 2017 1 13 juni 2017 Invloed leidingen op waterkeringen Een probabilistische beschouwing Henk Kruse Leidingen en waterkeringen Leidingen: • In sleuf • Sleufloos • Gestuurd boren / HDD • Direct Pipe • Gesloten frontboringen • Boogboren / boogzinkeren • PE, PVC, Staal, Beton, GVK Gietijzer, enz… Waterkeringen: • Primaire keringen • Regionale keringen • Boezemkaden (en polderkaden); • Keringen langs regionale rivieren, langs kanalen en wateropslagbekkens; • Compartimenteringsdijken, secundaire dijken, slaperdijken en landscheidingen; • Voorlandkeringen en zomerkades 13 juni 2017 2
 2. 2. 13 juni 2017 2 13 juni 2017 Leidingen en waterkeringen Normen In het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) zijn voorschriften opgenomen voor het beoordelen van de primaire waterkeringen. De volgende beoordelingsronde loopt van 2017-2023. Reden is de nieuwe veiligheidsnormering die per 1 januari 2017 is ingevoerd. Deze normering gaat uit van een overstromingsrisicobenadering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen ervan Het doel van de normenreeks is het verkrijgen van ondergrondse buisleidingsystemen, veilig voor mens, milieu en goederen door eisen te stellen aan het ontwerp, de aanleg en de bedrijfsvoering en bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen, teneinde een veilig, duurzaam en doelmatig systeem te waarborgen. De daartoe gestelde eisen zijn veiligheidseisen. Afwijken van (deterministische) eisen in deze norm is mogelijk indien wordt aangetoond dat hetzelfde of een hoger veiligheidsniveau wordt bereikt. 3 13 juni 2017 Leidingen, NEN 3650 NEN 3650-1: 4
 3. 3. 13 juni 2017 3 NEN 3651 13 juni 2017 5 Faalmechanismen waterkering • Overloop en Overslag • Macro-instabiliteit binnenwaarts • Macro-instabiliteit buitenwaarts • Micro-instabiliteit • Piping 13 juni 2017 6
 4. 4. 13 juni 2017 4 Waterkeringen eisen, Primair en Regionaal 13 juni 2017 7 Faalmechanismen waterkering en leiding • Overloop en Overslag • Macro-instabiliteit binnenwaarts • Macro-instabiliteit buitenwaarts • Micro-instabiliteit • Piping • Graafwerkzaamheden • Verschil zakking • Drukverhoging • Corrosie uitwendig • Corrosie inwendig • Materiaal degradatie 13 juni 2017 Ontgronding Kratervorming Verstoring grondsterkte Toename waterspanning 8
 5. 5. 13 juni 2017 5 Invloed ontgronding op faalmechanisme 13 juni 2017 9 Totale faalkans per mechanisme Pf totaal = Pf buitenwaterstand + Pf ontgronding 13 juni 2017 10
 6. 6. 13 juni 2017 6 Ontgrondingskrater waterleidingen 13 juni 2017 11 Kans falen leiding volgens NPR of Bevi 13 juni 2017 12
 7. 7. 13 juni 2017 7 Buitenwaterstanden 13 juni 2017 13 D geo stability voor input faalkans STBI /1 13 juni 2017 Profiel zonder effect leiding 14
 8. 8. 13 juni 2017 8 13 juni 2017 Profiel met effect leiding Ontgrondingskuil Plastische zone Restprofiel na afschuiving (helling 1:3, 3 m breed) D geo stability voor input faalkans STBI /2 15 Uitkomsten D geo stability STBI 13 juni 2017 Profiel met effect leiding (FS = 0,96) Profiel zonder effect leiding (FS = 1,23) 16
 9. 9. 13 juni 2017 9 Kans verdeling STBI zonder verstoringszone 13 juni 2017 17 13 juni 2017 Kans verdeling STBI met verstoringszone 18
 10. 10. 13 juni 2017 10 Nagaan of de faalkans voldoet aan de eis Per faalmechanisme: • Overloop en Overslag • Macro-instabiliteit binnenwaarts • Macro-instabiliteit buitenwaarts • Micro-instabiliteit • Piping Pf totaal = Pf buitenwaterstand + Pf ontgronding < Pf eis 13 juni 2017 19 Conclusies Probabilistisch rekenen • Kan nu al volgens NEN 3650 serie. • Moet straks ook volgens WBI. • Beslisschema’s met filters volgens WBI ontbreken nog. • Nu vaak enkele knelpunten, daarom is de toegepaste dwarsprofiel benadering geschikt • Straks ook ring benadering. Op te lossen knelpunten zijn dan lengte effecten en meerdere leidingen naast elkaar gelegen. 13 juni 2017 20

×