Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2017 Installatie van leidingen onder waterkeringen - Stoelinga

892 views

Published on

Presentatie door Jorn Stoelinga (Visser & Smit Hanab bv) op het "Symposium Leidingen in dijken; zijn ze veilig of moeten ze wijken", tijdens de Deltares Software Dagen- Editie 2017. Dinsdag 13 juni 2017, Delft.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DSD-NL 2017 Installatie van leidingen onder waterkeringen - Stoelinga

 1. 1. 13 juni 2017 1 Deltares leidingen in dijken Jorn Stoelinga Visser & Smit Hanab • Onder • Over • In
 2. 2. 13 juni 2017 2 Kruising Haringvliet • Oorspronkelijke ontwerp • Dijkkruising als HDD, baggeren overige deel • HV Kabels • Zettingsvloeiingsgevoelige dijk kant Middelharnis Kruising Haringvliet • Nieuw ontwerp geheel in HDD, Kofferdam in midden • 2 x 2 x 2500 m PE-HD OD 450 mm SDR 11 • Aangepaste route • Meet in the Middle
 3. 3. 13 juni 2017 3 Kruising Haringvliet • 2.3 Zettingsvloeiing • Uit vooroverleg met Waterschap Hollandse Delta (WSHD) is gebleken dat de waterkering ter plaatse van Middelharnis in de derde verlengde toetsronde afgekeurd is op het faalmechanisme zettingsvloeiing. WSHD heeft dan ook gevraagd om een zettingsvloeiingsberekening uit te voeren. • In deze berekeningen, welke zijn uitgevoerd door Fugro Geoservices B.V., is naar de aspecten risico op zettingsvloeiing en risico van blow-out gekeken. Hierbij is gebruik gemaakt van het Geotechnisch onderzoek Wiertsema & Partners en is er een extra sondering in de kruin van de dijk tot een diepte van ca. 40m-NAP uitgevoerd. • Uit het rapport, te vinden in bijlage 8.20, is gebleken dat de verwekingsgevoelige lagen zich bevinden tussen ca. 10m-NAP en ca. 20m-NAP. De boringen liggen op 35m-NAP en hebben een invloedsgebied rondom van maximaal 5m, dit betekent dat de boringen ruim onder de onderkant van de zettingsvloeiingsgevoelige lagen liggen. • Daarnaast is gekeken naar de risico van een blow-out onder deze zettingsvloeiingsgevoelige lagen, in het rapport wordt geconcludeerd dat de optredende muddruk voldoende lager is dan de maximaal toelaatbare muddruk. Kruising Haringvliet
 4. 4. 13 juni 2017 4 Kruising Haringvliet Kruising Haringvliet • Meet in the Middle uitgevoerd • Beide boringen zuidkant succesvol ingetrokken, met behulp van holle swivel (patent) • Boring pilot eerste noordelijke richting pilot probleemloos • Bij ruimen problemen, geen stabiel boorgat
 5. 5. 13 juni 2017 5 Kruising Haringvliet • Boorstreng gesneden, beide helften weten te redden • Oorzaak wsl uniforme korrelverdeling Kruising Haringvliet • Oude boorgat 250 m gedämmerd volledig onder dijklichaam • Nieuw, dieper ontwerp
 6. 6. 13 juni 2017 6 Kruising Haringvliet DNWW Rotterdam
 7. 7. 13 juni 2017 7 DNWW Rotterdam • Ruimte bij in- en uittredepunten • Strengen? • Constructie gebruikt tijdens bouw Havendienst • Fundatie van Hotel New York • Mud pressure control • Bestaande K&L • Gesloten dijkseizoen • Aanwonenden en bedrijven • Verkeersregelingen •........ DNWW Rotterdam Construction yard (Poortershaven) L=816 m, L=800 m, L=691 m, L=691 m Afstand tot boring= 21,4 km
 8. 8. 13 juni 2017 8 DNWW Rotterdam DNWW Rotterdam
 9. 9. 13 juni 2017 9 DNWW Rotterdam DNWW Rotterdam
 10. 10. 13 juni 2017 10 DNWW Rotterdam Kruising Ringvaart
 11. 11. 13 juni 2017 11 Kruising Ringvaart Kruising Ringvaart
 12. 12. 13 juni 2017 12 Kruising Ringvaart Kruising Ringvaart
 13. 13. 13 juni 2017 13 Ommelanderzeedijk – Waterschap Noorderzijlvest Ommelanderzeedijk – Waterschap Noorderzijlvest • 2 x 125 m effectieve filter lengte • Hoogwaardige HDDW oplossing • 165 mm PVC filter met zandomstorting
 14. 14. 13 juni 2017 14 Ommelanderzeedijk – Waterschap Noorderzijlvest Ommelanderzeedijk – Waterschap Noorderzijlvest
 15. 15. 13 juni 2017 15 Ommelanderzeedijk – Debiet en waterstand - DDSC Veessen – Waterschap Vallei & Veluwe • Probleem: opbarsten en piping • Onder perceel en langs woning • Grondonderzoek • Monitoring zettingen
 16. 16. 13 juni 2017 16 Veessen – Waterschap Vallei & Veluwe • Grondwatermodel opgezet om invloed te bepalen • 1 x 100 m 165 mm PVC filter met zandomstorting • Boring van 250 m lengte i.v.m. diepte en vorm dijk Veessen – Waterschap Vallei & Veluwe
 17. 17. 13 juni 2017 17 POVM – Waterschap Rivierenland • Momenteel op zoek naar locatie voor pilotproject Macrostabiliteit • Enkele locaties op het oog • Grondonderzoek • Ontwerp • Uitvoering • Monitoring Stelling • Er op en erover
 18. 18. 13 juni 2017 18 Stelling Er op en erover Of liever eronderdoor

×