Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2017 Workshop D-Geo Flow - Van Beek, Dankers

335 views

Published on

Presentatie door Vera van Beek en Frits Dankers (Deltares) op de Geo Klantendag, tijdens de Deltares Software Dagen- Editie 2017. Donderdag 15 juni 2017, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2017 Workshop D-Geo Flow - Van Beek, Dankers

 1. 1. Workshop D-Geo Flow – Op weg naar een oplossing voor piping Vera van Beek Frits Dankers
 2. 2. 13 juli 2017
 3. 3. 13 juli 2017
 4. 4. 13 juli 2017 Waarom is piping een probleem? Bron: WSRL
 5. 5. 13 juli 2017 Bron: Navin 2016
 6. 6. Wat is het risico op piping? 13 juli 2017
 7. 7. 13 juli 2017 Hoe pakken we het piping probleem aan?
 8. 8. Een visie op piping Visie opgesteld door RWS: Omgaan met piping 1. No regret maatregelen voor urgente dijktrajecten 2. Beginnen met in kaart brengen van de ondergrond 3. Areaal beter vaststellen 4. Langere termijn: kennisontwikkeling van pipingmodellen, innovatieve maatregelen en afwegingsmethodieken 13 juli 2017
 9. 9. Deltares Visie 13 juli 2017 Ondergrond- karakterisatie Observaties Fysisch pipingproces naar de ondergrond gedifferentieerd eenvoudig waar het kan en complex waar het nodig is slim en zinvol meten benutten observaties uit de praktijk
 10. 10. Differentatie naar afzettingstype 13 juli 2017
 11. 11. D-Geo Flow – onderdeel van pipingvisie Binnen de gedifferentieerde aanpak is het nodig: - Het effect van complexere configuraties mee te kunnen nemen in de pipingberekening - Tijdsafhankelijk te rekenen 13 juli 2017 Hc L = FR FS FG FR =h ¢gp gw tanJ FS = d70 k L3 FG = 0.91 D L æ è ç ö ø ÷ 0.28 D L æ è ç ö ø ÷ 2.8 -1 +0.04
 12. 12. DGFlow en D-Geo Flow DGFlow - 2D en 3D - Transiente stroming - Verzadigd en onverzadigd - Piping module 13 juli 2017 D-Geo Flow (GUI) - 2D - Transiente stroming - Verzadigd en onverzadigd - Piping module
 13. 13. D-Geo Flow • D-Geo Flow is een gezamenlijke ontwikkeling van RWS en Deltares • D-Geo Flow wordt gereleased als een beta-versie (v1.0) en is een startpunt voor doorontwikkeling. • D-Geo Flow wordt kosteloos verstrekt aan geinteresseerde partijen na tekenen van het contract, wat recht geeft op: • Versie 1.0 • Eerste lijn support • Eenmalige registratie per bedrijf, met meerdere installaties. • Verdere verbeteringen via actieve gebruikers community en pilotprojecten • Uiterlijk in 2019 zal D-Geo Flow worden opgenomen in de ontwikkellijn van RWS/I&M 13 juli 2017
 14. 14. Theorie piping in D-Geo Flow 13 juli 2017
 15. 15. Het Sellmeijer model 13 juli 2017 Verval H L 1. Stroming door het zandpakket 2. Stroming door de pipe 3. Evenwicht van korrels eqH cH
 16. 16. Het Sellmeijer model 13 juli 2017 H dH L 1. Stroming door het zandpakket 2. Stroming door de pipe 3. Evenwicht van korrels Hc L = FR FS FG FR =h ¢gp gw tanJ FS = d70 k L3 FG = 0.91 D L æ è ç ö ø ÷ 0.28 D L æ è ç ö ø ÷ 2.8 -1 +0.04
 17. 17. Piping module: D-Geo Flow • De pipe is gemodelleerd met lijnelementen • De diepte van het lijnelement wordt vergroot totdat de korrels in grensevenwicht zijn. • Een nieuw element wordt geopend als het evenwicht wordt overschreden in het element aan de kop van de pipe 13 juli 2017
 18. 18. Voorbeeld 13 juli 2017
 19. 19. Voorbeeld 13 juli 2017
 20. 20. Voorbeeld 13 juli 2017
 21. 21. Voorbeeld - invoer 13 juli 2017
 22. 22. Voorbeeld – invoer materials 13 juli 2017
 23. 23. Voorbeeld – invoer materials 13 juli 2017
 24. 24. Voorbeeld – invoer geometrie 13 juli 2017
 25. 25. Voorbeeld – invoer boundary conditions 13 juli 2017
 26. 26. Voorbeeld – invoer pipe 13 juli 2017
 27. 27. Voorbeeld – mesh generation 13 juli 2017
 28. 28. Voorbeeld – output: head and pipe 13 juli 2017
 29. 29. Voorbeeld – output Critical head 13 juli 2017
 30. 30. Voorbeeld – output head distribution 13 juli 2017
 31. 31. 13 juli 2017 Op weg naar piping onder controle?
 32. 32. Contact 13 juli 2017 T 088 - 33 57 228 M 06 - 15 83 85 12 E vera.vanbeek@deltares.nl Vera van Beek Deltares Software sales + 31 (0)88 335 8188 software@deltares.nl

×