SlideShare a Scribd company logo

Monitoring hiv infekcije u Srbiji

AS Centar
AS Centar

Monitoring hiv infekcije u Srbiji

1 of 3
Download to read offline
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мајке Јевросиме 21, 11000 Београд
Телефон: +381605030402
ПИБ: 106621877
Матични број: 28013973
Рачун: 145-18285-22
Веб сајт: http://www.aids-support.org
Мејл: office@aids-support.org
АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом
Делегација Европске Уније у Србији
Шеф политичког сектора, господин Лука Бјанкони
Владимира Поповића 40/В, 11070 Нови Београд
Република Србија - Заштитник грађана
Делиградска бр.16, 11000 Београд
Изазови и препоруке за адекватну заштиту особа које имају ХИВ, АИДС или коинфекцију са
хепатитисом Ц у Србији
1. Мониторинг ХИВ инфекције у Србији и ефективна превенција ХИВ/АИДС-а1
захтева рану дијагнозу, лечење и
редовно праћење виремије, односно вирусолошког и имунолошког статуса особа инфицираних ХИВ-ом.
Периодична контрола виремије (мониторинг виремије ХИВ-а) помоћу прецизних и осетљивих тестова је потребна
да би се олакшала превенција у области јавног здравља. Зато је потребно омогућити редовну доступност тестова
за одређивање иницијалног и периодично праћење броја ЦД4+ лимфоцита код особа инфицираних ХИВ-ом.
Tестови, реагенси и апарати за дијагностику и праћење прогресије ХИВ инфекције и имунолошког стања су често
недоступни и пацијенти немају могућност да раде потребне анализе које су веома битне, јер помажу инфектологу у
одређивању најбоље комбинације лекова и праћење тока саме инфекције и болести. Немогућност да се ураде тестови
и недостатак ПЦР, ЦД4 и тестова резистенције угрожава здравље, живот пацијената и повећава трошкове лечења. Да
би се приступило решавању изазова са којима се особе које имају ХИВ или АИДС суоћавају потребно је извршити
детаљну анализу потреба и контактирати кључне актере у области ХИВ/АИДС-а.
Информације добијене од особа које имају ХИВ инфекцију, на основу разговора са запосленима у Служби за
микробиологију Клинике за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије где се ради комплетна, редовна
дијагностика и лечење оболелих од инфективних болести или особа сумњивих на инфекцију и одржаног састанка са
др. Данијелом Симић, шефицом Одељења за ХИВ инфекцију, ППИ, вирусне хепатитисе и ТБ у Институту за јавно
здравље Србије (Др Милан Јовановић Батут), при чему су добијене смернице коме би се требало обратити у КЦС ради
добијања релевнатних информација у вези формулисања предлога према Поверенику за заштиту равноправности,
Заштитнику грађана и Делегацији Европске Уније у Србији.
Током консултативног процеса, добијене су информације да је 2011. године Омладина ЈАЗАС-а из Београда услед
учесталих кварова на апарату Sysmex Partec CyFlow® Counter2
који служи за анализу ЦД4, покренула иницијативу да
се од уштеђених средстава са програма Глобалног Фонда за борбу против сиде, туберкулозе и маларије (ГФАТМ)3
из
Женеве, одвоје средства за куповину новог апарата. У току спровођења анализе, разматрало се да ли је неопходно
купити нов апарат или је адекватније извршити поправку старог. Анализа је показала да је поправка иако економски
неисплатива ипак могућа јер у Србији постоји овлашћени сервисер а и реагенси који се користе за анализе на апарату
су знатно јефтиније у односу на друге апарате ове врсте.
Приликом истраживања могућности за куповину новог апарата, установљено да на шестом одељењу за ХИВ и АИДС,
Клинике за инфективне и тропске болести при Клиничком центру Србије у Београду, постоји нов апарат Becton
Dickinson (BD)4
који је дониран од стране Норвешког пројекта од 2005 - 2007. године. Међутим, Becton Dickinson (BD)
никада није стављен у функцију и за рад на њему је потребна посебна обука особља, овлашћени сервис у Србији не
постоји а реагенси за анализу су знатно скупљи у односу на постојећи апарат.
Уочљиво је да су у Србији тренутни изазови поред апарата за анализу ЦД4 који се често квари и константан недостатак
тестова за ЦД4, ПЦР и резистенцију. Због тога је контактиран Фонд5
за клинички третман и лечење ХИВ-ом
инфицираних и оболелих од АИДС-а6
, односно Димитрије Брашић. На годишњем нивоу, потребе Србије су 1000
комада теста за резистенцију и по 3000 комада тестова за ЦД4 и ПЦР чиме би се омогућила анализа једном до двапут
годишње иако је Светска здравствена организација препоручила да се анализе раде три до четири пута годишње, у
Србији се тестирања раде једном годишње или ниједном.
1 http://www.hindawi.com/journals/art/2014/497046/
2 http://www.sysmex-partec.com/instrumentation/products.html?&tx_cyclosproductfinder_cyc_pf_display%5Bproduct%5D=1017
3 http://portfolio.theglobalfund.org/en/Country/Index/SRB
4 http://www.bd.com/press-details/10424/BD-Launches-New-Point-of-Care-System-for-HIV-AIDS-Patients
5 http://search.bisnode.rs/rs/475228/fond-za-klinicki-tretman-i-lecenje-hiv-om-inficiranih-i-obolelih-od-aids-a/
6 http://search.bisnode.rs/rs/475228/fond-za-klinicki-tretman-i-lecenje-hiv-om-inficiranih-i-obolelih-od-aids-a/
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мајке Јевросиме 21, 11000 Београд
Телефон: +381605030402
ПИБ: 106621877
Матични број: 28013973
Рачун: 145-18285-22
Веб сајт: http://www.aids-support.org
Мејл: office@aids-support.org
АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом
2. Доступност лечења и медикаментозне терапије је побољшано 2014. године стављањем 4 нова лека друге
генерације на позитивну листу (Презистра, Исентрес, Виреад и Целсентри), али омогућена само за 6% пацијената
који су резистентни на постојећу терапију. Међутим, нови медикаменти су одавно превазиђени за Европу и свет
где се користи трећа, четврта па чак и пета генерација генеричких лекова који су уједно и најјефтинији. Било је
потребно пуних десет година да би се нови лекови ставили на позитивну листу. Процес регистрације је потребно
убрзати и омогућити покретање разговора мећу бившим републикама о стварању јединственог тржишта за набавку
АРВ терапије, то би спустило цену лекова или увоз генеричких лекова. УНАИДС база података7
наводи да је Србија
након Босне и Херцеговине друга земља у источној Европи и централној Азији по драстично великој цени лекова
за ХИВ у односу на друге државе. Са друге стране на глобалном нивоу Србија је међу прве две земље која најмање
средстава, свега 250 евра улаже у лечење пацијената. Стара терапија прве генерације свакако даје резултате али уз
многобројне нежељене ефекте и дуготрајне последице по опште здравље човека који их конзумира свакодневно
дуги низ година. Од 1998. године, односно од увођења АРВ терапије, у Србији се региструје двоструко мање
оболелих и троструко мање умрлих од АИДС-а. Светска истраживања наводе да приступ АРВ терапији побољшава
квалитет живота особа које имају ХИВ инфекцију или АИДС и смањује вероватноћу трансмисије вируса за 96%.
Србија спада у категорију земаља са ниском преваленцијом ХИВ инфекције и епидемија је стављена под контролу
захваљујући уложеним 40 милиона долара8
подршке Глобалног фонда за борбу против сиде, туберкулозе и маларије
ГФАТМ, из Женеве са циљем успостављања децентрализованих одрживих сервиса и превенције ХИВ-а, подршке,
неге и третмана за особе које живе са, погођени су или су најрањивији на ХИВ/АИДС, хепатитисе (ХЦВ/ХБВ),
туберкулозу (ТБ) и полно преносиве инфекције (ППИ). Сарадња са здравственим институцијама треба да омогући
развој одрживих националних програма за ХИВ и ко-инфекције укључујући превенцију, дијагнозу и универзални
приступ лечењу уз омогућавање заједничког прибављања лекова9
у сарадњи са другим земљама из региона, што може
бити начин да се омогући доступност приступачним и јефтиним лековима користећи алате развијене током
имплементације Европских програма ХП 2008-2013, EQUITY action10
и ACTION for HEALTH11
.
3. Равноправност и толеранција према особама које имају ХИВ је неопходна због ниског нивоа друштвене свести
о ХИВ-у и особама које имају ХИВ, што у стварности ствара повећање предрасуда. Због страха од стигме и
дискриминације, особе са ХИВ-ом су често изоловане из друштвених процеса што доводи до екстремне социјалне
угрожености. Ради успешног третмана, рехабилитације и помоћи осетљивим групама уз инклузивно деловање,
неопходно је да организације цивилног друштва наставе са радом и да развијају нове услуге за своје кориснике уз
пружање квалитетних информација, психосоцијалних услуга и заштите људских права уз промоцију позитивне
превенције, толеранције и здравих стилова живота.
Дискриминација и стигматизација се сматрају једним од главних препрека у борби против ХИВ инфекције и АИДС-а
у свету12
. Дискриминацијом се спречава ефективно лечење ове болести и самим тим поспешује њено ширење. То се,
између осталог, манифестује кроз смањену употребу превентивних услуга и услуга тестирања; закаснело саопштавање
ХИВ статуса окружењу; одлагање или одбијање примања третмана, неге и подршке; појачаног ефекта дискриминације
међу маргинализованим групама.
У законима Србије се не помињу особе које имају ХИВ инфекцију или АИДС, осим у дискриминаторној норми
кривичног закона13
која непотребно експонира људе са ХИВ инфекцијом у негативном контексту тиме што постоји
посебан члан који се односи на то да ће се казнити казном и до седам година затвора особа која има хив и пренесе га
другој особи. Та норма не само да је дискриминаторна него је и штетна јер спречава људе да обелодане најближима
да имају хив. Из тог разлога предлажемо да се брише или мења постојећи члан 250 Кривичног законика у вези са
преношењем ХИВ инфекције.
7. http://www.aidsactioneurope.org/system/files/9._basics_generics_-_raminta_stuikyte.pdf
8. http://portfolio.theglobalfund.org/en/Country/Index/SRB
9. Иницијатива за заједничке набавке, Луксембург, мај 2014, 6.3.2 АРВ за ХИВ/АИДС: http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_explanatory_en.pdf
10. EQUITY Action - guidance for structural funds, http://fundsforhealth.eu/
11. Action for health - Strategic regional plans, www.action-for-health.eu
12 Смањење стигме и дискриминације због ХИВ статуса: важан део националних програма за АИДС, децембар 2007, стр. 9. (прев. аут). Reducing HIV Stigma and Discrimination: a critical part of national AIDS programmes.
13 Кривични законик, Службени гласник РС, 85/05;
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мајке Јевросиме 21, 11000 Београд
Телефон: +381605030402
ПИБ: 106621877
Матични број: 28013973
Рачун: 145-18285-22
Веб сајт: http://www.aids-support.org
Мејл: office@aids-support.org
АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом
Препоруке АС Центра за ублажавање постојећег стања:
 Окупити одговорне стране и истражити могућности за континуирани мониторинг ХИВ инфекције и подршку
особама које имају ХИВ;
 Омогућити доступност нова 4 лека друге генерације за све пацијенте уз наставак лобирања и заговарања за
доступност (2,3 i 4) генерације лекова за све пацијенте или увоз генеричких лекова, узимајући у обзир тренутну
економску ситуацију у којој се Србија налази, наставити са праћењем европских трендова и радити на
хармонизацији домаћих, са стандардима ЕУ у области здравља.
 Омогућити подизање АРВ терапије и анализу ПЦР, ЦД4 и теста резистенције уз рецепт у приватним и државним
апотекама и лабораторијама у градовима где већ постоје клинички центри.
 Омогућити основне лабораторијске биохемијске анализе крви у клиникама које су у вези са праћењем општег
здравственог стања сваког пацијента у Србији.
 Омогућити дистрибуцију метадонске терапије за особе које имају ХИВ инфекцију, АИДС или коинфекцију са
хепатитисом Ц, једнако на читавој територији Републике Србије уз могућност да се Метадон, Бупренорфин и
ХААРТ могу уз рецепт подизати у државној и приватној апотеци. На овај начин се лечење олакшава и решава се
проблем мањка кадра здравственог особља при метадонским центрима.
 Омогућити пријем без упута и сагласности лекарске комисије за пацијенте које се налазе ван Клиничких центара
(Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац). Осигураници из унутрашњости су обавезни да сваког месеца пролазе кроз
процес вађења упута од лекара опште праксе и лекарске комисије која одобрава упут за Инфективну клинику.
Отежавајућа околност за сваког пацијента у унутрашњости је због стигме и страха од дискриминације услед
сазнања околине за ХИВ статус у малим срединама доводи до одустајања од даљег лечења што отежава адекватно
праћење и контролу инфекције;
 Омогућити инфектологу преписивање пратећих лекова који служе за лечење опортунистичких инфекција или за
ублажавање тегоба, симптома и нежељених ефеката у складу са потребама пацијента и уз процену инфектолога.
Треба радити на промени законске регулативе.
 Омогућити доступност лекова и редовност лечења особа које се налазе у притворским јединицама и казнено
поправним заводима на издржавању затворских санкција на терет здравственог система Министарства здравља.
Тренутно финансирање лекова је на терет Правосудног система (Министарства правде) и често долази до
несташице лекова услед изостанка благовремено планираних набавки. Треба радити на успостављање
међусекторске сарадње да би се започео консултатливни процес и дијалог.
 Успоставити Форум ОЦД за ХИВ/АИДС (ЦСФ) Србије, као косултативно тело представника заинтересованих
страна, са задатком да ради на успостављање сарадње, јачање капацитета институција, организација цивилног
друштва и других заинтересованих страна у спровођењу мониторинга и евалуације националног одговора на ХИВ
са циљем да олакша учешће особа које имају ХИВ, у процесе развоја и имплементацију националне и европске
политике, уз размену информација и препорука са креаторима политике, Европским институцијама,
заинтересованим странама, члановима ЕУ форума грађанског друштва за ХИВ/АИДС (ЦСФ), и члановима одбора
ЕУ ХИВ/АИДС Think Tank14
форума кога чине представници држава чланица ЕУ и земаља у окружењу, уз ко-
председавање ЕУ групе за терапију АИДС-а (EATG)15
и AAE16
ЕУ АИДС мреже.
 Обезбедити свеобухватну ресоцијализација што укључује медицинску, правну, психолошку подршку и
професионално оснаживање и учешће особа које имају ХИВ, постављањем локалних координатора у пет
општинска центра (Нови Сад, Ниш, Панчево, Београд и Суботица), са задатком да дефинишу стандарде рада и
компетенције за одговорно, професионално и благовремено обављање лобирања и заговарања на локалном нивоу
уз консултације, обуке и пружање услуга за особе које имају ХИВ.
 Успоставити Национални дан посвећен особама које имају ХИВ да би се повећала видљивост особа које имају
ХИВ. Иницијатива је добила подршку Поверенице за заштиту равноправности Републике Србије и објављена је у
редовном годишњем Извештају за 201317
који је представљен Народној Скупштини Републике Србије. Иницијатива
је у складу са примером добре праксе у САД и циљевима Меморандума о сарадњи иза којег су стале 16 организација
цивилног друштва из Србије.
У Београду, 24.08.2015. године
Ђурица Станков, АС Центар
14 http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/hiv_aids/think_tank/index_en.htm
15 http://www.eatg.org/
16 http://www.aidsactioneurope.org/
17 http://www.ravnopravnost.gov.rs/images/files/Poverenik%20za%20zastitu%20ravnopravnosti%20-%20Izvestaj%202013.pdf

Recommended

Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015AS Centar
 
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbijiZdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbiji
Zdravstvena zastita osoba sa hiv om u srbijiAS Centar
 
Podrska za osobe sa hiv om u srbiji
Podrska za osobe sa hiv om u srbijiPodrska za osobe sa hiv om u srbiji
Podrska za osobe sa hiv om u srbijiAS Centar
 
Preporuke hiv hcv srbija RFZO
Preporuke hiv hcv srbija RFZOPreporuke hiv hcv srbija RFZO
Preporuke hiv hcv srbija RFZOAS Centar
 

More Related Content

Similar to Monitoring hiv infekcije u Srbiji

Podrska za AS Centar
Podrska za AS CentarPodrska za AS Centar
Podrska za AS CentarAS Centar
 
vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference
vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference
vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference Partnerships in Health
 
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHAForum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHAAS Centar
 
EU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week SrbijaEU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week SrbijaAS Centar
 
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-omAS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-omAS Centar
 
Donacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji maja stosic
Donacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji  maja stosicDonacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji  maja stosic
Donacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji maja stosicPinHealth
 
Izmena clana 250_zkp
Izmena clana 250_zkpIzmena clana 250_zkp
Izmena clana 250_zkpAS Centar
 
Brochure promethee B C serbo-croate
Brochure promethee B C serbo-croateBrochure promethee B C serbo-croate
Brochure promethee B C serbo-croatesoshepatites
 
Priručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS Centar
Priručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS CentarPriručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS Centar
Priručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS CentarAS Centar
 
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih AS Centar
 
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott) rade kuzmanović
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott)  rade kuzmanovićPrevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott)  rade kuzmanović
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott) rade kuzmanovićPinHealth
 
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastite
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastiteUspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastite
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastiteNebojsa Medojevic
 
Podrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu BancicPodrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu BancicAS Centar
 
Pres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je herojPres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je herojAS Centar
 
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?Catalyst Balkans
 

Similar to Monitoring hiv infekcije u Srbiji (20)

Podrska za AS Centar
Podrska za AS CentarPodrska za AS Centar
Podrska za AS Centar
 
vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference
vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference
vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference
 
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHAForum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA
 
Program 3P
Program 3PProgram 3P
Program 3P
 
EU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week SrbijaEU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week Srbija
 
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-omAS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om
AS Centar za osnazivanje mladih osoba koje zive sa hiv-om i aids-om
 
Donacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji maja stosic
Donacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji  maja stosicDonacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji  maja stosic
Donacije globalnog fonda za program kontrole tuberkuloze u srbiji maja stosic
 
PP2012 R2 01 26 08 Dimitrijević Stefana - HIV
PP2012 R2 01 26 08 Dimitrijević Stefana - HIVPP2012 R2 01 26 08 Dimitrijević Stefana - HIV
PP2012 R2 01 26 08 Dimitrijević Stefana - HIV
 
AIDS
AIDSAIDS
AIDS
 
Izmena clana 250_zkp
Izmena clana 250_zkpIzmena clana 250_zkp
Izmena clana 250_zkp
 
Brochure promethee B C serbo-croate
Brochure promethee B C serbo-croateBrochure promethee B C serbo-croate
Brochure promethee B C serbo-croate
 
Priručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS Centar
Priručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS CentarPriručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS Centar
Priručnik za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija - AS Centar
 
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
AS Centar - Aktivizam i drustvena inkluzija mladih
 
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott) rade kuzmanović
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott)  rade kuzmanovićPrevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott)  rade kuzmanović
Prevazilaženje prepreka za testiranje na hiv (oott) rade kuzmanović
 
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastite
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastiteUspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastite
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastite
 
Podrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu BancicPodrska za porodicu Bancic
Podrska za porodicu Bancic
 
Pres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je herojPres kliping projekta ko je heroj
Pres kliping projekta ko je heroj
 
Prezentacija TOC
Prezentacija TOCPrezentacija TOC
Prezentacija TOC
 
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
Kako građani i kompanije u Srbiji doniraju za zdraviju zajednicu?
 
dubravka malohodzic - zena plus
dubravka malohodzic - zena plusdubravka malohodzic - zena plus
dubravka malohodzic - zena plus
 

More from AS Centar

Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u SrbijiPresek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u SrbijiAS Centar
 
Testirajse rs
Testirajse rsTestirajse rs
Testirajse rsAS Centar
 
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisaPriručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisaAS Centar
 
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015AS Centar
 
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhoviNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhoviAS Centar
 
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je herojNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je herojAS Centar
 
Uhc measure what matters
Uhc  measure what mattersUhc  measure what matters
Uhc measure what mattersAS Centar
 
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015AS Centar
 
Support of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS CenterSupport of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS CenterAS Centar
 
Razvojni plan as centar
Razvojni plan  as centarRazvojni plan  as centar
Razvojni plan as centarAS Centar
 
Contribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbiaContribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbiaAS Centar
 
Kako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv aKako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv aAS Centar
 
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...AS Centar
 
Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015AS Centar
 
Serbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncatSerbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncatAS Centar
 
Program strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS CentarProgram strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS CentarAS Centar
 
Sve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-uSve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-uAS Centar
 
Registar transparentnosti as centar
Registar transparentnosti as centarRegistar transparentnosti as centar
Registar transparentnosti as centarAS Centar
 
Prevention, Control and Support for the PLHIV in Serbia
Prevention, Control and Support for the PLHIV in SerbiaPrevention, Control and Support for the PLHIV in Serbia
Prevention, Control and Support for the PLHIV in SerbiaAS Centar
 

More from AS Centar (20)

Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u SrbijiPresek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
Presek stanja - Pacijenti 2020 u Srbiji
 
Testirajse rs
Testirajse rsTestirajse rs
Testirajse rs
 
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisaPriručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
Priručnik za organizovati svetski dan hepatitisa
 
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
Nezavisni izvestaj revizora za as centar 2015
 
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhoviNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat zivi duhovi
 
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je herojNezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
Nezavisni izvestaj revizorske agencije za projekat ko je heroj
 
Uhc measure what matters
Uhc  measure what mattersUhc  measure what matters
Uhc measure what matters
 
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
Press klipping AS Centar 01 decembar 2015
 
Support of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS CenterSupport of ministry of health Serbia to AS Center
Support of ministry of health Serbia to AS Center
 
Razvojni plan as centar
Razvojni plan  as centarRazvojni plan  as centar
Razvojni plan as centar
 
Contribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbiaContribution e forum gfatm 2015 from serbia
Contribution e forum gfatm 2015 from serbia
 
Ko je heroj
Ko je herojKo je heroj
Ko je heroj
 
Kako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv aKako da se zastitim od hiv a
Kako da se zastitim od hiv a
 
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
Global civil society letter to the inter agency expert group on sdg indicator...
 
Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015Chapter 28 eu report 2015
Chapter 28 eu report 2015
 
Serbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncatSerbia alternative report uncat
Serbia alternative report uncat
 
Program strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS CentarProgram strucne prakse AS Centar
Program strucne prakse AS Centar
 
Sve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-uSve o HIV infekciji i AIDS-u
Sve o HIV infekciji i AIDS-u
 
Registar transparentnosti as centar
Registar transparentnosti as centarRegistar transparentnosti as centar
Registar transparentnosti as centar
 
Prevention, Control and Support for the PLHIV in Serbia
Prevention, Control and Support for the PLHIV in SerbiaPrevention, Control and Support for the PLHIV in Serbia
Prevention, Control and Support for the PLHIV in Serbia
 

Monitoring hiv infekcije u Srbiji

 • 1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Мајке Јевросиме 21, 11000 Београд Телефон: +381605030402 ПИБ: 106621877 Матични број: 28013973 Рачун: 145-18285-22 Веб сајт: http://www.aids-support.org Мејл: office@aids-support.org АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом Делегација Европске Уније у Србији Шеф политичког сектора, господин Лука Бјанкони Владимира Поповића 40/В, 11070 Нови Београд Република Србија - Заштитник грађана Делиградска бр.16, 11000 Београд Изазови и препоруке за адекватну заштиту особа које имају ХИВ, АИДС или коинфекцију са хепатитисом Ц у Србији 1. Мониторинг ХИВ инфекције у Србији и ефективна превенција ХИВ/АИДС-а1 захтева рану дијагнозу, лечење и редовно праћење виремије, односно вирусолошког и имунолошког статуса особа инфицираних ХИВ-ом. Периодична контрола виремије (мониторинг виремије ХИВ-а) помоћу прецизних и осетљивих тестова је потребна да би се олакшала превенција у области јавног здравља. Зато је потребно омогућити редовну доступност тестова за одређивање иницијалног и периодично праћење броја ЦД4+ лимфоцита код особа инфицираних ХИВ-ом. Tестови, реагенси и апарати за дијагностику и праћење прогресије ХИВ инфекције и имунолошког стања су често недоступни и пацијенти немају могућност да раде потребне анализе које су веома битне, јер помажу инфектологу у одређивању најбоље комбинације лекова и праћење тока саме инфекције и болести. Немогућност да се ураде тестови и недостатак ПЦР, ЦД4 и тестова резистенције угрожава здравље, живот пацијената и повећава трошкове лечења. Да би се приступило решавању изазова са којима се особе које имају ХИВ или АИДС суоћавају потребно је извршити детаљну анализу потреба и контактирати кључне актере у области ХИВ/АИДС-а. Информације добијене од особа које имају ХИВ инфекцију, на основу разговора са запосленима у Служби за микробиологију Клинике за инфективне и тропске болести Клиничког центра Србије где се ради комплетна, редовна дијагностика и лечење оболелих од инфективних болести или особа сумњивих на инфекцију и одржаног састанка са др. Данијелом Симић, шефицом Одељења за ХИВ инфекцију, ППИ, вирусне хепатитисе и ТБ у Институту за јавно здравље Србије (Др Милан Јовановић Батут), при чему су добијене смернице коме би се требало обратити у КЦС ради добијања релевнатних информација у вези формулисања предлога према Поверенику за заштиту равноправности, Заштитнику грађана и Делегацији Европске Уније у Србији. Током консултативног процеса, добијене су информације да је 2011. године Омладина ЈАЗАС-а из Београда услед учесталих кварова на апарату Sysmex Partec CyFlow® Counter2 који служи за анализу ЦД4, покренула иницијативу да се од уштеђених средстава са програма Глобалног Фонда за борбу против сиде, туберкулозе и маларије (ГФАТМ)3 из Женеве, одвоје средства за куповину новог апарата. У току спровођења анализе, разматрало се да ли је неопходно купити нов апарат или је адекватније извршити поправку старог. Анализа је показала да је поправка иако економски неисплатива ипак могућа јер у Србији постоји овлашћени сервисер а и реагенси који се користе за анализе на апарату су знатно јефтиније у односу на друге апарате ове врсте. Приликом истраживања могућности за куповину новог апарата, установљено да на шестом одељењу за ХИВ и АИДС, Клинике за инфективне и тропске болести при Клиничком центру Србије у Београду, постоји нов апарат Becton Dickinson (BD)4 који је дониран од стране Норвешког пројекта од 2005 - 2007. године. Међутим, Becton Dickinson (BD) никада није стављен у функцију и за рад на њему је потребна посебна обука особља, овлашћени сервис у Србији не постоји а реагенси за анализу су знатно скупљи у односу на постојећи апарат. Уочљиво је да су у Србији тренутни изазови поред апарата за анализу ЦД4 који се често квари и константан недостатак тестова за ЦД4, ПЦР и резистенцију. Због тога је контактиран Фонд5 за клинички третман и лечење ХИВ-ом инфицираних и оболелих од АИДС-а6 , односно Димитрије Брашић. На годишњем нивоу, потребе Србије су 1000 комада теста за резистенцију и по 3000 комада тестова за ЦД4 и ПЦР чиме би се омогућила анализа једном до двапут годишње иако је Светска здравствена организација препоручила да се анализе раде три до четири пута годишње, у Србији се тестирања раде једном годишње или ниједном. 1 http://www.hindawi.com/journals/art/2014/497046/ 2 http://www.sysmex-partec.com/instrumentation/products.html?&tx_cyclosproductfinder_cyc_pf_display%5Bproduct%5D=1017 3 http://portfolio.theglobalfund.org/en/Country/Index/SRB 4 http://www.bd.com/press-details/10424/BD-Launches-New-Point-of-Care-System-for-HIV-AIDS-Patients 5 http://search.bisnode.rs/rs/475228/fond-za-klinicki-tretman-i-lecenje-hiv-om-inficiranih-i-obolelih-od-aids-a/ 6 http://search.bisnode.rs/rs/475228/fond-za-klinicki-tretman-i-lecenje-hiv-om-inficiranih-i-obolelih-od-aids-a/
 • 2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Мајке Јевросиме 21, 11000 Београд Телефон: +381605030402 ПИБ: 106621877 Матични број: 28013973 Рачун: 145-18285-22 Веб сајт: http://www.aids-support.org Мејл: office@aids-support.org АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом 2. Доступност лечења и медикаментозне терапије је побољшано 2014. године стављањем 4 нова лека друге генерације на позитивну листу (Презистра, Исентрес, Виреад и Целсентри), али омогућена само за 6% пацијената који су резистентни на постојећу терапију. Међутим, нови медикаменти су одавно превазиђени за Европу и свет где се користи трећа, четврта па чак и пета генерација генеричких лекова који су уједно и најјефтинији. Било је потребно пуних десет година да би се нови лекови ставили на позитивну листу. Процес регистрације је потребно убрзати и омогућити покретање разговора мећу бившим републикама о стварању јединственог тржишта за набавку АРВ терапије, то би спустило цену лекова или увоз генеричких лекова. УНАИДС база података7 наводи да је Србија након Босне и Херцеговине друга земља у источној Европи и централној Азији по драстично великој цени лекова за ХИВ у односу на друге државе. Са друге стране на глобалном нивоу Србија је међу прве две земље која најмање средстава, свега 250 евра улаже у лечење пацијената. Стара терапија прве генерације свакако даје резултате али уз многобројне нежељене ефекте и дуготрајне последице по опште здравље човека који их конзумира свакодневно дуги низ година. Од 1998. године, односно од увођења АРВ терапије, у Србији се региструје двоструко мање оболелих и троструко мање умрлих од АИДС-а. Светска истраживања наводе да приступ АРВ терапији побољшава квалитет живота особа које имају ХИВ инфекцију или АИДС и смањује вероватноћу трансмисије вируса за 96%. Србија спада у категорију земаља са ниском преваленцијом ХИВ инфекције и епидемија је стављена под контролу захваљујући уложеним 40 милиона долара8 подршке Глобалног фонда за борбу против сиде, туберкулозе и маларије ГФАТМ, из Женеве са циљем успостављања децентрализованих одрживих сервиса и превенције ХИВ-а, подршке, неге и третмана за особе које живе са, погођени су или су најрањивији на ХИВ/АИДС, хепатитисе (ХЦВ/ХБВ), туберкулозу (ТБ) и полно преносиве инфекције (ППИ). Сарадња са здравственим институцијама треба да омогући развој одрживих националних програма за ХИВ и ко-инфекције укључујући превенцију, дијагнозу и универзални приступ лечењу уз омогућавање заједничког прибављања лекова9 у сарадњи са другим земљама из региона, што може бити начин да се омогући доступност приступачним и јефтиним лековима користећи алате развијене током имплементације Европских програма ХП 2008-2013, EQUITY action10 и ACTION for HEALTH11 . 3. Равноправност и толеранција према особама које имају ХИВ је неопходна због ниског нивоа друштвене свести о ХИВ-у и особама које имају ХИВ, што у стварности ствара повећање предрасуда. Због страха од стигме и дискриминације, особе са ХИВ-ом су често изоловане из друштвених процеса што доводи до екстремне социјалне угрожености. Ради успешног третмана, рехабилитације и помоћи осетљивим групама уз инклузивно деловање, неопходно је да организације цивилног друштва наставе са радом и да развијају нове услуге за своје кориснике уз пружање квалитетних информација, психосоцијалних услуга и заштите људских права уз промоцију позитивне превенције, толеранције и здравих стилова живота. Дискриминација и стигматизација се сматрају једним од главних препрека у борби против ХИВ инфекције и АИДС-а у свету12 . Дискриминацијом се спречава ефективно лечење ове болести и самим тим поспешује њено ширење. То се, између осталог, манифестује кроз смањену употребу превентивних услуга и услуга тестирања; закаснело саопштавање ХИВ статуса окружењу; одлагање или одбијање примања третмана, неге и подршке; појачаног ефекта дискриминације међу маргинализованим групама. У законима Србије се не помињу особе које имају ХИВ инфекцију или АИДС, осим у дискриминаторној норми кривичног закона13 која непотребно експонира људе са ХИВ инфекцијом у негативном контексту тиме што постоји посебан члан који се односи на то да ће се казнити казном и до седам година затвора особа која има хив и пренесе га другој особи. Та норма не само да је дискриминаторна него је и штетна јер спречава људе да обелодане најближима да имају хив. Из тог разлога предлажемо да се брише или мења постојећи члан 250 Кривичног законика у вези са преношењем ХИВ инфекције. 7. http://www.aidsactioneurope.org/system/files/9._basics_generics_-_raminta_stuikyte.pdf 8. http://portfolio.theglobalfund.org/en/Country/Index/SRB 9. Иницијатива за заједничке набавке, Луксембург, мај 2014, 6.3.2 АРВ за ХИВ/АИДС: http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_explanatory_en.pdf 10. EQUITY Action - guidance for structural funds, http://fundsforhealth.eu/ 11. Action for health - Strategic regional plans, www.action-for-health.eu 12 Смањење стигме и дискриминације због ХИВ статуса: важан део националних програма за АИДС, децембар 2007, стр. 9. (прев. аут). Reducing HIV Stigma and Discrimination: a critical part of national AIDS programmes. 13 Кривични законик, Службени гласник РС, 85/05;
 • 3. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Мајке Јевросиме 21, 11000 Београд Телефон: +381605030402 ПИБ: 106621877 Матични број: 28013973 Рачун: 145-18285-22 Веб сајт: http://www.aids-support.org Мејл: office@aids-support.org АС - Центар за оснаживање младих особа које живе са ХИВ-ом и АИДС-ом Препоруке АС Центра за ублажавање постојећег стања:  Окупити одговорне стране и истражити могућности за континуирани мониторинг ХИВ инфекције и подршку особама које имају ХИВ;  Омогућити доступност нова 4 лека друге генерације за све пацијенте уз наставак лобирања и заговарања за доступност (2,3 i 4) генерације лекова за све пацијенте или увоз генеричких лекова, узимајући у обзир тренутну економску ситуацију у којој се Србија налази, наставити са праћењем европских трендова и радити на хармонизацији домаћих, са стандардима ЕУ у области здравља.  Омогућити подизање АРВ терапије и анализу ПЦР, ЦД4 и теста резистенције уз рецепт у приватним и државним апотекама и лабораторијама у градовима где већ постоје клинички центри.  Омогућити основне лабораторијске биохемијске анализе крви у клиникама које су у вези са праћењем општег здравственог стања сваког пацијента у Србији.  Омогућити дистрибуцију метадонске терапије за особе које имају ХИВ инфекцију, АИДС или коинфекцију са хепатитисом Ц, једнако на читавој територији Републике Србије уз могућност да се Метадон, Бупренорфин и ХААРТ могу уз рецепт подизати у државној и приватној апотеци. На овај начин се лечење олакшава и решава се проблем мањка кадра здравственог особља при метадонским центрима.  Омогућити пријем без упута и сагласности лекарске комисије за пацијенте које се налазе ван Клиничких центара (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац). Осигураници из унутрашњости су обавезни да сваког месеца пролазе кроз процес вађења упута од лекара опште праксе и лекарске комисије која одобрава упут за Инфективну клинику. Отежавајућа околност за сваког пацијента у унутрашњости је због стигме и страха од дискриминације услед сазнања околине за ХИВ статус у малим срединама доводи до одустајања од даљег лечења што отежава адекватно праћење и контролу инфекције;  Омогућити инфектологу преписивање пратећих лекова који служе за лечење опортунистичких инфекција или за ублажавање тегоба, симптома и нежељених ефеката у складу са потребама пацијента и уз процену инфектолога. Треба радити на промени законске регулативе.  Омогућити доступност лекова и редовност лечења особа које се налазе у притворским јединицама и казнено поправним заводима на издржавању затворских санкција на терет здравственог система Министарства здравља. Тренутно финансирање лекова је на терет Правосудног система (Министарства правде) и често долази до несташице лекова услед изостанка благовремено планираних набавки. Треба радити на успостављање међусекторске сарадње да би се започео консултатливни процес и дијалог.  Успоставити Форум ОЦД за ХИВ/АИДС (ЦСФ) Србије, као косултативно тело представника заинтересованих страна, са задатком да ради на успостављање сарадње, јачање капацитета институција, организација цивилног друштва и других заинтересованих страна у спровођењу мониторинга и евалуације националног одговора на ХИВ са циљем да олакша учешће особа које имају ХИВ, у процесе развоја и имплементацију националне и европске политике, уз размену информација и препорука са креаторима политике, Европским институцијама, заинтересованим странама, члановима ЕУ форума грађанског друштва за ХИВ/АИДС (ЦСФ), и члановима одбора ЕУ ХИВ/АИДС Think Tank14 форума кога чине представници држава чланица ЕУ и земаља у окружењу, уз ко- председавање ЕУ групе за терапију АИДС-а (EATG)15 и AAE16 ЕУ АИДС мреже.  Обезбедити свеобухватну ресоцијализација што укључује медицинску, правну, психолошку подршку и професионално оснаживање и учешће особа које имају ХИВ, постављањем локалних координатора у пет општинска центра (Нови Сад, Ниш, Панчево, Београд и Суботица), са задатком да дефинишу стандарде рада и компетенције за одговорно, професионално и благовремено обављање лобирања и заговарања на локалном нивоу уз консултације, обуке и пружање услуга за особе које имају ХИВ.  Успоставити Национални дан посвећен особама које имају ХИВ да би се повећала видљивост особа које имају ХИВ. Иницијатива је добила подршку Поверенице за заштиту равноправности Републике Србије и објављена је у редовном годишњем Извештају за 201317 који је представљен Народној Скупштини Републике Србије. Иницијатива је у складу са примером добре праксе у САД и циљевима Меморандума о сарадњи иза којег су стале 16 организација цивилног друштва из Србије. У Београду, 24.08.2015. године Ђурица Станков, АС Центар 14 http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/hiv_aids/think_tank/index_en.htm 15 http://www.eatg.org/ 16 http://www.aidsactioneurope.org/ 17 http://www.ravnopravnost.gov.rs/images/files/Poverenik%20za%20zastitu%20ravnopravnosti%20-%20Izvestaj%202013.pdf