Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Основні недоліки_ф.202

186 views

Published on

Основні недоліки_ф.202

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Основні недоліки_ф.202

  1. 1. Основні недоліки, виявлені під час складання звітних форм архівними установами області у 2018 році Паспорт архівної установи (ф. 202)
  2. 2. Місткість архівосховища – максимальна кількість документів, які можуть бути розміщені в архівосховищі з дотриманням усіх нормативних вимог (АРХІВІСТИКА: Термінологічний словник) Збільшення протяжності стелажного обладнання – через встановлення додаткового стелажного обладнання Пояснення зменшення кількості вогнегасників: за результатами технічного діагностування вогнегасники визнані непридатними до подальшого застосування за призначенням з подальшим прийняттям рiшень щодо ремонту чи зняття їх з експлуатації (Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за № 225/31677) Кількість вогнегасників у паспорті дорівнює їх кількості в інформації на виконання наказу ДАСУ від 15.08.2012 № 145
  3. 3. П. 2.1 = 2.1.1.1 + 2.1.2.1 + 2.1.3.2 У пояснювальній записці – усі зміни, що відбулися протягом року: На 01.01.2018 було… Протягом 2018 року відбулися зміни … На 01.01.2019 стало… Архівний каталог – обов’язковий елемент довідкового апарату архівів

×