Prezentacija projekta nd2010

980 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacija projekta nd2010

 1. 1. Mreža Udruženja RODITELJ – Beograd – Novi Sad – Niš – Kragujevac – Užice – Sremska Mitrovica - Kraljevo © 2010 Sva prava zadržana. Udruženj e RODITELJ Kampanja obeležavanja Svetske nedelje dojenja 2010 Svetska nedelja dojenja u Srbiji
 2. 2. Svetska nedelja dojenja u Srbiji <ul><ul><li>Svetska nedelja dojenja je globalna kampanja koja se održava u vi še od 1 7 0 zemalja sveta, čiji je cilj da : </li></ul></ul><ul><ul><li>razvije društvenu svest o značaju i prednostima dojenja, </li></ul></ul><ul><ul><li>obezbedi podršku dojenju i </li></ul></ul><ul><ul><li>unapredi zaštitu zdravlja majke i deteta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza situacije </li></ul></ul>Virtuelna mapa zemalja učesnica
 3. 3. Svetska nedelja dojenja u Srbiji <ul><ul><li>Svetska nedelja dojenja na globalnom nivou obeležava se od 1. do 7. avgusta, ali Svetska alijansa za zaštitu, promociju i podršku dojenja (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) državama, organizacijama i institucijama predlaže da za obeležavanje i aktivnosti povodom Svetske nedelje dojenja izaberu najprikladnije događaje ili datume u njihovim zemljama. </li></ul></ul><ul><ul><li>U Srbiji su institucije zdravstvenog sistema izabrale 40. nedelju u godini, pa je Udruženje RODITELJ jedina organizacija koja u Srbiji obeležava Svetsku nedelju dojenja svake godine u prvoj nedelji avgusta. </li></ul></ul>Logo WABA organizacije
 4. 4. Svetska nedelja dojenja u Srbiji <ul><ul><li>Udruženje RODITELJ jedina je partnerska organizacija WABA-e u Srbiji, a za realizovane aktivnosti tokom obeležavanja Svetske nedelje dojenja 2008. godine, Udruženju RODITELJ dodeljena je srebrna medalja. </li></ul></ul>Srebrna medalja i diploma
 5. 5. Svetska nedelja dojenja u svetu <ul><ul><li>Centralna tačka kampanje, kao i svake godine je održavanje javne manifestacije pod nazivom </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Doj i te sa ponosom” </li></ul></ul><ul><ul><li>08. avgusta 20 10 . godine na Zemunskom keju </li></ul></ul><ul><ul><li>Ovogodi šnja tema je “Bejbi frendli”, program uveden u porodilišta širom sveta radi povećanja procenta dojenja i humanijeg porođaja </li></ul></ul>Prošlogodišnji promotivni plakat
 6. 6. <ul><li>Povećanje interesovanja medija za temu dojenja; </li></ul><ul><li>Povećanje broja korisnika vršnjačkog savetovališta Udruženja RODITELJ u oblasti dojenja; </li></ul><ul><li>Jačanje svesti institucija zdravstvenog sistema i stručne zdravstvene javnosti o potrebi postojanja grupa za podršku dojenju na različitim nivoima </li></ul>Ciljevi: Svetska nedelja dojenja u Srbiji Ciljne javnosti <ul><li>Mediji; </li></ul><ul><li>Trudnice i majke koje doje decu i njihovo najbliže okruženje kao faktor podrške uspešnom i što dužem dojenju; </li></ul><ul><li>Institucije zdravstvenog sistema; </li></ul><ul><li>Stručna zdravstvena javnost ; </li></ul>
 7. 7. Strategija Svetska nedelja dojenja u Srbiji <ul><li>Povećanje stepena informisanosti svih ciljnih grupa o značaju i prednostima dojenja i poštovanja preporuka UNICEF-a i SZO u vezi sa dojenjem; </li></ul><ul><li>Intenzivna komunikacija sa predstavnicima medija za povećanje publiciteta teme dojenja; </li></ul><ul><li>Ohrabrivanje trudnica, majki koje doje i članova njihovih porodica za traženje stručne i vršnjačke pomoći u rešavanju eventualnih teškoća i problema tokom dojenja; </li></ul><ul><li>Ohrabrivanje institucija zdravstvenog sistema i stručne javnosti za permanentnu edukaciju i poštovanje preporuka UNICEF-a i SZO u vezi sa dojenjem; </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Informativna kampanja </li></ul><ul><li>Kampanja u elektronskim i štampanim medijima ; </li></ul><ul><li>Direktna komunikacija sa roditeljima, budućim roditeljima i članovima njihovih porodica </li></ul><ul><li>Organizovanje foto- k o nkursa za najlepšu fotografiju dojenja , kao i poruka “10 koraka do bejbi frendlija” </li></ul><ul><li>Direktna komunikacija i sastanci sa institucijama zdravstvenog sistema; </li></ul>Način izvođenja – tehnike i taktike komunikacije: Svetska nedelja dojenja u Srbiji Nagrađene fotografije
 9. 9. <ul><li>Od 2006. Prvi put se obeležava SND u Srbiji, a od 2007. godine prvi put materijal na WABA sajtu na srpskom jeziku </li></ul><ul><li>Udruženje RODITELJ našlo se u kalendaru WABA-inih aktivnosti i za 2009. godinu </li></ul><ul><li>Pokroviteljstva Ministarstva zdravlja, Gradskog sekretarijata za zdravstvo, i opštine Stari Grad i zvanična podrška Gradskog sekretarijata za dečiju zaštitu; </li></ul><ul><li>Medijska pokroviteljstva RTV Studio B, Radio S i Adria Media (izdanja MAMA, Trudnoća, LISA i STORY); </li></ul>Učinak i efekti: Svetska nedelja dojenja u Srbiji Izveštavanje medija
 10. 10. <ul><li>Održana javna manifestacija sa najvećim brojem učesnika do sada : </li></ul><ul><ul><li>više desetina majki koje su dojile decu na javnom mestu, </li></ul></ul><ul><ul><li>više desetina trudnica, vi še stotina roditelja </li></ul></ul><ul><ul><li>20 zdravstvenih radnika i </li></ul></ul><ul><ul><li>15 elektronskih i štampanih medija. </li></ul></ul><ul><li>Ukupan broj posetilaca na događaju bio je oko 500; </li></ul>Učinak i efekti: Svetska nedelja dojenja u Srbiji Paviljon u kojem su stručni saradnici savetovali mame i trudnice
 11. 11. Atmosfera sa Tašmajdana Svetska nedelja dojenja u Srbiji
 12. 12. Najmlađi posetioci Svetska nedelja dojenja u Srbiji
 13. 13. <ul><li>45 najava događaja i preko 30 izveštaja sa događaja (elektronski i štampani mediji i internet) </li></ul>Učinak i efekti: Svetska nedelja dojenja u Srbiji Dojenje - spasonosno u krizama Poslovna žena, 3. avgust 2009. Svetska nedelja dojenja u Srbiji B92, 3. avgust 2009. Majčino mleko najzdravija hrana Blic , 3. avgust 2009 Izveštaj sa Tašmajdana u Dnevniku 2, RTS1, 03. avgust 2009. godine Zanimljivi naslovi iz pisanih i elektronskih medija
 14. 14. <ul><li>Informisana šira javnost o značaju dojenja i problemima u ostvarivanju dojenja </li></ul><ul><li>Povećano interesovanje trudnica i majki koje doje decu za vršnjačko savetovanje. </li></ul><ul><li>Ostvarena saradnja sa Društvom babica Srbije i servis om “ HALO BEBA ” </li></ul>Učinak i efekti: Svetska nedelja dojenja u Srbiji
 15. 15. Udruženje RODITELJ počinje realizaciju projekta obuke vršnjačkih SOS savetnica za dojenje iz pet gradova u Srbiji . Učinak i efekti: Svetska nedelja dojenja u Srbiji Savetnica Udruženja edukuje zainteresovanu mladu majku
 16. 16. Udruženje RODITELJ kao predstavnik NVO učestvuje u Radnoj grupi Ministarstva zdravlja za reformu programa u porodilištima Baby friendly plus formirane krajem 2009. godine. Učinak i efekti: Svetska nedelja dojenja u Srbiji
 17. 17. <ul><li>Udruženje RODITELJ realizacijom ove kampanje započelo je jedinstveni proces umrežavanja stručne i vršnjačke podrške dojenju u Srbiji. </li></ul><ul><li>Na samoj javnoj manifestaciji obezbeđen je masovan direktan kontakt zdravstvenih radnika, vršnjačkih savetnica i ciljne grupe koju čine trudnice i majke koje doje, na osnovu koga su se i jedni i drugi uverili u značaj i potrebu postojanja ovakvog vida podrške dojenju. </li></ul><ul><li>Oba sistema podrške podrazumevaće umrežavanje i saradnju zdravstvenih institucija, vršnjačkih savetnica i ostalih činilaca od značaja za podršku majkama da što duže doje svoju decu. </li></ul>Očekivani rezultati Svetska nedelja dojenja u Srbiji
 18. 18. Hvala na pažnji! Mreža Udruženja RODITELJ Beograd Niš Novi Sad Kragujevac Užice Sremska Mitrovica Kraljevo www.roditelj.org [email_address] Kontakti : Dragana Soćanin Predsednica Udruženja RODITELJ 064/3292- 040 d ragana @roditelj.org Angelina Radulović Izvršna menadžerka Udruženja RODITELJ [email_address] Tel: 064 / 220 - 64 - 38

×