Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2017 Recente Baseline-ontwikkelingen - Volleberg

403 views

Published on

Presentatie door Koen Volleberg (LievenseCSO) voor de "Simona Gebruikersmiddag", tijdens de Deltares Software Dagen- Editie 2017. Donderdag 15 juni 2017, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2017 Recente Baseline-ontwikkelingen - Volleberg

 1. 1. Ontwikkelingen Baseline Koen Volleberg
 2. 2. Ontwikkelingen Baseline • Bouw BaselineNL • Ontwikkelingen Baseline 6
 3. 3. Baseline NL • Doel: samenvoegen van afzonderlijke Baseline schematisaties tot 1 landsdekkende Baseline schematisatie van de actuele modellen (j-modellen)
 4. 4. Baseline NL
 5. 5. Baseline NL - uitdagingen • Overlap tussen verschillende Baseline gebieden • Controle welk model meest actueel en compleet is • Daar data uit genomen, andere gegevens verwijderd Figuur 1-1: Aansluitingen Rijntakken - IJssel Vecht
 6. 6. Baseline NL - uitdagingen • Aansluiting Rijn/Maas bij Wilhelminasluis • Secties sluiten niet aan • Hoogtedata overlapt • Behoud data uit Maasmodel waar deze ontbreekt in Rijnmodel • Dijken en secties aansluiten op elkaar Figuur 2-2: Hoogtemodel Rijntakken
 7. 7. Conclusies Baseline NL • Het is goed mogelijk gebleken om alle Baseline data van de verschillende Nederlandse deelmodellen op te nemen in één landelijke database. • Op een flink aantal locaties is de aansluiting tussen deelmodellen niet fysiek aanwezig of niet consistent. Daarom zijn globale aansluitmaatregelen gebouwd. • In geval van overlap tussen 2 deelmodellen is een knip gelegd om de overlap te verwijderen. Dit is niet altijd op dezelfde locatie gebeurd zoals opgenomen in de clipgrenzen.gdb. • Baseline-procestijden zijn acceptabel (9 uur hoogtemodel, 3.5 uur ruwheden). Mixen duurt wel erg lang
 8. 8. Aanbevelingen Baseline NL • De nu gebouwde aansluitmaatregelen zijn globaal geschematiseerd. Het is raadzaam om dit nogmaals degelijk te doen op basis van DTB-Nat en de Dienstspecificaties Baseline. • Het detailniveau van de verschillende schematisaties verschilt soms sterk. Het verdient aanbeveling om de grover geschematiseerde delen te verbeteren. Dit geldt met name voor de NZK schematisatie rond Amsterdam en voor de bodem van het Markermeer. • De keuze dat de meest actuele schematisatie een oudere schematisatie overruled is niet altijd de beste. De aantakkingen van het Amsterdam-Rijn Kanaal zijn bijvoorbeeld in het ARK model nauwkeuriger geschematiseerd dan in het Rijntakkenmodel maar door voornoemde keuze is dit niet in het landelijk model geland.
 9. 9. Aanbevelingen Baseline NL • In de toekomst is het zinvol om de Baseline data in een landelijke database te gaan beheren. Dit vergt dan duidelijke afspraken over welke dienst welk gebied beheert. • Op dit moment loopt in het kader van de ontwikkeling van Baseline 6 onderzoek naar optimalisatie mogelijkheden voor zowel vereenvoudiging van het datamodel en performanceverbetering van Baseline functies. Dit zal zeker nodig zijn als met een landelijke database wordt gewerkt. • Op het moment dat de Baseline data in een landelijke database zijn geïntegreerd is het niet langer nodig om aansluitmaatregelen te onderhouden. • De in Baseline opgeslagen bronnen en putten worden niet of in beperkte mate gebruikt in de modelschematisaties. Het lijkt zinvol om met name richting het landelijk SOBEK model (LSM) deze locaties goed te beheren en ook te gaan gebruiken. • Een goed beheer van meetpunten, uitvoerlocaties, primaire keringen, verbindende keringen in de landelijke database is gewenst. Dit zal beter beheerbaar worden.
 10. 10. Ontwikkelingen Baseline 6 • Doel: Baseline applicatie geschikt maken voor de 6e generatie waterbewegingsmodellen in Dhydro • Aanpassingen dataprotocol op nieuwe modelinvoer • Leren van het verleden – Handelingen voor de gebruiker – Performance
 11. 11. Uitgangspunten Principes: • Uitgangspunt is Baseline-NL; één landelijke database, waaruit regionale clips worden gehaald • Minder informatielagen: – Overzichtelijker voor de gebruiker – Mixen gaat sneller – Onder de motorkap complexer – Velddomeinen die invoermogelijkheden beperken daar waar nodig (bijvoorbeeld bereiken in numerieke velden) • Bestaande maatregelen dienen (middels conversie) behouden te worden • Afschaffen afgeleide bestanden: – Geen dubbele data-opslag – Minder conversies nodig, dus sneller – Wel meer gebruikersverantwoordelijkheid (ondersteunen met Invoermodule) • Volledig engelstalig • Verbetering performance
 12. 12. In detail: de aanpassingen in het protocol • Veel geschuif en samenvoegen van data • Automatisch afleiden daar waar mogelijk • Concept: details worden op dit moment nog uitgewerkt en afgestemd met RWS-diensten
 13. 13. Feature dataset elevation – Minder lagen met hoogtepunten – Direct mixen op de Featureclasses in Featuredataset Elevation – Daarna Secties_terrain en bodemhoogte terrain updaten in plaats van volledig opbouwen (performance verbetering) • Een test met Baseline-NL waarbij alle hoogtepunten van de Maas worden vervangen is 50x zo snel bij een update tov een volledige nieuwe opbouw terrain. – Terrain zonder overlaten (cf Baseline 5) – De speciale wensen (special elevation model tool) apart houden
 14. 14. Optimalisaties voor hoogtemodel Baseline 6 • Mixen direct op bestanden die in hoogtemodel komen – Geen dubbele data – Geen baswaq-achtige afleiding van 3D-lijnen, dus stappen overslaan • Hoogtemodel updaten ipv opnieuw opbouwen – Alleen daar waar hoogtes gewijzigd zijn wordt model aangepast. Snelheidverbetering afhankelijk van grootte gewijzigd gebied. • Breuklijnen niet meer als routes + events, maar als 3D-lijnen – Véél sneller mixen. Performance verbetering groter naarmate database groter is – Splitsingspunten model met 1 maatregel met breuklijnen + hoogteverschillijnen: • Routes + events: 45 sec • 3D-lijnen: 19 sec – Baseline-NL met 1 maatregel met alleen breuklijnen inmixen: • Routes + events: ca 2 uur • 3D-lijnen: ca 5 minuten
 15. 15. Looks Elevation dataset in ArcGIS
 16. 16. Lopend uitzoekwerk ten aanzien van hoogtedata • Verbetering visualisatie hoogtegegevens van de 3D-lijnen en routes • Positie bandijken in Baseline 6 dataprotocol – Opnemen in hoogtemodel ja of nee? – Opnemen in overlaten ja of nee?
 17. 17. Ruwheden • Minder lagen zonder stapeling • Huidige attributen plassen tbv SOBEK (aangetakt, maaiveldhoogte) niet langer aan plassen hangen maar bij specifieke SOBEK-functie automatisch afleiden • Generieke terminologie zodat herkenbaarheid niet beperkt wordt tot rivierengebied • NB. Aandacht besteden aan conversie van bestaande maatregelen waarbij erase_hoogwatervrije_vlakken wordt gebruikt, dit zijn veelal concessies die zijn vervallen/ingetrokken en hier dient dan de ‘actuele’ vegetatie te worden terug gezet.
 18. 18. Looks ruwheden • 1 laag voor vlakken, 1 voor lijnen en 1 voor punten • Geen overlap • Pijlers naar specifieke modelinvoer, dus uit ruwheden
 19. 19. Locaties en model-data Scheiding op functie in verschillende FC’s. Deze vijf FC’s hebben allemaal een andere functie in de modellen: – Bronnen_putten: zijn onttrekkingen of lozingen en daarmee van belang voor waterbeweging – Uitvoerlocaties: locaties waar FM waterbewegingsresultaten (waterstand etc) vastlegt – Kunstwerken: sturen de waterbeweging – Cross-secties: dwarsprofiellijnen waar model waterbewegingsgegevens vastlegt – Hoogwatervrije lijnen: keringen
 20. 20. Locaties en modeldata • Alle uitvoerlocaties in 1 bestand – Wel de mogelijkheid om bij modelconversie uitvoerlocaties naar meerdere bestanden weg te schrijven • Type uitvoerlocatie (rivierkilometer, meetstation etc) wordt vastgelegd als attribuut. Keuzes worden eventueel beperkt in een domain • Cross-sections: Baseline extrapoleert niet naar bepaalde grens. Data wordt as-is geconverteerd naar FM
 21. 21. Feature dataset Metadata • Measure_contours incl. datum / geldigheidsduur • Centerlines > rivierassen, vaarwegassen, SOBEK branches
 22. 22. Fasering realisatie • Fase 1: opstellen Dataprotocol Baseline 6 (gereed) • Fase 2: essentiele functionaliteit Baseline 6 tbv afleiden modellen (september 2017) • Fase 3: Overige functionaliteit (eind 2017)

×