GGB-Plan Presikhaaf Arnhem 1 december 2010 Maud Wolf Annelies Everts <ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>Werkwijze </li><...
De wijk Presikhaaf
De wijk Presikhaaf (nu)
De wijk Presikhaaf (in de toekomst)
Aanleiding <ul><li>Bronbemalingen: </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkelingen, rioolwerkzaamheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Teg...
Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) <ul><li>Landelijke mogelijkheden gebiedsgerichte benadering </li></ul><ul><li>Afwegi...
Werkwijze GGB-plan inventarisatie en analyse vaststellen gebied, eisen en wensen selectie maatregelen uitwerking maatregel...
Inventarisatie Inventarisatie Wat speelt er allemaal in de wijk Presikhaaf
vaststellen gebied, eisen en wensen Vaststellen gebied Te beschermen objecten Gebiedsafbakening beheersgebied ‘ opschaling...
Selectie maatregelen selectie maatregelen Ambitieniveau midden: stand still, geen positieve dan wel negatieve effecten op ...
Grondwaterkwaliteit Uitwerking maatregelen <ul><li>Gestart met opstellen monitoringsplan </li></ul><ul><ul><li>Monitorings...
Grondwaterkwantiteit Uitwerking maatregelen <ul><li>Opstellen kostenformule: </li></ul><ul><ul><li>Inventariseren gegevens...
I II III 110 m 140 m 230 m bemaling 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 ...
Kostenformule Uitwerking maatregelen <ul><li>Indeling in vier categorieën: </li></ul><ul><li>Kortste afstand = 0 meter </...
Uitvoeringsaspecten Uitwerking maatregelen <ul><li>Folder </li></ul><ul><li>Melding d.m.v. (af)meldingsformulier </li></u...
Vervolgstappen Uitwerking maatregelen <ul><li>Grondwaterkwaliteit </li></ul><ul><li>Actualisatie en verdere uitwerking mo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C09052 Presentatie Ggb Plan Presikhaaf Vbodembreed Def

508 views

Published on

Presentatie GGB-plan Presikhaaf Arnhem, Bodembreed 2010

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C09052 Presentatie Ggb Plan Presikhaaf Vbodembreed Def

 1. 1. GGB-Plan Presikhaaf Arnhem 1 december 2010 Maud Wolf Annelies Everts <ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>Werkwijze </li></ul><ul><li>Inventarisatie </li></ul><ul><li>Vaststellen gebied </li></ul><ul><li>Selectie maatregelen </li></ul><ul><li>Uitwerking maatregelen </li></ul><ul><li>Hoe verder? </li></ul>
 2. 2. De wijk Presikhaaf
 3. 3. De wijk Presikhaaf (nu)
 4. 4. De wijk Presikhaaf (in de toekomst)
 5. 5. Aanleiding <ul><li>Bronbemalingen: </li></ul><ul><ul><li>Ontwikkelingen, rioolwerkzaamheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Tegenmaatregelen t.b.v. verontreinigingen </li></ul></ul><ul><li>Grondwaterverontreinigingen </li></ul><ul><ul><li>Gemeente probleembezitter 2 pluimen </li></ul></ul><ul><li>Conclusie </li></ul><ul><ul><li>Werkwijze bronbemalingen niet optimaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpak verontreinigingen niet optimaal </li></ul></ul>
 6. 6. Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) <ul><li>Landelijke mogelijkheden gebiedsgerichte benadering </li></ul><ul><li>Afwegingskader gebiedsgericht grondwaterbeheer provincie Gelderland, gemeente Arnhem en Nijmegen </li></ul><ul><li>Gedachte GGB Presikhaaf: </li></ul><ul><ul><li>Werkwijze bronbemalingen optimaliseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpak grondwaterverontreinigingen optimaliseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Efficiëntere inzet van financiële middelen </li></ul></ul>
 7. 7. Werkwijze GGB-plan inventarisatie en analyse vaststellen gebied, eisen en wensen selectie maatregelen uitwerking maatregelen opstellen GGB-plan workshop 1 workshop 2 <ul><li>Gemeente Arnhem </li></ul><ul><li>Bodem </li></ul><ul><li>Water </li></ul><ul><li>Energie </li></ul><ul><li>Ondergrond </li></ul><ul><li>Projectleiding (SO) </li></ul><ul><li>Uitvoering (SI) </li></ul><ul><li>Provincie Gelderland </li></ul><ul><li>Afwegingskader </li></ul><ul><li>Gemeente Arnhem </li></ul><ul><li>Bevoegd gezag Wbb </li></ul><ul><li>Nazorg Bodem </li></ul><ul><li>Waterschap Rijn en IJssel </li></ul><ul><li>Bevoegd gezag Waterwet </li></ul><ul><li>Provincie Gelderland </li></ul><ul><li>Bevoegd gezag Waterwet </li></ul><ul><li>Gemeente Arnhem </li></ul><ul><li>Juridische zaken </li></ul><ul><li>Planning en control </li></ul><ul><li>Handhaving </li></ul><ul><li>Bronbemalers </li></ul>+ +
 8. 8. Inventarisatie Inventarisatie Wat speelt er allemaal in de wijk Presikhaaf
 9. 9. vaststellen gebied, eisen en wensen Vaststellen gebied Te beschermen objecten Gebiedsafbakening beheersgebied ‘ opschaling’ IJssel beheersgebied
 10. 10. Selectie maatregelen selectie maatregelen Ambitieniveau midden: stand still, geen positieve dan wel negatieve effecten op de waterhuishoudkundige situatie. Grondwaterkwantiteit Ambitieniveau midden: stand still op de grenzen van het gebied. Grondwaterkwaliteit ontwikkelingen worden aangesloten op het reeds aanwezige warmtenet, waardoor bodemenergie vooralsnog niet van toepassing is. Bodemenergie (WKO) Gekozen ambitieniveau Grondwaterbelang + simpelere procedures, lagere kosten
 11. 11. Grondwaterkwaliteit Uitwerking maatregelen <ul><li>Gestart met opstellen monitoringsplan </li></ul><ul><ul><li>Monitoringsstrategie </li></ul></ul><ul><ul><li>Meetprogramma </li></ul></ul><ul><ul><li>Actiewaarden? </li></ul></ul><ul><li>Nulmeting </li></ul><ul><ul><li>Overleg bevoegd gezag Wbb </li></ul></ul><ul><ul><li>Plaatsing 10 peilbuizen </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaten -> actiewaarden </li></ul></ul>SED-beken Pieter Calandweg A C D E Beheersgebied Beheersgebied SED-beken Pieter Calandweg wvp2 wvp1 A B C C
 12. 12. Grondwaterkwantiteit Uitwerking maatregelen <ul><li>Opstellen kostenformule: </li></ul><ul><ul><li>Inventariseren gegevens </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelen kostenformule </li></ul></ul><ul><ul><li>Verificatie kostenformule </li></ul></ul>Inventarisatie gegevens Ontwikkelen kostenformule Verificatie kostenformule Bevoegd gezag Wbb/Waterwet ‘ Bronbemalers’
 13. 13. I II III 110 m 140 m 230 m bemaling 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Kostenformule Uitwerking maatregelen <ul><li>Debiet </li></ul><ul><li>Duur </li></ul><ul><li>Afstand </li></ul><ul><li>Positie </li></ul>Beïnvloedingsfactor: Correctiefactor * (waterbezwaar / afstand)
 14. 14. Kostenformule Uitwerking maatregelen <ul><li>Indeling in vier categorieën: </li></ul><ul><li>Kortste afstand = 0 meter </li></ul><ul><li>Beïnvloedingsfactor < 175 </li></ul><ul><li>Beïnvloedingsfactor > 175 en < 1000 </li></ul><ul><li>Beïnvloedingsfactor > 1000 </li></ul><ul><li>Voordelen bronbemaler: </li></ul><ul><li>Bijdrage < kosten tegenmaatregel (verschil per categorie) </li></ul><ul><li>Minder onderzoek (geohydrologisch, monitoring) </li></ul><ul><li>Makkelijkere procedures </li></ul>
 15. 15. Uitvoeringsaspecten Uitwerking maatregelen <ul><li>Folder </li></ul><ul><li>Melding d.m.v. (af)meldingsformulier </li></ul><ul><li>Financieel contract (bijdrage op basis van kostenformule) </li></ul><ul><li>Wel: melding/vergunning Waterwet </li></ul>
 16. 16. Vervolgstappen Uitwerking maatregelen <ul><li>Grondwaterkwaliteit </li></ul><ul><li>Actualisatie en verdere uitwerking monitoringsplan </li></ul><ul><li>Grondwaterkwantiteit </li></ul><ul><li>Verificatie kostenformule in praktijk (toepassing) </li></ul><ul><li>Toetsen uitvoeringsaspecten juridische zaken, handhaving </li></ul><ul><li>En dan? </li></ul><ul><li>Indienen, uitvoeren en evalueren GGB-plan </li></ul><ul><li>Communicatietraject </li></ul><ul><li>Eventueel nieuwe gebieden in Arnhem aanwijzen </li></ul>

×