TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ regimul intracomunitar
Agendă <ul><li>Operatiuni intracomunitare </li></ul><ul><li>Teritorialitatea </li></ul><ul><li>Faptul generator / Exigibil...
Principiile mecanismului TVA <ul><li>Actualul cadru legislativ oferă răspuns uri directe cu privire la operaţiunile din s...
Determinarea operaţiunilor impozabile
Operaţiuni impozabile <ul><li>Operaţiuni cu plată pentru care locul este considerat a fi în România: </li></ul><ul><li>ach...
Calculul plafonului de AIC <ul><ul><li>Plafonul se calculeaza pe an calendaristic </li></ul></ul><ul><li>D epasir ea pl...
Livrarea intracomunitara de bunuri <ul><li>O livrare de bunuri inseamna transferul dreptului de a dispune de bunuri (corpo...
Locul livrarii intracomunitare de bunuri  (LIC) <ul><li>Livrarea de bunuri cu transport </li></ul><ul><li>locul in car...
Tratamentul fiscal al LIC <ul><li>Operaţiuni scutite cu drept de deducere </li></ul><ul><li>Condiţii: </li></ul><ul><li>do...
Obligatii legale <ul><li>Emiterea facturii </li></ul><ul><li>Inscrierea operatiunii in rubrica adecvata din decontul de ...
Justificarea regimului de scutire cu drept de deducere <ul><li>Ord. Ord. 1503/2007 </li></ul><ul><li>Scutirea de taxă pent...
Modificare introdusă prin OMEF 1503/2007 <ul><li>Noutatea pe care o aduce acest Ordin este excepţia de la regula conform c...
STUDII DE CAZ
CAZUL 1 <ul><li>O persoană impozabilă din România (cod TVA Ro. art. 153 ), vinde bunuri la persoana impozabila stabilita ...
CAZUL 2 <ul><ul><li>O persoana impozabila din România (cod TVA Ro. Art. 153), vinde bunuri unui beneficiar din Italia (cod...
Achiziţii intracomunitare <ul><li>Definitie: </li></ul><ul><li>Se consideră achiziţie intracomunitară de bunuri obţiner...
Locul achizitiei intracomunitare de bunuri (AIC) <ul><li>Locul este intotdeauna in SM in care se incheie transportul </li...
Exemplu l : l ocul AIC (2) A B : Comunic ă lui A codul de TVA din RO (presupunem ca B este roman si nu s-a inregistrat i...
Achiziţii intracomunitare - obligaţi i <ul><li>Obligaţii le beneficiarului : </li></ul><ul><li>înscrierea în decontul de T...
Persoana obligata la plata TVA pe ntru AIC <ul><li>Plata taxei pentru AIC va fi intotdeauna obligatia persoanei care efe...
STUDII DE CAZ
CAZUL 1 <ul><ul><li>O persoana impozabila romana inregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 CF, achizitioneaza bunur...
CAZUL 2 <ul><ul><li>A, o persoana impozabila din România inregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 CF, achizitione...
Locul AIC  – Operatiuni triunghiulare <ul><li>S e considera ca AIC a fost supusa taxei numai in SM in care se incheie tr...
Operatiuni triunghiulare  SM 2 B SM 1 A SM 3 C Vanzarea 1  A-B Vanzarea 2 B-C Transport direct din SM1 in SM3 Caracerist...
Operatiuni triunghiulare – r elatia contractuala de transport intre A si B Ungaria B R omânia A Italia C Vanzarea 1 A-B ...
Operatiuni triunghiulare– r elatia contractuala de transport intre A si B R omânia B Ungaria A Italia C Vanzarea 1 A-B V...
O bligatiile cumparatorului/revânzator din România. <ul><li>Cumparatorul revanzator indeplineste urmatoarele obligatii: <...
Operatiuni triunghiulare – r elatia contractuala de transport intre A si B Ungaria  B Italia  A R omânia C Transport int...
Operatiuni triunghiulare – t ransport intre B si C – n u sunt aplicabile masuri de simplificare SM 2 B SM 1 A SM 3 C Van...
Operatiuni triunghiulare false Elvetia R omânia Franţa Vanzarea 1 Vanarea 2 Transport efectiv din Ro. in Fr.
Operatiuni triunghiulare cu persoane nestabilite in Comunitate (2) <ul><li>Transport realizat pe relaţia vânzător- cump a...
Studiu de caz 1 <ul><li>O persoana impozabila obisnuita, stabilita in SM1 ( A ), vinde bunuri unei persoane impozabile ob...
AIC de mijloace de transport noi <ul><li>Autovehicule terestre a caror capacitate depaseste 48 cm ³ sau a caror putere d...
<ul><li> Efectuata de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA: </li></ul><ul><ul><li>Intotdeauna scutita de ...
<ul><li>Efectuata de alta persoana decat o persoana impozabila inregistrata : </li></ul><ul><li>Furnizorul devine o pers...
LIC de bunuri accizabile <ul><li>Daca livrarile sunt realizate catre persoane impozabile sau persoane juridice neimpozabil...
LIC de bunuri accizabile  - cazuri particulare <ul><ul><ul><li>-livrarile IC de bunuri accizabile efectuate de mici intre...
<ul><li>Efectuate in Romania de o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila:  </li></ul><ul><li>- S unt i...
Operatiuni asimilate LIC - Transferurile <ul><li>Transferul efectuat de catre o persoana impozabila, a unor bunuri ce fac ...
Regimul fiscal al LIC asimilate <ul><li>Operaţiuni scutite cu drept de deducere </li></ul><ul><li>Dovada aplicarii scutiri...
Transferul - exemplu S.C A (inregistrata in Ro.) Depozitul lui A din SM 2 (Hu.) Nu are loc o tranzactie , ci doar un tr...
Operatiuni asimilate AIC <ul><li>Utilizarea in Romania de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitat...
Operatiuni asimilate AIC - exemplu A persoana impozabila din alt SM Sediul din Ro. Transferul fara tranzactie catre se...
Măsuri de simplificare <ul><li>Ordinul 2216/2006 </li></ul><ul><li>Se aplică pentru - bunuri livrate în consignaţie </li>...
Consecinţele aplicarii măsurilor simplificate <ul><li>Vânzarea de bunuri de la furnizor la consignatar sau la clientul est...
Alte operatiuni din sfera TVA Non-transferu rile <ul><li>Bunurile nu vor fi considerate transferate daca sunt transportat...
E xemplul 1 P ersoana impozabila din Ro Ungaria Livrare urmata de instalare efectuata de furnizorul din Ro. , sau de al...
E xemplul 2 P ersoana impozabila din  Ro Ungaria Vanzare la distanta:  este in alt SM ca urmare a depasirii plafonului ...
E xemplul 3 P ersoana impozabila din Ro. Hu.- e xport efectiv efectuat de pers. Ro.  T ransportul bunurilor din Roma...
Non-transferu ri ( 2 ) <ul><li>2. Operatiuni de transfer care nu presupun o tranzactie ( se declara in registrul de...
E xemplul 1 P ersoana impozabila din Ro. Prestarea de servicii in Hu. Mutarea bunurilor din Ro . în Hu. î n vederea ut...
Exemplu - n on-transfer care devine transfer P ersoana impozabila din Ro. Bunurile ramân pe teritoriul Hu. <ul><li>Transp...
Returul de bunuri – cazul I – returul bunurilor la furnizor <ul><li>Anexa nr. I la Ord. MEF nr. 1823/2007 </li></ul><ul><...
cazul II – refuzul bunurilor şi vânzarea lor altui furnizor din acelaşi SM (cu furnizorul sau beneficiarul) <ul><li>Prima ...
cazul III – refuzul bunurilor şi vânzarea lor altui furnizor din alt SM <ul><li>Prima tranzacţie va fi ignorată, considerâ...
<ul><li>Prestări de servicii </li></ul>
Prestările de servicii <ul><li>Principiu director - locul impozitării pentru prestările de servicii, este locul unde prest...
Operaţiuni de procesare <ul><li>proprietarul mărfurilor va plăti TVA pe valoarea manoperei. </li></ul><ul><li>la expedier...
Operaţiuni de procesare – măsuri simplificate <ul><li>Se evită înregistrarea în scopuri de TVA în fiecare SM unde au loc ...
Operaţiuni pluripartite <ul><li>Ord. 2221/2006 a fost modificat prin Ord. 1823/2007 (nou se apica si retururilor in perio...
Operaţiuni de procesare <ul><li>Servicile sunt supuse TVA în SM beneficiar -aplicarea taxării inverse- </li></ul><ul><li>...
Operaţiuni de procesare <ul><li>Servicile sunt supuse TVA în SM beneficiar -aplicarea taxării inverse- </li></ul><ul><li>D...
Operaţiuni de procesare <ul><li>Două aspecte diferite: </li></ul><ul><li>cumpărarea bunurilor (cumpărătorul realizează o...
Operaţiuni de procesare <ul><li>achiziţia şi operaţiunile de procesare intră în sfera de aplicare a TVA în SM beneficiar ...
Operaţiuni de reparare <ul><li>Anexa II la Ord. MEF nr. 1823/2007 </li></ul><ul><li>Transferul bunurilor în celalalt SM în...
Transportu l intracomunitar de bunuri <ul><li>Definitia transportului intracomunitar de bunuri: </li></ul><ul><li>Reprezi...
Locul prestarii pentru transportul IC de bunuri <ul><li>Regula generala: locul de plecare a l transportului IC de bunuri...
Exemplu - servicii de transport IC Romania Ungaria Transport de bunuri Hu. comunica in Ro. codul de TVA Plata in Hu. S.C ...
Servicii accesorii transportului de bunuri inclusiv transportului IC <ul><li>Exemple:  serviciile ce constau in incarcare...
Exemplu - s ervicii accesorii unui transport IC de bunuri Anglia Ungaria S.C din Hu. comunica codul de TVA atât transporta...
Servicii de intermediere privind TI de bunuri si serviciile accesorii <ul><li>S erviciile de intermediere  reprezinta ser...
Exemplu - Serviciile de intermediere privind transportul IC de bunuri sau serviciile accesorii  Furnizor Hu. Beneficiar...
Baza de impozitare <ul><li>Achiziţii intracomunitare: </li></ul><ul><li>este aceeaşi ca şi în dreptul intern </li></ul><ul...
Exigibilitatea la operaţiuni intracomunitare - 2008 <ul><li>Pentru LIC exigibilitatea va interveni în a 15-a zi a lunii u...
Regimul deducerilor <ul><li>Regulă: regimul deducerilor este reglementat în mod similar cu regimul deducerilor din dreptul...
Persoanele obligate la plata TVA <ul><li>Pentru achiziţii intracomunitare: </li></ul><ul><li>orice persoană care efectueaz...
Rambursarea TVA <ul><li>Norme legale : </li></ul><ul><li>art. 147 ind. 2 lit. a) aplicabil persoanelor impozabile reziden...
Rezidenţi UE <ul><li>Rambursarea TVA se acordă pentru bunurile mobile livrate sau serviciile prestate în România (inclusiv...
<ul><li>Dovada înregistrării se face  prin prezentarea unui certificat emis de autorităţile fiscale din statul membru un...
Persoane non-UE <ul><li>Condiţia obligatorie impusă de legiutor, persoanelor care defăşoară activităţi permanente sau ocaz...
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ regimul extracomunitar
IMPORTUL
Notiunea de import <ul><li>Un “teritoriu tert” inseamna – dupa 2008 :  </li></ul><ul><li>intrarea pe teritoriul Comuni...
Teritoriile vamale, de accize si de TVA ale UE <ul><li>Teritoriile Comunitatii pentru scopuri vamale, de accize si de TVA ...
Teritoriul de TVA al UE <ul><li>Urmatoarele teritorii ale SM se considera ca NU fac parte din Comunitate, pentru scop...
Teritoriul de TVA al UE <ul><li>Urmatoarele teritorii se considera ca fac parte din teritoriul unor SM din Comunitate, ...
Regimul TVA aferent importului <ul><li>Import: </li></ul><ul><li>intrarea în Comunitate de bunuri care nu îndeplinesc co...
Importul (2) <ul><li>Importul este o operaţiune impozabilă indiferent dacă: </li></ul><ul><li>persoana care realizează ope...
Plata TVA pentru operatiunile de import <ul><li>P ersoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 nu fac plata...
Faptul generator si exigibilitatea in cazul unui import <ul><li>Faptul generator si exigibilitatea taxei in cazul unui imp...
Persoana obligata la plata TVA <ul><li>Plata taxei pentru importul de bunuri este obligaţia importatorului , care poate f...
Baza de impozitare la import  <ul><li>Baza de impozitare (valoarea în vamă) </li></ul><ul><li>- valoarea tranzacţională ...
Scutiri la import <ul><li>Importul de bunuri a caror livrare in Romania este, in orice situatie, scutita de TVA  </li><...
Livrari de bunuri ulterioare unui import de bunuri USA  Hu. Ro.  Vânzarea unurilor (1) Vânzarea b unuri (2) Compania ...
Import intr-un SM urmat de o vanzare la distanta in alt SM <ul><li>Bunurile se considera a fi transportate din SM in car...
EXPORTUL
Operaţiuni de export efectuate de plătitori de TVA <ul><li>Sunt considerate operaţiuni de export, livrările de bunuri mobi...
Regimul TVA aferent operaţiunilor de export <ul><li>Operaţiuni scutite cu drept de deducere </li></ul><ul><li>Justificarea...
Export (2) <ul><li>Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) di...
Export (3) <ul><li>Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adă...
Export (4) <ul><li>Sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prestările de s...
Documente specifice transportului de mărfuri <ul><li>transportului auto:  copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul d...
Export (5) <ul><li>Scutirea pentru servicii pentru serviciile accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri...
Export (6) <ul><li>Sunt scutite de taxă, prestările de servicii asupra bunurilor mobile achiziţionate sau importate, plasa...
Alte persoane care participă la operaţiunile de perfecţionare <ul><li>Condiţie : să fie înscrise în autorizaţia de perfecţ...
Export (7) <ul><li>Scutirea pentru transportul internaţional de persoane se aplică pe baza: </li></ul><ul><li>l icenţ e...
Export prin intermediari (8) <ul><li>Scutiri pentru serviciile prestate de intermediarii care acţionează în numele şi în ...
Masuri tranzitorii <ul><li>Inchiderea regimurilor suspensive: </li></ul><ul><li>Termenul operatiunilor/autorizatiilor; </l...
OBLIGAŢIILE PERSOANELOR IMPOZABILE IN SCOPUL TAXEI
Evidenţa operaţiunilor <ul><li>OMF 2217/2006 </li></ul><ul><li>A u obligaţia să ţină evidenţe corecte şi complete: </li></...
Evidenţa operaţiunilor (2) <ul><li>J urnalele, registrele, evidenţele şi alte documente similare ale activităţii economice...
Evidenţa operaţiunilor (3) <ul><li>taxa colectată de respectiva persoană pentru fiecare perioadă fiscală; </li></ul><ul><l...
Factura <ul><li>Termen: cel mai târziu, data de 15 a lunii următoare (similar operatiuniilor interne) pentru: </li></ul>...
Factura – continutul obligatoriu  <ul><li>Menţiuni obligatorii: </li></ul><ul><li>numărul de ordine, în baza uneia sau ma...
Utilizarea facturilor <ul><li>La furnizor: </li></ul><ul><li>compartimentul de desfacere, în vederea înregistrării în evid...
Autofacturarea <ul><li>Autofacturarea este obligatorie dacă pâna in data de 15 a lunii urmatoare faptului generator, benef...
Întocmirea facturii de către un terţ <ul><li>S e pot emite facturi de catre un tert in numele si in contul furnizorului /...
Factura electronică  <ul><li>Semnarea si stampilarea facturilor nu este obligatorie - se pot </li></ul><ul><li>t ransmi...
Stocarea facturilor  <ul><li>Transmiterea si stocarea prin mijloace electronice a facturilor reprezinta </li></ul><ul><l...
Autofacturarea prin înţelegerea dintre furnizor si beneficiar <ul><li>Autofactura se poate întocmi de către cumpărătorul ...
Factura centralizatoare <ul><li>Se poate î ntocmi o factură centralizatoare, cu îndeplinirea cumulativă a urmatoarele c...
Alte documente justifcative  <ul><li>Factura se înlocuieşte cu un document special pentru: </li></ul><ul><li>livrărilor î...
Declaratia recapitulativă LIC/AIC - formularul 390 VIES ( OMEF 237/2007 ) <ul><li>Persoanele impozabile înregistrate în sc...
Operaţiunile care se raportează <ul><li>Pentru a evita orice neconcordanţă între LIC scutite de TV A , care se includ în...
Verificarea declaraţiilor Vies <ul><li>Corectitudinea codului de TVAa persoanelor care realizează operaţiuni intracomunita...
Decontul de TVA – formularul 300 <ul><li>Formularul (300) &quot;Decont de taxă pe valoarea adăugată&quot; se completează d...
Decontul de TVA (2) <ul><li>Se depune pe suport electronic ( însoţit de formularul editat pe hârtie) cu ajutorul progr...
Schimbarea perioadei fiscale <ul><li>Ordinul MEF nr. 257/2007 – procedura de aprobare a perioadei fiscale semestriale sau ...
Formularul 301 -Decontul special de TVA <ul><li>Contribuabilii care au obligaţia să depună decontul special de TVA sunt:...
Registrul non - transferurilor <ul><li>S e utilizează pentru evidenţierea bunurilor transportate de persoana impozabilă sa...
Registrul bunurilor primite <ul><li>Persoanele impozabile care primesc în România bunuri în scopul expertizării sau pentru...
Avizul de însoţire a marfurilor <ul><li>Conţinut minimal al avizul de însoţire a mărfurii: </li></ul><ul><li>datele de i...
Utilizarea avizului de însotire a mărfurilor <ul><li>La furnizor: </li></ul><ul><li>la delegatul transportatorului sau cli...
Utilizarea avizului de însotire a mărfurilor (2) <ul><li>La cumpărător: </li></ul><ul><li>la magazie/depozit ca bază pentr...
Tva Intracomunitar
Tva Intracomunitar
Tva Intracomunitar
Tva Intracomunitar
Tva Intracomunitar
Tva Intracomunitar
Tva Intracomunitar
Tva Intracomunitar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tva Intracomunitar

40,213 views

Published on

Prezentare TVA intracomunitar febr 2008

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
40,213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
227
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tva Intracomunitar

 1. 1. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ regimul intracomunitar
 2. 2. Agendă <ul><li>Operatiuni intracomunitare </li></ul><ul><li>Teritorialitatea </li></ul><ul><li>Faptul generator / Exigibilitatea </li></ul><ul><li>Baza de impozitare </li></ul><ul><li>Cota de TVA </li></ul><ul><li>Regimul deducerilor </li></ul><ul><li>O bligatii de î nregistrare si raportare </li></ul><ul><li>Persoanele obligate la plata taxei </li></ul>
 3. 3. Principiile mecanismului TVA <ul><li>Actualul cadru legislativ oferă răspuns uri directe cu privire la operaţiunile din sfera TVA sau a obligaţiilor pe care le au persoanele care acţionează în acestă sferă. </li></ul><ul><li>Î n unele cazuri apare necesitatea unei interpretări a textelor de lege, interpretare care presupune: </li></ul><ul><li>o reprezentare mentală a sensului sau semnificaţiei text elor legale şi o înţelegere aproape integrala a lor; </li></ul><ul><li>a preci erea corectă a consecinţel or aplicării acestor prevederi în practică ; </li></ul><ul><li>atât ANAF cât şi persoanele impozabile, trebuie să aibă întotdeauna în </li></ul><ul><li>vedere scopul general al TVA , acela de a impozita consumul , ghidându-se după urmatoarele principii: </li></ul><ul><li>- TVA este o taxa pe consumul final </li></ul><ul><li>- TVA este o taxă care se autopercepe </li></ul><ul><li>- TVA este neutră </li></ul><ul><li>- TVA este transparentă </li></ul><ul><li>- TVA nu reprezintă un element de cost al afacerii </li></ul><ul><li>- TVA se aplica operaţiunilor specifice si nu profitului brut </li></ul><ul><li>Scopul urmarit: </li></ul><ul><li>ANAF trebuie să î ncuraj eze respect area voluntar ă a obligaţiilor legale, aceasta fiind solutia rezonabilă în maximizarea încasărilor bugetare din TVA şi nu urmărirea eventualelor acţiuni în justiţie sau aplicarea sancţiunilor existente. </li></ul>
 4. 4. Determinarea operaţiunilor impozabile
 5. 5. Operaţiuni impozabile <ul><li>Operaţiuni cu plată pentru care locul este considerat a fi în România: </li></ul><ul><li>achiziţia intracomunitară de bunuri </li></ul><ul><li>achiziţia intracomunitară a mijloacelor de transport noi efectuate de către orice persoană </li></ul><ul><li>achiziţia intracomunitară a produselor accizabile </li></ul><ul><li>prestările de servvicii </li></ul><ul><li>Nu sunt considerate operaţiuni impozabile: </li></ul><ul><li>operaţiunile efectuate de persoane care realizează exclusiv livrări de bunuri pentru care TVA nu este deductibilă; </li></ul><ul><li>achiziţii intracomunitare sub plafonul de 10.000 euro/an (excepţie mijloacele de transport noi si produsele accizabile); </li></ul><ul><li>operaţiuni pentru care locul livrări sau prestări nu este în România. </li></ul>
 6. 6. Calculul plafonului de AIC <ul><ul><li>Plafonul se calculeaza pe an calendaristic </li></ul></ul><ul><li>D epasir ea plafonului : </li></ul><ul><li>se datoreaza TVA R o. pentru toate AIC pentru restul anului calendaristic in care s-a depasit plafonul si cel putin pentru anul calendaristic urmator </li></ul><ul><li>d aca plafonul se depaseste si in anul urmator, se aplica aceleasi reguli </li></ul><ul><li>La calcularea plafonului AIC se va tine cont de valoarea tuturor AIC din toate celelalte State Membre efectuate de agentul economic , cu exceptia urmatoarelor: </li></ul><ul><li>v aloarea tranzactiei care determina depasirea plafonului </li></ul><ul><li>v aloarea importurilor de bunuri transportate dupa import in Romania, efectuate de o persoana juridica neimpozabila in alt Stat Membru al UE </li></ul><ul><li>v aloarea importurilor de bunuri livrate si transportate dupa import in Romania, efectuate de un furnizor in alt Stat Membru UE </li></ul><ul><li>valorea AIC de mijloace de transport noi </li></ul><ul><li>valoarea AIC de produse accizabile </li></ul>
 7. 7. Livrarea intracomunitara de bunuri <ul><li>O livrare de bunuri inseamna transferul dreptului de a dispune de bunuri (corporale) ca si proprietar </li></ul><ul><li>Definitia LIC </li></ul><ul><li>l ivrarea intracomunitara : o livrare de bunuri ce sunt expediate sau transportate dintr-un Stat Membru in alt Stat Membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea, sau de alta persoana in contul acestora , inclusiv transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania intr-un alt Stat Membru </li></ul><ul><li>Se considera ca o persona impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul comitentului, in calitate de intermediar intr-o livrare de bunuri, a achizitionat si livrat bunurile respective ea insasi ( structura de comisionar ) . </li></ul>
 8. 8. Locul livrarii intracomunitare de bunuri (LIC) <ul><li>Livrarea de bunuri cu transport </li></ul><ul><li>locul in care sunt situate bunurile la momentul inceperii transportului (inclusiv LIC) </li></ul><ul><li>l ivrarea de bunuri efectuata de un importator, urmare a unui import: Statul Membru prin care se face importul de bunuri (a ceste livrari pot fi locale si LIC) </li></ul><ul><li>Livrarea de bunuri fara transport </li></ul><ul><li>locul in care sunt situate bunurile in momentul in care sunt puse la </li></ul><ul><li>dispozitia c umparatorului . </li></ul><ul><li>Livrarea de bunuri care necesita instalare sau asamblare </li></ul><ul><li>- locul in care bunurile sunt instalate/asamblate, daca aceste operatiuni sunt realizate de furnizor sau alta persoana in contul sau ( nu sunt niciodata livrari intracomunitare in SM de unde incepe transportul, sunt non transferuri ) </li></ul>
 9. 9. Tratamentul fiscal al LIC <ul><li>Operaţiuni scutite cu drept de deducere </li></ul><ul><li>Condiţii: </li></ul><ul><li>dovada că mărfurile au părăsit teritoriul Statului Membru (RO) </li></ul><ul><li>cumpărătorul comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA emis în Statul Membru de destinatie </li></ul><ul><li>Neîndeplinirea cumulativă a celor două condiţii, obligă furnizorul să colecteze TVA (factură cu TVA) similar unei operaţiuni interne. </li></ul><ul><li>Caz particular (livrări la distanţă): </li></ul><ul><li>pentru livrări către acelaşi stat sub 35.000 euro, se va aplica TVA din ţara de origine, la locul de plecare ( vânzătorul poate opta totuşi pentru a fi impozitat în ţara de destinaţie ); iar pentru operaţiunile care depăşesc plafonul de 35.000 euro, impozitarea acestora se va face în statul de destinaţie. </li></ul>
 10. 10. Obligatii legale <ul><li>Emiterea facturii </li></ul><ul><li>Inscrierea operatiunii in rubrica adecvata din decontul de TVA </li></ul><ul><li>In factura se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului din alt SM </li></ul><ul><li>Inscrierea operatiunii in declaratia recapitulativa ce se va depune pentru fiecare trimestru calendaristic pe parcursul caruia au loc LIC </li></ul><ul><li>Inscrierea operaţiunii în declaraţia Intrastat, pentru persoanele obigate sa declare in Intrastat </li></ul><ul><li> </li></ul>
 11. 11. Justificarea regimului de scutire cu drept de deducere <ul><li>Ord. Ord. 1503/2007 </li></ul><ul><li>Scutirea de taxă pentru livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, se justifică cu: </li></ul><ul><li>- factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din C .F , şi în care să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în alt stat membru ; </li></ul><ul><li>- documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru ; </li></ul><ul><li>- orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cumpărare, documentele de asigurare. </li></ul>
 12. 12. Modificare introdusă prin OMEF 1503/2007 <ul><li>Noutatea pe care o aduce acest Ordin este excepţia de la regula conform careia justificarea scutirii trebuie facută în momentul în care s-a emis o factură. </li></ul><ul><li>P entru acele operaţiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici să fie în posesia documentelor de justificare a scutirii în momentul emiterii facturii, pr ezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxă se va face în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care a fost emisă factura. </li></ul><ul><li>Dacă factura nu este emisă în termenul prevăzut de lege, termenul de 90 de zile se va calcula de la data la care a intervenit faptul generator de taxă pentru operaţiunea în cauză. </li></ul><ul><li>În cazul în care nu sunt prezentate documentele de justificare a scutirii la data efectuării controlului, organele de inspecţie fiscală au dreptul de a suspenda inspecţia fiscală până la data prezentării acestora , fără ca suspendarea să depăsească termenul de mai sus. </li></ul><ul><li>După expirarea termenului, daca inspecţia fiscală a fost deja efectuată, fară a se depăşi termenul general de prescripţie de 5 ani conform art. 91 al. (1) din Codului de procedură fiscală, </li></ul><ul><li>dacă persoana impozabilă intră în posesia documentelor de justificare a scutirii de TVA, poate solicita organelor fiscale reverificarea perioadei respective . </li></ul>
 13. 13. STUDII DE CAZ
 14. 14. CAZUL 1 <ul><li>O persoană impozabilă din România (cod TVA Ro. art. 153 ), vinde bunuri la persoana impozabila stabilita in Ungaria (cod TVA Hu.), care la rândul ei le revinde unui client din Romania (cod TVA Ro.). </li></ul><ul><li>Bunurile sunt transportate direct de la furnizor (Ro.) la beneficiar (Ro.). </li></ul><ul><li>Să se dermine: </li></ul><ul><li>- t ratamentul TVA aplicabil operatiunilor descrise mai sus; </li></ul><ul><li>- conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile declarative de TVA. </li></ul>
 15. 15. CAZUL 2 <ul><ul><li>O persoana impozabila din România (cod TVA Ro. Art. 153), vinde bunuri unui beneficiar din Italia (cod TVA It.). La cerere beneficarului o parte din bunuri sunt transportate la sediul sau din Italia iar o altă parte la sediul secundar in Germania. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beneficiciarul comunica furnizorului din România, coduld eînregistrare in scopuri de TVA din Italia. </li></ul></ul><ul><li>Să se dermine: </li></ul><ul><li>- t ratamentul TVA aplicabil operatiunilor descrise mai sus; </li></ul><ul><li>- conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile declarative de TVA. </li></ul>
 16. 16. Achiziţii intracomunitare <ul><li>Definitie: </li></ul><ul><li>Se consideră achiziţie intracomunitară de bunuri obţinerea dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaţia indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător, sau de către altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. </li></ul><ul><li>Regulă generală: TVA se plăteşte în statul de destinaţie (locul achiziţiei intracomunitare se consideră a fi locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expediţia sau transportul) </li></ul><ul><li>C lientul, persoană impozabilă înregistrată ca plătitor de TVA în România înregistrează TVA aplic â nd mecanismul tax ă rii inverse </li></ul><ul><li>Nu mai exista formalitati de import din Statele membre UE </li></ul>
 17. 17. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri (AIC) <ul><li>Locul este intotdeauna in SM in care se incheie transportul </li></ul><ul><li>Reguli derogatorii: </li></ul><ul><li>daca se furnizeaza un cod TVA din alt SM decat cel in care se incheie </li></ul><ul><li>transportul: locul este SM care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA sub care se efectueaza achizitia intracomunitara (excepţia nu deroga de </li></ul><ul><li>la regula de baza) – reducerea bazei de impozitare </li></ul><ul><li>Derogarea nu funcţionează dacă cumparatorul face dovada ca bunurile au fost deja supuse TVA in SM de destinatie. </li></ul>
 18. 18. Exemplu l : l ocul AIC (2) A B : Comunic ă lui A codul de TVA din RO (presupunem ca B este roman si nu s-a inregistrat inca in Itali a AIC Locul (1): incheierii transportului (in Italia) Baza se reduce în mod corespunzător. Ungaria LIC Locul: inceperii transportului Locul (2): in Romania (SM al codului de TVA ) Italia Vanzare de bunuri Transport România
 19. 19. Achiziţii intracomunitare - obligaţi i <ul><li>Obligaţii le beneficiarului : </li></ul><ul><li>înscrierea în decontul de TVA/declaraţia recapitulativă a valorii achiziţiilor intracomunitare; </li></ul><ul><li>s ă raporteze achiziţiile de bunuri în aplicaţia Intrastat ( declaraţie Intrastat – achiziţii intracomunitare ) ; </li></ul><ul><li>e mit e auto-factura (dacă nu a primit factura de la furnizor) </li></ul><ul><li>Sunt in toate cazurile operatiuni impo zabile: </li></ul><ul><li>o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi, efectuată de orice persoană </li></ul><ul><li>o achiziţie intracomunitară de produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă, care acţionează ca atare, sau de o persoană juridică neimpozabilă. </li></ul>
 20. 20. Persoana obligata la plata TVA pe ntru AIC <ul><li>Plata taxei pentru AIC va fi intotdeauna obligatia persoanei care efectueaza achizitia </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Obligatii legale: </li></ul><ul><li>Taxare inversa pentru persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. </li></ul><ul><li>Inscrierea TVA de catre beneficiarul din România in factura primita de la furnizorul din alt SM. ( au tofactura în cazul in care factura nu a fost emisa de furnizor pana la data la care intervine exigibilitate pentru AIC ). </li></ul><ul><li>TVA se inscrie ca taxa colectata si ca taxa deductibila in acelasi decont . </li></ul><ul><li>Declaratia recapitulativa pentru AIC </li></ul><ul><li>Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, care nu sunt inregistrate conform art. 153, vor fi inregistrate pentru AIC conform art. 153¹ si vor face plata TVA efectiv pe baza decontului special daca depasesc plafonul pentru achiziţii intracomunitare. </li></ul>
 21. 21. STUDII DE CAZ
 22. 22. CAZUL 1 <ul><ul><li>O persoana impozabila romana inregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 CF, achizitioneaza bunuri de la o persoana impozabila inregistrata in registrată în scopuri de TVA Italia. Furnizorul expediaza bunurile din Italia în România </li></ul></ul><ul><ul><li>Beneficiarul îi comunica furnizorului codul sau de TVA. </li></ul></ul><ul><li>Să se dermine: </li></ul><ul><li>- t ratamentul TVA aplicabil operatiunilor descrise mai sus; </li></ul><ul><li>- conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile declarative de TVA. </li></ul>
 23. 23. CAZUL 2 <ul><ul><li>A, o persoana impozabila din România inregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 CF, achizitioneaza bunuri de la o alta persoana impozabila romana. Bunurile sunt expediate din Italia unde furnizorul are un depozit. </li></ul></ul><ul><li>Să se dermine: </li></ul><ul><li>- Sa se determine implicatiie comunicării codurilor de TVA a celor doi parteneri </li></ul><ul><li>- tratamentul TVA aplicabil operatiunilor descrise mai sus; </li></ul><ul><li>- conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile declarative de TVA. </li></ul>
 24. 24. Locul AIC – Operatiuni triunghiulare <ul><li>S e considera ca AIC a fost supusa taxei numai in SM in care se incheie transportul dacă sunt îndeplinite urmatoarele condiţii cumulative: </li></ul><ul><li>cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România, face dovada că a efectuat achiziţia intracomunitară în vederea efectuării unei livrări ulterioare în alt SM, livrare pentru care beneficiarul, care este înregistrat în scopuri de TVA în SM unde este stabilit, a fost desemnat ca persoană obligată la plata taxei aferente </li></ul><ul><li>obligaţiile privind declararea acestor operaţiuni, au fost îndeplinite de către cumpărătorul revânzător </li></ul>
 25. 25. Operatiuni triunghiulare SM 2 B SM 1 A SM 3 C Vanzarea 1 A-B Vanzarea 2 B-C Transport direct din SM1 in SM3 Caraceristici: 3 persoane impozabile in trei SM diferite: furnizor, cumparator revanzator, beneficiar ul final 2 vanzari: A – B si B – C 1 singur transport intre A ( SM1 ) si C ( SM3 ) Operatiunea va fi analizata in funcţie de relatia contractuala de transport . Achizitie
 26. 26. Operatiuni triunghiulare – r elatia contractuala de transport intre A si B Ungaria B R omânia A Italia C Vanzarea 1 A-B Vanzarea 2 B-C Transport efectiv din SM1 in SM3 Livrarea IC efectuata de A in Romania este scutita de TVA cu indeplinirea urmatoarelor condiţii: - Bunurile sunt transportate din Romania in alt SM ( SM 3 Italia ) de catre A sau B - B comunica lui A un cod valid de TVA din celalalt SM ( Ungaria ) - B este mentionat, in calitate de cumparator al bunurilor, in declaratia recapitulativa depusa de A, tinand cont de codul de TVA al lui B din Ungaria
 27. 27. Operatiuni triunghiulare– r elatia contractuala de transport intre A si B R omânia B Ungaria A Italia C Vanzarea 1 A-B Vanzarea 2 B-C Transport efectiv din SM1 in SM3 - c umparatorul-revanzator) din Ro. comunica furnizorului din Hu. codul de TVA din Romania . - A IC efectuata de B in Romania, este scutita de TVA prin aplicarea masurilor de simplificare : - achiziţia a fost efectuata in vederea unei revânzari ulterioare in alt SM - realizarea obligatiilor de raportare - desemneaza cumparatorul din Italia ca fiind persoana obligată la plata
 28. 28. O bligatiile cumparatorului/revânzator din România. <ul><li>Cumparatorul revanzator indeplineste urmatoarele obligatii: </li></ul><ul><li>sa nu inscrie achizitia efectuata din SM1 (Hu.) in rubrica „Achizitii intracomunitare” a decontului de taxa si nici in declaratia recapitulativa privind achizitiile intracomunitare; </li></ul><ul><li>sa inscrie livrarea efectuata catre beneficiarul livrarii in rubrica „Livrari intracomunitare scutite” a decontului de taxa ; </li></ul><ul><li>sa inscrie in declaratia recapitulativa pentru livrari intracomunitare scutite de taxa urmatoarele date: </li></ul><ul><li>- codul de inregistrare in scopuri de TVA din SM3 (Italia), al beneficiarului </li></ul><ul><li>livrarii </li></ul><ul><li>- codul T VA aferent operatiunii triunghiulare “T” </li></ul>
 29. 29. Operatiuni triunghiulare – r elatia contractuala de transport intre A si B Ungaria B Italia A R omânia C Transport intre A - B <ul><li>Persoana impozabila din Ro. va plati TVA prin aplicarea mecanismului taxarii inverse: </li></ul><ul><li>- beneficiarul din Ro. este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 ¹ in Romania </li></ul><ul><li>conform art. 150 din Codul fiscal, persoana obligata la plata taxei este beneficiarul unei AIC (pentru livrarea efectuata de C/RV care nu este inregistrat in Ro. ) </li></ul><ul><li>beneficiarul din Ro. inscrie achizitia efectuata in rubrica „Achizitii intracomunitare” din decontul de taxa , precum si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare </li></ul>
 30. 30. Operatiuni triunghiulare – t ransport intre B si C – n u sunt aplicabile masuri de simplificare SM 2 B SM 1 A SM 3 C Vanzarea 1 (A-B) Vanzarea 2 (B-C) Transport efectiv din SM1 in SM3 <ul><li>Livrare A-B (fara transport): </li></ul><ul><li>locul livrarii este locul unde bunurile sunt puse la dispozitia lui B (SM1) </li></ul><ul><li>livrare locala cu TVA ( la LIC este obligatoriu transportul, iar A nu poate face dovada transportului) </li></ul><ul><li>Livrare B-C (cu transport): </li></ul><ul><li>locul unde incepe transportul (SM1) </li></ul><ul><li>L IC efectuata de catre B din SM1, scutita de TVA (B trebuie sa se inregistreze in SM1 pentru scopuri de TVA) </li></ul><ul><li>C efectueaza o AIC in SM3 aplicaând mecanismul taxarii inverse </li></ul>
 31. 31. Operatiuni triunghiulare false Elvetia R omânia Franţa Vanzarea 1 Vanarea 2 Transport efectiv din Ro. in Fr.
 32. 32. Operatiuni triunghiulare cu persoane nestabilite in Comunitate (2) <ul><li>Transport realizat pe relaţia vânzător- cump arator / rev anzator : </li></ul><ul><li>Cump . / rev . se înregistrează în SM 2 </li></ul><ul><li>vânzătorul efectuează o livrare intracomunitară cu transport, scutită, dacă cump./ rev. comunică vânzătorului un cod de înregistrare din alt SM iar bunurile sunt transportate în afara SM 1 </li></ul><ul><li>cump arator / rev anzator efectuează o achiziţie intracomunitară în SM 2, facturând cu TVA către Beneficiar (excepţie: beneficiarul aplică taxarea inversă). </li></ul><ul><li>Transport realizat pe relaţia cump./ rev. - beneficiar: </li></ul><ul><li>cump./ rev. se înregistrează în scopuri de TVA în SM 1; </li></ul><ul><li>livrarea efectuată de vânzător către cump./ rev. este considerată internă fără transport; </li></ul><ul><li>cump./ rev. efectuează către beneficiar o livrare intracomunitară, cu transport (locul SM 1), scutită dacă beneficiarul comunică cump./ rev. codul de înregistrare, iar bunurile părăsesc teritoriul SM 1 </li></ul><ul><li>beneficiarul efectuează o achiziţie intracomunitară în SM 2. </li></ul>
 33. 33. Studiu de caz 1 <ul><li>O persoana impozabila obisnuita, stabilita in SM1 ( A ), vinde bunuri unei persoane impozabile obisnuite, stabilita in SM2 ( B ). Aceasta din urma revinde bunurile unei persoane impozabile stabilita in SM3 ( C ). Bunurile sunt transportate direct din SM1 in SM3, in contul persoanei impozabile stabilite in SM1. </li></ul><ul><li>Să se dermine: </li></ul><ul><li>- sa se determinae implicatiile interpunerii în lanţul tranzacţional a unei persoane neînregistrate in scopuri de TVA sau care nu furnizează un cod valabil de TVA </li></ul><ul><li>- tratamentul TVA aplicabil operatiunilor descrise mai sus; </li></ul><ul><li>- conditiile ce trebuiesc indeplinite de fiecare parte implicata, cu privire la obligatiile declarative de TVA. </li></ul>
 34. 34. AIC de mijloace de transport noi <ul><li>Autovehicule terestre a caror capacitate depaseste 48 cm ³ sau a caror putere depaseste 7,2 kw </li></ul><ul><ul><li>livrate cu maxim 6 luni dupa intrarea initiala in exploatare sau </li></ul></ul><ul><ul><li>care nu au parcurs mai mult de 6.000 km </li></ul></ul><ul><li>Nave cu o lungime mai mare de 7,5 metri (cu exceptia “navelor comerciale”) </li></ul><ul><ul><li>livrate cu maxim 3 luni dupa intrarea initiala in exploatare sau </li></ul></ul><ul><ul><li>care nu au navigat mai mult de 100 de ore </li></ul></ul><ul><li>Aeronave a caror greutate la decolare depaseste 1.550 kg (cu exceptia avioanelor destinate curselor de linie) </li></ul><ul><ul><li>furnizate cu maxim 3 luni dupa intrarea initiala in exploatare sau </li></ul></ul><ul><ul><li>care nu au zburat mai mult de 40 de ore </li></ul></ul>
 35. 35. <ul><li> Efectuata de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA: </li></ul><ul><ul><li>Intotdeauna scutita de TVA daca se face dovada transportului dintr-un SM in alt SM </li></ul></ul><ul><ul><li>Indiferent de calitatea cumparatorului (persoana impozabila, persoana juridica neimpozabila, persoana fizica)- deci nu este necesar ca beneficiarul sa comunice un numar valabil de TVA din alt SM </li></ul></ul>Livrarea intracomunitara de mijloace noi de transport
 36. 36. <ul><li>Efectuata de alta persoana decat o persoana impozabila inregistrata : </li></ul><ul><li>Furnizorul devine o persoana impozabila pentru aceasta livrare, chiar daca este persoana fizica </li></ul><ul><li>Livrare scutita, cu drept de deducere a TVA (in cazul persoanelor care nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA, taxa se ramburseaza conf. art. 147 ²(1)(c)CF) </li></ul>Livrarea intracomunitara de mijloace noi de transport
 37. 37. LIC de bunuri accizabile <ul><li>Daca livrarile sunt realizate catre persoane impozabile sau persoane juridice neimpozabile : </li></ul><ul><li>-locul livrarii este locul unde incepe transportul produselor accizabile conf. art. 132(1) (a) si 132(4)CF </li></ul><ul><li>LIC este scutita de TVA – art. 143(2)(a) si( c), chiar daca beneficiarul nu comunica un numar valabil de TVA din alt </li></ul>
 38. 38. LIC de bunuri accizabile - cazuri particulare <ul><ul><ul><li>-livrarile IC de bunuri accizabile efectuate de mici intreprinderi sunt scutite fara drept de deducere conform art. 152; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-livrarile IC de bunuri accizabile supuse regimului special al bunurilor second hand, obiectelor de arta si de colectie, antichitati, care sunt supuse cotei marginale, conf. art 152²; </li></ul></ul></ul>
 39. 39. <ul><li>Efectuate in Romania de o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila: </li></ul><ul><li>- S unt impozabile in Romania indiferenta daca beneficiarul este sau nu inregistrat in scopuri de TVA; </li></ul><ul><li>Pentru AIC de produse accizabile n u se aplica nici un plafon . </li></ul><ul><li>Excepţie </li></ul><ul><li>Daca achizitia este realizata de o persoana fizica, iar bunurile au fost transportate de furnizor, acesta din urma trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in SM de destinatie. </li></ul>A IC de produse accizabile
 40. 40. Operatiuni asimilate LIC - Transferurile <ul><li>Transferul efectuat de catre o persoana impozabila, a unor bunuri ce fac parte din activitatea sa economica, din Romania catre alt SM, va fi considerat LIC cu plata. </li></ul><ul><li>Caracteristici: </li></ul><ul><li>c irculatia bunurilor din Romania catre alt SM ( fara tranzactie ) </li></ul><ul><li>e ste efectuat de catre o persoana impozabila (orice persoana impozabila) sau in numele acesteia </li></ul><ul><li>b unuri le fac parte din activitatea sa economica </li></ul><ul><li>î n scopul desfasurarii activitatii </li></ul><ul><li>Toate regulile legate de LIC se aplica “mutatis mutandis”, inclusiv obligatiile legale privind declaratia recapitulativa pentru LIC </li></ul>
 41. 41. Regimul fiscal al LIC asimilate <ul><li>Operaţiuni scutite cu drept de deducere </li></ul><ul><li>Dovada aplicarii scutirii cu drept de deducere: </li></ul><ul><li>- autofactura prevăzută la art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, în care să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în alt stat membru, al persoanei care realizează transferul din România; </li></ul><ul><li>- documentul care atestă că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru. </li></ul>
 42. 42. Transferul - exemplu S.C A (inregistrata in Ro.) Depozitul lui A din SM 2 (Hu.) Nu are loc o tranzactie , ci doar un transfer către sediul din SM A trebuie sa se inregistreze pentru scopuri de TVA in SM 2 pt.ca sa efectueaza o AIC <ul><li>Locul LIC: î n Romania (locul unde incepe transportul) </li></ul><ul><li>Operatiune scuti ta Da (daca se indeplinesc cele 2 conditii : </li></ul><ul><li>- dovada transportul ui </li></ul><ul><li>- codul de TVA emis in Hu. </li></ul>
 43. 43. Operatiuni asimilate AIC <ul><li>Utilizarea in Romania de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii sale economice, a bunurilor transportate de aceasta sau in numele acesteia din alt SM , in situatia in care transportul acestor bunuri, daca ar fi efectuat din Romania in alt Stat Membru, ar fi considerat transfer de bunuri in alt Stat Membru, va fi considerata o achizitie IC cu plata </li></ul><ul><li>A chiziţionarea de către o persoană juridică neimpozabilă a unor bunuri importate de acea persoană în Comunitate şi transportate sau expediate într-un alt Stat Membru decât cel în care s-a efectuat importul. Persoana juridică neimpozabilă va beneficia de rambursarea taxei platite în Romania pentru importul bunurilor, dacă dovedeşte ca achiziţia sa intracomunitară a fost supusă taxei in SM de import. </li></ul><ul><li>Pentru operatiunile asimilate AIC, toate regulile legate de AIC se aplica “mutatis mutandis”, inclusiv obligatiile legale privind declaratia recapitulativa de LIC scutita de TVA din SM de plecare si declaratia recapitulativa de AIC in Romania . ) </li></ul>
 44. 44. Operatiuni asimilate AIC - exemplu A persoana impozabila din alt SM Sediul din Ro. Transferul fara tranzactie catre sediul din Ro. Obligatia de a se inregistr a î n Romania, locul AIC <ul><li>AIC asimilata efectuata de o persoana impozabila </li></ul><ul><li>A IC in Romania (locul incheierii transportului) </li></ul><ul><li>NU e xista scutire de TVA. Persoana obligata la plata TVA este A, care trebuie sa se inregistreze pentru scopuri de TVA in Romania </li></ul>
 45. 45. Măsuri de simplificare <ul><li>Ordinul 2216/2006 </li></ul><ul><li>Se aplică pentru - bunuri livrate în consignaţie </li></ul><ul><li>- stocuri la dispozitia clientului </li></ul><ul><li>Daca nu se aplică măsurile simplificate, furnizorul: </li></ul><ul><li>r ealizează un transfer în statul membru de origine ; </li></ul><ul><li>realizează o LIC/AIC în România ; </li></ul><ul><li>trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA </li></ul><ul><li>Daca se aplică măsurile simplificate (diminuarea formlitaţilor administrative cu înregistrarea): </li></ul><ul><li>Consignatarul / cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, sunt înregistraţi în România în scopuri de TVA ; </li></ul><ul><li>statul membru de origine nu consideră mutarea acestor bunuri ca transfer, sau aplică un regim de simplificare similar celui aplicat în România; </li></ul><ul><li>Consignatarul / cumpărătorul bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, din România, sunt cunoscuţi de către furnizor atunci când bunurile sunt transportate din alt stat membru în România. </li></ul><ul><li>S e consideră că furnizorul NU realiz ează o achiziţie intracomunitară asimilată în România în momentul sosirii bunurilor ce au fost trimise în cadrul unui contract de consignaţie sau al unui contract privind stocuri la dispoziţia clientului, iar eventuala restituire a bunurilor respective în statul membru din care au provenit, nu va fi considerată transfer . </li></ul>
 46. 46. Consecinţele aplicarii măsurilor simplificate <ul><li>Vânzarea de bunuri de la furnizor la consignatar sau la clientul este considerată: </li></ul><ul><li>o livrare intracomunitară, din punctul de vedere al furnizorului, pe care acesta trebuie să o declare ca atare în statul membru din care au fost transportate bunurile; </li></ul><ul><li>o achiziţie intracomunitară, din punctul de vedere al consignatarului sau al cumpărătorului bunurilor, în cazul stocurilor la dispoziţia clientului, care trebuie declare în România. </li></ul><ul><li>Consignatarul şi cumpărătorul bunurilor, trebuie să emită un document în care să raporteze: </li></ul><ul><li>data sosirii, denumirea şi cantitatea bunurilor primite; </li></ul><ul><li>data livrării locale a acestor bunuri în România, cu o trimitere la factură sau la alt document emis; </li></ul><ul><li>data transportului de bunuri care nu au fost achiziţionate şi care se restituie în statul membru de unde au provenit, precum şi natura şi cantitatea acestor bunuri; </li></ul><ul><li>numele, adresa şi datele de identificare ale fiecărui furnizor. </li></ul>
 47. 47. Alte operatiuni din sfera TVA Non-transferu rile <ul><li>Bunurile nu vor fi considerate transferate daca sunt transportate din Romania in alt SM in scopul uneia din urmatoarele operatiuni: </li></ul><ul><li>1. Operatiuni care presupun o tranzactie, dar nu are loc o LIC in SM de unde incepe transportul ( nu se declara in registrul non transferuri lor ): </li></ul><ul><li>O livrare insotita de instalare sau asamblare in celalalt SM ( exemplu 1 ) </li></ul><ul><li>O livrare a bunurilor, ce constituie o vanzare la distanta ( exemplu 2 ) </li></ul><ul><li>O livrare a bunurilor efectuata de catre persoana impozabila sau in numele acesteia la bordul vaselor, aeronavelor si trenurilor si care are loc in celalalt SM </li></ul><ul><li>Expedierea bunurilor in alt SM de unde vor fi livrate IC sau exportate ( exemplu 3 ) </li></ul><ul><li>O livrare de gaz si electricitate prin intermediul unei retele </li></ul>
 48. 48. E xemplul 1 P ersoana impozabila din Ro Ungaria Livrare urmata de instalare efectuata de furnizorul din Ro. , sau de alta persoana in contul sau <ul><li>Locul livrarii este in alt SM </li></ul><ul><li>In Romania nu are loc o LIC, ci un non-transfer </li></ul>
 49. 49. E xemplul 2 P ersoana impozabila din Ro Ungaria Vanzare la distanta: este in alt SM ca urmare a depasirii plafonului de vanzari la distanta sau prin optiune <ul><li>In Romania nu are loc o LIC, ci un non -transfer, locul operatiunii in alt </li></ul><ul><li>SM </li></ul>
 50. 50. E xemplul 3 P ersoana impozabila din Ro. Hu.- e xport efectiv efectuat de pers. Ro. T ransportul bunurilor din Romania in Hu. in vederea exportului acestor bunuri (in cadrul unei tranzactii) Ro. – operatiune scutita in baza documentelor justificative Hu. – nu are loc o AIC asimilata in prezenta dovezii ca bunurile vor exportate
 51. 51. Non-transferu ri ( 2 ) <ul><li>2. Operatiuni de transfer care nu presupun o tranzactie ( se declara in registrul de non transferuri ) - î nlocuiesc actualele regimuri vamale suspensive in relatiile cu SM: </li></ul><ul><li>Prestarea de servicii in beneficiul persoanei impozabile ce presupune prelucrarea fizica a bunuri lor î n celalalt SM, cu conditia ca aceste bunuri s ă fie returnate î n Romania la finalizarea prelucrarii ( operatiuni de procesare ) </li></ul><ul><li>U tilizarea temporar al acestor bunuri in celalalt SM in scopul prestarii de servicii de catre persoana impozabila, daca aceasta este stabilita in Romania ( exemplu 1 ) </li></ul><ul><li>Uzul temporar al acestor bunuri in celalalt SM pentru o perioada de cel mult 24 de luni, daca importul acestor bunuri in SM respectiv in vederea utilizării temporar intruneste criteriile pentru o scutire integrala a drepturilor de import (târguri comerciale, expoziţii,etc.) </li></ul><ul><li>Daca ulterior condiţiile legale stabilite pentru non-transferuri nu mai sunt îndeplinite , acest ea devine transfer, cu toate consecintele legale . </li></ul>
 52. 52. E xemplul 1 P ersoana impozabila din Ro. Prestarea de servicii in Hu. Mutarea bunurilor din Ro . în Hu. î n vederea utilizarii in cadrul unui contract de prestări servici i In Romania nu are loc o LIC ci un non - transfer ( locul unde este prestat serviciul ) Prestat o rul din Ro. trebuie sa se inregistreze î n Hu. pentru serviciul prestat O peratiunea se inregistr eaza in Ro . î n registrul non-transferurilor
 53. 53. Exemplu - n on-transfer care devine transfer P ersoana impozabila din Ro. Bunurile ramân pe teritoriul Hu. <ul><li>Transportul b unurilor din Ro . catre </li></ul><ul><li>Hu. î n vederea prelucrarii </li></ul><ul><li>- Dupa prelucrare bunurile nu se </li></ul><ul><li>intorc in Ro . </li></ul><ul><li>î n Romania are loc initial un non transfer </li></ul><ul><li>faptul ca b unurile nu se mai intorc in Ro . face ca non-transferul să devin ă </li></ul><ul><li>transfer (LIC asimilata) </li></ul><ul><li>l ocul livrarii este In Romania (unde incepe transportu) </li></ul><ul><li>cu îndeplinirea celor doua condiţii (dovada transport si cod TVA al beneficiarului din Hu.) se poate aplica mecanismul taxarii inverse. </li></ul>Pers. din Ro. trebuie sa se inregistreze in Hu., pentru ca are loc o AIC
 54. 54. Returul de bunuri – cazul I – returul bunurilor la furnizor <ul><li>Anexa nr. I la Ord. MEF nr. 1823/2007 </li></ul><ul><li>Nu are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunuri; </li></ul><ul><li>Bunurile se reîntorc la furnizor fara alte obligaţii declarative, de înregistrare sau de plata a TVA ; </li></ul><ul><li>Consecinţe : - returul se realizează înainte de termenul de declarare; </li></ul><ul><li>- returul se realizează ulterior termenului de declarare. </li></ul>
 55. 55. cazul II – refuzul bunurilor şi vânzarea lor altui furnizor din acelaşi SM (cu furnizorul sau beneficiarul) <ul><li>Prima tranzacţie este tratata in mod identic cu cea prezentată la cazul I. </li></ul><ul><li>A doua livrare va fi tratata ca livrare interna. </li></ul><ul><li>Consecinţe : - returul se realizează înainte de termenul de declarare; </li></ul><ul><li>- returul se realizează ulterior termenului de declarare. </li></ul>
 56. 56. cazul III – refuzul bunurilor şi vânzarea lor altui furnizor din alt SM <ul><li>Prima tranzacţie va fi ignorată, considerându-se ca bunurile au plecat direct către SM 3 </li></ul><ul><li>Consecinţe : - anularea tranzacţiei se realizează înainte de termenul de </li></ul><ul><li>declarare; </li></ul><ul><li>- anularea tranzacţiei se realizează ulterior termenului de </li></ul><ul><li>declarare. </li></ul>
 57. 57. <ul><li>Prestări de servicii </li></ul>
 58. 58. Prestările de servicii <ul><li>Principiu director - locul impozitării pentru prestările de servicii, este locul unde prestatorul şi-a stabilit sediul activităţii economice sau un sediu permanent de la care efectuează prestările, sau, în lipsa acestora, domiciliul său ori reşedinţa sa obişnuită </li></ul><ul><li>Criterii : </li></ul><ul><li>sediul activităţii economice a prestatorului : de regulă este sediul social </li></ul><ul><li>excepţie : sediul social poate fi “înlăturat” doar când aplicarea sa nu conduce la o soluţie fiscală raţională şi face dificilă stabilirea unei legături între serviciul prestat şi sediul activităţii economice a prestatorului </li></ul><ul><li>sediul permanent – criterii : </li></ul><ul><li>- să aibă o consistenţă minimală prin reunirea permanentă de mijloace </li></ul><ul><li>umane şi tehnice necesare unor prestări de servicii determinate </li></ul><ul><li>- un grad suficient de permanenţă şi o structură aptă din punct de vedere al </li></ul><ul><li>echipamentului uman şi tehnic care să facă posibilă de manieră autonomă, prestările de servicii în cauză. </li></ul>
 59. 59. Operaţiuni de procesare <ul><li>proprietarul mărfurilor va plăti TVA pe valoarea manoperei. </li></ul><ul><li>la expedierea materiilor prime nu are loc o livrare intracomunitară de </li></ul><ul><li>bunuri (operaţiuni netaxabile care nu intră în sfera TVA), dar la recepţia produselor finite se realizează o achiziţie intracomunitară taxabilă doar pentru valoarea adăugată de procesator -aplică taxarea inversă-; </li></ul><ul><li>beneficiarul este obligat să comunice procesatorului codul de înregistrare în scopuri de TVA, însă nu este obligat să înregistreze expediţia în declaraţia de TVA (operaţiuni care nu intră in sfera TVA); </li></ul><ul><li>scutirea de TVA este posibilă dacă procesatorul este în posesia codul de înregistrare al beneficiarului şi face dovada că bunurile au părăsit teritoriul SM respectiv; </li></ul><ul><li>beneficiarul/procesatorul raportează operaţiunile in Intrastat; </li></ul><ul><li>beneficiarul este obligat să se înregistreze în toate SM unde au loc operaţiuni de procesare. </li></ul>
 60. 60. Operaţiuni de procesare – măsuri simplificate <ul><li>Se evită înregistrarea în scopuri de TVA în fiecare SM unde au loc operaţiunile de procesare. </li></ul><ul><li>Aplicabilitate: </li></ul><ul><li>procesatori i sunt situaţi în acelaşi SM; </li></ul><ul><li>procesatori i sunt situaţi în SM diferite; </li></ul><ul><li>achiziţii de bunuri într-un SM, urmate de procesarea lor în acelaşi SM; </li></ul><ul><li>achiziţii de bunuri într-un SM, urmate de procesarea lor într-un alt SM; </li></ul>
 61. 61. Operaţiuni pluripartite <ul><li>Ord. 2221/2006 a fost modificat prin Ord. 1823/2007 (nou se apica si retururilor in perioada de garanţie şi postgarantie) </li></ul><ul><li>Condiţii de aplicare: </li></ul><ul><li>contractorul principal: </li></ul><ul><li>- este înregistrat în statul său membru în scopuri de TVA; </li></ul><ul><li>- nu are un cod de înregistrare în scopuri de TVA în statul membru în care sunt realizate efectiv lucrările asupra bunurilor mobile corporale; </li></ul><ul><li>transmite codul său de înregistrare în scopuri de TVA părţii/părţilor cocontractante; </li></ul><ul><li>ceilalţi operatori economici implicaţi sunt persoane impozabile din perspectiva TVA; </li></ul><ul><li>produsele prelucrate se vor întoarce în statul membru al contractorului principal. </li></ul>
 62. 62. Operaţiuni de procesare <ul><li>Servicile sunt supuse TVA în SM beneficiar -aplicarea taxării inverse- </li></ul><ul><li>Etape: </li></ul><ul><li>expedier e a bunurilor către primul procesator, într-un alt SM (înregistrarea în Intrastat); </li></ul><ul><li>recepţia bunurilor pentru procesare de către P1 (înregistrarea operaţiunii în declaraţia de TVA la operaţiuni non-taxabile); </li></ul><ul><li>expedierea bunurilor semi-prelucrate spre P2 din acelaşi SM (operaţiunea nu se raportază în Intrastat – bunurile nu părăsesc teritoriul SM procesator); </li></ul><ul><li>Re-expedier e a bunurilor de la P2 spre beneficiar (înregistrarea operaţiunii în Intrastat de către P2/beneficiar). </li></ul>
 63. 63. Operaţiuni de procesare <ul><li>Servicile sunt supuse TVA în SM beneficiar -aplicarea taxării inverse- </li></ul><ul><li>Diferenţe: </li></ul><ul><li>- P1 (SM 2) / P2 (SM 3) înregistr e ază tranzacţia în Intrastat </li></ul>
 64. 64. Operaţiuni de procesare <ul><li>Două aspecte diferite: </li></ul><ul><li>cumpărarea bunurilor (cumpărătorul realizează o AIC) </li></ul><ul><li>operaţiunile de procesare (intră în sfera TVA din SM beneficiar) </li></ul><ul><li>Etape: </li></ul><ul><li>cumpărarea bunurilor (beneficiarul aplică taxarea inversă, înregistrarea operaţiunii în Intrastat); </li></ul><ul><li>expedierea bunurilor de la vânzător la procesator în acelaşi SM (procesatorul nu este obligat să completeze declaraţia Inrastat); </li></ul><ul><li>expedierea bunurilor prelucrate, beneficiarului (raportarea în Intrastat). </li></ul>
 65. 65. Operaţiuni de procesare <ul><li>achiziţia şi operaţiunile de procesare intră în sfera de aplicare a TVA în SM beneficiar </li></ul><ul><li>Diferenţe: </li></ul><ul><li>r aportarea în Intrastat a operaţiunii de transfer între vânzător (SM2 ) şi procesator (SM 3) </li></ul>
 66. 66. Operaţiuni de reparare <ul><li>Anexa II la Ord. MEF nr. 1823/2007 </li></ul><ul><li>Transferul bunurilor în celalalt SM în vedere reparării este tratat ca un non-transfer </li></ul><ul><li>Reparatii in perioada de garanţie – nu se consideră o prestare de servicii deoarece nu se realizează cu plată; </li></ul><ul><li>Reparaţii post-garanţie – operatinea va fi tratata ca o prestare de servicii [ art. 133 al. (2) lit. h) ] – att. la moduld e facturare a serviciului de reparare . </li></ul><ul><li>Cazurile anterioare sunt aplicabile si situaţiilor în care are loc o înlocuire de piese. </li></ul>
 67. 67. Transportu l intracomunitar de bunuri <ul><li>Definitia transportului intracomunitar de bunuri: </li></ul><ul><li>Reprezinta orice transport de bunuri pentru care locul de plecare si locul de sosire se situeaza in doua SM diferite din UE </li></ul><ul><li>Notiunea de transport intracomunitar este specifica numai pentru transportul bunurilor, nu si pentru persoane </li></ul><ul><li>Traversarea teritoriului unei tari din afara UE nu afecteaza clasificarea acestui transport ca transport IC de bunuri </li></ul><ul><li>Transporturi asimilate: </li></ul><ul><li>Un transport local de bunuri (respectiv un transport de bunuri pentru care atat locul de plecare cat si locul de sosire se situeaza in acelasi SM din UE) se considera a fi un transport IC de bunuri daca este direct legat de un transport IC de bunuri </li></ul><ul><li>Acest transport local asimilat transportului IC de bunuri poate fi efectuat inainte sau dupa transportul IC de bunuri de care este direct legat. </li></ul>
 68. 68. Locul prestarii pentru transportul IC de bunuri <ul><li>Regula generala: locul de plecare a l transportului IC de bunuri </li></ul><ul><li>Exceptie : in cazul in care serviciul este prestat unui beneficiar care comunica un cod valabil de TVA din alt SM decat cel de plecare a transportului IC de bunuri, se considera ca serviciul are loc in Statul Membru care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat beneficiarului </li></ul><ul><li>Persoana obligata la plata: </li></ul><ul><li>Prestatorul se aplica regula generala </li></ul><ul><li>Beneficiarul se aplica exceptia </li></ul>
 69. 69. Exemplu - servicii de transport IC Romania Ungaria Transport de bunuri Hu. comunica in Ro. codul de TVA Plata in Hu. S.C din Ro. presteaza servicii de transport pentru S.C din Hu.
 70. 70. Servicii accesorii transportului de bunuri inclusiv transportului IC <ul><li>Exemple: serviciile ce constau in incarcarea, descarcarea, manipularea, cantarirea, sortarea, depozitarea bunurilor , etc. </li></ul><ul><li>Locul prestarii: locul unde serviciile sunt efectiv prestate . </li></ul><ul><li>Exceptie: î n cazul in care serviciul este prestat unui beneficiar care comunica un cod valid de TVA din alt SM din UE decat cel in care serviciile sunt efectiv prestate, serviciul accesoriu se considera ca are loc in S . M care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat beneficiarului </li></ul><ul><li>Persoana obligata la plata: </li></ul><ul><li>Prestatorul se aplica regula generala </li></ul><ul><li>Beneficiarul se aplica exceptia </li></ul>
 71. 71. Exemplu - s ervicii accesorii unui transport IC de bunuri Anglia Ungaria S.C din Hu. comunica codul de TVA atât transportatorului din Anglia cât si prestatorului din România – obligat la plata ambelor servicii S.C din Ro. (Constanta) efectueaza descarcarea vaporului si incarcarea marfurilor in camion România Constanta
 72. 72. Servicii de intermediere privind TI de bunuri si serviciile accesorii <ul><li>S erviciile de intermediere reprezinta serviciile prestate de un agent. Serviciul de intermediere, in sine, este o prestare de servicii efectuata de intermediar pentru mandant. </li></ul><ul><li>L ocul prestarii : serviciilor de intermediere aferente unui transport de bunuri este locul unde este efectuat serviciul de transport </li></ul><ul><li>Exceptie: in situatia in care serviciul de intermediere este prestat unui beneficiar (mandantului) care comunica un cod valid de TVA dintr-un alt SM din UE decat cel in care are loc transportul de bunuri in cauza, se considera ca serviciul de intermediere are loc in SM care a atribuit codul de TVA in baza caruia serviciul a fost prestat . </li></ul>
 73. 73. Exemplu - Serviciile de intermediere privind transportul IC de bunuri sau serviciile accesorii Furnizor Hu. Beneficiar din Ro. Fluxul bunurilor Intermediarul din HU gase s te transportatorul la cererea beneficiarului Intermediar din Hu. Ungaria T ransportul bunurilor din Ungaria in Romania, pentru Beneficiar Livrare de bunuri
 74. 74. Baza de impozitare <ul><li>Achiziţii intracomunitare: </li></ul><ul><li>este aceeaşi ca şi în dreptul intern </li></ul><ul><li>la aceasta valoare se aplică [după deducere] cota în vigoare la momentul când taxa devine exigibilă, la nivelul celor din ţară pentru un bun identic </li></ul><ul><li>cuprinde orice accize platite sau datorate in alt Stat Membru , de persoana ce efectueaza achizitia intracomunitara, pentru bunurile achizitionate. Î n cazul in care accizele sunt rambursate persoanei care efectueaza achizitia intracomunitara, valoarea achizitiei intracomunitare efectuate se reduce proportional </li></ul>
 75. 75. Exigibilitatea la operaţiuni intracomunitare - 2008 <ul><li>Pentru LIC exigibilitatea va interveni în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, sau la data emiterii facturii dacă acesta este emisă înainte de termenul legal. </li></ul><ul><li>Chiar dacă vorbim despre operaţiune scutită, aspectul pus în discuţie este foarte important deoarce exigibilitatea este într-o corelţie directa cu deductibilitatea [ art. 145 al. (1) stabileşte în mod imperativ că dreptul de deducere ia naştere la momentul exigibilităţii ]. </li></ul><ul><li>Pentru AIC este obligatorie existenţa unei corelaţii între livrarea intracomunitară realizată într-un stat membru şi achiziţia intracomunitară realizată în celalalt stat membru, a fost modificat şi art. 135 al. (2), astfel ca exigibilitatea pentru achiziţiile intracomunitare intervine tot la data emiterii facturi sau cel târziu în a 15-a zi a lunii următoare în care a avut loc faptul generator. </li></ul>
 76. 76. Regimul deducerilor <ul><li>Regulă: regimul deducerilor este reglementat în mod similar cu regimul deducerilor din dreptul intern </li></ul><ul><li>Ex. sistemul de drept francez impune obligaţia singulară ca operaţiunea economică să aibă legătură cu activitatea economică impozabilă; în concluzie dreptul de deducere nu devine aplicabil pentru operaţiuni economice care nu au legătură cu activitatea persoanei impozabile chiar dacă acestea sunt înscrise în bilanţ. </li></ul><ul><li>Precizări : </li></ul><ul><li>- deducerea este posibilă doar dacă cumpărătorul şi vânzătorul sunt plătitori de </li></ul><ul><li>TVA; </li></ul><ul><li>- plătitorii de TVA pot deduce taxa care a grevat bunurile si serviciile utilizate </li></ul><ul><li>pentru livrările intracomunitare de bunuri exonerate; </li></ul><ul><li>- plătitorii care nu sunt stabiliţi în interiorul ţării pot deduce taxa plătită în acel </li></ul><ul><li>Stat Membru, prin imputarea în decontul lunar/trimestrial asupra cuantumului </li></ul><ul><li>TVA datorat într-un Stat Membru în care efectuează operaţiuni impozabile; </li></ul><ul><li>- condiţia esenţială în exercitarea dreptului de deducere constă în existenţa </li></ul><ul><li>unui document justificativ (facturii). </li></ul>
 77. 77. Persoanele obligate la plata TVA <ul><li>Pentru achiziţii intracomunitare: </li></ul><ul><li>orice persoană care efectuează o achiziţie intracomunitară </li></ul><ul><li>ex. în dreptul francez, statutul contribuabilului nu prezintă importanţă atât timp cât acesta desfăşoară operaţiuni considerate legal impozabile </li></ul><ul><li>Cazuri particulare: </li></ul><ul><li>furnizorul (în solidar), în cazul achiziţiilor intracomunitare pentru care o factură sau autofactură nu este emisă sau aceasta cuprinde date incorecte cu privire la identificarea parţilor contractante sau codul de înregistrare în scopuri de TVA </li></ul><ul><li>persoana care-l reprezintă pe importator sau persoana care depune declaraţia vamală, conform reglementărilor vamale </li></ul>
 78. 78. Rambursarea TVA <ul><li>Norme legale : </li></ul><ul><li>art. 147 ind. 2 lit. a) aplicabil persoanelor impozabile rezidente in </li></ul><ul><li>Comunitate (Directiva 79/1072/EEC); </li></ul><ul><li>lit. b) pentru persoane non-UE (Directiva 86/560/EEC) </li></ul><ul><li>art. 49 – 52 din Noremele de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal </li></ul><ul><li>Ordinul MEF nr. 523/2007 – persoanelor impozabile rezidente in </li></ul><ul><li>Comunitate; </li></ul><ul><li>Ordinul MEF nr. 530/2007 - persoane non-UE. </li></ul>
 79. 79. Rezidenţi UE <ul><li>Rambursarea TVA se acordă pentru bunurile mobile livrate sau serviciile prestate în România (inclusiv importuri), pe o perioadă de minimum 3 luni sau maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de 3 luni rămasă din anul calendaristic. </li></ul><ul><li>Cererea se depune în termen de 6 luni de la încheierea anului calendaristic în care taxa devine exigibilă, insotită de următoarele documente: </li></ul><ul><li>dovada că persoana impozabilă este înregistrată în scopuri de TVA într-un alt stat membru; </li></ul><ul><li>o declaraţie scrisă care să certifice că, în perioada la care se referă cererea de rambursare, nu a efectuat livrări de bunuri sau prestări de servicii ce au avut loc sau au fost considerate ca având loc în România şi pentru care este obligat la plata taxei; </li></ul><ul><li>o declaraţie angajament prin care persoana impozabilă străină se obligă să înapoieze orice sumă ce i-a fost rambursată din greşeală. </li></ul><ul><li>Conform Ord. MFP nr. 2157/2006 (publicat în Monitorul Oficial nr. 1053 din 29 decembrie 2006), organul fiscal competent să administreze contribuabilii nerezidenţi, care desfăşoară operaţiuni în România, este Serviciul de Administrare a Contribuabililor Nerezidenţi din cadrul DGFP Bucureşti. </li></ul>
 80. 80. <ul><li>Dovada înregistrării se face prin prezentarea unui certificat emis de autorităţile fiscale din statul membru unde persoana impozabilă este stabilită. </li></ul><ul><li>Nu este obligatorie prezentarea certificatului, dacă organele fiscale din România posedă deja o astfel de dovadă cu condiţia ca acest certificat să nu fie mai vechi de un an de la data emiterii. </li></ul><ul><li>Atenţie! </li></ul><ul><li>Documentele justificative, certificatul emis de statul membru în care persoana impozabilă este stabilită, precum şi declaraţiile în limba străină vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi , potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de Procedură Fiscală. </li></ul><ul><li>Nu poate fi solicitată rambursarea în următoarele cazuri: </li></ul><ul><li>- pentru sume mai mici de 200 lei, dacă cererea se referă la o perioadă mai scurtă de un an dar nu mai mică de trei luni; </li></ul><ul><li>- pentru sume mai mici de 25 lei, pentru cereri care privesc o perioadă de un an calendaristic sau perioada ramasă dintr-un an calendaristic. </li></ul>
 81. 81. Persoane non-UE <ul><li>Condiţia obligatorie impusă de legiutor, persoanelor care defăşoară activităţi permanente sau ocazionale în România, pentru a putea beneficia de rambursarea de TVA este aceea de a-şi desemna un reprezentant fiscal inregistrat in scopuri de TVA in România) . </li></ul><ul><li>În fapt, această obligaţie apare şi atunci când persoanele extracomunitare efectuează operaţiuni taxabile în România pentru care sunt obligate la plată, conform art. 150 al. (2) lit. b) din Codul fiscal. </li></ul><ul><li>Solicitarea de rambursare poate fi făcută pentru: </li></ul><ul><li>- TVA achitat de către persoana extracomunitară pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile prestate în folosul său în România; </li></ul><ul><li>- TVA achitată pentru importul de bunuri în România, pe o perioadă de minimum 3 luni sau de maximum un an calendaristic ori pe o perioadă mai mică de 3 luni rămasă din anul calendaristic. </li></ul>
 82. 82. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ regimul extracomunitar
 83. 83. IMPORTUL
 84. 84. Notiunea de import <ul><li>Un “teritoriu tert” inseamna – dupa 2008 : </li></ul><ul><li>intrarea pe teritoriul Comunităţii de bunuri care nu se află în liberă circulaţie în înţelesul art. 24 din Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene; </li></ul><ul><li>pe lângă operaţiunile prevăzute anterior , intrarea în Comunitate a bunurilor care se află în liberă circulaţie, provenite dintr-un teritoriu terţ, care face parte din teritoriul vamal al Comunităţii. </li></ul>
 85. 85. Teritoriile vamale, de accize si de TVA ale UE <ul><li>Teritoriile Comunitatii pentru scopuri vamale, de accize si de TVA sunt diferite </li></ul>TERITORIUL VAMAL TERITORIUL DE ACCIZE TERITORIUL DE TVA
 86. 86. Teritoriul de TVA al UE <ul><li>Urmatoarele teritorii ale SM se considera ca NU fac parte din Comunitate, pentru scopuri de TVA </li></ul>Finlanda Insulele Aland Republica Federala a Germaniei Insula Helgoland Teritoriul Busingen Republica Franceza Teritoriile din strainatate Republica Elena Muntele Athos Regatul Spaniei Ceuta, Melilla si Insulele Canare Republica Italiana Livigno, Campione d’Italia Apele italiene ale lacului Lugano
 87. 87. Teritoriul de TVA al UE <ul><li>Urmatoarele teritorii se considera ca fac parte din teritoriul unor SM din Comunitate, pentru scopuri de TVA </li></ul>Regatul Unit (SM) Insula Man Franta (SM) Principatul Monaco
 88. 88. Regimul TVA aferent importului <ul><li>Import: </li></ul><ul><li>intrarea în Comunitate de bunuri care nu îndeplinesc condiţiile din art. 9 şi 10 din Tratatul de înfinţare a CEE; </li></ul><ul><li>alte bunuri provenite din teritorii terţe: </li></ul><ul><li>Noţiunea de import se aplică doar în cazul bunurilor, serviciile nu pot fi importate acestea fiind prestaţii taxabile pentru cele care au loc în România sau scutite, pentru cele a căror loc de prestare nu se găseşte în România </li></ul><ul><li>Locul import: </li></ul><ul><li>se considera pe teritoriul statului membru î n care se afla bunurile cand intra pe teritoriul C omunit ăţii; </li></ul><ul><li>a tunci cand bunurile sunt plasate, la intrarea î n Comunitate, î ntr-un regim vamal suspensiv (inclusiv depozit necesar cu caracter temporar), locul importului pentru aceste bunuri se considera a fi pe teritoriul SM î n care bunurile inceteaza s ă mai fie plasate intr-un astfel de regim ; </li></ul><ul><li>pentru bunuri provenite din teritorii terţe, dacă la intrarea î n Comunitate sunt î n una din situatiile care le-ar permite, daca ar fi fost importate in Comunitate s ă beneficieze de unul din regimurile vamale suspensive (inclusiv depozit necesar cu caracter temporar) sau sunt plasate sub o procedura de tranzit intern, locul importului este considerat a fi SM pe teritoriul caruia se î ncheie aceste regimuri sau procedur ă; </li></ul>
 89. 89. Importul (2) <ul><li>Importul este o operaţiune impozabilă indiferent dacă: </li></ul><ul><li>persoana care realizează operaţiunea (înregistrată/neînregistrată, stabilită/nestabilită în România, microintreprindere, un departament la unei instituţii publice); </li></ul><ul><li>nu contează dacă importatorul acţionează în scopul activităţii sale economice sau în scopuri persoanale sau utilizarea ulterioară a bunurilor importate; </li></ul><ul><li>nu este afectată operaţiunea de existenţa unui drept de proprietate, atât timp cât are loc un transfer fizic al mărfurilor din spre un teritoriu extracomunitar sau teritorii excluse (ex. Regatul Spaniei: Ceuta şi Melilla). </li></ul><ul><li>Excepţii: </li></ul><ul><li>mărfurile care au beneficiat de drepturi de import reduse sau zero în funcţie de destinaţia lor finală, rămân sub supraveghere vamală până când condiţiile pentru acordarea tratamentului favorabil încetează a mai fi aplicabile, precum şi în cazurile în care mărfurile sunt exportate sau distruse </li></ul><ul><li>supravegherea vamală se încheie şi când mărfurile sunt utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute pentru aplicarea tratamentului favorabil, cu condiţia achitării taxelor datorate la punerea în liberă circulaţie; </li></ul><ul><li>schimbarea destinaţiei ulterior acordării liberului de vamă, obligă titularul să înştiinţeze în prealabil autoritatea vamală, care va aplica regimul tarifar corespunzător noii utilizări; </li></ul>
 90. 90. Plata TVA pentru operatiunile de import <ul><li>P ersoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 nu fac plata TVA la organele vamale ci evidentiata taxa in decontul de TVA ca taxa colectata si taxa deductibila . </li></ul><ul><li>Persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau sunt inregistrate conform art.153¹, platesc TVA la autoritatile vamale pe baza de DVI ; </li></ul><ul><li>Codul fiscal - varianta 2008: </li></ul><ul><li>Suspendarea aplicării art. 157 al (4) intodusă prin OUG nr. 22/2007 a fost prelungită pânâ la 1 ian. 2012 (OUG nr. 106/2007). </li></ul><ul><li>Excepţie: nu sunt obligate le plata TVA in vamă persoanele care au obţinut certificatul de amânare a plătii TVA in vamă conform Ord. ANAF nr. 500/2007. </li></ul>
 91. 91. Faptul generator si exigibilitatea in cazul unui import <ul><li>Faptul generator si exigibilitatea taxei in cazul unui import de bunuri intervin: </li></ul><ul><ul><li>Ca regula generala, la data la care intervin faptul generator si exigibilitatea taxe lor vamale (sau ar fi intervenit daca bunurile ar fi fost supuse unor astfel de taxe ) </li></ul></ul><ul><ul><li>In cazul in care bunuril e sunt plasate intr-un regim vamal suspensiv , faptul generator si exigibilitatea taxei intervin la data la care bunurile inceteaza a mai fi plasate intr-un astfel de regim </li></ul></ul>
 92. 92. Persoana obligata la plata TVA <ul><li>Plata taxei pentru importul de bunuri este obligaţia importatorului , care poate fi : </li></ul><ul><li>cumparatorul catre care se expediaza bunurile sau pr oprietarul bunurilor; </li></ul><ul><li>furnizorul bunurilor, pentru livrarile de bunuri care sunt instalate sau; asamblate in interiorul Romaniei de catre furnizor sau in numele sau; </li></ul><ul><li>proprietarul bunurilor, pentru bunurile importate in vederea efectuarii de operatiuni de inchiriere sau leasing in Romania ; </li></ul><ul><li>persoana care reimporta in Romania bunurile exportate in afara Comunitatii in vederea repararii, transformarii, modificarii sau prelucrarii; </li></ul><ul><li>persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, care importa bunuri in Romania: </li></ul><ul><li>- in regim de consignatie sau stocuri la dispozitia clientului </li></ul><ul><li>(verificarea conformitatii sau pentru testare), urmate de reexportul </li></ul><ul><li>lor daca acestea nu sunt achizitioneaza; </li></ul><ul><li>- in vederea repararii, transformarii, modificarii sau prelucrarii acestor </li></ul><ul><li>bunuri, cu conditia ca bunurile rezultate sa fie re-exportate, sau </li></ul><ul><li>achiziţionate de catre persoana respectiva. </li></ul>
 93. 93. Baza de impozitare la import <ul><li>Baza de impozitare (valoarea în vamă) </li></ul><ul><li>- valoarea tranzacţională care este preţul plătit sau de plătit pentru bunurile importate la care se adaugă alte cheltuieli şi taxe aferente aferente bunurilor puse în liberă circulaţie </li></ul><ul><li>- pentru bunurile importate după o perfecţionare pasivă, baza de impozitare este dată de valoarea operaţiunilor de perfecţionare furnizate de prestatorul străin </li></ul><ul><li>Cazuri particulare : </li></ul><ul><li>- punerea în liberă practică a bunurilor aflate sub un regim de perfecţionare activă </li></ul><ul><li>- punerea în liberă practică a bunurilor obţinute sub un regim vamal de transformare sub control vamal </li></ul><ul><li>- consumul bunurilor aflate într-un antrepozit sau zonă liberă </li></ul>
 94. 94. Scutiri la import <ul><li>Importul de bunuri a caror livrare in Romania este, in orice situatie, scutita de TVA </li></ul><ul><li>Importul de bunuri urmat de o livrare IC scutita sau de o operatiune asimilata unei livrari IC scutite a acestor bunuri catre un alt SM din UE ( exemplu ) </li></ul><ul><li>Importul de bunuri scutite de taxe vamale conform unor directive europene ( Directiva CEE 981/1983 ) </li></ul>
 95. 95. Livrari de bunuri ulterioare unui import de bunuri USA Hu. Ro. Vânzarea unurilor (1) Vânzarea b unuri (2) Compania din Ro. transporta bunurile din SUA pana la sediul beneficiarului din Hu. Compania din Hu. este inregistrat normal în scopuri de TVA, pune bunurile in circulatie libera si a tioneaza ca importator din punct de vedere al TVA IMPORT In cazul livrarilor de bunuri pentru care transportul incepe in afara Comunitatii si se incheie in Comunitate, livrarea acestor bunuri de catre importator si orice livrare ulterioara au loc in SM in care bunurile sunt importate ,iar bunurile se considera a fi transportate din SM de import
 96. 96. Import intr-un SM urmat de o vanzare la distanta in alt SM <ul><li>Bunurile se considera a fi transportate din SM in care se face importul daca: </li></ul><ul><ul><li>- t ransportul este efectuat dintr-un teritoriu tert de catre furnizor b unurile sunt importate de catre furnizor si transportate intr-un SM diferit de S M de import, in vederea livrarii catre client ( este o vanzare la distanta) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>In functie de plafonul de vanzari la distanta fixat de SM de destinatie, trebuie urmarit daca livrarea bunurilor importate are locul in SM de import sau in SM de destinatie ( implicatiile facturării cu sau fară TVA ) ; </li></ul></ul>
 97. 97. EXPORTUL
 98. 98. Operaţiuni de export efectuate de plătitori de TVA <ul><li>Sunt considerate operaţiuni de export, livrările de bunuri mobile corporale şi prestări de servicii, precum şi operaţiuni asimilate acestora, care sunt legate direct de ţări dinafara spaţiului comunitar </li></ul><ul><li>Condiţii : </li></ul><ul><li>- existenţa unei declaraţii de export </li></ul><ul><li>- copii ale facturilor, pentru achiziţii de mică valoare vizate de vamă la </li></ul><ul><li>ieşirea din spaţiul comunitar </li></ul>
 99. 99. Regimul TVA aferent operaţiunilor de export <ul><li>Operaţiuni scutite cu drept de deducere </li></ul><ul><li>Justificarea dreptului de deducere se face conform Odinul MFP nr. 1503/2007, pe baza documentelor precizate: </li></ul>
 100. 100. Export (2) <ul><li>Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de către furnizor sau de altă persoană în contul său : </li></ul><ul><li>factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau dacă transportul bunurilor nu presupune o tranzacţie, documentele solicitate de autoritatea vamală pentru întocmirea declaraţiei vamale de export; </li></ul><ul><li>declaraţia vamală de export, care să cuprindă numele exportatorului bunurilor şi care să fie certificată de biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar, şi/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală ; </li></ul><ul><li>documentul de transport care atestă că bunurile părăsesc Comunitatea şi, după caz, orice alt document care atestă realizarea efectivă a exportului, cum ar fi: comanda de cumpărare, de vânzare sau contractul, documentele de asigurare. </li></ul>
 101. 101. Export (3) <ul><li>Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri expediate în afara Comunităţii de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său. Astfel de livrări au loc în cadrul unor contracte precum cele în care condiţia de livrare este ex works conform normelor INCOTERMS. </li></ul><ul><li>Condiţii: </li></ul><ul><li>s cutirea se aplică numai în situaţia în care potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor şi cumpărător, transportul bunurilor în afara Comunităţii este în sarcina cumpărătorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la un transportator sau la o casa de expediţie ; </li></ul><ul><li>justificarea c se face pe baza documentelor anterioare; </li></ul>
 102. 102. Export (4) <ul><li>Sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prestările de servicii, legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată , sau în unul dintre regimurile vamale suspensive . </li></ul><ul><li>factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau după caz documentul specific de transport care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal; </li></ul><ul><li>contractul încheiat cu exportatorul, cu titularul regimului suspensiv sau cu casa de expediţie; </li></ul><ul><li>documentele specifice de transport, sau, după caz, copii de pe aceste documente în funcţie de tipul transportului ; </li></ul><ul><li>documentele din care să rezulte că bunurile transportate au fost exportate sau sunt plasate într-unui din regimurile menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 (regimuri suspensive). </li></ul>
 103. 103. Documente specifice transportului de mărfuri <ul><li>transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, în cazul unui transport intracomunitar, documentul de transport internaţional; </li></ul><ul><li>transportului feroviar : scrisoarea de trăsură, documentul de transport internaţional pe căile ferate, care să poarte ştampila staţiei de expediţie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecină, care să confirme ieşirea mărfii din ţară; </li></ul><ul><li>î n cazul transportului multimodal cale ferată - naval : scrisoarea de trăsură şi foaia de conosament; </li></ul><ul><li>în cazul transportului prin conducte : altele decât cele prin care se transportă gazul natural pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal: documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate . </li></ul>
 104. 104. Export (5) <ul><li>Scutirea pentru servicii pentru serviciile accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată sau regimuri suspensive: </li></ul><ul><li>contractul încheiat cu beneficiarul prestării de servicii, care poate fi exportatorul, sau beneficiarul , titularul regimurilor menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) sau transportatorul ori casa de expediţie; </li></ul><ul><li>factura sau alte documente specifice; </li></ul><ul><li>documentele din care să rezulte că bunurile au fost exportate, sau au fost plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată sau într-un regim vamal suspensiv. </li></ul>
 105. 105. Export (6) <ul><li>Sunt scutite de taxă, prestările de servicii asupra bunurilor mobile achiziţionate sau importate, plasate în regim de perfecţionare activă, şi transportate în afara Comunităţii de către prestatorul serviciilor sau de către client . </li></ul><ul><li>contractul încheiat cu beneficiarul; </li></ul><ul><li>autorizaţia pentru perfecţionare activă; </li></ul><ul><li>factura pentru prestarea de servicii; </li></ul><ul><li>declaraţia vamală de export sau, după caz, de reexport, care să fie certificată de biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar, şi/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală, </li></ul>
 106. 106. Alte persoane care participă la operaţiunile de perfecţionare <ul><li>Condiţie : să fie înscrise în autorizaţia de perfecţionare. </li></ul><ul><li>contractul încheiat cu titularul autorizaţiei pentru operaţiunile de perfecţionare activă sau cu beneficiarul produselor compensatoare; </li></ul><ul><li>copie de pe autorizaţia pentru operaţiunile de perfecţionare activă din care să rezulte că respectiva persoana este înscrisa în această autorizaţie ca persoana care concură la realizarea produselor compensatoare; </li></ul><ul><li>factura pentru prestarea de servicii efectuată. </li></ul><ul><li>B unuri le date spre prelucrare de către titularul operaţiunii de perfecţionare activă sau de persoana căreia i-a fost cesionat regimul de perfecţionare activă către unităţile care realizează prelucrarea acestora nu se facturează , predarea lor facându-se pe baza avizului de însoţire a mărfii . </li></ul><ul><li>Aceste unităţi area predau bunurile titularului operaţiunii de perfecţionare activă sau persoanei căreia i-a fost cesionat regimul de perfecţionare activă, pe baza avizului de însoţire a mărfii şi a facturii pentru contravaloarea prestaţiei efectuate. </li></ul>
 107. 107. Export (7) <ul><li>Scutirea pentru transportul internaţional de persoane se aplică pe baza: </li></ul><ul><li>l icenţ ei de transport; </li></ul><ul><li>caietul ui de sarcini i al licenţei de traseu, după caz; </li></ul><ul><li>foii de parcurs sau alte documente din care să rezulte data de ieşire/intrare din/în ţară, vizate de organul vamal </li></ul><ul><li>diagrama biletelor de călătorie sau, după caz, facturile fiscale în cazul curselor ocazionale; </li></ul><ul><li>factura pentru contravaloarea biletelor vândute, în situaţia în care vânzarea biletelor se face prin intermediari. </li></ul>
 108. 108. Export prin intermediari (8) <ul><li>Scutiri pentru serviciile prestate de intermediarii care acţionează în numele şi în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legătură cu operaţiunile scutite prevăzute la art. 143 şi art. 144 din Codul fiscal, ( excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. f) şi art. 143 alin. (2) din Codul fiscal ) . </li></ul><ul><li>Justificarea scutirii de taxă se realizează pe baza : </li></ul><ul><li>facturii de comision ; </li></ul><ul><li>d ocumentel e care atestă că serviciile sunt prestate în legătură cu operaţiunile scutite. </li></ul>
 109. 109. Masuri tranzitorii <ul><li>Inchiderea regimurilor suspensive: </li></ul><ul><li>Termenul operatiunilor/autorizatiilor; </li></ul><ul><li>Tranzitul mărfurilor necomunitare; </li></ul><ul><li>Utilizarea regimului vamal 42/00; </li></ul>
 110. 110. OBLIGAŢIILE PERSOANELOR IMPOZABILE IN SCOPUL TAXEI
 111. 111. Evidenţa operaţiunilor <ul><li>OMF 2217/2006 </li></ul><ul><li>A u obligaţia să ţină evidenţe corecte şi complete: </li></ul><ul><li>persoanele impozabile stabilite în România, pentru operaţiunile efectuate în desfăşurarea activităţii lor economice, pentru operaţiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, precum şi pentru orice operaţiune reglementată la titlul VI din Codul fiscal; </li></ul><ul><li>persoanele obligate la plata taxei pentru orice operaţiune sau care se identifică ca persoane înregistrate în scopuri de TVA conform titlului VI din Codul fiscal, în scopul desfăşurării oricărei operaţiuni, pentru operaţiunile respective; </li></ul><ul><li>persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, pentru toate achiziţiile intracomunitare; </li></ul><ul><li>în cazul asociaţiilor în participaţiune care nu constituie o persoană impozabilă, asociatul care contabilizează veniturile şi cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părţi, pentru operaţiunile realizate de respectiva asociaţie în participaţiune. </li></ul>
 112. 112. Evidenţa operaţiunilor (2) <ul><li>J urnalele, registrele, evidenţele şi alte documente similare ale activităţii economice a fiecărei persoane impozabile se vor întocmi astfel încât să permită stabilirea cu uşurinţă a următoarelor elemente: </li></ul><ul><li>valoarea totală, fără taxă, a tuturor livrărilor de bunuri şi/sau a prestărilor de servicii efectuate de această persoană în fiecare perioadă fiscală, evidenţiată distinct pentru: </li></ul><ul><li>1.livrările intracomunitare de bunuri scutite; </li></ul><ul><li>2.exporturile de bunuri şi alte operaţiuni scutite de taxă; </li></ul><ul><li>3.operaţiunile care nu au loc în România; </li></ul><ul><li>4.livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii taxabile şi cărora li se aplică cote diferite de taxă; </li></ul><ul><li>valoarea totală, fără taxă, a tuturor achiziţiilor pentru fiecare perioadă fiscală, evidenţiată distinct pentru: </li></ul><ul><li>1.bunuri mobile corporale; </li></ul><ul><li>2.servicii; </li></ul><ul><li>3.bunuri de capital; </li></ul><ul><li>4.achiziţii intracomunitare de bunuri; </li></ul><ul><li>5.importuri pentru care persoana impozabilă face plata la organele fiscale; </li></ul><ul><li>6. celelalte operaţiuni pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei ; </li></ul>
 113. 113. Evidenţa operaţiunilor (3) <ul><li>taxa colectată de respectiva persoană pentru fiecare perioadă fiscală; </li></ul><ul><li>taxa totală deductibilă şi taxa dedusă pentru fiecare perioadă fiscală; </li></ul><ul><li>calculul taxei deduse provizoriu pentru fiecare perioadă fiscală, a taxei deduse efectiv pentru fiecare an calendaristic şi al ajustărilor efectuate, atunci când dreptul de deducere se exercită pe bază de pro-rata, evidenţiind distinct: </li></ul><ul><li>1. taxa dedusă ; </li></ul><ul><li>2. taxa nededusă ; </li></ul><ul><li>3. taxa dedusă pe bază de pro-rata. </li></ul><ul><li>Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA , au obligaţia să depună semestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii semestrului, la organul fiscal de care aparţin, lista în format electronic a facturilor emise pentru livrările şi prestările efectuate către cumpărători/ beneficiari din ţară. </li></ul><ul><li>Lista va cuprinde, pentru fiecare factură emisă, numărul şi data emiterii, denumirea şi codul de înregistrare al cumpărătorului/beneficiarului, valoarea tranzacţiei şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. </li></ul>
 114. 114. Factura <ul><li>Termen: cel mai târziu, data de 15 a lunii următoare (similar operatiuniilor interne) pentru: </li></ul><ul><li>livrările la distanţă </li></ul><ul><li>transferuri efectuate în alt Stat Membru (auto-facturare) </li></ul><ul><li>Semnătura şi ştampila pe factură nu mai sunt obligatorii. </li></ul><ul><li>Ca document justificativ, de înregistrare în contabilitate, factura stă la baza: </li></ul><ul><li>recunoaşterii obligaţiei de plată faţă de furnizor în contabilitatea sintetică şi analitică a furnizorilor, în condiţiile în care cantităţile şi calitatea bunurilor şi serviciilor din factură corespund cu cele recepţionate; </li></ul><ul><li>întocmirii recepţiei cantitative şi calitative, iar documentul de recepţie stă la baza incărcării gestiunii; </li></ul><ul><li>întocmirii instrumentului de decontare a obligaţiei faţă de furnizorul de bunuri sau servicii în cazul în care cantitate şi valoarea din factură corespunde cu recepţia făcută de beneficiar; </li></ul><ul><li>recunoaşterii creanţei faţă de client, în contabilitatea sintetică şi analitică a clienţilor. </li></ul>
 115. 115. Factura – continutul obligatoriu <ul><li>Menţiuni obligatorii: </li></ul><ul><li>numărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifică factura în mod unic; </li></ul><ul><li>data emiterii facturii; </li></ul><ul><li>denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanei care emite factura (sau a reprezentului fiscal); </li></ul><ul><li>denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA ale cumpărătorului de bunuri sau servicii, (inclusiv pentru operaţiunile intracomunitare); în cazul tranzacţiilor realizate sub un cod de TVA emis într-un alt stat comunitar decât cel al vânzatorului sau al cumparatorului, în factură se va menţiona acel cod; </li></ul><ul><li>denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate (inclusiv datele tehnice care identifică mijloacele de transport noi, în cazul livrărilor intracomunitare); </li></ul><ul><li>data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, cu excepţia cazului în care factura este emisă înainte de data livrării/prestării sau încasării avansului; </li></ul><ul><li>baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ; </li></ul><ul><li>indicarea, în funcţie de cotele taxei, a taxei colectate şi a sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a menţiunilor care să indice faptul că nu se datoreaza taxa ( scutit cu drept de deducere, scutit fără drept de deducere, neimpozabilă în România, sau, după caz, neinclusă în baza de impozitare, taxare inversă ). </li></ul>
 116. 116. Utilizarea facturilor <ul><li>La furnizor: </li></ul><ul><li>compartimentul de desfacere, în vederea înregistrării în evidenţele operative la nivelul compartimentului şi pentru eventualele reclamaţii ale clienţilor şi la depozit/magazie pentru scăderea din gestiune; </li></ul><ul><li>la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea în contabilitate sintetică şi analitică a creanţei faţă de client şi a dreptului de deducerea a TVA; </li></ul><ul><li>La cumpărător: </li></ul><ul><li>la depozit/magazie pentru recepţia şi ]nregistrarea în evidenţa operativă a intrării în gestiune; </li></ul><ul><li>compartimentul financiar-contabil al cumpărătorului: </li></ul><ul><li>factura constituie bază pentru recunoaşterea datoriei faţă de furnizor în contabilitate sintetică şi anlitică a furnizorilor dar şi pentru recunoaşterea datoriei privind TVA colectat; </li></ul><ul><li>factura împreună cu recepţia constituie bază pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică a stocurilor </li></ul><ul><li>la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate sintetică şi analitică a datoriei faţă de furnizor, iar în condiţiile aceptării plăţii pentru întocmirea instrumentului de plată a datoriei. </li></ul>
 117. 117. Autofacturarea <ul><li>Autofacturarea este obligatorie dacă pâna in data de 15 a lunii urmatoare faptului generator, beneficiarul nu primeşte factura de la furnizor.În momentul când se primşte factura furnizorului, pe aceasta se trece numarul autofacturii orespunzatoare acelei livrări. </li></ul><ul><li>Autofactura  emisa de beneficiar trebuie sa contina urmatoarele date: </li></ul><ul><li>un număr de ordine secvenţial şi data emiterii; </li></ul><ul><li>denumirea/numele şi adresa părţilor; </li></ul><ul><li>codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei care emite autofactura; </li></ul><ul><li>data faptului generator, în cazul unei achiziţii intracomunitare; </li></ul><ul><li>codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat în alt stat membru şi sub care a efectuat achiziţia intracomunitară în România;   </li></ul><ul><li>numărul sub care este înscrisă autofactura în jurnalul de cumpărări, în registrul pentru nontransferuri sau în registrul bunurilor primite, pentru bunurile mobile corporale, transportate dintr-un alt stat membru în România, pe care persoana impozabilă trebuie să le completeze. </li></ul>
 118. 118. Întocmirea facturii de către un terţ <ul><li>S e pot emite facturi de catre un tert in numele si in contul furnizorului / prestatorului cu îndeplinirea următoarelor condiţii: </li></ul><ul><li>furnizorul / prestatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organul fiscal competent ca emiterea de facturi va fi realizata de un tert, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a initia aceasta procedura; </li></ul><ul><li>să declare numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al tertului care emite facturile; </li></ul><ul><li>factura sa fie emisa de catre tert in numele si in contul furnizorului / prestatorului; </li></ul><ul><li>factura sa cuprinda toate elementele prevazute pentru acest document; </li></ul><ul><li>facturile să fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nici o intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru; </li></ul>
 119. 119. Factura electronică <ul><li>Semnarea si stampilarea facturilor nu este obligatorie - se pot </li></ul><ul><li>t ransmite facturi prin mijloace electronice , în urmatoarele cazuri: </li></ul><ul><li>pentru operatiuni efectuate in Romania: </li></ul><ul><li>partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare; </li></ul><ul><li>furnizorul / prestatorul si/sau cumparatorul, daca sunt inregistrati în scopuri de TVA, sunt obligati sa notifice, prin scrisoare recomandata, organul fiscal competent ca vor aplica o astfel de procedura de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia, si sa anexeze la notificare acordul; </li></ul><ul><li>să se garanteze autenticitatea sursei si integritatea continutului facturii prin semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, sau prin schimbul electronic de date (EDI); </li></ul><ul><li>să existe un document centralizator pe suport de hartie, cu evidenta tuturor facturilor transmise prin EDI intr-o luna calendaristica, sau a tuturor facturilor astfel primite intr-o luna calendaristica de orice persoana obligata la plata taxei, in cazul in care furnizorul / prestatorul nu este inregistrat în scopuri de TVA; </li></ul><ul><li>pentru achiziţii intracomunitare în România: </li></ul><ul><li>conditiile pentru facturarea prin mijloace electronice sunt stabilite de tara in care au loc livrarile intracomunitare; </li></ul><ul><li>obligaţiile sunt identice cu cele anterioare; </li></ul>
 120. 120. Stocarea facturilor <ul><li>Transmiterea si stocarea prin mijloace electronice a facturilor reprezinta </li></ul><ul><li>transmiterea sau punerea la dispozitia beneficiarului, precum si stocarea, </li></ul><ul><li>prin echipamente electronice de procesare si stocarea de date, inclusiv </li></ul><ul><li>compresia digitala, pe baza de cabluri telegrafice, transmisie radio, </li></ul><ul><li>tehnologiilor optice sau de alte mijloace electromagnetice. </li></ul><ul><li>facturile emise se pot stoca prin orice metode, iar facturile emise si primite se pot stoca in orice loc in urmatoarele conditii: </li></ul><ul><li>locul de stocare sa se afle pe teritoriul Romaniei, cu exceptia stocarii facturilor emise care se pot pastra prin mijloace electronice in orice loc daca, pe perioada stocarii: </li></ul><ul><li>- se garanteaza accesul on-line la datele respective; </li></ul><ul><li>- se garanteaza autenticitatea sursei si integritatea </li></ul><ul><li>continutului facturilor, precum si faptul ca acestea sunt </li></ul><ul><li>lizibile; </li></ul><ul><li>- datele care garanteaza autenticitatea sursei si integritatea </li></ul><ul><li>continutului facturilor sunt de asemenea stocate; </li></ul><ul><li>- continutul facturilor emise, in cazul stocarii prin mijloace eletronice, sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nici o intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru. </li></ul>
 121. 121. Autofacturarea prin înţelegerea dintre furnizor si beneficiar <ul><li>Autofactura se poate întocmi de către cumpărătorul unui bun sau </li></ul><ul><li>s erviciu , în locul furnizorului cu respectarea următoarele condiţii: </li></ul><ul><li>părţile să încheie un acord prin care să se prevadă această procedură de facturare; </li></ul><ul><li>să existe o procedură scrisă de acceptare a facturii; </li></ul><ul><li>cumpărătorul să fie stabilit în Comunitate şi înregistrat în România ; </li></ul><ul><li>atât furnizorul / prestatorul , în cazul în care este înregistrat în România cât şi cumpărătorul să notifice prin scrisoare recomandată organul fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare, cu cel puţin o lună calendaristică înainte de a o aplicării autofacturării ; </li></ul><ul><li>factura să fie emisă în numele şi în contul furnizorului / prestatorului de către cumpărător, şi trimisă furnizorului / prestatorului; </li></ul><ul><li>factura să cuprindă toate elementele prevăzute în Codului Fiscal cu excepţia numărului de ordine ce se va înscrie pe factură de către </li></ul><ul><li>furnizor / prestator sau de cumpărător în numele acestuia; </li></ul><ul><li>factura sa fie inregistrată într-un jurnal special de vânzari de catre furnizor / </li></ul><ul><li>prestator, daca este inregistrat in Romania </li></ul>
 122. 122. Factura centralizatoare <ul><li>Se poate î ntocmi o factură centralizatoare, cu îndeplinirea cumulativă a urmatoarele conditii: </li></ul><ul><li>se refere la livrari de bunuri si/sau prestari de servicii catre acelasi client, pentru care faptul generator al taxei ia nastere intr-o perioada ce nu depaseste o luna calendaristica; </li></ul><ul><li>toate documentele emise la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii sa fie obligatoriu anexate la factura centralizatoare. </li></ul>
 123. 123. Alte documente justifcative <ul><li>Factura se înlocuieşte cu un document special pentru: </li></ul><ul><li>livrărilor în vederea testării, sau verificării conformităţii; </li></ul><ul><li>stocuri în regim de consignaţie; </li></ul><ul><li>stocuri puse la dispoziţia clientului. </li></ul><ul><li>Conţinutul documentului: </li></ul><ul><li>nr. de ordine secvenţial; </li></ul><ul><li>denumirea/adresa părţilor; </li></ul><ul><li>data punerii la dispoziţie/expedierii; </li></ul><ul><li>denumirea şi cantitatea bunurilor. </li></ul><ul><li>Emiterea facturii: </li></ul><ul><li>în momentul în care destinatarul devine proprietarul bunurilor; </li></ul><ul><li>emiterea facturii se face pe baza datelor din documentul special. </li></ul>
 124. 124. Declaratia recapitulativă LIC/AIC - formularul 390 VIES ( OMEF 237/2007 ) <ul><li>Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor depune declaraţia recapitulativă numai în trimestrul de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările/achiziţiile intracomunitare, precum şi pentru livrările şi achiziţiile în cadrul unei operaţiuni triunghiulare efectuate. </li></ul><ul><li>livrări intracomuitare (inclusiv cele în cadrul operaţiunilor tripartite); </li></ul><ul><li>achiziţii intracomuitare (inclusiv cele în cadrul operaţiunilor tripartite). </li></ul><ul><li>D eclaraţia recapitulativă se depune, în format electronic, astfel: </li></ul><ul><li>- la registratura organului fiscal competent; </li></ul><ul><li>- la poştă, prin scrisoare recomandată; </li></ul><ul><li>- prin completare pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice; </li></ul><ul><li>- prin SEN, de către marii contribuabili. </li></ul><ul><li>Formatul electronic va fi însoţit si de un format tiparit întocmit cu ajutorul programului de asistenţă, în doua exemplare: </li></ul><ul><li>- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic; </li></ul><ul><li>- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. </li></ul>
 125. 125. Operaţiunile care se raportează <ul><li>Pentru a evita orice neconcordanţă între LIC scutite de TV A , care se includ în declaraţia recapitulativă în statul membru de origine şi AIC evidenţiate în decontul de TVA şi în declaraţia recapitulativă în statul membru de destinaţie, momentul exigibilităţii taxei intervine: </li></ul><ul><li>- în a cincisprezecea zi a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea; sau </li></ul><ul><li>- dacă a fost emisă o factură pentru livrarea respectivă, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi, atât pentru livrări intracomunitare, cât şi pentru achiziţiile intracomunitare. </li></ul>
 126. 126. Verificarea declaraţiilor Vies <ul><li>Corectitudinea codului de TVAa persoanelor care realizează operaţiuni intracomunitare prin confruntarea cu Registrul persoanelor înregistrate in scopuri de TVA; </li></ul><ul><li>Verificarea codului de TVA comunicat de persoanele impozabile dintr-un alt stat membru; </li></ul><ul><li>Cerificarea incrucisata a informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care au declarat LIC/AIC si decontrurile speciale de TVA. </li></ul><ul><li>Corelaţii: </li></ul><ul><li>LIC + LIC (T) = LIC din D 300 (301) </li></ul><ul><li>AIC + AIC (T) = AIC din D 300 (301) </li></ul>
 127. 127. Decontul de TVA – formularul 300 <ul><li>Formularul (300) &quot;Decont de taxă pe valoarea adăugată&quot; se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal ( Ord. MFP nr. 94/2008 ) </li></ul><ul><li>Formularul (300) se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene: </li></ul><ul><li>- lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică ; </li></ul><ul><li>- trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic . </li></ul><ul><li>Nu se înscriu în decont: </li></ul><ul><li>- TVA din facturile de executare silită, de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite; </li></ul><ul><li>- diferenţele de TVA de plată constatate de organele de control, pentru care nu este reglementată includerea în decont; </li></ul><ul><li>- documentele neevidenţiate în jurnalele pentru cumpărări sau vânzări, constatate de organele de control fiscal; </li></ul><ul><li>- TVA pentru care a fost aprobată înlesnire la plată. </li></ul>
 128. 128. Decontul de TVA (2) <ul><li>Se depune pe suport electronic ( însoţit de formularul editat pe hârtie) cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat conform legii , în două exemplare: </li></ul><ul><li>- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic; </li></ul><ul><li>- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. </li></ul><ul><li>Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, persoanelor impozabile de fisc sau descarcare la adresa www.mfinante.ro. </li></ul><ul><li>Poate fi depus, d irect pe site-ul MFP , c ontribuabilii care dispun de un certificat digital eliberat de MFP </li></ul><ul><li>Decontul de TVA constituie titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia . </li></ul>
 129. 129. Schimbarea perioadei fiscale <ul><li>Ordinul MEF nr. 257/2007 – procedura de aprobare a perioadei fiscale semestriale sau anuae [ art. 80 al. (2) ] . </li></ul><ul><li>În vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat, până la data de 25 februarie a anului pentru care se exercită opţiunea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordin. </li></ul><ul><li>Cererea va fi însoţită de documente din care să rezulte activitatea desfăşurată şi periodicitatea acesteia, şi anume: </li></ul><ul><li>declaraţie pe propria răspundere privind activitatea efectiv desfăşurată; </li></ul><ul><li>balanţele de verificare întocmite pentru anul anterior; </li></ul><ul><li>jurnalul de vânzări întocmit pentru anul fiscal anterior; </li></ul><ul><li>alte documente pe care le consideră relevante pentru luarea deciziei. </li></ul>
 130. 130. Formularul 301 -Decontul special de TVA <ul><li>Contribuabilii care au obligaţia să depună decontul special de TVA sunt: </li></ul><ul><li>- persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă (operaţiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal sau supuse regimului special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 152 din acelaşi cod), care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA şi nici nu au obligaţia de a se înregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 1531 din acelaşi cod; </li></ul><ul><li>- persoanele juridice neimpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal. </li></ul>
 131. 131. Registrul non - transferurilor <ul><li>S e utilizează pentru evidenţierea bunurilor transportate de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul acesteia în afara României, dar în interiorul Comunităţii pentru operaţiunile care nu implică o tranzacţie (fac excepţia situaţiilor în care se aplică măsurile de simplificare ). </li></ul><ul><li>Acest registru va cuprinde: </li></ul><ul><li>descrierea bunurilor; </li></ul><ul><li>cantitatea bunurilor; </li></ul><ul><li>valoarea bunurilor; </li></ul><ul><li>circulaţia bunurilor; </li></ul><ul><li>descrierea bunurilor care nu sunt returnate, cantitatea acestora şi o menţiune referitoare la documentele emise în legătură cu aceste operaţiuni, după caz, precum şi data emiterii acestor documente. </li></ul>
 132. 132. Registrul bunurilor primite <ul><li>Persoanele impozabile care primesc în România bunuri în scopul expertizării sau pentru efectuarea de lucrări asupra acestor bunuri vor trebui să ţină registrul bunurilor primite, </li></ul><ul><li>Nu se trec în acest registru bunurile plasate în regim de perfecţionare activă. </li></ul><ul><li>Registrul bunurilor primite va cuprinde : </li></ul><ul><li>un număr de ordine; </li></ul><ul><li>data primirii bunurilor; </li></ul><ul><li>numele şi adresa primitorului; </li></ul><ul><li>codul de înregistrare în scopuri de TVA al primitorului; </li></ul><ul><li>cantitatea bunurilor primite; </li></ul><ul><li>descrierea bunurilor primite; </li></ul><ul><li>data transportului bunurilor supuse expertizării sau prelucrate transmise clientului; </li></ul><ul><li>cantitatea şi descrierea bunurilor care nu sunt returnate clientului; </li></ul><ul><li>cantitatea şi descrierea bunurilor care sunt returnate clientului după prelucrare; </li></ul><ul><li>o menţiune referitoare la documentele emise în legătură cu serviciile prestate, precum şi data emiterii acestor documente. </li></ul>
 133. 133. Avizul de însoţire a marfurilor <ul><li>Conţinut minimal al avizul de însoţire a mărfurii: </li></ul><ul><li>datele de identificare ale furnizorului/cumpărătorului: denumire, adresă, cod de identificare fiscală; </li></ul><ul><li>seria şi numărul intern de identifcare a avizului; </li></ul><ul><li>data emiterii avizului; </li></ul><ul><li>denumirea şi cantitatea bunurilor livrate; </li></ul><ul><li>date privind expediţia: numele şi actul de identificare a delegatului, numărul mijlocului de transport, ora livrării, precum şi semnătura delegatului; </li></ul><ul><li>semnătura expeditorului. </li></ul><ul><li>Avizul de însoţire a mărfii va servi, după caz: </li></ul><ul><li>ca document de însoţire a mărfurilor/bunurilor vândute pe timpul transportului şi în baza căruia se va întocmi factura, atunci când aceasta este emisă ulterior; </li></ul><ul><li>ca document de însoţire a valorilor materiale trimise unor terţi în vederea prelucrarii – când va purta menţinunea ” pentru prelucrare la terţi ”; </li></ul><ul><li>ca document de dispoziţie de transfer a valorilor materiale între gestiuni dispersate în teritoriu, aparţinând aceleiaşi persoane juridice – când va purta menţiunea ” fară factură ”; </li></ul><ul><li>ca document ce se compară cu recepţia calitativă şi cantitativă, asigurând înregistrarea intrării în gestiunea cumpărătorului. </li></ul><ul><li>în alte situaţii decât cele anterioare, avizul de însoţire a mărfii va conţine precizări cu privire la motivul pentru care a fost întocmit în locul facturii . </li></ul>
 134. 134. Utilizarea avizului de însotire a mărfurilor <ul><li>La furnizor: </li></ul><ul><li>la delegatul transportatorului sau clientului, pentru semnare de primire a mărfurilor/bunurilor; </li></ul><ul><li>la compartimentul de desfacere, în vederea înregistrării în evidenţele operative a livrărilor, pentru operarea ieşirii din gestiune a mărfurilor/bunurilor în fişa de magazie/depozit şi pentru întocmirea facturii; </li></ul><ul><li>La compartimentul financiar-contabil pentru: </li></ul><ul><li>înregistrarea ieşirilor de mărfiri/bunuri în contabilitate sintetică şi analitică a stocurilor; </li></ul><ul><li>înregistrarea creanţei faţă de cumpărător în contabilitatea sintetică şi analitică a clienţilor; </li></ul><ul><li>înregistrarea colectării TVA aferent vânzărilor în contabilitate sintetică a taxei pe valoare adăugată. </li></ul>
 135. 135. Utilizarea avizului de însotire a mărfurilor (2) <ul><li>La cumpărător: </li></ul><ul><li>la magazie/depozit ca bază pentru efectuarea recepţiei, concomitent cu verificarea faptică a intrării de către comisia de recepţie şi consemnarea rezultatelor pentru încărcarea gestiunii cu mărfurile/bunurile primite; </li></ul><ul><li>la compartimentul aprovizionare pentru înregistrarea cantităţilor intrate în evidenţele operative ale compartmentului; </li></ul><ul><li>la compartimentul financiar-contabil pentru: </li></ul><ul><li>înregistrarea intrărilor cantitative şi valorice în contabilitatea sintetică şi analitică a stocurilor; </li></ul><ul><li>înregistrarea datoriei faţă de vânzător în contabilitate sintetică şi analitică a furnizorilor; </li></ul><ul><li>înregistrarea TVA deductibile aferente cumpărarilor în contabilitatea sintetică şi analitică a taxei. <

×