Dc tax update_modificari cod procedura fiscala_ 7 septembrie 2011

510 views

Published on

Dc tax update modificari cod procedura fiscala 7 septembrie 2011

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dc tax update_modificari cod procedura fiscala_ 7 septembrie 2011

  1. 1. Modificarea si completarea Codului de procedura fiscala(Ordonanta Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernuluinr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial nr. 626 din2 septembrie 2011)Principalele modificari si completari aduse Codului de Procedura Fiscala, majoritatea cu intrare invigoare de la 17 septembrie 2011, sunt urmatoarele: termenul de emitere a unei solutii fiscale individuale anticipate se modifica de la 45 zile la 3 luni; se introduc prevederi exprese cu privire la obligatia autoritatilor fiscale de comunica contribuabililor actele administrativ fiscale prin posta, cu scrisoarea recomandata cu confirmare de primire. Doar in situatia in care comunicarea actelor administrativ fiscale nu este posibila prin posta, acestea pot fi comunicate prin celelalte modalitati prevazute de lege, si doar in ultima instanta prin publicitate; se clarifica conditiile in care autoritatile fiscale pot stabili prin estimare baza de impunere a contribuabililor, precum si posibilitatea contribuabililor de a depune o declaratie fiscala cu sume corecte in termen de 60 de zile de la data primirii deciziei pe baza estimata. Ca regula generala, impozitele stabilite prin estimarea bazei de impunere raman datorate, sub rezerva verificarii ulterioare, cu exceptia cazului in care contribuabilul depune o declaratie fiscala pentru sumele reale; pentru stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabililor, organul fiscal poate proceda la o verificare documentara, ce consta in comparatia documentelor puse la dispozitie de catre contribuabil cu documentele si informatiile obtinute de organul fiscal de la terti; certificatul de inregistrare fiscala se va elibera in termen de 10 zile de la data depunerii cererii / declaratiei de inregistrare (fata de termenul actual de 15 zile); se precizeaza conditiile ce trebuie indeplinite de catre contribuabilii declarati inactivi pentru a se reactiva; se completeaza prevederile privind intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale;DCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
  2. 2. se reglementeaza la un nivel mai mare de detaliu procedura de reverificare; contribuabilul poate contesta decizia de reverificare a unei perioade deja controlate, in cazul in care o considera neintemeiata; dupa efectuarea inspectiei fiscale, organul fiscal trebuie sa prezinte contribuabilului proiectul de raport de inspectie fiscala cu constatarile inspectiei fiscale, acordandu-i contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere. Contribuabilul are dreptul sa prezinte in scris punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii acesteia (care se consdiera a fi data la care este programata discutia finala cu contribuabilul) – in cazul in care contribuabilul si-a exercitat acest drept, in raportul de inspectie fiscala trebuie sa apara si opinia organului fiscal relativ la cele exprimate de contribuabil; organul fiscal are obligatia de a emite decizia de impunere / decizia de nemodificare a bazei de impunere in termen de 30 zile lucratoare de la data incheierii inspectiei fiscale; se pot inscrie in certificatul de atestare fiscala si sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de incasat de la autoritatile contractante, in cazul contractelor de achizitie / lucrari / servicii publice. Inscrierea se face in baza unui document eliberat de autoritatea contractanta prin care aceasta certifica ca sumele sunt certe, lichide si exigibile; incepand cu 1 octombrie 2011, ordinea de stingere a creantelor fiscale, atat in cazul platilor efective cat si in cazul stingerii prin compensare sau dare in plata, se modifica in sensul ca se sting cu prioritate creantele principale si doar apoi cele accesorii. Noua ordine de stingere reduce perioadele de acumulare de majorari si penalitati; compensarea creantelor fiscale cesionate opereaza de la data notificarii cesiunii catre organul fiscal; contribuabilii aflati in procedura de insolventa vor datora dobanzi si penalitati de intarziere si pentru creantele fiscale acumulate dupa deschiderea insolventei; se introduc reguli speciale de colaborare si impartire a competentelor privind executarea silita a creantelor datorate catre bugetele locale; de asemenea, organele fiscale sunt investite cu competenta de executare silita a creantelor bugetare nascute din raporturi juridice contractuale; totodata, se reglementeaza competenta de executare in cazul atragerii raspunderii solidare cu un debitor aflat in insolventa, precum si in cazul atragerii raspunderii membrilor organelor de conducere; in cazul infiintarii popririi asupra conturilor unui contribuabil, sunt permise, pe langa platile salariale si a contributiilor sociale aferente salariilor, si platile accizelor (de catre antrepozitarii autorizati, respectiv in numele acestora de catre cumparatorii de produse energetice), precum si platile impozitelor, taxelor si contributiilor de care depindeDCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
  3. 3. mentinerea valabilitatii unei inlesniri la plata, cat si platile necesare stingerii obligatiilor fiscale aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a infiintat poprirea; competenta de solutionare a contestatiilor se poate delega, cu informarea contestatorului, altui organ de solutionare; amenda pentru nedepunerea la termen de catre persoanele fizice a declaratiilor de venit creste, incepand cu 17 septembrie 2011, la sume cuprinse intre 50 si 500 lei; se modifica nivelul sanctiunilor in cazul nedepunerii la termen sau depunerea incorecta sau incompleta a declaratiilor recapitulative de TVA (declaratia 390): intre 1.000 lei – 5.000 lei pentru nedepunerea la termen a declaratiilor; intre 500 lei – 1.500 lei pentru depunerea de declaratii recapitulative incorecte sau incomplete. Nu se aplica deloc sanctiuni in cazul in care (1) contribuabilul corecteaza la propria initiativa o declaratie recapitulativa pana la termenul de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative, sau (2) daca declaratia a fost depusa eronat din motive neimputabile contribuabilului. Sanctiunile de mai sus se aplica pentru contraventiile constatate dupa 17 septembrie 2011, iar in ceea ce priveste declararea operatiunilor cu servicii, sanctiunile de mai sus sunt valabile doar pentru contraventiile savarsite dupa data de 17 septembrie 2011. Bucuresti, 7 septembrie 2011DCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro

×