SlideShare a Scribd company logo

EU HIV testing week Srbija

AS Centar
AS Centar

Panevropska akcija pod nazivom „Nedelja testiranja na HIV - pričaj o HIV-u, testiraj se na HIV'' Ko je heroj?

1 of 11
Download to read offline
SRBIJA

PRIČAJ

O

HIV-U TESTIRAJ

SE NA

Učesnici:
GIZ SOSYEP projekat u Srbiji
Gradski zavod za javno zdravlje - Beograd
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata - Beograd
Kancelarija za mlade - Beograd
Kancelarija za mlade, Stari grad - Beograd
Kancelarija za mlade, Voždovac - Beograd
Dom omladine - Beograd,
Omladina JAZAS-a - Beograd
Hestija -Beograd
Asocijacija „Žena+“ - Beograd
Građanske inicijative - Beograd
SPY - Siguran puls mladih - Beograd
Dance4life Srbija - Beograd
IAN - Međunarodna mreža pomoći - Beograd
SUPS - Savez udruženja pacijenata Srbije - Beograd
Q-Klub - Centar za afirmaciju pozitivnog života - Beograd
Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga “Duša” - Beograd
Unija studenata socijalnog rada Fakulteta političkih nauka FPN - Beograd
AS - Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om – Beograd
Timska inicijativa mladih Fakulteta političkih nauka FPN - Beograd
ALTERO - Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje - Beograd
Klub za UN Fakulteta političkih nauka FPN - Beograd
IFMSA - International Federation of Medical Student's Associations - Beograd
USOP - Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om - Beograd
UPRT - Udruženje pacijenata sa retkim tumorima - Beograd
AID+ - Više od pomoći - Beograd
CILS - Centar za samostalni život - Bor
Udruženje Prevent - Novi Sad
Poverenje - Obrenovac
Stablo - Kragujevac
Radio Recorder - Kruševac
Edukacioni centar - Leskovac
Asocijacija Duga - Šabac
Arti zanat - Francuska
Amfar - USA

Ko je heroj?
2013
AS - Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om

HIV
Evropska nedelja testiranja na HIV - Srbija 2013
AS Centar, partnerske organizacije civilnog društva, institucije i aktivisti su uz tehničko logističku podršku GIZ
SOSYEP projekta u Srbiji obeležile od petka 22. do petka 29. novembra 2013. godine prvu Panevropsku akciju pod
nazivom „Nedelja testiranja na HIV - pričaj o HIV-u, testiraj se na HIV'', koja je nastavljena do 5. decembra u okviru
ovogodišnjeg obeležavanja 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv AIDS-a.
Nedelja testiranja na HIV imalo je za cilj da povezivanje zdravstvenih centara, organizacija civilnog društva i donosioca
odluka širom Evrope, da zajedno rade na podizanju svesti o HIV-u, da ohrabre ljude da otvoreno govore o korisnosti
testiranja na HIV i da osnaži osobe u povećanom riziku od HIV-a da zahtevaju od nadležnih državnih institucija veću
dostupnost testiranja i lečenja.
Krajnji cilj akcije „Evropska nedelja testiranja na HIV'' je podizanje svesti ljudi o potrebi utvrđivanja HIV statusa da bi
se smanjio procenat kasnog otkrivanja infekcije.
Tema akcije „Evropska nedelja testiranja na HIV'' je testiranje i razgovor o HIV infekciji koja se uvodi kako bi se
podržao dijalog između svih partnera u cilju podsticanja ranjivih pojedinaca i pojedinki da obave HIV test.
Evropska nedelja testiranja na HIV ima višestruku dobit po društvenu zajednicu jer na kreativan način:
• podstiče ljude koji su u povećanom riziku ili bi mogli biti u opasnosti od HIV-a da se testiraju;
• podstiče zdravstvene radnike da ponude testiranje na HIV kao deo rutinske nege u određenim okolnostima i uslovima (u
skladu sa postojećim evropskim smernicama);
• podržava i ujedinjuje organizacije zajednice da povećaju testiranje na HIV i razmene stečeno iskustvo između zemalja;
• motiviše, osnažuje i podiže svest političara, individua, društvene i ekonomske zainteresovane strane da podrže
inicijativu kako bi testiranje na HIV preraslo u rutinsku praksu u društvu.
Nedelja testiranja se oslanja na tri osnovne ciljne grupe kako bi se osiguralo da akcija postigne svoj cilj, kreatore politike,
zdravstvene radnike i organizacije civilnog društva. Dokazi pokazuju da je prevalenca HIV najviša među pojedinim
populacijama sa povećanim rizikom od HIV-a, razlikuju se od zemlje do zemlje, ali u celini oni uključuju:







Mlade
Muškarce koji imaju seksualne odnose s muškarcima
Intravenske zavisnike
Seksualne radnike
Migrante
Zatvorenike

Na zvaničnoj internet prezentaciji Evropske inicijative je predstavljena
i internet strana Evropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“ na kojoj
svaki učesnik ima mogućnost da izvrši registraciju ili da se informiše o
aktivnostima i o učesnicima iz drugih zemalja.
Za potrebe Evropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“, u Srbiji je kreiran blog na kome je postavljen Program i Fejsbuk
pozivnica i prezentacija. U okviru prezentacije smo redovno ažurirali informacije i postavljali vesti, fotografije i video
materijal. Doprinos akciji je i Izjava izvršnog direktora AS Centra, Đurice Stankova o neophodnosti kontinuirane terapije
i kvalitetnog lečenja osoba sa HIV-om, koja je isporučena informativnoj agenciji Info biro.
Prva Panevropska akcija „Nedelja testiranja na HIV“
Da bismo uzeli učešće i bili deo prve Panevropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“, izvršni direktor AS Centra, Đurica
Stankov je informisao Upravni odbor i Skupštinu o mogučnostima za uključivanje i predloži održavanje sastanka, da bi
se razmotrile aktivnosti, analizirali postojeći resursi, definisale potrebe i ciljevi koje želimo da postignemo.
Sednica Skupštine AS Centra i zaposlenih je održana 29.09.2013. godine sa početkom u 17 časova, Svetogorska
18/8, Stari grad, Beograd. Nakon predstavljanja plana, razmatranja mogućnosti za učešćem i diskusije, jednoglasno je
doneta odluka Skupštine zavedena pod brojem 230/2013 - da se AS Centar pridruži Evropskoj inicijativi u sprovođenju
prve Panevropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“. Takođe je dogovoreno da se sve aktivnosti na nacionalnom nivou
sprovedu pod sloganom „Ko je heroj“.
Uspostavljeni tim je aplicirao za učešće, što je i prihvaćeno od strane Evropske inicijative. Odmah zatim je osmišljen i
kreiran okvirni plan aktivnosti, Info paket za učesnike, kako bi komunicirali i koordinisali aktivnosti, vizuelni identitet,
dizajn postera, bedževa i plan nabavke osveženja za učesnike.
Za potrebe promocije kreiran je video spot od minut i 30 sekundi, kao najava za akciju „Ko je heroj?“, prosleđena su
saopštenja medijima kako bi informisali javnost, pozivnice donosiocima odluka da ličnim primerom testiranja budu uzor
drugim građanima i Dopisi za pribavljanje rešenja o korišćenju javnog prostora za potrebe održavanja centralne ulične
manifestacije.
U neposrednoj komunikaciji sa saradnicima i partnerima prikupljene su informacije o zainteresovanosti učešća na
održanim sastancima na kojima je definisana uloga učesnika GIZ SOSYEP projekta u Srbiji, Kancelarija za mlade
Beograd, Kancelarija za mlade - Stari Grad, Kancelarija za mlade - Voždovac, Udruženje Poverenje, Obrenovac,
Udruženje Stablo, Kragujevac, Dom omladine, Udruženje Duša, Centar za afirmaciju pozitivnog života „Q-Klub,
Asocijacija Žena+, Siguran puls mladih „SPY“, ALTERO, Zavod za javno zdravlje i Omladina JAZAS-a, Beograd.
Učesnici dele viziju da je vidljivost prve Panevropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“ u Srbiji bitan preduslov za
uspeh, pa iz tog razloga zajedno rade na informisanju tako što se svakodnevno i kontinuirano prosleđuju izjave,
obaveštenja, vesti, aktuelnosti, saopštenja, izveštaji domaćim i međunarodnim institucijama, medijima, kompanijama,
fondacijama, organizacijama civilnog društva i građanima.
Obezbeđena je vidljivost u medijima i na društvenim mrežama jer se razmenjuju twiter poruke, fejsbuk strana i linkovi za
pozivanje, internet prezentacija, jutub kanal, promo video i blog. Obezbeđena je velika posećenost akcija jer su pozivani
porodica, familija, prijatelji, saradnici, partneri, javne ličnosti i predstavnici vlasti da se uključe i tako svi zajedno daju
doprinos širenju svesti o prevenciji HIV-a.
Uočena je mogućnost zajedničkog delovanja u narednom periodu, pa su Kancelarija za mlade Beograda i Omladina
JAZAS-a iz Beograda potpisale Memorandum o saradnji i međusobnom razumevanju sa AS Centrom, uz iskazanu želju
da Memorandumi dobiju svoju punu primenu. Opšti cilj saradnje potpisnica ovog memoranduma je doprinos
unapređenju kvaliteta života i društvenog položaja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS kroz njihovo odgovorno i
aktivno učestvovanje u promociji podsticanja pozitivnog delovanja društvene zajednice prema diskriminisanim
društvenim grupama.
Specifični ciljevi saradnje potpisnica memoranduma su:
Zajedničko iniciranje stvaranja institucionalnog okvira za međusektorsku saradnju i učestvovanja u procesu
uspostavljanja Nacionalnog Dana posvećenom osobama koje imaju HIV infekciju ili AIDS i vođenja institucionalnog
međusektorskog dijaloga između javnog, poslovnog i nevladinog sektora u Republici Srbiji koji uključuje osobe koje
imaju HIV.
Organizovanje različitih aktivnosti poput tribina, okruglih stolova, radionica, debata, konferencija, seminara,
pozorišnih predstava, festivala, izložbi, koncerata, samita, izleta, tematskih večeri, studijskih poseta i razmena, sa ciljem
afirmacije organizacija civilnog društva, međusektorske saradnje i učešća osoba koje žive sa HIV infekcijom i AIDS-om
u društvenim tokovima;
Medijske promocije međusektorske saradnje i transparentne realizacije svih drugih aktivnosti koje doprinose
ostvarenju ciljeva zbog kojih je Memorandum potpisan.
Aktivnosti koje smo sproveli
Gradski zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd - Studentska poliklinika, ulaz iz ulice Braće Nedić 28, je
svakodnevno od 8 do 14 časova građanima pružala mogućnost da provere svoje svoj status i urade besplatno,
dobrovoljno, poverljivo, savetovanje i testiranje na HIV (DPST) i to veoma komforno za klijente jer sve je na jednom
mestu i svetovanje i samo testiranje a rezultati se dobijaju posle 3 sata. Za 01. decembar je DPST mogao da se uradi u
intervalu od 8 do 18 časova. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, je takođe svakodnevno u periodu od 9 do 15
časova pružao besplatan DPST. U okviru obeležavanja 01. decembra Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, u Beogradu na
Trgu Republike na Centralnoj uličnoj manifestaciji pod sloganom „Nijedan život izgubljen zbog AIDS-a“ priključio se
pored mnogobrojnih učesnika i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović- Batut" i Crveni krst, Beograd.
20.11.2013.
Sastanak sa predstavnicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sa početkom u 10 časova je organizovan
od strane Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om - USOP, Jovana
Marinovića 2, Beograd, na kojem su govorili dr Danica Salaški, direktor Sektora za zdravstvenu zaštitu, mr ph Nada
Pecalj, zamenik direktora sektora, dr Dragana Atanasijević, pomoćnik direktora sektora za zdravstvenu zaštitu, Boris
Kovačić, predsednik UO USOP i predsednik UG “Stav +” Subotica, Nevena Ćirić, član UO USOP i izvršni direktor UG
“Više od pomoći” Beograd, Vladimir Antić, izvršni direktor USOP, Bratislav Prokić, menadžer za razvoj programa UG
“Q-klub” Beograd, dr Jelena Nikolić, infektolog Odeljena za HIV i AIDS Klinike za infektivne i tropske bolesti
Kliničkog centra Srbije.
21.11.2013.
Konferencija za medije povodom prve Evropske nedelje testiranja na HIV sa ciljem da se zajednica informiše o akciji i
da se privole poznate javne ličnosti na testiranje je organizovana 21. novembra u 12 časova u prostorijama Info-ruma
Kancelarije za mlade Beograda u Ulici 1300 kaplara 2 (bočni ulaz Zadužbine Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5).
Na konferenciji su govorili Tamara Blagojević, Direktorka Kancelarije za mlade Beograd, Ognjen Sinobad, Koordinator,
Kancelarije za mlade Stari grad, Stanislava Vidović, Senior Project Manager, National coordinator for Serbia (GIZ
SoSYEP), Marija Živković, Koordinator HIV programa, Omladina JAZAS-a, Beograd, Isein Foteski, Deputy Director,
Coordinator, Siguran puls mladih - SPY, Rade Kuzmanović, Centar za afirmaciju pozitivnog života - Q-Klub i Đurica
Stankov, Izvršni direktor AS Centra za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om.
Mediji su dali veliku podršku i javnost su informisali o početku Evropske nedelje
testiranja na HIV. Među objavljenim vestima izdvajamo najave i priloge:
Najave događaja: Beograd - Zvanična internet stranica Beograda, Vesti, Vesti-vestiOnline dnevne novine, Prelistavanje, Najvesti, Vesti.aladin.info, Danas, Yu mama,
Crnps - Centar za razvoj neprofitnog sektora, E-zemun - Online portal, Vrsac plus.com
– Internet magazin, Frequency, Grid3, Newsbcc.
Prilozi nakon događaja: Rtv - Radio Televizija Vojvodine, B92 - Internet, radio i tv
stanica, Inkluzija - Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Republike
Srbije - SIPRU, Spy - Siguran puls mladih, Kancelarija za mlade Beograda, Naslovi,
Krstarica, Kurir info, Telegraf, Dnevnik, Zdravstvo, Vesti, Info go, Najnovije vesti, Rtv
ritam, Medias, Vesti-vesti, Medias, Smedia, Grid3,

Besplatne dnevne novine 24 sata

Sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja Republike Srbije sa početkom u 13 časova je organizovan od
strane Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om - USOP, Nemanjina 22,
Beograd na kojem su govorili Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja, Mr sci med. Katarina Mitić, direktor
HIV projekat GFATM Ministarstvo zdravlja Srbije, Boris Kovačić, predsednik UO USOP-a i predsednik UG “Stav +”
Subotica, Vladimir Antić, izvršni direktor USOP-a, Bratislav Prokić, menadžer za razvoj programa UG “Q-klub”
Beograd, Prof. dr Dragan Delić, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.
22.11.2013.
Prva redovna Skupština Saveza udruženja pacijenata Srbije - SUPS i
predstavljanje internet prezentacije u 15 časova je organizovana od strane Saveza u
Domu omladine Makedonska 22, Tribinska sala prvi sprat, Beograd na kojoj su
učesnicima predstavljene planirane aktivnosti Evropske nedelje testiranja na HIV.
Prva godišnja Skupština - Savez udruženja pacijenata Srbije - SUPS na kojoj je
Đurica Stankov jednoglasno izabran za člana Upravnog odbora i zamenika
predsednika Skupštine Saveza udruženja pacijenata Srbije.
Testiranje u diskoteci Apartman od 23 do 02 časova je organizovala Asocijacija Duga iz Šapca, Centar za afirmaciju
pozitivnog života Q-Klub, Beograd, uz učešće savetnika dr Biljane Begović Vuksanović iz GZZJZ i tom prilikom su ih
posetili predstavnici AS Centra i GIZ SOSYEP projekta u Srbiji. Istovremeno je testiranje ispred diskoteke Amnezija
organizovao Siguran puls mladih SPY iz Beograda u saradnji sa Asocijacijom JAZAS iz Beograda.
23.11.2013.
Radionica „Pozitivna prevencija“ na temu prevencije polno prenosivih infekcija i HIV-a za
transgender i trans-seksualne osobe iz udruženja Hestija koje su se u 20 časova okupile u
prostorijama AS Centra, Svetogorska 18, a zatim zajedno otišle u posetu Centru za afirmaciju
pozitivnog života - Q-Klub, gde je za učesnike omogućeno dobrovoljno poverljivo savetovanje
i testiranje na HIV - DPST. Heroj iz Srbije - Gordana Mitrović je bila jedna od učesnica akcije.
DPST je organizovala Asocijacija Duga iz Šapca i Centar za afirmaciju pozitivnog života QKlub, iz Beograda dok je testiranje ispred Mikser hausa organizovao Siguran puls mladih SPY iz Beograda u saradnji sa
Asocijacijom JAZAS.
26.11.2013.
Prijateljski obilazak Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd sa početkom u 10 časova
Despota Stefana 54a, gde su posetioci imali mogućnost da se upoznaju sa radom i uslugama
koje mogu dobiti u Zavodu. Učesnici su se okupili u prostorijama AS Centra, a zatim su se
zajedno uputili do GZZJZ, gde im je omogućeno dobrovoljno poverljivo savetovanje i
testiranja na HIV - DPST. Najave: Telegraf, Pozivnica Medio i Fotografije sa događaja
Sastanak sa predstavnicima Sekretarijata za zdravstvo sa početkom u 11 časova,
organizovan je od strane Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om USOP,
Kraljice Marije 1/XII, Beograd, na kojem su govorili Dr sci med. Slaviša Janković, pomoćnik sekretara, Nevena Ćirić,
član UO USOP, izvršni direktor UG “Više od pomoći” Beograd, Vladimir Antić, izvršni direktor USOP, Dražen Zacero,
savetnik za razvoj i implementaciju projekata AS Centra, Dragica Kamidžorac, predstavnik Asocijacije “Žena plus”
27.11.2013.
Sastanak sa predstavnicima Narodne skupštine Republike Srbije (biblioteka), Trg Nikole Pašića 13, Beograd sa
početkom u 10 časova, organizovan je od strane Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIVom i AIDS-om USOP, Beograd, na kojem su govorili Miodrag Popović, savetnik Predsednika Narodne skupštine
Republike Srbije, Sandra Pantelić, viši savetnik Generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije, Boris
Kovačić, predsednik UO USOP i predsednik UG “Stav +” Subotica, Dubravka Malohodžić, član UO USOP i
predsednica Asocijacije “Žena plus”, Beograd, Nevena Ćirić, član UO USOP i izvršni direktor UG “Više od pomoći”
Beograd, Vladimir Antić, izvršni direktor USOP, Maja Terzić, predstavnik UG “Više od pomoći”, Beograd, Đurica
Stankov, izvršni direktor AS Centra, Beograd, Bratislav Prokić, menadžer za razvoj programa UG “Q-klub”, Beograd.
Žive biblioteke u gimnaziji Surdulica sa početkom u 11:30 časova organizovao je AS Centar i Edukacioni centar iz
Leskovca.
28.11.2013.
Sastanak sa predstavnicima Narodne skupštine Republike Srbije (sala tri), Trg Nikole Pašića 13, Beograd sa
početkom u 10 časova je organizovan od strane Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIVom i AIDS-om USOP, Beograd na kojem su govorili: Parlamentarna grupa za održivi razvoj (za HIV i AIDS), Boris
Kovačić, predsednik UO USOP-a i predsednik UG “Stav +” Subotica, Dubravka Malohodžić, član UO USOP-a i
predsednica Asocijacije “Žena plus” Beograd, Goran Kljajić, član UO USOP-a i predsednik UG “Crvena linija” Novi
Sad, Nevena Ćirić, član UO USOP-a i izvršni direktor UG “Više od pomoći” Beograd, Vladimir Antić, izvršni direktor
USOP-a, Goran Ostojić, izvršni direktor UG “Nova +” Pančevo, Bratislav Prokić, menadžer za razvoj programa UG “Qklub” Beograd. Za učesnike sastanka (pre početka sastanka od 10:45 do 11:30h) organizovan je turistički obilazak razgledanje zdanja Narodne skupštine Republike Srbije u pratnji kustosa.
Sastanak sa predstavnicima Predsedništva Republike Srbije, Andrićev venac 1, Beograd, sa početkom u 11 časova
organizovan je od strane Omladine JAZAS-a, Beograd i zajednica ljudi koji žive sa HIV-om u Srbiji, na kojem su
prisustvovali Jasmina Mitrović-Marić, savetnica Predsednika Republike Srbije, Stanislava Pak-Stanković, savetnica
Predsednika Republike Srbije, Nenad Pribak, predstavnik USOP-a i izvršni direktor Asocijacije „Žena plus” Beograd,
Laslo Šili, predstavnik USOP i izvršni direktor UG „Stav +” Subotica, Branislav Princip, predsednik UG „Nova +”
Pančevo, Dražen Zacero, savetnik za razvoj i implementaciju projekata AS Centra” Beograd, Karlo Boras, izvršni
direktor „Omladine JAZAS-a” i Marija Živković, programski koordinator Runde 8 GFATM projekta.
Glavni cilj sastanka bio je da se uradi follow up prošlogodišnje posete predsedniku naše države, Tomislavu Nikoliću, na
kojem je obećan sastanak sa Ministarstvom pravde u vezi sa izmenom Krivičnog zakonika Republike Srbije, člana 250 prenošenje infekcije HIV - virusom. Ponovo je pokrenuta tema dekriminalizacije HIV-a i izmene zakonika.
Postavljeno je pitanje zašto je HIV izdvojen od ostalih zaraznih virusa i bolesti i napomenuto je da se sa HIV-om uz
adekvatnu terapiju danas može živeti i da se u zapadnom svetu sida sada smatra hroničnom bolešću. Iskazana je i
zabrinutost zajednica osoba koje žive sa HIV-om zbog toga što je učešće države malo, a uključivanje države je od
velikog značaja na polju smanjenja stigme i diskriminacije u društvu. Razgovaralo se i o problemima PCR i CD4 testova
i predloženo je da se u budžet države uključi nabavka testova rezistencije koji bi olakšali kombinovanu terapiju protiv
HIV-a. S obzirom na to da ova terapija treba da bude individualno prilagođena za svaku osobu koja je koristiti,
nabavkom testova rezistencije bi se umnogome poboljšala efikasnost terapije. Prisutni su razmenili i ideje i iskustva o
saradnji lokalne samouprave i organizacija koje se bave osobama koje žive sa HIV-om, završetku Runde 8 projekta
Globalnog fonda, trenutnoj situaciju u Srbiji i naporima koje svi zajedno ulažemo u borbi protiv epidemije. Savetnice
Predsednika RS su obećale da će uložiti svoje napore da se organizuje razgovor sa Ministarstvom pravde, a u cilju
izmene zakonika i da učine sve što je u njihovoj moći da se organizuje i sastanak sa Momčilom Babićem, direktorom
Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Terenski DPST je organizovao Prevent u saradnji sa NSHC i IZJV, Veliki Rit, Novi Sad od 11-14h
Debata „DPST na HIV u Srbiji - Izazovi i rešenja” sa početkom u 17 časova je,
nakon obavljene pripreme, organizovao Siguran puls mladih SPY i Fakultet za
medije i komunikacije, Karađorđeva 65, Beograd, na kojoj su govorili: Dr sci
Slaviša Janković, pomoćnik gradskog sekretara za zdravstvo grada Beograda za
programe i projekte, dr. Biljana Begović, epidemiološkinja iz Gradskog zavoda za
javno zdravlje Beograd, Prim. Mr. sci med. dr Mila Paunic, epidemiološkinja i
DPST savetnica iz Asocijacije JAZAS, Isein Fetoski, Potpredsednik udruženja
Siguran puls mladih - SPY, koordinator programa HIV, prevencije u MSM
populaciji u Beogradu, Rade Kuzmanović iz Centra za afirmaciju pozitivnog života
- Q-Klub i Đurica Stankov, Izvršni direktor AS Centra za osnaživanje mladih osoba
koje žive sa HIV-om i AIDS- om, sa ciljem da se inicira donošenje preporuka koje bi doprinele da savetovanje i
testiranje budu dostupniji građanima koji su ranjiviji na HIV kako bi se što veći broj savetovao i testirao i time saznao
svoj HIV status. Rano saznanje HIV statusa ima ogoman značaj kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou.
Ono nam pomaže da živimo odgovornije, produktivnije i ispunjenije, a u slučaju pozitivnog rezultata omogućava nam da
na vreme započnemo terapiju koja će u dugom periodu sprečiti nastanak AIDS-a.

Recommended

AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-omAS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-omAS Centar
 
Podrska za AS Centar
Podrska za AS CentarPodrska za AS Centar
Podrska za AS CentarAS Centar
 
Razvojni plan as centar
Razvojni plan  as centarRazvojni plan  as centar
Razvojni plan as centarAS Centar
 
vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference
vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference
vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference Partnerships in Health
 
Podrska za osobe sa hiv om u srbiji
Podrska za osobe sa hiv om u srbijiPodrska za osobe sa hiv om u srbiji
Podrska za osobe sa hiv om u srbijiAS Centar
 
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016
Povremeni porodicni smeštaj - sajam socijalnih usluga 2016Dejan Jeremic
 
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataPostupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranata
Postupanje GCSR u obezbedjivanju podrske maloletne dece migranataDejan Jeremic
 
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadCentar za porodicni smestaj i usvojenje Novi Sad
Centar za porodicni smestaj i usvojenje Novi SadDejan Jeremic
 

More Related Content

What's hot

Lokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradDejan Jeremic
 
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuDejan Jeremic
 
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHAForum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHAAS Centar
 
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbijiZdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbijiAS Centar
 
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaDejan Jeremic
 

What's hot (8)

Lokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR BeogradLokalne usluge GCSR Beograd
Lokalne usluge GCSR Beograd
 
Prezentacija CAZ
Prezentacija CAZPrezentacija CAZ
Prezentacija CAZ
 
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvu
 
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHAForum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
 
Prezentacija TOC
Prezentacija TOCPrezentacija TOC
Prezentacija TOC
 
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbijiZdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji
 
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog radaBeskucnistvo i usluga socijalnog rada
Beskucnistvo i usluga socijalnog rada
 
dubravka malohodzic - zena plus
dubravka malohodzic - zena plusdubravka malohodzic - zena plus
dubravka malohodzic - zena plus
 

Similar to EU HIV testing week Srbija

AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih AS Centar
 
Monitoring hiv infekcije u Srbiji
Monitoring hiv infekcije u SrbijiMonitoring hiv infekcije u Srbiji
Monitoring hiv infekcije u SrbijiAS Centar
 
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...Valentina Aleksandrovic
 
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okrukMladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okrukTOC - Timočki omladinski centar
 
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u ObrenovcuIstrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u ObrenovcuKancelarija za mlade GO Obrenovac
 
Dečija nedelja 2013
Dečija nedelja 2013Dečija nedelja 2013
Dečija nedelja 2013milkak
 
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015AS Centar
 
Priručnik za primenu standarda za prikupljanje sredstava
Priručnik za primenu standarda za prikupljanje sredstavaPriručnik za primenu standarda za prikupljanje sredstava
Priručnik za primenu standarda za prikupljanje sredstavaCatalyst Balkans
 
Promocija Mladi su zakon 2014 konkursa za zajecarski okrug
Promocija Mladi su zakon 2014 konkursa za zajecarski okrugPromocija Mladi su zakon 2014 konkursa za zajecarski okrug
Promocija Mladi su zakon 2014 konkursa za zajecarski okrugTOC - Timočki omladinski centar
 
Preporuke hiv hcv srbija RFZO
Preporuke hiv hcv srbija RFZOPreporuke hiv hcv srbija RFZO
Preporuke hiv hcv srbija RFZOAS Centar
 
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015AS Centar
 
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisaPriručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisaAS Centar
 
Executive group i Kancelarija za mlade grada beograda PRiZNANJE 2012
Executive group i Kancelarija za mlade grada beograda PRiZNANJE 2012Executive group i Kancelarija za mlade grada beograda PRiZNANJE 2012
Executive group i Kancelarija za mlade grada beograda PRiZNANJE 2012Drustvo Srbije za odnose s javnoscu
 
Pres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je herojPres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je herojAS Centar
 

Similar to EU HIV testing week Srbija (20)

Program 3P
Program 3PProgram 3P
Program 3P
 
Budi odgovorna
Budi odgovornaBudi odgovorna
Budi odgovorna
 
Prezentacija projekta nd2010
Prezentacija projekta nd2010Prezentacija projekta nd2010
Prezentacija projekta nd2010
 
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
 
Monitoring hiv infekcije u Srbiji
Monitoring hiv infekcije u SrbijiMonitoring hiv infekcije u Srbiji
Monitoring hiv infekcije u Srbiji
 
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...
Izgradnja kapaciteta za uspesno zagovaranje za zenska ekonomska i socijalna p...
 
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okrukMladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
Mladi su zakon 2012. - Promocija konkursa za zaječarski okruk
 
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u ObrenovcuIstrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
Istrаživаnje potrebа mlаdih zа informаcijаmа u Obrenovcu
 
Dečija nedelja 2013
Dečija nedelja 2013Dečija nedelja 2013
Dečija nedelja 2013
 
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
 
Publikacija
PublikacijaPublikacija
Publikacija
 
Priručnik za primenu standarda za prikupljanje sredstava
Priručnik za primenu standarda za prikupljanje sredstavaPriručnik za primenu standarda za prikupljanje sredstava
Priručnik za primenu standarda za prikupljanje sredstava
 
врачарац
врачарацврачарац
врачарац
 
Promocija Mladi su zakon 2014 konkursa za zajecarski okrug
Promocija Mladi su zakon 2014 konkursa za zajecarski okrugPromocija Mladi su zakon 2014 konkursa za zajecarski okrug
Promocija Mladi su zakon 2014 konkursa za zajecarski okrug
 
Preporuke hiv hcv srbija RFZO
Preporuke hiv hcv srbija RFZOPreporuke hiv hcv srbija RFZO
Preporuke hiv hcv srbija RFZO
 
Klikni zeleno - Aktivnosti na projektu
Klikni zeleno - Aktivnosti na projektuKlikni zeleno - Aktivnosti na projektu
Klikni zeleno - Aktivnosti na projektu
 
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
 
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisaPriručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
 
Executive group i Kancelarija za mlade grada beograda PRiZNANJE 2012
Executive group i Kancelarija za mlade grada beograda PRiZNANJE 2012Executive group i Kancelarija za mlade grada beograda PRiZNANJE 2012
Executive group i Kancelarija za mlade grada beograda PRiZNANJE 2012
 
Pres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je herojPres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je heroj
 

More from AS Centar

Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u SrbijiPresek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u SrbijiAS Centar
 
Testirajse rs
Testirajse rsTestirajse rs
Testirajse rsAS Centar
 
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015AS Centar
 
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhoviNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhoviAS Centar
 
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je herojNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je herojAS Centar
 
Uhc measure what matters
Uhc  measure what mattersUhc  measure what matters
Uhc measure what mattersAS Centar
 
Support of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS CenterSupport of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS CenterAS Centar
 
Contribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbiaContribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbiaAS Centar
 
Kako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv aKako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv aAS Centar
 
Podrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu BancicPodrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu BancicAS Centar
 
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...AS Centar
 
Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015AS Centar
 
Serbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncatSerbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncatAS Centar
 
Program strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS CentarProgram strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS CentarAS Centar
 
Sve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-uSve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-uAS Centar
 
Registar transparentnosti as centar
Registar transparentnosti as centarRegistar transparentnosti as centar
Registar transparentnosti as centarAS Centar
 

More from AS Centar (17)

Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u SrbijiPresek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
 
Testirajse rs
Testirajse rsTestirajse rs
Testirajse rs
 
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
 
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhoviNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
 
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je herojNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
 
Uhc measure what matters
Uhc  measure what mattersUhc  measure what matters
Uhc measure what matters
 
Support of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS CenterSupport of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS Center
 
Contribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbiaContribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbia
 
Ko je heroj
Ko je herojKo je heroj
Ko je heroj
 
Kako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv aKako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv a
 
Podrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu BancicPodrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu Bancic
 
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
 
Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015
 
Serbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncatSerbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncat
 
Program strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS CentarProgram strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS Centar
 
Sve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-uSve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-u
 
Registar transparentnosti as centar
Registar transparentnosti as centarRegistar transparentnosti as centar
Registar transparentnosti as centar
 

EU HIV testing week Srbija

 • 1. SRBIJA PRIČAJ O HIV-U TESTIRAJ SE NA Učesnici: GIZ SOSYEP projekat u Srbiji Gradski zavod za javno zdravlje - Beograd Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata - Beograd Kancelarija za mlade - Beograd Kancelarija za mlade, Stari grad - Beograd Kancelarija za mlade, Voždovac - Beograd Dom omladine - Beograd, Omladina JAZAS-a - Beograd Hestija -Beograd Asocijacija „Žena+“ - Beograd Građanske inicijative - Beograd SPY - Siguran puls mladih - Beograd Dance4life Srbija - Beograd IAN - Međunarodna mreža pomoći - Beograd SUPS - Savez udruženja pacijenata Srbije - Beograd Q-Klub - Centar za afirmaciju pozitivnog života - Beograd Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga “Duša” - Beograd Unija studenata socijalnog rada Fakulteta političkih nauka FPN - Beograd AS - Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om – Beograd Timska inicijativa mladih Fakulteta političkih nauka FPN - Beograd ALTERO - Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje - Beograd Klub za UN Fakulteta političkih nauka FPN - Beograd IFMSA - International Federation of Medical Student's Associations - Beograd USOP - Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om - Beograd UPRT - Udruženje pacijenata sa retkim tumorima - Beograd AID+ - Više od pomoći - Beograd CILS - Centar za samostalni život - Bor Udruženje Prevent - Novi Sad Poverenje - Obrenovac Stablo - Kragujevac Radio Recorder - Kruševac Edukacioni centar - Leskovac Asocijacija Duga - Šabac Arti zanat - Francuska Amfar - USA Ko je heroj? 2013 AS - Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om HIV
 • 2. Evropska nedelja testiranja na HIV - Srbija 2013 AS Centar, partnerske organizacije civilnog društva, institucije i aktivisti su uz tehničko logističku podršku GIZ SOSYEP projekta u Srbiji obeležile od petka 22. do petka 29. novembra 2013. godine prvu Panevropsku akciju pod nazivom „Nedelja testiranja na HIV - pričaj o HIV-u, testiraj se na HIV'', koja je nastavljena do 5. decembra u okviru ovogodišnjeg obeležavanja 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv AIDS-a. Nedelja testiranja na HIV imalo je za cilj da povezivanje zdravstvenih centara, organizacija civilnog društva i donosioca odluka širom Evrope, da zajedno rade na podizanju svesti o HIV-u, da ohrabre ljude da otvoreno govore o korisnosti testiranja na HIV i da osnaži osobe u povećanom riziku od HIV-a da zahtevaju od nadležnih državnih institucija veću dostupnost testiranja i lečenja. Krajnji cilj akcije „Evropska nedelja testiranja na HIV'' je podizanje svesti ljudi o potrebi utvrđivanja HIV statusa da bi se smanjio procenat kasnog otkrivanja infekcije. Tema akcije „Evropska nedelja testiranja na HIV'' je testiranje i razgovor o HIV infekciji koja se uvodi kako bi se podržao dijalog između svih partnera u cilju podsticanja ranjivih pojedinaca i pojedinki da obave HIV test. Evropska nedelja testiranja na HIV ima višestruku dobit po društvenu zajednicu jer na kreativan način: • podstiče ljude koji su u povećanom riziku ili bi mogli biti u opasnosti od HIV-a da se testiraju; • podstiče zdravstvene radnike da ponude testiranje na HIV kao deo rutinske nege u određenim okolnostima i uslovima (u skladu sa postojećim evropskim smernicama); • podržava i ujedinjuje organizacije zajednice da povećaju testiranje na HIV i razmene stečeno iskustvo između zemalja; • motiviše, osnažuje i podiže svest političara, individua, društvene i ekonomske zainteresovane strane da podrže inicijativu kako bi testiranje na HIV preraslo u rutinsku praksu u društvu. Nedelja testiranja se oslanja na tri osnovne ciljne grupe kako bi se osiguralo da akcija postigne svoj cilj, kreatore politike, zdravstvene radnike i organizacije civilnog društva. Dokazi pokazuju da je prevalenca HIV najviša među pojedinim populacijama sa povećanim rizikom od HIV-a, razlikuju se od zemlje do zemlje, ali u celini oni uključuju:       Mlade Muškarce koji imaju seksualne odnose s muškarcima Intravenske zavisnike Seksualne radnike Migrante Zatvorenike Na zvaničnoj internet prezentaciji Evropske inicijative je predstavljena i internet strana Evropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“ na kojoj svaki učesnik ima mogućnost da izvrši registraciju ili da se informiše o aktivnostima i o učesnicima iz drugih zemalja. Za potrebe Evropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“, u Srbiji je kreiran blog na kome je postavljen Program i Fejsbuk pozivnica i prezentacija. U okviru prezentacije smo redovno ažurirali informacije i postavljali vesti, fotografije i video materijal. Doprinos akciji je i Izjava izvršnog direktora AS Centra, Đurice Stankova o neophodnosti kontinuirane terapije i kvalitetnog lečenja osoba sa HIV-om, koja je isporučena informativnoj agenciji Info biro. Prva Panevropska akcija „Nedelja testiranja na HIV“ Da bismo uzeli učešće i bili deo prve Panevropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“, izvršni direktor AS Centra, Đurica Stankov je informisao Upravni odbor i Skupštinu o mogučnostima za uključivanje i predloži održavanje sastanka, da bi se razmotrile aktivnosti, analizirali postojeći resursi, definisale potrebe i ciljevi koje želimo da postignemo.
 • 3. Sednica Skupštine AS Centra i zaposlenih je održana 29.09.2013. godine sa početkom u 17 časova, Svetogorska 18/8, Stari grad, Beograd. Nakon predstavljanja plana, razmatranja mogućnosti za učešćem i diskusije, jednoglasno je doneta odluka Skupštine zavedena pod brojem 230/2013 - da se AS Centar pridruži Evropskoj inicijativi u sprovođenju prve Panevropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“. Takođe je dogovoreno da se sve aktivnosti na nacionalnom nivou sprovedu pod sloganom „Ko je heroj“. Uspostavljeni tim je aplicirao za učešće, što je i prihvaćeno od strane Evropske inicijative. Odmah zatim je osmišljen i kreiran okvirni plan aktivnosti, Info paket za učesnike, kako bi komunicirali i koordinisali aktivnosti, vizuelni identitet, dizajn postera, bedževa i plan nabavke osveženja za učesnike. Za potrebe promocije kreiran je video spot od minut i 30 sekundi, kao najava za akciju „Ko je heroj?“, prosleđena su saopštenja medijima kako bi informisali javnost, pozivnice donosiocima odluka da ličnim primerom testiranja budu uzor drugim građanima i Dopisi za pribavljanje rešenja o korišćenju javnog prostora za potrebe održavanja centralne ulične manifestacije. U neposrednoj komunikaciji sa saradnicima i partnerima prikupljene su informacije o zainteresovanosti učešća na održanim sastancima na kojima je definisana uloga učesnika GIZ SOSYEP projekta u Srbiji, Kancelarija za mlade Beograd, Kancelarija za mlade - Stari Grad, Kancelarija za mlade - Voždovac, Udruženje Poverenje, Obrenovac, Udruženje Stablo, Kragujevac, Dom omladine, Udruženje Duša, Centar za afirmaciju pozitivnog života „Q-Klub, Asocijacija Žena+, Siguran puls mladih „SPY“, ALTERO, Zavod za javno zdravlje i Omladina JAZAS-a, Beograd. Učesnici dele viziju da je vidljivost prve Panevropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“ u Srbiji bitan preduslov za uspeh, pa iz tog razloga zajedno rade na informisanju tako što se svakodnevno i kontinuirano prosleđuju izjave, obaveštenja, vesti, aktuelnosti, saopštenja, izveštaji domaćim i međunarodnim institucijama, medijima, kompanijama, fondacijama, organizacijama civilnog društva i građanima. Obezbeđena je vidljivost u medijima i na društvenim mrežama jer se razmenjuju twiter poruke, fejsbuk strana i linkovi za pozivanje, internet prezentacija, jutub kanal, promo video i blog. Obezbeđena je velika posećenost akcija jer su pozivani porodica, familija, prijatelji, saradnici, partneri, javne ličnosti i predstavnici vlasti da se uključe i tako svi zajedno daju doprinos širenju svesti o prevenciji HIV-a. Uočena je mogućnost zajedničkog delovanja u narednom periodu, pa su Kancelarija za mlade Beograda i Omladina JAZAS-a iz Beograda potpisale Memorandum o saradnji i međusobnom razumevanju sa AS Centrom, uz iskazanu želju da Memorandumi dobiju svoju punu primenu. Opšti cilj saradnje potpisnica ovog memoranduma je doprinos unapređenju kvaliteta života i društvenog položaja osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS kroz njihovo odgovorno i aktivno učestvovanje u promociji podsticanja pozitivnog delovanja društvene zajednice prema diskriminisanim društvenim grupama. Specifični ciljevi saradnje potpisnica memoranduma su: Zajedničko iniciranje stvaranja institucionalnog okvira za međusektorsku saradnju i učestvovanja u procesu uspostavljanja Nacionalnog Dana posvećenom osobama koje imaju HIV infekciju ili AIDS i vođenja institucionalnog međusektorskog dijaloga između javnog, poslovnog i nevladinog sektora u Republici Srbiji koji uključuje osobe koje imaju HIV. Organizovanje različitih aktivnosti poput tribina, okruglih stolova, radionica, debata, konferencija, seminara, pozorišnih predstava, festivala, izložbi, koncerata, samita, izleta, tematskih večeri, studijskih poseta i razmena, sa ciljem afirmacije organizacija civilnog društva, međusektorske saradnje i učešća osoba koje žive sa HIV infekcijom i AIDS-om u društvenim tokovima; Medijske promocije međusektorske saradnje i transparentne realizacije svih drugih aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva zbog kojih je Memorandum potpisan.
 • 4. Aktivnosti koje smo sproveli Gradski zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd - Studentska poliklinika, ulaz iz ulice Braće Nedić 28, je svakodnevno od 8 do 14 časova građanima pružala mogućnost da provere svoje svoj status i urade besplatno, dobrovoljno, poverljivo, savetovanje i testiranje na HIV (DPST) i to veoma komforno za klijente jer sve je na jednom mestu i svetovanje i samo testiranje a rezultati se dobijaju posle 3 sata. Za 01. decembar je DPST mogao da se uradi u intervalu od 8 do 18 časova. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, je takođe svakodnevno u periodu od 9 do 15 časova pružao besplatan DPST. U okviru obeležavanja 01. decembra Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, u Beogradu na Trgu Republike na Centralnoj uličnoj manifestaciji pod sloganom „Nijedan život izgubljen zbog AIDS-a“ priključio se pored mnogobrojnih učesnika i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović- Batut" i Crveni krst, Beograd. 20.11.2013. Sastanak sa predstavnicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sa početkom u 10 časova je organizovan od strane Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om - USOP, Jovana Marinovića 2, Beograd, na kojem su govorili dr Danica Salaški, direktor Sektora za zdravstvenu zaštitu, mr ph Nada Pecalj, zamenik direktora sektora, dr Dragana Atanasijević, pomoćnik direktora sektora za zdravstvenu zaštitu, Boris Kovačić, predsednik UO USOP i predsednik UG “Stav +” Subotica, Nevena Ćirić, član UO USOP i izvršni direktor UG “Više od pomoći” Beograd, Vladimir Antić, izvršni direktor USOP, Bratislav Prokić, menadžer za razvoj programa UG “Q-klub” Beograd, dr Jelena Nikolić, infektolog Odeljena za HIV i AIDS Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. 21.11.2013. Konferencija za medije povodom prve Evropske nedelje testiranja na HIV sa ciljem da se zajednica informiše o akciji i da se privole poznate javne ličnosti na testiranje je organizovana 21. novembra u 12 časova u prostorijama Info-ruma Kancelarije za mlade Beograda u Ulici 1300 kaplara 2 (bočni ulaz Zadužbine Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5). Na konferenciji su govorili Tamara Blagojević, Direktorka Kancelarije za mlade Beograd, Ognjen Sinobad, Koordinator, Kancelarije za mlade Stari grad, Stanislava Vidović, Senior Project Manager, National coordinator for Serbia (GIZ SoSYEP), Marija Živković, Koordinator HIV programa, Omladina JAZAS-a, Beograd, Isein Foteski, Deputy Director, Coordinator, Siguran puls mladih - SPY, Rade Kuzmanović, Centar za afirmaciju pozitivnog života - Q-Klub i Đurica Stankov, Izvršni direktor AS Centra za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om. Mediji su dali veliku podršku i javnost su informisali o početku Evropske nedelje testiranja na HIV. Među objavljenim vestima izdvajamo najave i priloge: Najave događaja: Beograd - Zvanična internet stranica Beograda, Vesti, Vesti-vestiOnline dnevne novine, Prelistavanje, Najvesti, Vesti.aladin.info, Danas, Yu mama, Crnps - Centar za razvoj neprofitnog sektora, E-zemun - Online portal, Vrsac plus.com – Internet magazin, Frequency, Grid3, Newsbcc. Prilozi nakon događaja: Rtv - Radio Televizija Vojvodine, B92 - Internet, radio i tv stanica, Inkluzija - Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Republike Srbije - SIPRU, Spy - Siguran puls mladih, Kancelarija za mlade Beograda, Naslovi, Krstarica, Kurir info, Telegraf, Dnevnik, Zdravstvo, Vesti, Info go, Najnovije vesti, Rtv ritam, Medias, Vesti-vesti, Medias, Smedia, Grid3, Besplatne dnevne novine 24 sata Sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja Republike Srbije sa početkom u 13 časova je organizovan od strane Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om - USOP, Nemanjina 22, Beograd na kojem su govorili Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja, Mr sci med. Katarina Mitić, direktor HIV projekat GFATM Ministarstvo zdravlja Srbije, Boris Kovačić, predsednik UO USOP-a i predsednik UG “Stav +” Subotica, Vladimir Antić, izvršni direktor USOP-a, Bratislav Prokić, menadžer za razvoj programa UG “Q-klub” Beograd, Prof. dr Dragan Delić, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.
 • 5. 22.11.2013. Prva redovna Skupština Saveza udruženja pacijenata Srbije - SUPS i predstavljanje internet prezentacije u 15 časova je organizovana od strane Saveza u Domu omladine Makedonska 22, Tribinska sala prvi sprat, Beograd na kojoj su učesnicima predstavljene planirane aktivnosti Evropske nedelje testiranja na HIV. Prva godišnja Skupština - Savez udruženja pacijenata Srbije - SUPS na kojoj je Đurica Stankov jednoglasno izabran za člana Upravnog odbora i zamenika predsednika Skupštine Saveza udruženja pacijenata Srbije. Testiranje u diskoteci Apartman od 23 do 02 časova je organizovala Asocijacija Duga iz Šapca, Centar za afirmaciju pozitivnog života Q-Klub, Beograd, uz učešće savetnika dr Biljane Begović Vuksanović iz GZZJZ i tom prilikom su ih posetili predstavnici AS Centra i GIZ SOSYEP projekta u Srbiji. Istovremeno je testiranje ispred diskoteke Amnezija organizovao Siguran puls mladih SPY iz Beograda u saradnji sa Asocijacijom JAZAS iz Beograda. 23.11.2013. Radionica „Pozitivna prevencija“ na temu prevencije polno prenosivih infekcija i HIV-a za transgender i trans-seksualne osobe iz udruženja Hestija koje su se u 20 časova okupile u prostorijama AS Centra, Svetogorska 18, a zatim zajedno otišle u posetu Centru za afirmaciju pozitivnog života - Q-Klub, gde je za učesnike omogućeno dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV - DPST. Heroj iz Srbije - Gordana Mitrović je bila jedna od učesnica akcije. DPST je organizovala Asocijacija Duga iz Šapca i Centar za afirmaciju pozitivnog života QKlub, iz Beograda dok je testiranje ispred Mikser hausa organizovao Siguran puls mladih SPY iz Beograda u saradnji sa Asocijacijom JAZAS. 26.11.2013. Prijateljski obilazak Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd sa početkom u 10 časova Despota Stefana 54a, gde su posetioci imali mogućnost da se upoznaju sa radom i uslugama koje mogu dobiti u Zavodu. Učesnici su se okupili u prostorijama AS Centra, a zatim su se zajedno uputili do GZZJZ, gde im je omogućeno dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranja na HIV - DPST. Najave: Telegraf, Pozivnica Medio i Fotografije sa događaja Sastanak sa predstavnicima Sekretarijata za zdravstvo sa početkom u 11 časova, organizovan je od strane Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om USOP, Kraljice Marije 1/XII, Beograd, na kojem su govorili Dr sci med. Slaviša Janković, pomoćnik sekretara, Nevena Ćirić, član UO USOP, izvršni direktor UG “Više od pomoći” Beograd, Vladimir Antić, izvršni direktor USOP, Dražen Zacero, savetnik za razvoj i implementaciju projekata AS Centra, Dragica Kamidžorac, predstavnik Asocijacije “Žena plus” 27.11.2013. Sastanak sa predstavnicima Narodne skupštine Republike Srbije (biblioteka), Trg Nikole Pašića 13, Beograd sa početkom u 10 časova, organizovan je od strane Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIVom i AIDS-om USOP, Beograd, na kojem su govorili Miodrag Popović, savetnik Predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, Sandra Pantelić, viši savetnik Generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije, Boris Kovačić, predsednik UO USOP i predsednik UG “Stav +” Subotica, Dubravka Malohodžić, član UO USOP i predsednica Asocijacije “Žena plus”, Beograd, Nevena Ćirić, član UO USOP i izvršni direktor UG “Više od pomoći” Beograd, Vladimir Antić, izvršni direktor USOP, Maja Terzić, predstavnik UG “Više od pomoći”, Beograd, Đurica Stankov, izvršni direktor AS Centra, Beograd, Bratislav Prokić, menadžer za razvoj programa UG “Q-klub”, Beograd. Žive biblioteke u gimnaziji Surdulica sa početkom u 11:30 časova organizovao je AS Centar i Edukacioni centar iz Leskovca.
 • 6. 28.11.2013. Sastanak sa predstavnicima Narodne skupštine Republike Srbije (sala tri), Trg Nikole Pašića 13, Beograd sa početkom u 10 časova je organizovan od strane Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIVom i AIDS-om USOP, Beograd na kojem su govorili: Parlamentarna grupa za održivi razvoj (za HIV i AIDS), Boris Kovačić, predsednik UO USOP-a i predsednik UG “Stav +” Subotica, Dubravka Malohodžić, član UO USOP-a i predsednica Asocijacije “Žena plus” Beograd, Goran Kljajić, član UO USOP-a i predsednik UG “Crvena linija” Novi Sad, Nevena Ćirić, član UO USOP-a i izvršni direktor UG “Više od pomoći” Beograd, Vladimir Antić, izvršni direktor USOP-a, Goran Ostojić, izvršni direktor UG “Nova +” Pančevo, Bratislav Prokić, menadžer za razvoj programa UG “Qklub” Beograd. Za učesnike sastanka (pre početka sastanka od 10:45 do 11:30h) organizovan je turistički obilazak razgledanje zdanja Narodne skupštine Republike Srbije u pratnji kustosa. Sastanak sa predstavnicima Predsedništva Republike Srbije, Andrićev venac 1, Beograd, sa početkom u 11 časova organizovan je od strane Omladine JAZAS-a, Beograd i zajednica ljudi koji žive sa HIV-om u Srbiji, na kojem su prisustvovali Jasmina Mitrović-Marić, savetnica Predsednika Republike Srbije, Stanislava Pak-Stanković, savetnica Predsednika Republike Srbije, Nenad Pribak, predstavnik USOP-a i izvršni direktor Asocijacije „Žena plus” Beograd, Laslo Šili, predstavnik USOP i izvršni direktor UG „Stav +” Subotica, Branislav Princip, predsednik UG „Nova +” Pančevo, Dražen Zacero, savetnik za razvoj i implementaciju projekata AS Centra” Beograd, Karlo Boras, izvršni direktor „Omladine JAZAS-a” i Marija Živković, programski koordinator Runde 8 GFATM projekta. Glavni cilj sastanka bio je da se uradi follow up prošlogodišnje posete predsedniku naše države, Tomislavu Nikoliću, na kojem je obećan sastanak sa Ministarstvom pravde u vezi sa izmenom Krivičnog zakonika Republike Srbije, člana 250 prenošenje infekcije HIV - virusom. Ponovo je pokrenuta tema dekriminalizacije HIV-a i izmene zakonika. Postavljeno je pitanje zašto je HIV izdvojen od ostalih zaraznih virusa i bolesti i napomenuto je da se sa HIV-om uz adekvatnu terapiju danas može živeti i da se u zapadnom svetu sida sada smatra hroničnom bolešću. Iskazana je i zabrinutost zajednica osoba koje žive sa HIV-om zbog toga što je učešće države malo, a uključivanje države je od velikog značaja na polju smanjenja stigme i diskriminacije u društvu. Razgovaralo se i o problemima PCR i CD4 testova i predloženo je da se u budžet države uključi nabavka testova rezistencije koji bi olakšali kombinovanu terapiju protiv HIV-a. S obzirom na to da ova terapija treba da bude individualno prilagođena za svaku osobu koja je koristiti, nabavkom testova rezistencije bi se umnogome poboljšala efikasnost terapije. Prisutni su razmenili i ideje i iskustva o saradnji lokalne samouprave i organizacija koje se bave osobama koje žive sa HIV-om, završetku Runde 8 projekta Globalnog fonda, trenutnoj situaciju u Srbiji i naporima koje svi zajedno ulažemo u borbi protiv epidemije. Savetnice Predsednika RS su obećale da će uložiti svoje napore da se organizuje razgovor sa Ministarstvom pravde, a u cilju izmene zakonika i da učine sve što je u njihovoj moći da se organizuje i sastanak sa Momčilom Babićem, direktorom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Terenski DPST je organizovao Prevent u saradnji sa NSHC i IZJV, Veliki Rit, Novi Sad od 11-14h Debata „DPST na HIV u Srbiji - Izazovi i rešenja” sa početkom u 17 časova je, nakon obavljene pripreme, organizovao Siguran puls mladih SPY i Fakultet za medije i komunikacije, Karađorđeva 65, Beograd, na kojoj su govorili: Dr sci Slaviša Janković, pomoćnik gradskog sekretara za zdravstvo grada Beograda za programe i projekte, dr. Biljana Begović, epidemiološkinja iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Prim. Mr. sci med. dr Mila Paunic, epidemiološkinja i DPST savetnica iz Asocijacije JAZAS, Isein Fetoski, Potpredsednik udruženja Siguran puls mladih - SPY, koordinator programa HIV, prevencije u MSM populaciji u Beogradu, Rade Kuzmanović iz Centra za afirmaciju pozitivnog života - Q-Klub i Đurica Stankov, Izvršni direktor AS Centra za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS- om, sa ciljem da se inicira donošenje preporuka koje bi doprinele da savetovanje i testiranje budu dostupniji građanima koji su ranjiviji na HIV kako bi se što veći broj savetovao i testirao i time saznao svoj HIV status. Rano saznanje HIV statusa ima ogoman značaj kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou. Ono nam pomaže da živimo odgovornije, produktivnije i ispunjenije, a u slučaju pozitivnog rezultata omogućava nam da na vreme započnemo terapiju koja će u dugom periodu sprečiti nastanak AIDS-a.
 • 7. Svetski dan borbe protiv AIDS-a Ovogodišnja kampanja je počela konferencijom za medije 29.11.2013. godine na kojoj je rečeno da je Svetski dan borbe protiv AIDS-a - Worlds AIDS Day 01. decembar ustanovljen i priznat od strane Ujedinjenih nacija rezolucijom 43/15 1988. godine na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije - VHO. Tog dana se tradicionalno iskazuje i solidarnost za osobe koje imaju HIV, članove njihovih porodica i prijatelje. U okviru ovogodišnjih aktivnosti akcenat je stavljen na prevenciju HIV-a među ranjivim populacijama i povećanje prisutnosti i vidljivosti osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS u društvu. Saopštenje Kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije povodom 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv AIDS-a, kojom poverenica za zaštitu ravnopravnosti prof. Dr Nevena Petrušić upozorava da je u Srbiji i dalje rasprostranjena diskriminacija osoba koje žive sa HIVom i AIDS-om. Od početka ove godine do sada čak petina od ukupnog broja pritužbi Povereniku podneta je zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja, a od tog broja oko 50 pritužbi odnosi se na diskriminaciju osoba sa HIV infekcijom. Izjave o društvenom položaju osoba koje imaju HIV u Srbiji i svakodnevnim izazovima predstavio je Đurica Stankov, izvršni direktor i osnivač AS Centra. Pojedini članci, izjave i ispovesti su objavile: Intervju za časopis Bazar Politika - Oboleli od side i odbačeni u društvu, Blic - HIV je bolest, a ne razlog za sramotu, Dnevno - Osobe koje imaju HIV ne predstavljaju opasnost po okruženje!, Telegraf - Najviše nas diskriminišu lekari!, Radio Sarajevo - Mala sredina me prihvatila bolje nego veliki grad, Medio - Najviše nas diskriminišu lekari!, Naslovi - Najviše nas diskriminišu lekari! 29.11.2013. Konferencija za medije pod nazivom “Živeti sa HIV-om i AIDS-om“ sa početkom u 11 časova, Medija centar (Terazije 3, u pres sali na 2. spratu), Beograd u organizaciji Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om USOP na kojoj su govorili, prim. dr sc. med Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, prof. dr Dragan Delić, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, prof. dr Dušan Milisavljević, predsednik odbora za zdravlje i porodicu Narodne Skupštine Republike Srbije, Boris Kovačić, predsednik UO USOP i predsednik UG „Stav +“ Subotica, Bratislav Prokić, menadžer za razvoj programa UG „Q-klub“ Beograd, Karlo Boras, izvršni direktor Omladine JAZAS-a, Beograd i Moderator: Vladimir Antić, izvršni direktor USOP. Na konferenciji je istaknuto da Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije - GFATM iz Ženeve, prestaje da finansira sve aktivnosti u Srbiji od 1. jula 2014. godine, a budžet za sledeću godinu ne predviđa sredstva za izazov koji nas očekuje, rekao je Karlo Boras, izvršni direktor Omladine JAZAS-a, Beograd. Za deset godina, koliko je Globalni fond u Srbiji, uloženo je oko 40 miliona dolara, ta sredstva su dala rezultate, ali da je trebalo da budu samo katalizator nacionalnog programa za rešavanje ovog problema. Zaključci konferencije su da je Republika Srbija bez sredstava za lečenje osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS. Nagrada za hrabrost „Ivan Radojičić“ je nakon pripreme prostora sa početkom u 18 časova u Galeriji IBM ispod Brankovog mosta, Crnogorska 12, dodeljena od strane Omladine JAZAS-a osobama i institucijama koje su pokazale uspešne aktivnosti na polju suzbijanju stigme i diskriminacije, zaštite prava i unapređenja položaja osoba koje žive sa HIV-om. Laureate su poneli violinistkinja prof. Tatjana Olujić i osnivač organizacije „Stav +” iz Subotice - Boris Kovačić. Nagrada za hrabrost "Ivan Radojičić" je ustanovljena 2012. godine, a dobila je naziv po prvoj osobi u Srbiji koja je javno saopštila svoj pozitivan HIV status. Ivan je
 • 8. svojim ličnim primerom dao doprinos otklanjanju stigme i diskriminacije prema osobama sa HIV-om. Festival solidarnosti i Korpa tolerancije su organizovani u okviru dodele Nagrade za hrabrost „Ivan Radojičić” kao inovativan pristup organizovanja mladih i pripadnika ranjivih grupa sa ciljem da učesnicima omogućimo prigodan suvenir koji će poneti kao uspomenu i tako ih podstaknemo na brigu o svom zdravlju. U obezbeđenom i toplom ambijentu mladi ljudi su predstavili svoje radove i u direktnom razgovoru sa posetiocima prezentovali način izrade svojih rukotvorina. Učesnici izložbe su bili članovi i korisnici organizacija iz Beograda: „Centar za integraciju mladih”, „Više od pomoći”, „AS centar”, „Žena +”, „Omladina JAZAS-a” i „Nova +” iz Pančeva. Deca iz Dnevnog centra i Svratišta napravili su čestitke za svakog učesnika i gosta manifestacije. Na izložbi su bile prikazane različite forme umetnosti: slike, fotografije, dečji crteži, vajarski radovi, instalacije od recikliranog materijala, oslikano kamenje, kolaži, Dos Buhos Unikatni Nakit ručno rađeni reciklirani čepovi ispunjeni rezinom, koji daje efekat tečnog stakla uz korišćenje raznobojnih perli i lanaca Klementina aromaterapija, prirodna kozmetika bez konzervansa i Dokon art - umetničke slike.. Terenski DPST je organizovalo udruženje Prevent u saradnji sa ZZJZ Kikinda, Kikinda od 11-14h. Istog dana od 23 do 02 časova, Siguran puls mladih SPY iz Beograda u saradnji sa Asocijacijom JAZAS iz Beograda, sproveo je testiranje ispred kafea Egal. Noćno testiranje ispred kluba Apartman je organizovao i Q - Klub u saradnji sa Asocijacijom Duga, uz učešće savetnika dr Biljane Begović Vuksanović iz GZZJZ, od 23 do 02 časa. 30.11.2013. Projekcija filma „Sve o mojoj majci“, Pedra Almodovara i Debata „Ko je heroj?“ je organizovao Klub za UN, Unija studenata socijalnog rada, Timska inicijativa mladih FPN, AS Centar i Dom omladine u Tribinskoj sali od 18 do 22 časa, na kojoj su učesnici diskutovali o društvenom položaju transgender i transseksualnih osoba u Srbiji, kao i o neophodnosti testiranja na HIV. Na debati su govorili Đurica Stankov, izvršni direktor i zastupnik AS Centra za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, Vesna Avramović, udruženje korisnika psihijatrijskih usluga „Duša“ i Marija Živković, programska koordinatorka Omladine JAZAS-a, Beograd. Tokom debate, posetioci su imali mogućnost da se upoznaju i sa društvenim položajem osoba koje imaju HIV infekciju ili AIDS, kao i sa misijom, vizijom, ciljevima i programima koje sprovodi AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om. Teme obrađene na debati su: HIV u Srbiji - statistika, zastupljenost u medijima i način na koji se OCD bave ovom problematikom; Šta se o HIV-u zna a šta ne (iskustvo naspram teorije); Normalizacija života marginalizovanih osoba, odnos društva prema njima u javnoj i privatnoj sferi - perspektive; Kako se država stara o marginalizovanim osobama - medicinska zaštita, nega, lečenje... mogućnost zaposlenja; Paralela o tretmanu marginalizovanih u zdravstvu i društvenoj zajednici;Razmatranje mogućnosti prenosa dobrih praksi, umrežavanja i zajedničkog delovanja. Terenski DPST je organizovao Prevent u saradnji sa organizacijom Romkinje u dekadi i IZJZV, Čurug od 11 do 14h. Istovremeno je akcija DPST sprovedena u saradnji sa ZZJZ, Sremska Mitrovica, od 11-14h. Noćno testiranje je organizovala Asocijacija Duga iz Šapca i Centar za afirmaciju pozitivnog života Q-Klub. Testiranje ispred Pleasure kluba je sproveo Siguran puls mladih SPY iz Beograda u saradnji sa Asocijacijom JAZAS iz Beograda, od 00 do 02 časa. U ponoć je udruženje Poverenje crtalo crvenu tračicu i podelilo informativno-edukativne brošure i kondome na Gradskom trgu u Obrenovcu. Revijalna fudbalska utakmica ženskih timova u SC „Olimp” u sklopu obeležavanja 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, asocijacija Žena plus u saradnji sa Komisijom za rodnu ravnopravnost predsednika GO Zvezdara, organizovala je revijalnu fudbalsku utakmicu za žene u Beogradu, 30. novembra sa početkom u 12 časova. Utakmicu su igrale žene koje okuplja tim „Zdravi stilovi života“ Asocijacije Žena plus i ženske ekipe RTV Studija B. Rezultat je bio u
 • 9. drugom planu, a glavni cilj utakmice bio je da se skrene pažnja na žene i decu koji su ugroženi HIV-om, kao i da se podigne glas protiv diskriminacije osoba sa HIV-om. 01.12.2013. Centralna ulična manifestacija - CUM povodom Svetskog dana borbe protiv AIDS-a je održana na Trgu republike u Beogradu od 13 do 16 časova. Članovi organizacija civilnog društva i predstavnici institucija delili su prolaznicima kondome i pamflete sa informacijama o rizicima i prevenciji HIV-a i drugih polnoprenosivih infekcija. Zainteresovani prolaznici su imali mogućnost da se na svakom štandu raspitaju o HIV-u i posledicama ove bolesti i da ostvare dijalog sa osobama koje imaju HIV infekciju ili AIDS. Centralna ulična manifestacija je organizovana uz odobrenje Opštine Stari grad, Gradskog sekretarijata za saobraćaj i Policijske uprave Stari grad, Beograd, dok je za sprovođenje zadužen AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIVom i AIDS-om, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović- Batut", Crveni krst, Beograd, Kancelarija za mlade, Beograd i Stari grad, Omladina JAZAS-a, Beograd, Udruženje korisnika psihijatrijskih usluga - Duša, Centar za promociju pozitivnog života Q-klub, Siguran puls mladih SPY, Komitet za međunarodnu saradnju studenata medicine IFMSA i Asocijacija za podršku ženama ugroženim HIV-om, članovima njihovih porodica i prijatelja Žena+ uz tehničko logističku podršku GIZ SOSYEP projekta u Srbiji. Testiranje na HIV za građane i građanke Beograda je omogućeno kao dobrovoljno, poverljivo, besplatno savetovanje i testiranje - DPST pod sloganom „Nijedan život izgubljen zbog side“ u organizaciji Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd - GZZJZ i Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata - Studentska poliklinika Beograd. Solidarno kafenisanje za učesnike centralne ulične manifestacije je organizovao AS Centar i Omladina JAZAS-a Beograd, sa početkom u 16 časova, u Galeriji IBM, Crnogorska 12, Beograd je iskorišćeno za snimanje šaljivih spotova. Mediji su adekvatno informisali i izveštavali javnost i tako dali doprinos u promociji prevencije HIV-a i tolerancije prema osobama koje imaju HIV infekciju ili AIDS u Srbiji. Među najznačajnijim su prilozi koje je objavio RTS, Radio Beograd, Tanjug, 24 sata, Akter, Novine novosadske, Naj vesti, Novi magazin, Smedia, B92, Novine, Prelistavanje, Blic, Na vidiku, Press online, Dnevnik, Kuririnfo, Medias, Tv prilozi se mogu pogledati na linku Studija B i Tanjuga. Najave: Pozivnice, Na dlanu, HIV podrška Prilozi sa događaja Fejsbuk, Siguran puls mladih - SPY - Tradicionalno obeležavanje Svetskog dana borbe protiv side na Trgu Republike. Udruženje Prevent je od 11 do 14 časova održalo javnu akciju u Veterniku sa učešćem u Zoni bez diskriminacije. Od 19 do 00 časova je održan drugi humanitarni Pozitivan koncert u saradnji sa Klubom „The Quarter“. Istovremeno je od 19:30 do 22 časa održan i umetnički performans organizovan od strane Kluba umetnika BINA, Novi Sad. Humanitarni koncert „Muzika u zdravlje“ je održan sa početkom u 20:30 časova Narodno pozorište, sala Raša Plaović u organizaciji Asocijacije "Žena plus". Koncert su otvorili članovi Gudačkog kvarteta "Edit" koji su izveli Mocartovu "Malu noćnu muziku", Štrausovu "Picikato polku" i Dvoržakovu "Humoresku", op.101. br 7. U nastavku programa, uz klavirsku pratnju Nevene Živković i Stefana Zekića. Nastupili su Nenad Čiča, Miodrag D. Jovanović, Aleksandra Angelov, Ivanka Raković Krstonošić, Gordana Tomić i Vuk Zekić. Na repertoaru su bile arije iz "Figarove ženidbe", "Bala pod maskama", "Otela", "Slepog miša", "Evgenija Onjegina"... kao i duet iz opere "Porgi i Bes" Džordža Geršvina. Kao specijalna
 • 10. gošća, nastupila je Milka Stojanović koja je, uz klavirsku pratnju Darinke Paunović, izvela po jednu špansku i rusku pesmu. Narator koncerta bila je profesorka dramaturgije, spisateljica, voditeljka i pevačica Maja Volk. Najava za događaj je objavljena na Mondo, TV best, Ok Shop i Vesti-aladin-info, dok je vest nakon događaja objavljena na sajtu Asocijacije Žena+. 02.12.2013. Terenski DPST je organizovao Prevent, u saradnji sa organizacijom Stav +, Subotica od 11-14h 03.12.2013. Asovci u poseti šestom odeljenju klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog Centra Srbije u Beogradu, sa ciljem da obiđu pacijente i saznaju njihove potrebe. Fotografija prikazuje jedan od dva postojeća ulaza u šesto odeljenje Klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, u kojem se leče osobe koje imaju HIV infekciju ili AIDS. Tribina „Protect Your Love - Save the Future“ je organizovana sa početkom u 14h, u Slušaonici broj 3, sa ciljem informisanja studenata o prevenciji polno-prenosivih infekcija i HIV-a, kao i o zaštiti ljudskih prava osoba koje imaju HIV. Tribinu je organizovala Unija studenata socijalnog rada, Klub za UN, Timska inicijativa mladih, AS Centar i Fakultet Političkih Nauka. Prilozi nakon događaja Fejsbuk Fotografije sa događaja Fejsbuk Na tribini su govorili: Đurica Stankov, izvršni direktor AS Centra, dr. Biljana Begović, epidemiološkinja, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd i Vesna Avramović, Udruženje „Duša“. Forum teatar sa početkom u 15 časova, na temu diskriminacije osoba koje imaju HIV u školi, u izvođenju članova udruženja ALTERO, na Fakultetu političkih nauka, organizovala je Unija studenata socijalnog rada, Klub za UN, Timska inicijativa mladih, Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd i AS Centar. Prikazana scena bavila se specifično diskriminacijom HIV pozitivnih osoba u školi i imala je za cilj podizanje svesti o načinima prenošenja HIV infekcije, kao i pravima osoba koje žive sa HIV-om. Studenti FPN pokazali su visok nivo svesti i zainteresovanosti za predstavljene teme. Učesnici su aktivno učestvovali u diskusiji, biranju i isprobavanju konstruktivnih rešenja. Ceo događaj protekao je u duhu kvalitetne razmene mišljenja i dobre energije, kao i otvorenosti mladih osoba za diskusiju i učenje, kada su u pitanju delikatne teme kao što je HIV/AIDS. Debata na Medicinskom fakultetu, uz učešće savetnice dr Biljane Begović Vuksanović iz GZZJZ, je organizovana od strane Centra za afirmaciju pozitivnog života Q-klub. Terenski DPST je organizovao Prevent, u saradnji sa organizacijom Nova +, Pančevo od 11-14h 04.12.2013. Terenski DPST je organizovao Prevent u saradnji sa ZZJZ, Sremska Mitrovica, Ruma 11-14h. 05.12.2013. Terenski DPST je organizovao Prevent u saradnji sa ZZJZ, Sremska Mitrovica, Stara Pazova 11-14h. Zahvalnice Na inicijativu AS Centra, kancelarija GIZ SoSYEP/SPPHT projekta u Srbiji “Jačanje struktura za osnaživanje i particpaciju i mladih” je prepoznala značaj sprovođenja prve Panevropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“. Zahvaljujući tome omogućeno je štampanje 40 unevrzalnih plakata sa planom događaja, 80 bedževa koje su dobile osobe
 • 11. koje su se testirale na HIV, osveženje za aktiviste i učesnike, transport štandova, umetničkih slika, radova članova AS Centra brošura, kondoma i plaćanje administrativne takse za korišćenje javnog prostora na Trgu republike u Beogradu (01 decembar 2013) od strane Sekretarijata za saobraćaj, Opštine i Policijske Uprave Stari grad u okviru podrške prve Evropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“ u Srbiji. Zahvaljujući zalaganjima aktivista AS Centra i podršci od strane Implementacione jedinice HIV projekta, Ministarstva zdravlja, Građanskih inicijativa, Međunarodne mreže pomoći IAN, Omladine JAZAS-a, Beograd i Asocijacije za podršku ženama ugroženim HIV-om, članova njihovih porodica i prijatelja „Žena+“; Beograd, za učesnike i posetioce aktivnosti je obezbeđeno i podeljeno: 100 Priručnika za vršnjačke edukatore na temu prevencije polno prenosivih infekcija „ILI TI ILI PPI!“ je kreiran u okviru projekta: „ILI TI ILI PPI!“ koji je sproveo AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDSom, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.      20.000 besplatnih Durex kondoma; 100 magneta sa obeležjem AS Centra 100 bedževa sa obeležjem AS Centra 100 komada prirodnih sapuna 8.000 brošura:         «Jačanje struktura za osnaživanje i particpaciju i mladih»; «Da ne sude zablude!»; «Ko se sve može inficirati?»; «Etički kodeks organizacije civilnog društva»; «Prevencija torture i rehabilitacija žrtava»; «Bili ste izloženi torturi?»; «Platforma o ulozi OCD u obavljanju poslova NPM»; «Prevencija torture i rehabilitacija žrtava»;        «Prava iznad svega»; «Izaberi sam»; «Polno prenosive infekcije»; «Prvi put kod ginekologa»; «Pričajmo o hepatitisu B»; «Pričajmo o hepatitisu C»; «Pričajmo o sidi»; Zahvaljujemo se i svima ostalima za doprinos u sprovođenju Panevropske akcije „Nedelja testiranja na HIV“ Srbija