Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2017 Uitlevering van Waqua modelschematisaties van de Rijntakken - Tönis

458 views

Published on

Presentatie door Rico Tönis (Rijkswaterstaat) voor de "Simona Gebruikersmiddag", tijdens de Deltares Software Dagen- Editie 2017. Donderdag 15 juni 2017, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2017 Uitlevering van Waqua modelschematisaties van de Rijntakken - Tönis

 1. 1. Rijkswaterstaat 15 juni 2017 Rijntakken Modelschematisatie SIMONA Gebruikersmiddag 15 juni 2017 Rico Tönis (RWS-ON) senior adviseur rivierkunde
 2. 2. Rijkswaterstaat 2 Rijntakken op de schop ● Langs de Waal, IJssel en de Nederrijn-Lek is de afgelopen 10 jaar door de mens veel gewijzigd ● Afgeronde I&M programma’s zijn: Ruimte voor de River, Stroomlijn, KRW tranche 1 ● Lopende I&M programma zijn KRW tranche 2 & 3, HWBP, Deltaprogramma en vaarwegverbetering ● Daarnaast zijn er diverse provinciale, gemeentelijke en particuliere initiatieven ● Dit zorgt voor stijgende vraag naar modelschematisaties van de Rijntakken ● De kwaliteit van de modelschematisatie Rijntakken varieert in het gebied, niet elke actuele situatie is verwerkt
 3. 3. Rijkswaterstaat 3 Kaart met Ruimte voor de Rivier projecten
 4. 4. Rijkswaterstaat 4 Beheer modelschematisatie Rijntaken ● RWS-ON, WVL en Deltares en rivierkundige adviesbureaus actualiseren de modelschematisatie Rijntakken continue. Actualisaties betreffen: – geometrie van gebied bijwerken (o.a. door oplevering projecten) – planmaatregelen invoegen – vergunningen invoegen en/of bijwerken – leggersituatie bijwerken ● Rijkswaterstaat ’s “Kader Toepassing Netwerkmodellen Water en Scheepvaart” schrijft voor welke modellen voor welke toepassingen gebruikt dienen te worden ● Voor een aanvraag Waterwetvergunning bij RWS-ON is dat: Waqua-Rijn-beno15_5_20m_[naam-deelgebied]-v2
 5. 5. Rijkswaterstaat 5 Procedure levering modelschematisatie Rijntakken ● Aanvraag modelschematisatie bij Helpdesk Water ● RWS-ON beoordeelt welke modelschematisatie onder welke voorwaarden gebruikt dient te worden ● Levering van modelschematisatie kan bestaan uit: 1. Modelschematisatie “van de plank” 2. Modelschematisatie “van de plank” met BASELINE maatregelen "van de plank“ 3. Modelschematisatie "van de plank" met i.i.g. nieuw gemaakte BASELINE maatregel(en) 4. Overige ● Voor 3. bestaat er een bij RWS-ON een wachtlijst en een planning van uitleveringen van modelschematisaties ● Diverse modelaanvragen worden afgehandeld via 1. & 2. en kennen geen wachtlijst
 6. 6. Rijkswaterstaat 6 Gebruik van modelschematisatie Rijntakken ● Rivierkundige adviesbureaus gebruiken ook niet vigerende modelschematisaties ● Rijkswaterstaat dient altijd toestemming te geven welke modelschematisatie onder welke voorwaarden voor welke toepassing gebruikt moet worden ● Zonder deze toestemming beoordeelt RWS-ON geen rivierkundige rapportages van Rivierkundige adviesbureaus ● Vraag: “wat adviseren rivierkundige adviesbureaus hun opdrachtgevers als er gebruik gemaakt moet worden van een modelschematisatie, die niet direct beschikbaar is?”
 7. 7. Rijkswaterstaat 7 Werkgroep Uniforme Samenwerking Rivierkundige Advisering ● RWS uniformeert modeluitlevering en advisering via de WUSRA werkgroep ● WUSRA = Werkgroep Uniforme Samenwerking Rivierkundige Advisering ● In WUSRA nemen deel: WVL, CIV, ZN, WNZ en ON ● WUSRA spin off: – RWS levert voor Deltaprogramma steeds de meest actuele BenO modelschematisatie uit – RWS maakt het voor Deltaprogramma projecten mogelijk dat het project zelf via rivierkundige advies bureaus de referentie modelschematisatie actualiseert. Dit gaat onder regie van RWS
 8. 8. Rijkswaterstaat 8 Kortom ● Rivierkundige adviesbureaus; vraag tijdig een modelreferentie aan voor de Rijntakken. Neem contact op met RWS-ON bij vragen. ● RWS-ON beoordeelt na de aanvraag welke modelschematisatie met evt. actualisaties gebruikt moet worden ● Na de beoordeling levert RWS-ON een modelschematisatie “van de plank” (geen wachttijd) of een modelschematisatie “van de plank” met actualisaties (wachttijd) ● Bij wachttijd is RWS-ON in staat een prognose te geven wanneer de modelschematisatie geleverd kan worden ● Zonder overeenstemming van RWS-ON worden er geen rivierkundige rapportages beoordeeld door RWS-ON
 9. 9. Rijkswaterstaat 9

×