Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a         Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal(Ho...
se mentioneaza ca persoanele fizice care intr-un an realizeaza venituri din derularea a mai    mult de 5 contracte de i...
sau de lichidare si care pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit    pe profit.Impozitul ...
se defineste notiunea de ape teritoriale ale Romaniei ca reprezentand marea teritoriala a    Romaniei, asa cum este def...
se aduc precizari cu privire la persoanele care fac parte din categoria contribuabililor     sistemelor de asigurari s...
eliminarea precizarilor referitoare la cota redusa pentru produsele energetice utilizate drept    combustibil pentru in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dc tax update_modificarea norme metodologice de aplicare a codului fiscal_9 martie 2011

1,016 views

Published on

Dc tax update modificarea norme metodologice de aplicare a codului fiscal 9 martie 2011

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dc tax update_modificarea norme metodologice de aplicare a codului fiscal_9 martie 2011

 1. 1. Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal(Hotararea Guvernului Romaniei nr. 150/2011 pentru modificarea si completarea Normelormetodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficialnr. 150 din 1 martie 2011)Modificarile introduse de HG nr. 150/2011 vizeaza corelarea Normelor Metodologice cumodificarile si completarile introduse in Codul fiscal prin Ordonanta de Urgenta nr. 117/2010publicata in Monitorul Oficial nr. 891 din 30 decembrie 2010.Modificarile si completarile aduse Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal se refera, inpricipal, la urmatoarele:Impozit pe profit se fac precizari cu privire la scutirea de impozit pe profit aplicabila profiturile realizate de catre o persoana juridica romana intr-un stat strain, prin intermediul unui sediu permanent; se introduc clarificari privind modul de calcul al profitului impozabil/pierderii fiscale pentru anul 2010. Astfel, se aduc clarificari cu privire la modul de determinare/definitivare a rezultatului fiscal (mai exact cu privire la modul de impartire a elementelor de calcul: venituri, cheltuieli, deduceri fiscale, etc, corespunzator cu cele doua perioade fiscale; respectiv, cu privire la regulile de recuperare a pierderii fiscale in functie de perioada fiscala/anul la care se refera pierderea) pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010, respectiv pentru perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010 pentru contribuabilii care au fost obligati la plata impozitului minim; se introduc clarificari cu privire la depunerea declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul 2010 in functie de obligatiile de declarare ale fiecarei categorii de contribuabili in parte.Impozit pe venit se aduc clarificari cu privire la includerea in categoria veniturilor din alte surse a deseurilor valorificate prin centrele de colectare a deseurilor de metal, sticla, hartie, etc;DCTAX S.R.L. Contact:21 Ermil Pangrati Street, District 1, Bucharest Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
 2. 2. se mentioneaza ca persoanele fizice care intr-un an realizeaza venituri din derularea a mai mult de 5 contracte de inchiriere, vor incadra aceste venituri in anul fiscal urmator ca venituri din activitati independente si vor tine evidenta contabila in partida simpla; normele precizeaza modul de calcul al venitului net/pierderii in cazul reorganizarii activitatii independente in timpul anului; este clarificata modalitatea de stabilire a venitului net anual, pe baza normelor anuale de venit in situatia in care activitatea se desfasoara in mai multe locuri diferite sau contribuabilul desfasoara mai multe activitati. Norma de venit pentru fiecare activitate de la locul desfasurarii acesteia nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu 12; in cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, in venitul brut se includ atat veniturile in bani, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura (evaluate la pretul pietei sau la pretul stabilit prin expertiza tehnica la data primirii acestora); se aduc completari in legatura cu impunerea veniturilor din anumite activitati independente si calculul impozitului aferent; declaratia de impunere se inlocuieste cu declaratia privind venitul realizat (termen legal de depunere 1 ianuarie – 15 mai inclusiv al anului urmator celui de realizare a venitului). Se mentioneaza persoanele exceptate de la depunerea acestei declaratii; se mentioneaza ca revine organelor fiscale obligatia de a stabili venitul net anual impozabil si de emite decizia de impunere; se precizeaza conditiile in care veniturile realizate de persoane fizice romane intr-un alt strain sunt scutite de impozit pe profit in Romania.Impozitul pe veniturile microintreprinderilor clarificari legate de incadrarea in categoria microintreprinderilor (la 31 decembrie a fiecarui an) si explicitarea conditiilor legate de: tipurile de venituri realizate, numarul de salariati precum si cursul de schimb utilizat pentru incadrarea in limita de 100.000 euro; clarificari legate de persoanele juridice care nu pot opta pentru acest sistem de impunere cat si conditiile in care microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati in domenii precum domeniul bancar, domeniul asigurarilor, domeniul consultantei si managementului, domeniul jocurilor de noroc, etc. vor deveni platitoare de impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv; stabilirea unor reguli cu privire la mentinerea numarului minim de salariati (un salariat) in cazul pensionarii unui salariat, desfacerii/suspendarii unui contract individual de munca; normele aduc clarificari in legatura cu stabilirea bazei de calcul pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor. Mai exact, sumele ce se includ in baza impozabila in cazul microintreprinderilor care isi inceteaza existenta in urma unei operatiuni de reorganizareDCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
 3. 3. sau de lichidare si care pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit pe profit.Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti introducerea de clarificari cu privire la incadrarea unor venituri (de ex., sumele platite pentru difuzarea unor filme la cinematograf sau televiziune) in categoria redeventelor; introducerea de clarificari cu privire la obligatiile declarative ale persoanelor fizice/juridice nerezidente care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare; se precizeaza procedura ce trebuie indeplinita in vederea aplicarii conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state in cazul castigurilor din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise sau transferul partilor sociale; se aduc clarificari in legatura cu aplicarea cotei de impunere favorabile in cazul in care pentru acelasi venit sunt cote diferite de impunere in legislatia interna, legislatia comunitara sau in conventiile de evitare a dublei impuneri.Taxa pe valoare adaugata s-au adus clarificari in ceea ce priveste incadrarea bunurilor mobile corporale din cadrul contractelor de leasing financiar care se reziliaza in categoria bunurilor constatate lipsa din gestiunea locatorului/finantatorului, asimilate unei livrari de bunuri cu plata (livrare catre sine) la expirarea termenului prevazut in contract pentru returnarea bunului locatorului (maxim 30 de zile de la data rezilierii contractului). Totusi, in cazul in care finantatorul reintra in posesia bunurilor ca urmare a rezilierii contractelor de leasing, acesta are dreptul de a anula livrarea catre sine; clarificarea situatiilor in care serviciile prestate/bunurile livrate in mod gratuit sunt asimilate prestarilor/livrarilor cu plata; se aduc mentiuni in legatura cu facturile sau alte documente specifice pentru transportul international de bunuri (altul decat transportul intracomunitar de bunuri) prestat catre persoane neimpozabile precum si pentru transportul international de calatori. Astfel, facturile sau alte documente specifice se emit pentru parcursul integral, fara a fi necesara separarea contravalorii traseului national si a celui international; au fost aduse mentiuni cu privire la transferul de active neimpozabil in sensul ca primitorul activelor trebuie sa dea o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte intentia acestua de a contiua activiatea economica primita; se mentioneaza faptul ca aplicarea regimului de taxare in cazul transferului neimpozabil de active nu va fi sanctionata de organele de inspectie fiscala (in sensul anularii dreptului de deducere a taxei la beneficiar) daca operatiunea in cauza ar fi fost taxabila fie conform prevederilor legale ori prin optiune, exeptand situatia in care se constata ca tranzactia a fost taxata in scopuri fiscale;DCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
 4. 4. se defineste notiunea de ape teritoriale ale Romaniei ca reprezentand marea teritoriala a Romaniei, asa cum este definita prin Legea 17/1990. s-au clarificat metodele de emitere si transmitere a facturilor prin mijloace electronice; clarificari cu privire la persoanele neinregistrate in scopuri de TVA care achizitioneaza mijloace de transport din alte state membre; a fost introdusa decizia de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA pentru societatile nou infiintate stabilite in Romania care solicita inregistrarea in scopuri de TVA; au fost introduce clarificari cu privire la facturile emise de cumparator in numele si in contul furnizorului in sensul ca nu mai este obligatorie inregistrarea in scopuri de TVA in Romania a cumparatorului. Astfel, in situatia in care doar una dintre parti (cumparatorul ori furnizorul) este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, acesteia ii revine obligatia notificarii organului fiscal competent cu privire la procedura de facturare, respectiv procedura de acceptare a facturarii. se aduc clarificari cu privire la conceptul de acces la un eveniment (dreptul de a intra la spectacole, piese de teatru, circ, evenimente sportive / educationale, participarea la conferinte / seminarii, etc.); se fac precizari in legatura cu procedura privind ajustarea bazei impozabile de TVA si cursul de schimb utilizat la ajustarea bazei de TVA pentru operatiunile desfasurate in valuta; apar noi clarificari privind scutirea de TVA a reimportului de bunuri; apar noi clarificari cu privire la plafoanele privind cheltuielile de protocol si sponsorizare pentru persoanele impozabile care nu depun situatii financiare; introducerea unor prevederi cu privire la documentul necesar in vederea justificarii dreptului de deducere a TVA in cazul utilizarii Sistemului roman de procesare automata a declaratiei vamale de import; introducerea unor prevederi cu privire la ajustarea TVA in cazul persoanelor care fie au aplicat regimul special de scutire si solicita inregistrarea in scopuri de TVA, fie sunt inregistrate in scopuri de TVA si solicita anularea inregistrarii de TVA ca urmare a nedepasirii plafonului de 35.000 euro; acordarea dreptului de deducere a TVA de catre beneficiarul unor livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate in cadrul procedurii de executare silita de catre un contribuabil declarat inactiv sau de catre o persoana impozabila in inactivitate temporara; introducerea posibilitatii corectarii autofacturilor in baza prevederilor art 159 din Codul fiscal.Contributii socialeDCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
 5. 5. se aduc precizari cu privire la persoanele care fac parte din categoria contribuabililor sistemelor de asigurari sociale; se aduc clarificari cu privire la elementele care constituie baza de calcul a contributiilor sociale atat pentru contributiile sociale individuale, precum si pentru contributiile de asigurari sociale datorate de angajator. exemplificarea modului de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator in conditii diferite de munca (normale, deosebite si speciale) enumerarea tipurilor de venituri care nu se cuprind in baza de calcul a asigurarilor sociale; se aduc precizari in legatura cu sumele incluse in baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de angajator, a contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajator, precum si a contributiei de asigurari pentru somaj; se face mentiunea ca pentru calculul contributiilor sociale in situatia hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile prin care se stabilesc obligatii de plata a unor sume sau drepturi reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada; se fac mentiuni cu privire la modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc suma de 740 de lei. normele aduc precizari si cu privire la incadrarea cadourile oferite salariatilor cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului, zilei de 8 martie, etc, ce depasesc limita de 150 lei per salariat in categoria veniturilor din salarii; se aduc clarificari in legatura aplicarea plafonului de 5 salarii medii brute pe economie in vederea calcularii contributiei sociale individuale datorate in cazul veniturilor realizate ca urmare a incheierii mai multor contracte individuale de munca, astfel: • cumularea veniturilor in vederea aplicarii plafonului in cazul in care contractele de munca sunt incheiate cu acelasi angajator, respectiv • aplicarea plafonului asupra fiecarui venit in parte in situatia in care contractele de munca sunt incheiate cu angajatori diferiti.Accize notiunea de pret maxim de vanzare cu amanuntul pentru tigarete se inlocuieste cu cea de pret de vanzare cu amanuntul; s-au publicat modelele declaratiilor privind preturile de vanzare cu amanuntul de sortimente de tigarete, formularul situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete si tigari de foi cat si pentru consum de tutun fin taiat destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat, precum si procedura de depunere a acestor declaratii;DCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro
 6. 6. eliminarea precizarilor referitoare la cota redusa pentru produsele energetice utilizate drept combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor care contin minimum 4% in volum produse obtinute din biomasa; se aduc precizari cu privire la antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat care sunt obligati sa prezinte lunar, odata cu situatia utilizarii marcajelor, situatia produselor eliberate pentru consum de astfel de produse in luna de raportare. Situatia se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii: primul exemplar ramane la operatorul economic, exemplarul al doilea se transmite autoritatii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comanda pentru timbre, iar exemplarul al treilea se transmite autoritatii fiscale centrale – directia cu atributii in elaborarea legislatiei in domeniul accizelor; eliminarea scutirii aplicabile tutunului prelucrat destinat unor teste stiintifice sau unor teste de piata. se introduc precizari referitoare la documentul comercial ce insoteste deplasarea produselor energetice de la un destinatar inregistrat catre utilizatorul final, atunci cand nu se aplica prevederile aferente locului de livrare directa. Documentul comercial va contine aceleasi informatii ca exemplarul pe suport hartie al documentului administrativ electronic, mai putin codul de referinta administrativ unic si va fi certificat atat de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea destinatarul inregistrat, cat si de autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea utilizatorul final; definirea bioetanolului ce reprezinta alcoolul etilic realizat in antrepozitele fiscale de productie a alcoolului etilic, produs destinat utilizarii in productia de produse energetice si in alte industrii, exclusiv industria alimentara;Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 se aduc precizari in legatura cu obligatia organizatorilor de jocuri de noroc de a declara, pana la termenele legale, la organul fiscal competent, taxele datorate; se aduc clarificari cu privire la obligatia organizatorilor de jocuri de noroc de a inscrie cu datiera data si ora emiterii biletului catre client, atat pe marca de control cat si pe biletul de intrare, precum si obligatia de a pastra in arhiva toate marcile de control de la biletele de intrare vandute pe o perioada de 5 ani; nerespectarea obligatiilor mentionate mai sus poate atrage sanctiuni cuprinse intre 2.000 – 5.000 lei. De asemenea, se precizeaza ca in functie de gravitatea faptelor constatate autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc poate fi suspendata pana la 3 luni. Bucuresti, 9 martie 2011DCTAX S.R.L. Contact:Str. Ermil Pangrati nr. 21, Sector 1, Bucuresti Emilia Dragu Alina ZarzuTel: 031 229 2200; 031 229 2201; Fax: 031 229 2202 emilia.dragu@dctax.ro alina.zarzu@dctax.ro

×