Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2_Getij in het Schelde-estuarium

221 views

Published on

Het getij is de meest sturende variabele in het Schelde estuarium en wordt in België dan ook bijna 130 jaar lang gemonitord, met de eerste metingen in 1888. Momenteel wordt het getij opgemeten in 28 meetstations langsheen het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium (Schelde en bijrivieren). In de presentatie wordt in eerste fase ingegaan op de belangrijkste astronomische oorzaken van het getij en hun signalen in de getijdata, alsook het verloop van de getijgolf doorheen het estuarium. Door de trechtervormige geometrie van het Schelde-estuarium wordt de hoogwatergolf opgestuwd, waardoor de hoogwaters langsheen het estuarium toenemen. Opwaarts in het estuarium ondervindt deze golf meer weerstand, waardoor deze afgeremd en afgevlakt wordt. De laagwaterstanden bereiken een minimale waarde ter hoogte van Antwerpen waarna de laagwatergolf in het opwaartse deel in belangrijke mate de bodemhelling volgt. Door een verschillende snelheid van de hoog- en laagwatergolf neemt de getij-asymmetrie toe in stroomopwaartse richting, wat zijn effect heeft op transportprocessen (van bv. sediment) binnen het estuarium.
In de laatste eeuwen en decennia konden heel wat morfologische veranderingen binnen het estuarium (uitruimingen, bedijkingen, inpolderingen,…) en aan de randen van het estuarium (zeespiegelstijging, …) worden geobserveerd. Tal van studies onderzochten de link van deze morfologische wijzigingen met de geobserveerde stijging van de hoogwaters en daling van het laagwater (en uiteraard ook stijging van het getijverschil). Over de laatste decennia is ook de locatie met het maximale getijverschil verschoven van Antwerpen naar Driegoten. Naast onderzoeksdoeleinden worden de getijgegevens ook continu gebruikt voor validatie van (operationele) numerieke modellen, permanentie, scheepvaart, …

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2_Getij in het Schelde-estuarium

 1. 1. 1 1 Studiedag 10 jaar Moneos Getij in het Schelde-estuarium Dieter Meire 25/10/2018
 2. 2. 2 Wat is het getij? Getij: “het vallen en wassen van het water op den geregelden tijd” (woordenboek 1864) Getij is dé sturende parameter in het Schelde-estuarium, invloed op: • Veiligheid • Ecologie (habitatgeschiktheid, intergetijdengebieden, …) • Economie (vaarvensters, sedimenttransport, …)
 3. 3. 3 Wat bepaalt het getij? • Astronomische invloeden : gravitationele krachten variaties Wind/opzet Debiet Geometrie van het estuarium
 4. 4. 4 Wat bepaalt het getij? • Astronomische invloeden : gravitationele krachten variaties Geometrie van het estuarium Wind/opzet Debiet
 5. 5. 5 Het getij te Antwerpen 7 april 2017 24u50 2 * HW 2 * LW
 6. 6. 6 Het getij te Antwerpen • April 2017 • => Springtij – doodtij • => dagelijkse ongelijkheid
 7. 7. 7 Het getij te Antwerpen • 2017 • Springtij – doodtij • Enkele extremen
 8. 8. 8 Het getij te Antwerpen • 2017 • Springtij – doodtij • Enkele extremen
 9. 9. 9 Het getij te Antwerpen • 2017 • Springtij – doodtij • Enkele extremen
 10. 10. 10 Meetmethodes • 1 meting per minuut • Bepalen van HW & LW • Metingen op telemetrie
 11. 11. 11 Meetlocaties 28 meetlocaties Schelde : 14 Durme : 4 Rupelbekken: 10
 12. 12. 12 Meetlocaties 28 meetlocaties Schelde : 14 Durme : 4 Rupelbekken: 10 ⇒ ca. 40 000 / dag ⇒ ca. 15 miljoen/jaar
 13. 13. 13 Getijverloop i.h. Schelde estuarium => Van Vlissingen naar Melle (160 km)
 14. 14. 14 Getijverloop i.h. Schelde estuarium BREEDTE BODEM DIEPTE
 15. 15. 15 Getijverloop i.h. Schelde estuarium => Van Vlissingen naar Melle (160 km)
 16. 16. 16 Getijverloop (hoogwater)
 17. 17. 17 Getijverloop (hoogwater)
 18. 18. 18 Getijverloop (hoogwater)
 19. 19. 21 Getijverloop (laagwater)
 20. 20. 22 Getijverloop (hoog & laagwater)
 21. 21. 23 Getijverschil
 22. 22. 24 Getijverloop – looptijd en asymmetrie 1u 45 2u 10
 23. 23. 25 Getijverloop – looptijd en asymmetrie Antwerpen Dendermonde 1u 45 2u 10 5u30 6u55 5u00 7u25
 24. 24. 26 Metingen van 1888 tot 2018
 25. 25. 27 Metingen van 1888 tot 2018
 26. 26. 28 Metingen van 1888 tot 2018 • Inpolderingen • Baggerwerkzaamheden • Zandwinning • ….
 27. 27. 29 Evoluties
 28. 28. 30 Evoluties
 29. 29. 31 Evoluties
 30. 30. 32 Evoluties 18,6 jarige cyclus zeespiegelstijging & tendens
 31. 31. 33 Evoluties Stijging voor hoogwaters langsheen Schelde - estuarium
 32. 32. 34 Evolutie: getijasymmetrie Beneden - Zeeschelde Boven - Zeeschelde
 33. 33. 35 Meer informatie • Getijtafels: • Vijf- en tienjarige overzichten: • Diverse rapporten: Moneos jaarboek, T2015,… • Dagelijks: www.waterinfo.be

×